Акстър
Модул за следене на оперативността на електронния обмен
Статус на възли - търсене
Издърпайте заглавието на колоната, за да групирате по тази колона
Име на възел (Сортиране по възходящ ред)
Адрес на услуга 
Последна проверка 
Последно е оперирал на 
Има грешки 
Брой грешки 
Съобщение за грешка 
 
[Условие]
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
[Условие]
Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)https://adfi.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:3218.02.2019 г. 05:03:320 
Агенция за приватизация и следприватизационен контролhttps://priv.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:0018.02.2019 г. 05:04:000 
Агенция за социално подпомаганеhttps://asp.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:04:3418.02.2019 г. 05:04:340 
Агенция за устойчиво енергийно развитиеhttps://seea.obmen.local:4433/AtappsService.svc18.02.2019 г. 05:04:3718.02.2019 г. 05:04:370 
Агенция за хората с уврежданияhttps://mlsp.obmen.local:8081/EGov18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Агенция за ядрено регулиранеhttps://bnra.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0718.02.2019 г. 05:04:070 
Агенция Митнициhttps://customs.obmen.local/customs/aidaws.nsf/ss_wsprovider?wsdl18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
Агенция по вписваниятаhttps://registryagency.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:3518.02.2019 г. 05:02:350 
Агенция по геодезия, картография и кадастърhttps://agkk.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:02:5518.02.2019 г. 05:02:550 
Агенция по заетосттаhttps://az.obmen.local:4449/EGov18.02.2019 г. 05:02:3018.02.2019 г. 05:02:300 
Агенция по обществени поръчкиhttps://aop.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:05:4118.02.2019 г. 05:05:410 
Агенция Пътна инфраструктураhttps://api.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:05:1818.02.2019 г. 05:05:180 
Администрация на президентаhttps://president.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:2918.02.2019 г. 04:25:492WebException: Unable to connect to the remote server
АКСТЪР - ТУ-София - Технологии ЕООДhttps://acstre.co.obmen.local:8443/DocumentExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:1018.02.2019 г. 05:03:100 
Антидопингов Центърhttps://anti-doping.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 05:03:500 
Басейнова дирекция Дунавски районhttps://bd-dunav.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0918.02.2019 г. 04:45:011WebException: Unable to connect to the remote server
Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевградhttps://wabd.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:5218.02.2019 г. 04:46:261WebException: Unable to connect to the remote server
Басейнова дирекция Източнобеломорски районhttps://earbd.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0818.02.2019 г. 04:46:021WebException: Unable to connect to the remote server
Басейнова Дирекция Черноморски районhttps://bsbd.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:0018.02.2019 г. 05:05:000 
Брайт Комплексhttps://bright.obmen.local:444/SEOS/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:04:2315.02.2019 г. 16:00:37199WebException: Unable to connect to the remote server
Българска агенция за инвестицииhttps://investbg.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:05:0114.02.2019 г. 13:24:06287WebException: Unable to connect to the remote server
Българска агенция по безопасност на хранитеhttps://babhcu.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0518.02.2019 г. 05:04:050 
Български институт по метрологияhttps://bim.obmen.local:8443/EGovService18.02.2019 г. 05:04:1218.02.2019 г. 05:04:120 
Военна академия „Г.С.Раковски“https://rnda.armf.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0118.02.2019 г. 05:04:010 
ГИС София ЕООДhttps://gis.so.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”https://gdin.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:4018.02.2019 г. 05:03:400 
Главна дирекция "Охрана"https://gdo.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:5418.02.2019 г. 05:04:540 
Горска семеконтролна станция - Пловдивhttps://gssplovdiv.iag.obmen.local:4468/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 05:04:380 
Горска семеконтролна станция - Софияhttps://gss-sofia.iag.obmen.local:4450/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:4018.02.2019 г. 05:04:400 
Гражданска Въздухоплавателна Администрацияhttps://caa.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:04:5818.02.2019 г. 05:04:580 
ДАВИД Холдинг АДhttps://david.co.obmen.local:4490/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:05:1615.02.2019 г. 09:25:21221WebException: Unable to connect to the remote server
Дипломатически институт към МВнРhttps://bdi.obmen.local:244418.02.2019 г. 05:03:0018.02.2019 г. 05:03:000 
Дирекция за Национален Строителен Контролhttps://dnsk.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:4918.02.2019 г. 05:03:490 
Дирекция Морска Администрация - Бургасhttps://burgas.marad.obmen.local:8403/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4218.02.2019 г. 05:02:420 
Дирекция Морска Администрация - Варнаhttps://varna.marad.obmen.local:8402/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4718.02.2019 г. 05:02:470 
Дирекция национален парк Пиринhttps://dnp-pirin.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3718.02.2019 г. 04:46:061WebException: Unable to connect to the remote server
ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАНhttps://centralbalkan.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:1418.02.2019 г. 03:30:495WebException: Unable to connect to the remote server
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКАhttps://ppbulgarka.iag.obmen.local:4458/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5118.02.2019 г. 05:02:510 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОШАhttps://park-vitosha.iag.obmen.local:4452/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 05:03:340 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВРАЧАНСКИ БАЛКАНhttps://vr-balkan.iag.obmen.local:4474/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:4318.02.2019 г. 05:04:430 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИhttps://parkzlatnipiasaci.iag.obmen.local:4461/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 05:03:500 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНАhttps://persina.iag.obmen.local:4475/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1218.02.2019 г. 05:04:120 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РИЛСКИ МАНАСТИРhttps://parkrilski-manastir.iag.obmen.local:4463/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0118.02.2019 г. 05:04:010 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РУСЕНСК ЛОМhttps://lomea.iag.obmen.local:4459/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:2118.02.2019 г. 05:05:210 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИhttps://dppsk.iag.obmen.local:4466/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:0918.02.2019 г. 05:05:090 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖАhttps://strandja.iag.obmen.local:4464/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:5018.02.2019 г. 05:04:500 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ШУМЕНСКО ПЛАТОhttps://shumenskoplato.iag.obmen.local:4460/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:2618.02.2019 г. 05:04:260 
Дирекция Речен надзор - Ломhttps://lom.marad.obmen.local:8404/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
Дирекция Речен надзор - Русеhttps://ruse.marad.obmen.local:8405/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
Долно нанагорнищеhttps://edelivery.obmen.local18.02.2019 г. 05:02:4418.02.2019 г. 05:02:440 
ДПП Беласицаhttps://belasitsa.iag.obmen.local:4446/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5418.02.2019 г. 05:02:540 
Държавен културен институт към МВнРhttps://culture.obmen.local:244518.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 05:03:340 
Държавен логопедичен центърhttps://logoped.obmen.local:4443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Държавен Фонд Земеделиеhttps://dfz.obmen.local:4449/egov18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Държавна агенция архивиhttps://archives.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запасиhttps://statereserve.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:0918.02.2019 г. 05:05:090 
Държавна агенция електронно управлениеhttps://daeu.obmen.local:8080/EGov18.02.2019 г. 05:04:1218.02.2019 г. 05:04:120 
Държавна агенция за закрила на дететоhttps://sacp.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:5818.02.2019 г. 05:04:580 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзорhttps://damtn.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Държавна агенция „Национална сигурност”https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:04:1218.02.2019 г. 05:04:120 
Държавна агенция „Разузнаване“https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:03:2018.02.2019 г. 05:03:200 
Държавна агенция "Технически операции"https://dato.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Държавна комисия по сигурността на информациятаhttps://dksi.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3618.02.2019 г. 05:04:360 
Държавна комисия по хазартаhttps://dkh.obmen.local:9443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0718.02.2019 г. 05:04:070 
Държавната агенция за бежанците при Министерския съветhttps://aref.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищатаhttps://dksbt.obmen.local:8080/EGov18.02.2019 г. 05:03:5011.02.2019 г. 17:05:38510WebException: Unable to connect to the remote server
ЕТРАЛУКС С.А – КЛОН БЪЛГАРИЯhttps://etralux.co.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1218.02.2019 г. 04:45:311WebException: Unable to connect to the remote server
Затвор Беленеhttps://zatvor-belene.gdin.obmen.local/Services/30/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
Затвор Бобовдолhttps://zatvor-bobovdol.gdin.obmen.local/Services/31/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
Затвор Бургасhttps://zatvor-bgs.gdin.obmen.local/Services/32/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0618.02.2019 г. 05:03:060 
Затвор Варнаhttps://zatvor-var.gdin.obmen.local/Services/39/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:2118.02.2019 г. 05:04:210 
Затвор Врацаhttps://zatvor-vrc.gdin.obmen.local/Services/40/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:4318.02.2019 г. 05:03:430 
Затвор Ловечhttps://zatvor-lov.gdin.obmen.local/Services/33/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 05:04:550 
Затвор Пазарджикhttps://zatvor-paz.gdin.obmen.local/Services/34/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:4018.02.2019 г. 05:03:400 
Затвор Плевенhttps://zatvor-pvn.gdin.obmen.local/Services/35/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
Затвор Пловдивhttps://zatvor-pdv.gdin.obmen.local/Services/41/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 05:04:550 
Затвор Сливенhttps://zatvor-slv.gdin.obmen.local/Services/36/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:1818.02.2019 г. 05:03:180 
Затвор Софияhttps://zatvor-sof.gdin.obmen.local/Services/37/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Затвор Стара Загораhttps://zatvor-szr.gdin.obmen.local/Services/38/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:5518.02.2019 г. 05:03:550 
Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на МОНhttps://zoufoos.obmen.local:250418.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
ИА Българска служба за акредитацияhttps://nab-bas.obmen.local:8443/EGovService18.02.2019 г. 05:04:0618.02.2019 г. 02:37:058WebException: Unable to connect to the remote server
ИА Национален Филмов Центърhttps://nfc.obmen.local:2444/18.02.2019 г. 05:03:2118.02.2019 г. 05:03:210 
ИА Одит на средствата от Европейския съюзhttps://aeuf.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5218.02.2019 г. 05:02:520 
ИА Оперативна Програма Наука и Образование за Интелигентен Растежhttps://opnoir.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:04:5918.02.2019 г. 05:04:590 
ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав"https://appd.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:2815.02.2019 г. 17:12:49195WebException: Unable to connect to the remote server
ИА Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондовеhttps://caaf.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Изпълнителна агенция Автомобилна администрацияhttps://rta.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:5718.02.2019 г. 05:02:570 
Изпълнителна агенция Борба с градушкитеhttps://weathermod.mzh.obmen.local:242918.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно делоhttps://militaryclubs.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3218.02.2019 г. 04:26:412WebException: Unable to connect to the remote server
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по трудаhttps://gli.obmen.local:4433/AtappsService.svc18.02.2019 г. 05:04:0018.02.2019 г. 05:04:000 
Изпълнителна агенция Железопътна Администрацияhttps://iaja.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:02:5018.02.2019 г. 05:02:500 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятияhttps://sme.obmen.local/sme/aidaws.nsf/EGov18.02.2019 г. 05:02:3018.02.2019 г. 05:02:300 
Изпълнителна агенция Медицински одитhttps://eama.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:5718.02.2019 г. 04:45:361WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“https://marad.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3018.02.2019 г. 05:03:300 
Изпълнителна агенция по горитеhttps://iag.obmen.local:4443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:0318.02.2019 г. 05:05:030 
Изпълнителна агенция по лекарстватаhttps://ial.obmen.local:8080/EGov18.02.2019 г. 05:02:5518.02.2019 г. 05:02:550 
Изпълнителна агенция по лозата и винотоhttps://eavw.obmen.local/Docsys/docsysws.nsf/wsp?wsdl18.02.2019 г. 05:03:5911.10.2018 г. 17:42:4714477WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Изпълнителна агенция по околна средаhttps://eea.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService18.02.2019 г. 05:03:3818.02.2019 г. 05:03:380 
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултуриhttps://iara.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 05:03:500 
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството/ИАСРЖ/https://iasrj.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:2518.02.2019 г. 05:04:250 
Изпълнителна Агенция по Сортоизпитване, Апробация и Семеконтролhttps://iasas.obmen.local:4443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:0618.02.2019 г. 03:50:454WebException: Unable to connect to the remote server
Изпълнителна Агенция по Трансплантацияhttps://bda.obmen.local:2443/18.02.2019 г. 05:04:1318.02.2019 г. 05:04:130 
Индекс-България ООД.https://indexbg.obmen.local:8543/CS4/EGovService?wsdl18.02.2019 г. 05:04:1818.02.2019 г. 05:04:180 
Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:04:0618.02.2019 г. 05:04:060 
Институт по публична администрацияhttps://ipa.obmen.local:2443/18.02.2019 г. 05:03:1718.02.2019 г. 05:03:170 
Информационен Център на Министерство на Отбранатаhttps://armymedia.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:5215.02.2019 г. 19:18:11188WebException: Unable to connect to the remote server
Информационно обслужване АДhttps://is.co.obmen.local:8443/WcfService/Service1.svc18.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 05:04:380 
Комисия за енергийно и водно регулиранеhttps://dker.obmen.local:4449/egov18.02.2019 г. 05:03:1817.02.2019 г. 21:42:1624WebException: Unable to connect to the remote server
Комисия за защита на конкуренциятаhttps://cpc.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:4318.02.2019 г. 04:46:001WebException: Unable to connect to the remote server
Комисия за защита на личните данниhttps://cpdp.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:4918.02.2019 г. 05:03:490 
Комисия за защита на потребителитеhttps://kzp.obmen.local:8444/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4618.02.2019 г. 05:02:460 
Комисия за защита на потребителите - РД Бургасhttps://rd-bgs.kzp.obmen.local:8445/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0918.02.2019 г. 05:04:090 
Комисия за защита на потребителите - РД Варнаhttps://rd-var.kzp.obmen.local:8450/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:4418.02.2019 г. 05:04:440 
Комисия за защита на потребителите - РД Монтанаhttps://rd-mon.kzp.obmen.local:8446/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Комисия за защита на потребителите - РД Пловдивhttps://rd-pdv.kzp.obmen.local:8447/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0118.02.2019 г. 05:04:010 
Комисия за защита на потребителите - РД Русеhttps://rd-rse.kzp.obmen.local:8448/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5818.02.2019 г. 05:03:580 
Комисия за защита на потребителите - РД Софияhttps://rd-sof.kzp.obmen.local:8449/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:4818.02.2019 г. 05:03:480 
Комисия за защита от дискриминацияhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:02:3818.02.2019 г. 05:02:380 
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВОhttps://caciaf.obmen.local:4443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0118.02.2019 г. 05:04:010 
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториhttps://cposa.obmen.local/AtappsService.svc18.02.2019 г. 05:05:3818.02.2019 г. 05:05:380 
Комисия за регулиране на съобщениятаhttps://crc.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
Комисия за финансов надзорhttps://fsc.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:2715.02.2019 г. 14:28:29204WebException: Unable to connect to the remote server
Контракс АДhttps://kontrax.co.obmen.local/Services/3/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:5328.01.2019 г. 00:16:521661WebException: Unable to connect to the remote server
КРДОПБГДСРСБНАhttps://comdos.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Лесозащитна станция – Варнаhttps://lzsvarna.iag.obmen.local:4462/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1418.02.2019 г. 05:04:140 
Лесозащитна станция – Пловдивhttps://lzsplovdiv.iag.obmen.local:4469/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:1418.02.2019 г. 05:03:140 
Лесозащитна станция – Софияhttps://lzssofia.iag.obmen.local:4451/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:4318.02.2019 г. 05:03:430 
МВР-Академия на МВР (АМВР)https://129001232.mvr.obmen.local:25232/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
МВР-Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП)https://129010659.mvr.obmen.local:25659/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
МВР-Главна дирекция Гранична полиция (ГДГП)https://129010125.mvr.obmen.local:25125/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:2118.02.2019 г. 05:04:210 
МВР-Главна дирекция Национална полиция (ГДНП)https://129010641.mvr.obmen.local:25641/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:5818.02.2019 г. 05:03:580 
МВР-Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населинието (ГДПБЗН)https://129010164.mvr.obmen.local:25164/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:5818.02.2019 г. 05:04:580 
МВР-Дирекция Комуникационни и информационни системи (ДКИС)https://129010698.mvr.obmen.local:25698/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:02:5318.02.2019 г. 05:02:530 
МВР-Дирекция Миграция (ДМ)https://129010666.mvr.obmen.local:25666/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:3318.02.2019 г. 05:04:330 
МВР-Дирекция Национална система 112 (ДНС 112)https://0006952350503.mvr.obmen.local:25503/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 05:03:500 
МВР-Дирекция Управление на собствеността и социални дейности (ДУССД)https://129010157.mvr.obmen.local:25157/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0018.02.2019 г. 05:03:000 
МВР-Медицински институт (МИ)https://129007218.mvr.obmen.local:25218/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
МВР-Областна дирекция на МВР-Благоевград (ОДМВР)https://129009735.mvr.obmen.local:25735/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:1118.02.2019 г. 05:04:110 
МВР-Областна дирекция на МВР-Бургас (ОДМВР)https://129009742.mvr.obmen.local:25742/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:05:1518.02.2019 г. 05:05:150 
МВР-Областна дирекция на МВР-Варна (ОДМВР)https://129009750.mvr.obmen.local:25750/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
МВР-Областна дирекция на МВР-Велико Търново (ОДМВР)https://129009767.mvr.obmen.local:25767/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0918.02.2019 г. 05:03:090 
МВР-Областна дирекция на МВР-Видин (ОДМВР)https://129009774.mvr.obmen.local:25774/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:0118.02.2019 г. 05:04:010 
МВР-Областна дирекция на МВР-Враца (ОДМВР)https://129009781.mvr.obmen.local:25781/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:4918.02.2019 г. 05:04:490 
МВР-Областна дирекция на МВР-Габрово (ОДМВР)https://129009799.mvr.obmen.local:25799/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:1318.02.2019 г. 05:03:130 
МВР-Областна дирекция на МВР-Добрич (ОДМВР)https://129009965.mvr.obmen.local:25965/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0918.02.2019 г. 05:03:090 
МВР-Областна дирекция на МВР-Кърджали (ОДМВР)https://129009802.mvr.obmen.local:25802/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:1118.02.2019 г. 05:04:110 
МВР-Областна дирекция на МВР-Кюстендил (ОДМВР)https://129009817.mvr.obmen.local:25817/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:0918.02.2019 г. 05:04:090 
МВР-Областна дирекция на МВР-Ловеч (ОДМВР)https://129009824.mvr.obmen.local:25824/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:05:0118.02.2019 г. 05:05:010 
МВР-Областна дирекция на МВР-Монтана (ОДМВР)https://129009831.mvr.obmen.local:25831/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:4118.02.2019 г. 05:04:410 
МВР-Областна дирекция на МВР-Пазарджик (ОДМВР)https://129009849.mvr.obmen.local:25849/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:5818.02.2019 г. 05:04:580 
МВР-Областна дирекция на МВР-Перник (ОДМВР)https://129009856.mvr.obmen.local:25856/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:5918.02.2019 г. 05:04:590 
МВР-Областна дирекция на МВР-Плевен (ОДМВР)https://129009863.mvr.obmen.local:25863/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
МВР-Областна дирекция на МВР-Пловдив (ОДМВР)https://129009870.mvr.obmen.local:25870/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:02:4818.02.2019 г. 05:02:480 
МВР-Областна дирекция на МВР-Разград (ОДМВР)https://129009888.mvr.obmen.local:25888/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 05:04:550 
МВР-Областна дирекция на МВР-Русе (ОДМВР)https://129009895.mvr.obmen.local:25895/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:5418.02.2019 г. 05:04:540 
МВР-Областна дирекция на МВР-Силистра (ОДМВР)https://129009906.mvr.obmen.local:25906/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:05:0118.02.2019 г. 05:05:010 
МВР-Областна дирекция на МВР-Сливен (ОДМВР)https://129009913.mvr.obmen.local:25913/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:02:5018.02.2019 г. 05:02:500 
МВР-Областна дирекция на МВР-Смолян (ОДМВР)https://129009920.mvr.obmen.local:25920/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 05:03:340 
МВР-Областна дирекция на МВР-София-област (ОДМВР)https://129009945.mvr.obmen.local:25945/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
МВР-Областна дирекция на МВР-Стара Загора (ОДМВР)https://129009952.mvr.obmen.local:25952/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0918.02.2019 г. 05:03:090 
МВР-Областна дирекция на МВР-Търговище (ОДМВР)https://129009977.mvr.obmen.local:25977/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:2818.02.2019 г. 05:03:280 
МВР-Областна дирекция на МВР-Хасково (ОДМВР)https://129009984.mvr.obmen.local:25984/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:1618.02.2019 г. 05:04:160 
МВР-Областна дирекция на МВР-Шумен (ОДМВР)https://129009991.mvr.obmen.local:25991/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
МВР-Областна дирекция на МВР-Ямбол (ОДМВР)https://129010004.mvr.obmen.local:25004/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Аерогари (РДГП)https://1290101250014.mvr.obmen.local:25014/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:3118.02.2019 г. 05:04:310 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Бургас (РДГП)https://1290101250029.mvr.obmen.local:25029/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:2518.02.2019 г. 05:03:250 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Драгоман (РДГП)https://1290101250033.mvr.obmen.local:25033/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Елхово (РДГП)https://1290101250048.mvr.obmen.local:25048/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Кюстендил (РДГП)https://1290101250052.mvr.obmen.local:25052/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 05:04:380 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Русе (РДГП)https://1290101250071.mvr.obmen.local:25071/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 05:03:500 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Смолян (РДГП)https://1290101250067.mvr.obmen.local:25067/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:1618.02.2019 г. 05:04:160 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Благоевград (РДПБЗН)https://129010716.mvr.obmen.local:25716/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:3918.02.2019 г. 05:03:390 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Бургас (РДПБЗН)https://129010723.mvr.obmen.local:25723/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 05:03:500 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Варна (РДПБЗН)https://129010730.mvr.obmen.local:25730/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Велико Търново (РДПБЗН)https://129010812.mvr.obmen.local:25812/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:02:5418.02.2019 г. 05:02:540 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Видин (РДПБЗН)https://129010748.mvr.obmen.local:25748/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:5418.02.2019 г. 05:04:540 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Враца (РДПБЗН)https://129010755.mvr.obmen.local:25755/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:4818.02.2019 г. 05:03:480 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Габрово (РДПБЗН)https://129010762.mvr.obmen.local:25762/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Добрич (РДПБЗН)https://129010779.mvr.obmen.local:25779/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Кърджали (РДПБЗН)https://129010787.mvr.obmen.local:25787/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:4618.02.2019 г. 05:03:460 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Кюстендил (РДПБЗН)https://129010794.mvr.obmen.local:25794/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:2318.02.2019 г. 05:04:230 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Ловеч (РДПБЗН)https://129010821.mvr.obmen.local:25821/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:02:5918.02.2019 г. 05:02:590 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Монтана (РДПБЗН)https://129010805.mvr.obmen.local:25805/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:2118.02.2019 г. 05:04:210 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Пазарджик (РДПБЗН)https://129010837.mvr.obmen.local:25837/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:3818.02.2019 г. 05:03:380 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Перник (РДПБЗН)https://129010844.mvr.obmen.local:25844/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:2318.02.2019 г. 05:04:230 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Плевен (РДПБЗН)https://129010972.mvr.obmen.local:25972/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:0218.02.2019 г. 05:04:020 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Пловдив (РДПБЗН)https://129010851.mvr.obmen.local:25851/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Разград (РДПБЗН)https://129010869.mvr.obmen.local:25869/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:2318.02.2019 г. 05:04:230 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Русе (РДПБЗН)https://129010876.mvr.obmen.local:25876/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:1218.02.2019 г. 05:04:120 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Силистра (РДПБЗН)https://129010883.mvr.obmen.local:25883/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0718.02.2019 г. 05:03:070 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Сливен (РДПБЗН)https://129010890.mvr.obmen.local:25890/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Смолян (РДПБЗН)https://129010901.mvr.obmen.local:25901/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-София (РДПБЗН)https://129010926.mvr.obmen.local:25926/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:2018.02.2019 г. 05:04:200 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Стара Загора (РДПБЗН)https://129010919.mvr.obmen.local:25919/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:2818.02.2019 г. 05:03:280 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Търговище (РДПБЗН)https://129010933.mvr.obmen.local:25933/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:3218.02.2019 г. 05:04:320 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Хасково (РДПБЗН)https://129010940.mvr.obmen.local:25940/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:1618.02.2019 г. 05:04:160 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Шумен (РДПБЗН)https://129010958.mvr.obmen.local:25958/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Ямбол (РДПБЗН)https://129010965.mvr.obmen.local:25966/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
МВР-Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)https://129009938.mvr.obmen.local:25938/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 05:04:550 
МВР-Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (СДПБЗН)https://129010709.mvr.obmen.local:25709/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:04:1618.02.2019 г. 05:04:160 
Метрополитен Софияhttps://metropolitan.so.obmen.local:8080/EGov18.02.2019 г. 05:04:2218.02.2019 г. 05:04:220 
МИКСИ ООДhttps://micsy.co.obmen.local:4443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5517.02.2019 г. 16:10:0742WebException: Unable to connect to the remote server
Министерски съветhttps://government.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
Министерство на външните работиhttps://mfa.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:04:5818.02.2019 г. 05:04:580 
Министерство на вътрешните работиhttps://mvr.obmen.local:4449/MVODocumentExchange18.02.2019 г. 05:03:5518.02.2019 г. 05:03:550 
Министерство на енергетикатаhttps://me.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:04:5418.02.2019 г. 05:04:540 
Министерство на здравеопазванетоhttps://mh.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:03:5718.02.2019 г. 05:03:570 
Министерство на земеделието и хранитеhttps://mzhg.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:03:4918.02.2019 г. 05:03:490 
Министерство на икономикатаhttps://mi.obmen.local:2443/18.02.2019 г. 05:05:0418.02.2019 г. 05:05:040 
Министерство на културатаhttps://mc.obmen.local:2443/18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Министерство на младежта и спортаhttps://mpes.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:2115.02.2019 г. 18:43:30190WebException: Unable to connect to the remote server
Министерство на образованието и наукатаhttps://mon.obmen.local:2443/18.02.2019 г. 05:03:2118.02.2019 г. 05:03:210 
Министерство на околната среда и водитеhttps://moew.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:03:3918.02.2019 г. 05:03:390 
Министерство на отбранатаhttps://mod.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1018.02.2019 г. 05:04:100 
Министерство на правосъдиетоhttps://justice.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:4418.02.2019 г. 05:04:440 
Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоhttps://mrrb.obmen.local:8080/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаhttps://mtitc.obmen.local:2443/18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Министерство на труда и социалната политикаhttps://mlsp.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:03:4618.02.2019 г. 05:03:460 
Министерство на Туризмаhttps://tourism.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:04:0618.02.2019 г. 05:04:060 
Министерство на финанситеhttps://minfin.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5418.02.2019 г. 05:02:540 
НАГ Столична общинаhttps://agk.so.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3518.02.2019 г. 05:03:350 
Национален дворец на децатаhttps://npc.obmen.local:250618.02.2019 г. 05:04:2218.02.2019 г. 05:04:220 
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институтhttps://ndnivmi.babh.obmen.local:8430/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Национален Инспекторат по Образованиетоhttps://nio.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:03:4318.02.2019 г. 05:03:430 
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОhttps://ninkn.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:02:5918.02.2019 г. 05:02:590 
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖhttps://nipa.obmen.local:4443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0018.02.2019 г. 05:03:000 
Национален музей на образованието - Габровоhttps://nmogabrovo.obmen.local:250918.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Национален осигурителен институтhttps://nssi.obmen.local:4449/EGov18.02.2019 г. 05:04:5918.02.2019 г. 05:04:590 
Национален парк Рилаhttps://rila.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Национален статистически институтhttps://nsi.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
Национален студентски домhttps://studenthouse.obmen.local:250218.02.2019 г. 05:05:0318.02.2019 г. 05:05:030 
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Национален център за информация и документация (НАЦИД)https://nacid.obmen.local:8443/EGovService18.02.2019 г. 05:04:2918.02.2019 г. 05:04:290 
Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощhttps://ncokssmp.obmen.local:245618.02.2019 г. 05:04:0218.02.2019 г. 05:04:020 
Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалистиhttps://niokso.obmen.local:250518.02.2019 г. 05:03:2018.02.2019 г. 05:03:200 
Национален център по обществено здраве и анализиhttps://ncphp.obmen.local:2443/18.02.2019 г. 05:02:5515.02.2019 г. 20:31:01184WebException: Unable to connect to the remote server
Национален център по радиобиология и радиационна защита към МЗhttps://ncrrp.obmen.local:2443/18.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
Национален център по трансфузионна хематологияhttps://ncth.obmen.local:245118.02.2019 г. 05:03:1418.02.2019 г. 05:03:140 
Национална агенция за оценяване и акредитацияhttps://neaa.obmen.local:250118.02.2019 г. 05:02:4018.02.2019 г. 05:02:400 
Национална агенция за професионално образование и обучениеhttps://navet.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:4618.02.2019 г. 05:03:460 
Национална здравноосигурителна касаhttps://nhif.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:4318.02.2019 г. 05:03:430 
Национална комисия за борба на трафика с хораhttps://antitraffic.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:5415.02.2019 г. 16:54:30196WebException: Unable to connect to the remote server
Национална служба за охранаhttps://nso.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5718.02.2019 г. 05:02:570 
Национална служба за съвети в земеделиетоhttps://naas.obmen.local:9443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:1018.02.2019 г. 05:05:100 
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваhttps://nbksrs.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4718.02.2019 г. 05:02:470 
Национално бюро за правна помощhttps://nbpp.obmen.local/DOS.EGovWCF/DocumentTransferService.svc18.02.2019 г. 05:03:4718.02.2019 г. 04:26:432WebException: Unable to connect to the remote server
Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ“https://azbuki.obmen.local:251018.02.2019 г. 05:03:0718.02.2019 г. 05:03:070 
Национално сдружение на общините в Република Българияhttps://namrb.ngo.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:4218.02.2019 г. 04:46:041WebException: Unable to connect to the remote server
НЕЛКhttps://nelk.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:44 2945WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Благоевградhttps://blagoevgrad.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:05:2218.02.2019 г. 05:05:220 
Областна администрация Бургасhttps://bgs.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:5918.02.2019 г. 03:31:315WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Варнаhttps://var.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5518.02.2019 г. 05:02:550 
Областна администрация Велико Търновоhttps://vtr.oa.obmen.local:4443/EDocExchange18.02.2019 г. 05:02:5418.02.2019 г. 05:02:540 
Областна администрация – Видинhttps://vid.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:2618.02.2019 г. 05:04:260 
Областна администрация Врацаhttps://vrc.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Областна администрация Габровоhttps://gab.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3718.02.2019 г. 05:04:370 
Областна администрация Добричhttps://dobrich.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:4018.02.2019 г. 03:50:304WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Кърджалиhttps://krz.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
Областна администрация Кюстендилhttps://knl.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1618.02.2019 г. 04:45:421WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Ловечhttps://lov.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:3718.02.2019 г. 04:45:221WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Монтанаhttps://mon.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Областна администрация Област София-градhttps://sfo.oa.obmen.local:4442/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 05:04:380 
Областна администрация Пазарджикhttps://paz.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:4418.02.2019 г. 05:04:440 
Областна администрация Перникhttps://per.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:1418.02.2019 г. 04:45:111WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Плевенhttps://pvn.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Областна администрация Пловдивhttps://plovdiv.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Областна администрация Разградhttps://raz.oa.obmen.local18.02.2019 г. 05:04:3618.02.2019 г. 04:46:041WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Русеhttps://rse.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 04:44:441WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Областна администрация Силистраhttps://sls.oa.obmen.local/OA-SILISTRA/erm-ws.nsf/EGov18.02.2019 г. 05:02:5318.02.2019 г. 05:02:530 
Областна администрация Сливенhttps://slv.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3518.02.2019 г. 05:04:350 
Областна администрация Смолянhttps://sml.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:3518.02.2019 г. 05:02:350 
Областна Администрация Софийска Областhttps://sof.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:1218.02.2019 г. 04:26:032WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Стара Загораhttps://starazagora.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:4118.02.2019 г. 05:03:410 
Областна администрация Търговищеhttps://tgv.oa.obmen.local:2443/18.02.2019 г. 05:04:4118.02.2019 г. 05:04:410 
Областна администрация Хасковоhttps://hkv.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:5915.02.2019 г. 07:55:08226WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Шуменhttps://shu.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
Областна администрация - Ямболhttps://jam.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 05:04:380 
Областна дирекция Земеделие Благоевградhttps://odz-blg.mzh.obmen.local:240218.02.2019 г. 05:04:0718.02.2019 г. 05:04:070 
Областна дирекция Земеделие Бургасhttps://odz-bgs.mzh.obmen.local:240118.02.2019 г. 05:02:4518.02.2019 г. 05:02:450 
Областна дирекция Земеделие Варнаhttps://odz-var.mzh.obmen.local:242518.02.2019 г. 05:03:1318.02.2019 г. 05:03:130 
Областна дирекция Земеделие Велико Търновоhttps://odz-vtr.mzh.obmen.local:242818.02.2019 г. 05:04:1818.02.2019 г. 05:04:180 
Областна дирекция Земеделие Видинhttps://odz-vid.mzh.obmen.local:242618.02.2019 г. 05:05:1318.02.2019 г. 05:05:130 
Областна дирекция Земеделие Врацаhttps://odz-vrc.mzh.obmen.local:242718.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Областна дирекция Земеделие Габровоhttps://odz-gab.mzh.obmen.local:240418.02.2019 г. 05:05:0518.02.2019 г. 05:05:050 
Областна дирекция Земеделие Добричhttps://odz-dob.mzh.obmen.local:240318.02.2019 г. 05:03:0618.02.2019 г. 05:03:060 
Областна дирекция Земеделие Кърджалиhttps://odz-krz.mzh.obmen.local:240818.02.2019 г. 05:04:0318.02.2019 г. 05:04:030 
Областна дирекция Земеделие Кюстендилhttps://odz-knl.mzh.obmen.local:240718.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
Областна дирекция Земеделие Ловечhttps://odz-lov.mzh.obmen.local:240918.02.2019 г. 05:03:1418.02.2019 г. 05:03:140 
Областна дирекция Земеделие Монтанаhttps://odz-mon.mzh.obmen.local:241018.02.2019 г. 05:04:1518.02.2019 г. 05:04:150 
Областна дирекция Земеделие Пазарджикhttps://odz-paz.mzh.obmen.local:241118.02.2019 г. 05:03:5318.02.2019 г. 05:03:530 
Областна дирекция Земеделие Перникhttps://odz-per.mzh.obmen.local:241318.02.2019 г. 05:04:0518.02.2019 г. 05:04:050 
Областна дирекция Земеделие Плевенhttps://odz-pvn.mzh.obmen.local:241418.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
Областна дирекция Земеделие Пловдивhttps://odz-pdv.mzh.obmen.local:241218.02.2019 г. 05:04:1018.02.2019 г. 05:04:100 
Областна дирекция Земеделие Разградhttps://odz-raz.mzh.obmen.local:241518.02.2019 г. 05:02:4118.02.2019 г. 05:02:410 
Областна дирекция Земеделие Русеhttps://odz-rse.mzh.obmen.local:241618.02.2019 г. 05:03:5718.02.2019 г. 05:03:570 
Областна дирекция Земеделие Силистраhttps://odz-sls.mzh.obmen.local:241918.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Областна дирекция Земеделие Сливенhttps://odz-slv.mzh.obmen.local:242018.02.2019 г. 05:04:4918.02.2019 г. 05:04:490 
Областна дирекция Земеделие Смолянhttps://odz-sml.mzh.obmen.local:242118.02.2019 г. 05:02:5918.02.2019 г. 05:02:590 
Областна дирекция Земеделие София градhttps://odz-sof.mzh.obmen.local:242218.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Областна дирекция Земеделие София областhttps://odz-sfo.mzh.obmen.local:241718.02.2019 г. 05:04:1018.02.2019 г. 05:04:100 
Областна дирекция Земеделие Стара Загораhttps://odz-szr.mzh.obmen.local:242318.02.2019 г. 05:05:1018.02.2019 г. 05:05:100 
Областна дирекция Земеделие Търговищеhttps://odz-tgv.mzh.obmen.local:242418.02.2019 г. 05:04:1718.02.2019 г. 05:04:170 
Областна дирекция Земеделие Хасковоhttps://odz-hkv.mzh.obmen.local:240518.02.2019 г. 05:04:5918.02.2019 г. 05:04:590 
Областна дирекция Земеделие Шуменhttps://odz-shu.mzh.obmen.local:241818.02.2019 г. 05:04:5818.02.2019 г. 05:04:580 
Областна дирекция Земеделие Ямболhttps://odz-jam.mzh.obmen.local:240618.02.2019 г. 05:04:2718.02.2019 г. 05:04:270 
Областна дирекция по безопасност на храните – Бургасhttps://odbh-bgs.babh.obmen.local:8402/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3618.02.2019 г. 05:04:360 
Областна дирекция по безопасност на храните – Варнаhttps://odbh-var.babh.obmen.local:8403/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5818.02.2019 г. 05:03:580 
Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търновоhttps://odbh-vtr.babh.obmen.local:8404/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:0518.02.2019 г. 05:05:050 
Областна дирекция по безопасност на храните – Видинhttps://odbh-vid.babh.obmen.local:8405/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3918.02.2019 г. 05:03:390 
Областна дирекция по безопасност на храните – Врацаhttps://odbh-vrc.babh.obmen.local:8406/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0718.02.2019 г. 05:04:070 
Областна дирекция по безопасност на храните – Габровоhttps://odbh-gab.babh.obmen.local:8407/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1618.02.2019 г. 05:04:160 
Областна дирекция по безопасност на храните – Добричhttps://odbh-dob.babh.obmen.local:8408/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5018.02.2019 г. 05:02:500 
Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджалиhttps://odbh-krz.babh.obmen.local:8409/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1418.02.2019 г. 05:04:140 
Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендилhttps://odbh-knl.babh.obmen.local:8410/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:1318.02.2019 г. 05:05:130 
Областна дирекция по безопасност на храните – Ловечhttps://odbh-lov.babh.obmen.local:8411/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0618.02.2019 г. 05:04:060 
Областна дирекция по безопасност на храните – Монтанаhttps://odbh-mon.babh.obmen.local:8412/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджикhttps://odbh-paz.babh.obmen.local:8413/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5218.02.2019 г. 05:02:520 
Областна дирекция по безопасност на храните – Перникhttps://odbh-per.babh.obmen.local:8414/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
Областна дирекция по безопасност на храните – Плевенhttps://odbh-pvn.babh.obmen.local:8415/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0618.02.2019 г. 05:03:060 
Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдивhttps://odbh-pdv.babh.obmen.local:8416/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:2118.02.2019 г. 05:03:210 
Областна дирекция по безопасност на храните – Разградhttps://odbh-raz.babh.obmen.local:8417/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
Областна дирекция по безопасност на храните – Русеhttps://odbh-rse.babh.obmen.local:8418/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1418.02.2019 г. 05:04:140 
Областна дирекция по безопасност на храните – Силистраhttps://odbh-sls.babh.obmen.local:8419/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:5018.02.2019 г. 05:04:500 
Областна дирекция по безопасност на храните – Сливенhttps://odbh-slv.babh.obmen.local:8420/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 05:04:380 
Областна дирекция по безопасност на храните – Смолянhttps://odbh-sml.babh.obmen.local:8421/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:0118.02.2019 г. 05:05:010 
Областна дирекция по безопасност на храните – София-градhttps://odbh-sof.babh.obmen.local:8422/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Областна дирекция по безопасност на храните – София областhttps://odbh-sfo.babh.obmen.local:8423/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1418.02.2019 г. 05:04:140 
Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загораhttps://odbh-szr.babh.obmen.local:8424/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4218.02.2019 г. 05:02:420 
Областна дирекция по безопасност на храните – Търговищеhttps://odbh-tgv.babh.obmen.local:8425/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0518.02.2019 г. 05:04:050 
Областна дирекция по безопасност на храните – Хасковоhttps://odbh-hkv.babh.obmen.local:8426/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1318.02.2019 г. 05:04:130 
Областна дирекция по безопасност на храните – Шуменhttps://odbh-shu.babh.obmen.local:8427/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Областна дирекция по безопасност на храните – Ямболhttps://odbh-jam.babh.obmen.local:8428/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:2318.02.2019 г. 05:03:230 
Областно звено 'Охрана - Благоевград'https://ozo-blg.gdo.obmen.local/Services/7/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:4218.02.2019 г. 05:04:420 
Областно звено 'Охрана - Видин'https://ozo-vid.gdo.obmen.local/Services/26/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:5818.02.2019 г. 05:03:580 
Областно звено 'Охрана - Враца'https://ozo-vrc.gdo.obmen.local/Services/27/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
Областно звено 'Охрана - Габрово'https://ozo-gab.gdo.obmen.local/Services/9/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:0118.02.2019 г. 05:04:010 
Областно звено 'Охрана - Добрич'https://ozo-dob.gdo.obmen.local/Services/8/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Областно звено 'Охрана - Кърджали'https://ozo-krz.gdo.obmen.local/Services/11/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:2218.02.2019 г. 05:04:220 
Областно звено 'Охрана - Ловеч'https://ozo-lov.gdo.obmen.local/Services/13/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 05:03:340 
Областно звено 'Охрана - Монтана'https://ozo-mon.gdo.obmen.local/Services/14/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:2018.02.2019 г. 05:03:200 
Областно звено 'Охрана - Пазарджик'https://ozo-paz.gdo.obmen.local/Services/15/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Областно звено 'Охрана - Перник'https://ozo-per.gdo.obmen.local/Services/16/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:3718.02.2019 г. 05:04:370 
Областно звено 'Охрана - Плевен'https://ozo-pvn.gdo.obmen.local/Services/17/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:2118.02.2019 г. 05:03:210 
Областно звено 'Охрана - Разград'https://ozo-raz.gdo.obmen.local/Services/18/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:0518.02.2019 г. 05:04:050 
Областно звено 'Охрана - Русе'https://ozo-rse.gdo.obmen.local/Services/19/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 05:04:380 
Областно звено 'Охрана - Силистра'https://ozo-sls.gdo.obmen.local/Services/21/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Областно звено 'Охрана - Сливен'https://ozo-slv.gdo.obmen.local/Services/22/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:5518.02.2019 г. 05:03:550 
Областно звено 'Охрана - Смолян'https://ozo-sml.gdo.obmen.local/Services/29/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:0518.02.2019 г. 05:04:050 
Областно звено 'Охрана - София област'https://ozo-sfo.gdo.obmen.local/Services/23/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:02:5718.02.2019 г. 05:02:570 
Областно звено 'Охрана - Стара Загора'https://ozo-szr.gdo.obmen.local/Services/24/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:05:0418.02.2019 г. 05:05:040 
Областно звено 'Охрана - Търговище'https://ozo-tgv.gdo.obmen.local/Services/25/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Областно звено 'Охрана - Хасково'https://ozo-hkv.gdo.obmen.local/Services/10/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0618.02.2019 г. 05:03:060 
Областно звено 'Охрана - Шумен'https://ozo-shu.gdo.obmen.local/Services/20/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:02:4118.02.2019 г. 05:02:410 
Областно звено 'Охрана - Ямбол'https://ozo-jam.gdo.obmen.local/Services/28/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:02:5218.02.2019 г. 05:02:520 
Облатно звено 'Охрана - Кюстендил'https://ozo-knl.gdo.obmen.local/Services/12/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:5818.02.2019 г. 05:03:580 
Община Авренhttps://avren.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:0918.02.2019 г. 05:05:090 
Община Айтосhttps://aytos.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1218.02.2019 г. 04:45:401WebException: Unable to connect to the remote server
Община Аксаковоhttps://aksakovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1316.02.2019 г. 22:38:2499WebException: Unable to connect to the remote server
Община Алфатарhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:02:4018.02.2019 г. 05:02:400 
Община Антонhttps://anton.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:03:2018.02.2019 г. 05:03:200 
Община Антоновоhttps://antonovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0618.02.2019 г. 05:03:060 
Община Априлциhttps://apriltsi.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:02:5018.02.2019 г. 05:02:500 
Община Ардиноhttps://ardino.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Община Асеновградhttps://asenovgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:3718.02.2019 г. 05:03:370 
Община Балчикhttps://balchik.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:04:3418.02.2019 г. 05:04:340 
Община Банитеhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:04:3718.02.2019 г. 05:04:370 
Община Банскоhttps://bansko.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:2018.02.2019 г. 04:45:161WebException: Unable to connect to the remote server
Община Батакhttps://batak.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc18.02.2019 г. 05:03:0918.02.2019 г. 04:44:501WebException: Unable to connect to the remote server
Община Беленеhttps://belene.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
Община Белицаhttps://belitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3518.02.2019 г. 04:45:091WebException: Unable to connect to the remote server
Община Беловоhttps://belovo.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc18.02.2019 г. 05:03:5318.02.2019 г. 03:31:495WebException: Unable to connect to the remote server
Община Белоградчикhttps://belogradchik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:02:5118.02.2019 г. 05:02:510 
Община Белославhttps://beloslav.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:2818.02.2019 г. 05:03:280 
Община Берковицаhttps://berkovitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:3718.02.2019 г. 04:44:291WebException: Unable to connect to the remote server
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАДhttps://blgmun.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
Община Бобов долhttps://bobovdol.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:04:1918.02.2019 г. 05:04:190 
Община Бобошевоhttps://boboshevo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:0508.02.2019 г. 17:17:29739WebException: Unable to connect to the remote server
Община Божурищеhttps://bozhurishte.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Община Бойницаhttps://boinica.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:02:3106.02.2019 г. 13:50:23909WebException: Unable to connect to the remote server
Община Бойчиновциhttps://boychinovtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:0218.02.2019 г. 04:46:241WebException: Unable to connect to the remote server
Община Боляровоhttps://bolyarovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:5718.02.2019 г. 05:04:570 
Община Бориноhttps://borino.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:05:2418.02.2019 г. 05:05:240 
Община Борованhttps://borovan.ob.obmen.local:8443/Service1.svc18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Община Боровоhttps://borovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:1018.02.2019 г. 05:04:100 
Община Ботевградhttps://botevgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:02:5518.02.2019 г. 05:02:550 
Община Братя Даскаловиhttps://bratiadaskalovi.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:03:3218.02.2019 г. 05:03:320 
Община Брациговоhttps://bratsigovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:3618.02.2019 г. 05:02:360 
Община Бреговоhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:03:2818.02.2019 г. 05:03:280 
Община Брезникhttps://breznik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 04:46:081WebException: Unable to connect to the remote server
Община Брезовоhttps://brezovo.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc18.02.2019 г. 05:04:1218.02.2019 г. 05:04:120 
Община Брусарциhttps://brusartsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0718.02.2019 г. 05:03:070 
Община Бургасhttps://burgas.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0518.02.2019 г. 05:04:050 
Община Бяла, Област Варнаhttps://byala-var.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3918.02.2019 г. 04:45:471WebException: Unable to connect to the remote server
Община Бяла, Област Русеhttps://byala-rse.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:5518.02.2019 г. 05:03:550 
Община Бяла Слатинаhttps://byala-slatina.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:1618.02.2019 г. 04:45:351WebException: Unable to connect to the remote server
Община Варнаhttps://varna.ob.obmen.local:556018.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
Община Варна - район Аспаруховоhttps://asparuhovo-varna.ob.obmen.local:556418.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Община Варна - район Владислав Варненчикhttps://vladislavovo-varna.ob.obmen.local:556518.02.2019 г. 05:02:4418.02.2019 г. 05:02:440 
Община Варна - район Младостhttps://mladost-varna.ob.obmen.local:556318.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 05:03:340 
Община Варна - район Одесосhttps://odesos-varna.ob.obmen.local:556118.02.2019 г. 05:02:5518.02.2019 г. 05:02:550 
Община Велики Преславhttps://velikipreslav.ob.obmen.local:8443/service1.svc18.02.2019 г. 05:03:1018.02.2019 г. 01:41:4811WebException: Unable to connect to the remote server
Община Велико Търновоhttps://veliko-tarnovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:3918.02.2019 г. 05:03:390 
Община Велинградhttps://velingrad.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 05:03:500 
Община Венецhttps://venets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0318.02.2019 г. 05:04:030 
Община Ветовоhttps://vetovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:05:3718.02.2019 г. 05:05:370 
Община Ветриноhttps://vetrino.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:2118.02.2019 г. 05:05:210 
Община Видинhttps://vidin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:0818.02.2019 г. 05:04:080 
Община Врацаhttps://vratza.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:5418.02.2019 г. 04:45:261WebException: Unable to connect to the remote server
Община Вълчедръмhttps://valchedram.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1518.02.2019 г. 04:45:221WebException: Unable to connect to the remote server
Община Вълчи долhttps://valchidol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:2818.02.2019 г. 05:03:280 
Община Върбицаhttps://varbitsa.ob.obmen.local:4443/service1.svc18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
Община Вършецhttps://varshets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:3718.02.2019 г. 04:45:291WebException: Unable to connect to the remote server
Община Габровоhttps://gabrovo.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:04:1518.02.2019 г. 05:04:150 
Община Генерал Тошевоhttps://toshevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:3818.02.2019 г. 05:05:380 
Община Главиницаhttps://glavinitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 04:26:592WebException: Unable to connect to the remote server
Община Годечhttps://godech.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:04:0318.02.2019 г. 05:04:030 
Община Горна Малинаhttps://gornamalina.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3718.02.2019 г. 05:03:370 
Община Горна Оряховицаhttps://g-oryahovica.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Община Гоце Делчевhttps://gotsedelchev.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:2218.02.2019 г. 04:45:291WebException: Unable to connect to the remote server
Община град Добричhttps://dobrich.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Община Грамадаhttps://gramada.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:3716.02.2019 г. 17:56:40114WebException: Unable to connect to the remote server
Община Гулянциhttps://gulyantsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0618.02.2019 г. 05:03:060 
Община Гурковоhttps://gurkovo.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:04:4018.02.2019 г. 05:04:400 
Община Гълъбовоhttps://galabovo.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:04:2518.02.2019 г. 05:04:250 
Община Гърменhttps://garmen.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:04:1018.02.2019 г. 05:04:100 
Община Две могилиhttps://dvemogili.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:1918.02.2019 г. 05:04:190 
Община Девинhttps://devin.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:3418.02.2019 г. 05:02:340 
Община Джебелhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:04:3518.02.2019 г. 05:04:350 
Община Димитровградhttps://dimitrovgrad.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 05:04:380 
Община Димовоhttps://dimovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:02:5018.02.2019 г. 05:02:500 
Община Добричкаhttps://dobrichka.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:1718.02.2019 г. 05:04:170 
Община Долна баняhttps://dolna-banya.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:04:2218.02.2019 г. 05:04:220 
Община Долна Митрополияhttps://dolnamitropolia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:1818.02.2019 г. 05:05:180 
Община Долни Дъбникhttps://dolni-dabnik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:4718.02.2019 г. 05:04:470 
Община Долни чифликhttps://dolni-chiflik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4818.02.2019 г. 05:02:480 
Община Доспатhttps://dospat.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Община Драгоманhttps://dragoman.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:04:2118.02.2019 г. 05:04:210 
Община Дряновоhttps://dryanovo.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:04:0218.02.2019 г. 04:26:562WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Дуловоhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:04:2118.02.2019 г. 05:04:210 
Община Дупницаhttps://dupnitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
Община Дългополhttps://dalgopol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:2718.02.2019 г. 05:03:270 
Община Еленаhttps://elena.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:1318.02.2019 г. 04:26:372WebException: Unable to connect to the remote server
Община Елин Пелинhttps://elinpelin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0118.02.2019 г. 04:46:131WebException: Unable to connect to the remote server
Община Елховоhttps://elhovo.ob.obmen.local:44318.02.2019 г. 05:02:3318.02.2019 г. 05:02:330 
Община Етрополеhttps://etropole.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Община Заветhttps://zavet.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
Община Земенhttps://zemen.ob.obmen.local:4449/EGov18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 04:46:291WebException: The operation has timed out
Община Златарицаhttps://zlataritsa.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:05:1618.02.2019 г. 05:05:160 
Община Златицаhttps://zlatitsa.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:4718.02.2019 г. 05:02:470 
Община Златоградhttps://zlatograd.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:4015.02.2019 г. 16:54:23196WebException: Unable to connect to the remote server
Община Ивайловградhttps://ivaylovgrad.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:5718.02.2019 г. 05:03:570 
Община Ивановоhttps://ivanovo.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:03:0818.02.2019 г. 05:03:080 
Община Искърhttps://iskar.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:4218.02.2019 г. 05:04:420 
Община Исперихhttps://isperih.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 04:45:431WebException: Unable to connect to the remote server
ОБЩИНА ИХТИМАНhttps://ihtiman.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:3916.02.2019 г. 03:31:47161WebException: Unable to connect to the remote server
Община Каварнаhttps://kavarna.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:3818.02.2019 г. 05:03:380 
Община Казанлъкhttps://kazanlak.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:03:0718.02.2019 г. 05:03:070 
Община Калояновоhttps://kaloianovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:0918.02.2019 г. 05:04:090 
Община Каменоhttps://kameno.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:04:1018.02.2019 г. 05:04:100 
Община Каолиновоhttps://kaolinovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:4418.02.2019 г. 04:26:572WebException: Unable to connect to the remote server
Община Карловоhttps://karlovo.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
Община Карнобатhttps://karnobat.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:1018.02.2019 г. 05:03:100 
Община Каспичанhttps://kaspichan.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:02:5418.02.2019 г. 05:02:540 
Община Кирковоhttps://kirkovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:2815.02.2019 г. 16:35:10197WebException: Unable to connect to the remote server
Община Кнежаhttps://kneja.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1217.02.2019 г. 22:57:5720WebException: Unable to connect to the remote server
Община Ковачевциhttps://kovachevtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:4618.02.2019 г. 05:04:460 
Община Козлодуйhttps://kozloduy.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 04:45:461WebException: Unable to connect to the remote server
Община Копривщицаhttps://koprivshtitsa.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:03:0018.02.2019 г. 05:03:000 
Община Костенецhttps://kostenetz.ob.obmen.local:444/submitMSG.php18.02.2019 г. 05:04:1518.02.2019 г. 05:04:150 
Община Костинбродhttps://kostinbrod.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:5318.02.2019 г. 05:03:530 
Община Котелhttps://kotel.ob.obmen.local:8443/service1.svc18.02.2019 г. 05:04:3918.02.2019 г. 05:04:390 
Община Кочериновоhttps://kocherinovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:5418.02.2019 г. 05:03:540 
Община Креснаhttps://kresna.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:4118.02.2019 г. 04:26:502WebException: Unable to connect to the remote server
Община Криводолhttps://krivodol.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:03:4518.02.2019 г. 05:03:450 
Община Кричимhttps://krichim.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:04:3318.02.2019 г. 05:04:330 
Община Крумовградhttps://krumovgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5918.02.2019 г. 05:02:590 
Община Крушариhttps://krushari.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Община Кубратhttps://kubrat.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Община Кукленhttps://kuklen.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 04:45:221WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Кулаhttps://kula.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:2518.02.2019 г. 05:05:250 
Община Кърджалиhttps://kardjali.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:2818.02.2019 г. 05:04:280 
Община Кюстендилhttps://kustendil.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:04:0018.02.2019 г. 05:04:000 
Община Левскиhttps://levski.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 04:45:011WebException: Unable to connect to the remote server
Община Лесичовоhttps://lesichovo.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Община Летницаhttps://letnitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:0018.02.2019 г. 04:08:443WebException: Unable to connect to the remote server
Община Ловечhttps://lovech.ob.obmen.local:244418.02.2019 г. 05:05:1218.02.2019 г. 05:05:120 
Община Лозницаhttps://loznitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:4918.02.2019 г. 04:45:381WebException: Unable to connect to the remote server
Община Ломhttps://lom.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:3318.02.2019 г. 04:45:381WebException: Unable to connect to the remote server
Община Луковитhttps://lukovit.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1518.02.2019 г. 05:04:150 
Община Лъкиhttps://laki.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:04:2713.01.2019 г. 03:31:172829WebException: Unable to connect to the remote server
Община Любимецhttps://lyubimets.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:1818.02.2019 г. 04:45:441WebException: Unable to connect to the remote server
Община Лясковецhttps://lyaskovets.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Община Маданhttps://madan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1018.02.2019 г. 05:04:100 
Община Макрешhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:04:0318.02.2019 г. 05:04:030 
Община Малко Търновоhttps://malkotarnovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:04:0918.02.2019 г. 05:04:090 
Община Марицаhttps://maritsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
Община Медковецhttps://medkovec.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:3718.02.2019 г. 04:45:011WebException: Unable to connect to the remote server
ОБЩИНА МЕЗДРАhttps://mezdra.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:04:2018.02.2019 г. 05:04:200 
Община Мизияhttps://mizia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:0718.02.2019 г. 05:05:070 
Община Минерални Бани Хасковоhttps://mineralnibani.ob.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:4618.02.2019 г. 05:03:460 
Община Мирковоhttps://mirkovo.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:02:3118.02.2019 г. 05:02:310 
Община Момчилградhttps://momchilgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:4118.02.2019 г. 04:45:011WebException: Unable to connect to the remote server
Община Монтанаhttps://montana.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Община Мъглижhttps://maglizh.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:3518.02.2019 г. 05:02:350 
Община Невестиноhttps://nevestino.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3718.02.2019 г. 04:45:421WebException: Unable to connect to the remote server
Община Неделиноhttps://nedelino.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:02:5218.02.2019 г. 04:44:321WebException: Unable to connect to the remote server
Община Несебърhttps://nesebar.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:5518.02.2019 г. 04:26:412WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Николаевоhttps://nikolaevo.ob.obmen.local:8443/Service1.svc18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Община Никола Козлевоhttps://nikolakozlevo.ob.obmen.local:8445/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
Община Никополhttps://nikopol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:0918.02.2019 г. 04:46:241WebException: Unable to connect to the remote server
Община Нова Загораhttps://nova-zagora.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:2818.02.2019 г. 05:03:280 
Община Нови Пазарhttps://novipazar.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Община Ново селоhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:03:0918.02.2019 г. 05:03:090 
Община Омуртагhttps://omurtag.ob.obmen.local:4443/Service1.svc18.02.2019 г. 05:05:0618.02.2019 г. 05:05:060 
Община Опакаhttps://opaka.ob.obmen.local:9443/Service1.svc18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 04:45:001WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Опанhttps://opan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Община Оряховоhttps://orihovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5418.02.2019 г. 05:03:540 
Община Павел Баняhttps://pavelbanya.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:05:2118.02.2019 г. 05:05:210 
Община Павликениhttps://pavlikeni.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:05:1618.02.2019 г. 05:05:160 
Община Пазарджикhttps://pazardzhik.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc18.02.2019 г. 05:03:3518.02.2019 г. 03:48:514WebException: Unable to connect to the remote server
Община Панагюрищеhttps://panagyurishte.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:5818.02.2019 г. 05:04:580 
Община Перникhttps://pernik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:4918.02.2019 г. 05:03:490 
Община Перущицаhttps://perushtitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3718.02.2019 г. 05:04:370 
Община Петричhttps://petrich.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:05:2318.02.2019 г. 05:05:230 
Община Пещераhttps://peshtera.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:03:2018.02.2019 г. 04:45:541WebException: Unable to connect to the remote server
Община Пирдопhttps://pirdop.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0518.02.2019 г. 04:45:561WebException: Unable to connect to the remote server
Община Плевенhttps://pleven.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:5818.02.2019 г. 05:04:580 
Община Пловдивhttps://plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1818.02.2019 г. 04:45:001WebException: Unable to connect to the remote server
Община Пловдив - Район Западенhttps://zapaden-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1715.02.2019 г. 18:26:45191WebException: Unable to connect to the remote server
Община Пловдив - Район Източенhttps://iztochen-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:4018.02.2019 г. 05:03:400 
Община Пловдив - район Северенhttps://severen-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1718.02.2019 г. 04:45:561WebException: Unable to connect to the remote server
Община Пловдив - Район Тракияhttps://trakia-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 04:46:401WebException: Unable to connect to the remote server
Община Пловдив район Централенhttps://central-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:0718.02.2019 г. 05:05:070 
Община Пловдив - Район Юженhttps://south-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:0418.02.2019 г. 05:05:040 
Община Полски Тръмбешhttps://trambesh.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 04:45:171WebException: Unable to connect to the remote server
Община Помориеhttps://pomorie.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
Община Поповоhttps://popovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:05:0118.02.2019 г. 04:07:423WebException: Unable to connect to the remote server
Община Пордимhttps://pordim.ob.obmen.local:8443/service1.svc18.02.2019 г. 05:04:4016.02.2019 г. 12:06:25133WebException: Unable to connect to the remote server
Община ПРАВЕЦhttps://pravets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
Община Приморскоhttps://primorsko.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
Община Провадияhttps://provadia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:1518.02.2019 г. 04:28:132WebException: Unable to connect to the remote server
Община Първомайhttps://parvomai.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:04:0715.02.2019 г. 16:54:53196WebException: Unable to connect to the remote server
Община Радневоhttps://radnevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0918.02.2019 г. 05:03:090 
Община Радомирhttps://radomir.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:3618.02.2019 г. 03:50:334WebException: Unable to connect to the remote server
Община Разградhttps://razgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:2518.02.2019 г. 05:03:250 
Община Разлогhttps://razlog.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1918.02.2019 г. 05:04:190 
Община Ракитовоhttps://rakitovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:04:5918.02.2019 г. 05:04:590 
Община Раковскиhttps://rakovski.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:1115.02.2019 г. 09:59:37219WebException: Unable to connect to the remote server
Община Рилаhttps://rila.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:2218.02.2019 г. 05:03:220 
Община Родопиhttps://rodopi.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:05:3718.02.2019 г. 05:05:370 
Община Романhttps://roman.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:4218.02.2019 г. 05:04:420 
Община Рудоземhttps://rudozem.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:04:0718.02.2019 г. 05:04:070 
Община Руенhttps://ruen.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:0818.02.2019 г. 05:04:080 
Община Ружинциhttps://ruzhintsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Община Русеhttps://ruse.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 05:03:340 
Община Садовоhttps://sadovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
Община Самоковhttps://samokov.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:1118.02.2019 г. 04:45:351WebException: Unable to connect to the remote server
Община Самуилhttps://samuil.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
Община Санданскиhttps://sandanski.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3918.02.2019 г. 04:46:241WebException: Unable to connect to the remote server
Община Сапарева баняhttps://saparevabanya.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:02:44 2417WebException: Unable to connect to the remote server
Община Свиленградhttps://svilengrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1318.02.2019 г. 04:45:341WebException: Unable to connect to the remote server
Община Свищовhttps://svishtov.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0318.02.2019 г. 05:03:030 
Община Свогеhttps://svoge.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:2218.02.2019 г. 05:03:220 
Община Севлиевоhttps://sevlievo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:5418.02.2019 г. 05:03:540 
Община Септемвриhttps://septemvri.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:0018.02.2019 г. 05:04:000 
Община Силистраhttps://silistra.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:04:1718.02.2019 г. 05:04:170 
Община Симеоновградhttps://simeonovgrad.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
Община Симитлиhttps://simitli.ob.obmen.local:2445/18.02.2019 г. 05:03:2018.02.2019 г. 04:44:511WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
Община Ситовоhttps://sitovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:1518.02.2019 г. 05:05:150 
Община Сливенhttps://sliven.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:1618.02.2019 г. 04:26:162WebException: Unable to connect to the remote server
Община Сливницаhttps://slivnitsa.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:2815.02.2019 г. 14:10:44205WebException: Unable to connect to the remote server
Община Сливо полеhttps://slivopole.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
Община Смолянhttps://smolyan.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
Община Смядовоhttps://smyadovo.ob.obmen.local:8443/Service1.svc18.02.2019 г. 05:04:3518.02.2019 г. 04:45:431WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Созополhttps://sozopol.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:04:1518.02.2019 г. 04:26:352WebException: Unable to connect to the remote server
Община Сопотhttps://sopot.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:0218.02.2019 г. 04:26:452WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Средецhttps://sredets.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:04:1618.02.2019 г. 05:04:160 
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИhttps://stamb.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:5218.02.2019 г. 05:03:520 
Община Стамболовоhttps://stambolovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:3618.02.2019 г. 05:04:360 
Община Стара Загораhttps://starazagora.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Община Стражицаhttps://strazhitsa.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:5218.02.2019 г. 05:03:520 
Община Стралджаhttps://straldzha.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:04:1618.02.2019 г. 03:49:334WebException: Unable to connect to the remote server
Община Стрелчаhttps://strelcha.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:04:0018.02.2019 г. 05:04:000 
Община Струмяниhttps://strumyani.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5318.02.2019 г. 05:03:530 
Община Суворовоhttps://suvorovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:04:1718.02.2019 г. 05:04:170 
Община Сухиндолhttps://suhindol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:2418.02.2019 г. 05:05:240 
Община Съединениеhttps://saedinenie.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0818.02.2019 г. 04:44:281WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Сърницаhttps://sarnitsa.ob.obmen.local:443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:4018.02.2019 г. 05:04:400 
ОБЩИНА ТВЪРДИЦАhttps://tvarditsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
Община Тервелhttps://tervel.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:4918.02.2019 г. 05:02:490 
Община Тестоваhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:05:2718.02.2019 г. 05:05:270 
Община Тетевенhttps://teteven.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5818.02.2019 г. 04:26:202WebException: Unable to connect to the remote server
Община Тополовградhttps://topolovgrad.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:04:0118.02.2019 г. 05:04:010 
Община Трекляноhttps://trekliano.ob.obmen.local:4449/eGov18.02.2019 г. 05:03:4728.01.2019 г. 17:38:301604WebException: Unable to connect to the remote server
Община Троянhttps://troyan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1618.02.2019 г. 05:04:160 
Община Трънhttps://tran.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1916.02.2019 г. 09:21:07142WebException: Unable to connect to the remote server
Община Трявнаhttps://tryavna.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:05:1218.02.2019 г. 05:05:120 
Община Тунджаhttps://tundzha.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:5918.02.2019 г. 05:04:590 
Община Тутраканhttps://tutrakan.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:05:0918.02.2019 г. 05:05:090 
Община Търговищеhttps://targovishte.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
Община Угърчинhttps://ugarchin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:0018.02.2019 г. 04:45:031WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Хайрединhttps://hayredin.ob.obmen.local:4449/EGOV18.02.2019 г. 05:04:4816.02.2019 г. 16:07:01120WebException: Unable to connect to the remote server
Община Харманлиhttps://harmanli.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:5818.02.2019 г. 05:04:580 
Община Хасковоhttps://haskovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:5618.02.2019 г. 04:46:131WebException: Unable to connect to the remote server
Община Хисаряhttps://hisar.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:5918.02.2019 г. 05:04:590 
Община Хитриноhttps://hitrino.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5518.02.2019 г. 05:03:550 
Община Царевоhttps://tzarevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 04:45:221WebException: Unable to connect to the remote server
Община Цар Калоянhttps://tsarkaloyan.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 04:27:142WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Ценовоhttps://tsenovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:4918.02.2019 г. 05:03:490 
Община Чавдарhttps://chavdar.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:04:3718.02.2019 г. 05:04:370 
Община Челопечhttps://chelopech.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:05:2018.02.2019 г. 03:51:024WebException: Unable to connect to the remote server
Община Чепелареhttps://chepelare.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 05:03:500 
Община Червен брягhttps://chervenbryag.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:2318.02.2019 г. 04:46:151WebException: Unable to connect to the remote server
Община Чернооченеhttps://chernoochene.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Община Чипровциhttps://chiprovtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 05:04:380 
Община Чирпанhttps://chirpan.ob.obmen.local:444/submitmsg.php18.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
Община Чупренеhttps://chuprene.ob.obmen.local:4449/eGOV18.02.2019 г. 05:03:1818.02.2019 г. 04:44:571WebException: Unable to connect to the remote server
Община Шаблаhttps://shabla.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:05:1718.02.2019 г. 05:05:170 
Община Шуменhttps://shumen.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:04:2318.02.2019 г. 05:04:230 
Община Ябланицаhttps://yablanitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:5518.02.2019 г. 05:03:550 
Община Якимовоhttps://iakimovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3518.02.2019 г. 05:04:350 
Община Якорудаhttps://yakoruda.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:3518.02.2019 г. 04:45:061WebException: Unable to connect to the remote server
Община Ямболhttps://yambol.ob.obmen.local18.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 05:03:500 
Общинска администрация - Сунгурлареhttps://sungurlare.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 04:45:301WebException: Unable to connect to the remote server
Омбудсмана на Република Българияhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:03:0718.02.2019 г. 05:03:070 
ОП “СОФПРОЕКТ - ОГП“https://sofproect.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:2818.02.2019 г. 05:03:280 
ОСИ Благоевградhttps://osi-blg.nsi.obmen.local:8444/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4418.02.2019 г. 05:02:440 
ОСИ Бургасhttps://osi-bgs.nsi.obmen.local:8447/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
ОСИ Варнаhttps://osi-var.nsi.obmen.local:8449/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5618.02.2019 г. 05:02:560 
ОСИ Велико Търновоhttps://osi-vtr.nsi.obmen.local:8450/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3618.02.2019 г. 05:03:360 
ОСИ Видинhttps://osi-vid.nsi.obmen.local:8452/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5218.02.2019 г. 05:02:520 
ОСИ Врацаhttps://osi-vrc.nsi.obmen.local:8453/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5518.02.2019 г. 05:02:550 
ОСИ Габровоhttps://osi-gab.nsi.obmen.local:8455/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5418.02.2019 г. 05:02:540 
ОСИ Добричhttps://osi-dob.nsi.obmen.local:8470/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5618.02.2019 г. 05:02:560 
ОСИ Кърджалиhttps://osi-krz.nsi.obmen.local:8457/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4818.02.2019 г. 05:02:480 
ОСИ Кюстендилhttps://osi-knl.nsi.obmen.local:8459/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4818.02.2019 г. 05:02:480 
ОСИ Ловечhttps://osi-lov.nsi.obmen.local:8461/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
ОСИ Монтанаhttps://osi-mon.nsi.obmen.local:8462/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
ОСИН Благоевградhttps://osin-blg.gdin.obmen.local/Services/3/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 05:04:550 
ОСИН Бургасhttps://osin-bgs.gdin.obmen.local/Services/4/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:0018.02.2019 г. 05:04:000 
ОСИН Варнаhttps://osin-var.gdin.obmen.local/Services/25/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0918.02.2019 г. 05:03:090 
ОСИН Велико Търновоhttps://osin-vtr.gdin.obmen.local/Services/26/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
ОСИН Видинhttps://rsin-vid.gdin.obmen.local/Services/27/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:2818.02.2019 г. 05:03:280 
ОСИН Врацаhttps://rsin-vrc.gdin.obmen.local/Services/28/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:0718.02.2019 г. 05:04:070 
ОСИН Габровоhttps://rsin-gab.gdin.obmen.local/Services/6/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
ОСИН Добричhttps://rsin-dob.gdin.obmen.local/Services/5/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
ОСИН Кърджалиhttps://rsin-krz.gdin.obmen.local/Services/8/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:0318.02.2019 г. 05:04:030 
ОСИН Кюстендилhttps://rsin-knl.gdin.obmen.local/Services/9/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:2118.02.2019 г. 05:04:210 
ОСИН Ловечhttps://rsin-lov.gdin.obmen.local/Services/10/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
ОСИН Монтанаhttps://rsin-mon.gdin.obmen.local/Services/11/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
ОСИН Пазарджикhttps://rsin-paz.gdin.obmen.local/Services/12/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:05:0218.02.2019 г. 05:05:020 
ОСИН Перникhttps://rsin-per.gdin.obmen.local/Services/13/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:3218.02.2019 г. 05:03:320 
ОСИН Плевенhttps://osin-pvn.gdin.obmen.local/Services/14/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:05:1118.02.2019 г. 05:05:110 
ОСИН Пловдивhttps://osin-pdv.gdin.obmen.local/Services/15/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
ОСИН Разградhttps://rsin-raz.gdin.obmen.local/Services/16/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:4918.02.2019 г. 05:03:490 
ОСИН Русеhttps://rsin-rse.gdin.obmen.local/Services/17/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 05:03:340 
ОСИН Силистраhttps://rsin-sls.gdin.obmen.local/Services/19/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
ОСИН Сливенhttps://rsin-slv.gdin.obmen.local/Services/20/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0718.02.2019 г. 05:03:070 
ОСИН Смолянhttps://rsin-sml.gdin.obmen.local/Services/21/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:3518.02.2019 г. 05:03:350 
ОСИН Софияhttps://osin-sof.gdin.obmen.local/Services/22/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
ОСИН Стара Загораhttps://rsin-szr.gdin.obmen.local/Services/23/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:2018.02.2019 г. 05:04:200 
ОСИН Търговищеhttps://rsin-tgv.gdin.obmen.local/Services/24/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:1718.02.2019 г. 05:03:170 
ОСИН Хасковоhttps://rsin-hkv.gdin.obmen.local/Services/7/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:04:0618.02.2019 г. 05:04:060 
ОСИН Шуменhttps://rsin-shu.gdin.obmen.local/Services/18/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:0618.02.2019 г. 05:03:060 
ОСИН Ямболhttps://rsin-jam.gdin.obmen.local/Services/29/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:02:5118.02.2019 г. 05:02:510 
ОСИ Пазарджикhttps://osi-paz.nsi.obmen.local:8464/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3818.02.2019 г. 05:03:380 
ОСИ Перникhttps://osi-per.nsi.obmen.local:8468/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:3918.02.2019 г. 05:02:390 
ОСИ Плевенhttps://osi-pvn.nsi.obmen.local:8466/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:0118.02.2019 г. 05:05:010 
ОСИ Пловдивhttps://osi-pdv.nsi.obmen.local:8469/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:3218.02.2019 г. 05:02:320 
ОСИ Разградhttps://osi-raz.nsi.obmen.local:8467/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:3718.02.2019 г. 05:02:370 
ОСИ Русеhttps://osi-rse.nsi.obmen.local:8465/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
ОСИ Силистраhttps://osi-sls.nsi.obmen.local:8463/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
ОСИ Сливенhttps://osi-slv.nsi.obmen.local:8460/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:4818.02.2019 г. 05:03:480 
ОСИ Смолянhttps://osi-sml.nsi.obmen.local:8448/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4118.02.2019 г. 05:02:410 
ОСИ София-градhttps://osi-sof.nsi.obmen.local:8458/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4718.02.2019 г. 05:02:470 
ОСИ София областhttps://osi-sfo.nsi.obmen.local:8456/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:3518.02.2019 г. 05:02:350 
ОСИ Стара Загораhttps://osi-szr.nsi.obmen.local:8454/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 05:03:340 
ОСИ Търговищеhttps://osi-tgv.nsi.obmen.local:8471/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:1318.02.2019 г. 05:03:130 
ОСИ Хасковоhttps://osi-hkv.nsi.obmen.local:8446/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5218.02.2019 г. 05:02:520 
ОСИ Шуменhttps://osi-shu.nsi.obmen.local:8451/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5018.02.2019 г. 05:02:500 
ОСИ Ямболhttps://osi-jam.nsi.obmen.local:8445/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5518.02.2019 г. 05:03:550 
Патентно ведомство на Република Българияhttps://bpo.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
ПБ "ОРЛИЦА" – ПАМПОРОВОhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:03:2018.02.2019 г. 05:03:200 
Платформа за достъп до обществена информацияhttps://pdoi-government.obmen.local:8443/CS4/EGovService?wsdl18.02.2019 г. 05:03:0318.02.2019 г. 05:03:030 
Почивна база "Слънчев бряг"https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
Приемна на Министерски съветhttps://priemna.government.obmen.local:4450/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:0618.02.2019 г. 05:03:060 
ПУДООСhttps://pudoos.obmen.local:244418.02.2019 г. 05:04:0218.02.2019 г. 05:04:020 
Регионален център по трансфузионна хематология Варнаhttps://rcth-var.obmen.local:245218.02.2019 г. 05:03:3118.02.2019 г. 05:03:310 
Регионален център по трансфузионна хематология Плевенhttps://rcth-pvn.obmen.local:245318.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 05:04:380 
Регионален център по трансфузионна хематология Пловдивhttps://rcth-pdv.obmen.local:245418.02.2019 г. 05:04:0118.02.2019 г. 05:04:010 
Регионален център по трансфузионна хематология Стара Загораhttps://rcth-szr.obmen.local:245518.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 05:04:550 
Регионална дирекция 'Охрана - Бургас'https://rdo-bgs.gdo.obmen.local/Services/2/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:1418.02.2019 г. 05:03:140 
Регионална Дирекция 'Охрана - Варна'https://rdo-var.gdo.obmen.local/Services/5/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Регионална дирекция 'Охрана - Велико Търново'https://rdo-vtr.gdo.obmen.local/Services/6/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Регионална дирекция 'Охрана - Пловдив'https://rdo-pdv.gdo.obmen.local/Services/3/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:4918.02.2019 г. 05:03:490 
Регионална дирекция 'Охрана - София'https://rdo-sof.gdo.obmen.local/Services/4/EGovService.asmx18.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
Регионална дирекция по горите - Берковицаhttps://rugberkovitca.iag.obmen.local:4473/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Регионална дирекция по горите - Благоевградhttps://rugblagoevgrad.iag.obmen.local:4445/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:05:2218.02.2019 г. 05:05:220 
Регионална дирекция по горите - Бургасhttps://rugburgas.iag.obmen.local:4447/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1518.02.2019 г. 05:04:150 
Регионална дирекция по горите - Варнаhttps://rdgvarna.iag.obmen.local:4453/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1718.02.2019 г. 05:04:170 
Регионална дирекция по горите - Велико Търновоhttps://rdgvtarnovo.iag.obmen.local:4455/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:5718.02.2019 г. 05:04:570 
Регионална дирекция по горите - Кърджалиhttps://rdgkardjali.iag.obmen.local:4471/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 05:03:340 
Регионална дирекция по горите - Кюстендилhttps://rugkustendil.iag.obmen.local:4448/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:1618.02.2019 г. 05:04:160 
Регионална дирекция по горите - Ловечhttps://ruglovetch.iag.obmen.local:4472/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
Регионална дирекция по горите - Пазарджикhttps://rugpazardjik.iag.obmen.local:4470/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 05:04:550 
Регионална дирекция по горите - Пловдивhttps://rugplovdiv.iag.obmen.local:4467/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Регионална дирекция по горите - Русеhttps://rugruse.iag.obmen.local:4457/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5818.02.2019 г. 05:03:580 
Регионална дирекция по горите - Сливенhttps://rugsliven.iag.obmen.local:4465/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:4318.02.2019 г. 05:04:430 
Регионална дирекция по горите - Смолянhttps://rugsmolian.iag.obmen.local:4476/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5218.02.2019 г. 05:02:520 
Регионална дирекция по горите - Софияhttps://rdgsofia.iag.obmen.local:4444/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3818.02.2019 г. 05:04:380 
Регионална дирекция по горите - Стара Загораhttps://rdgstzagora.iag.obmen.local:4454/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Регионална дирекция по горите - Шуменhttps://rugshumen.iag.obmen.local:4456/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:4318.02.2019 г. 05:03:430 
Регионална Здравна Инспекция - Софийска Областhttps://rzi-sfo.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:02:3016.02.2019 г. 09:41:20141WebException: Unable to connect to the remote server
Регионална здравна инспекция - Хасковоhttps://rzi-hkv.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:4418.02.2019 г. 05:04:440 
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕНhttps://ruo-slv.obmen.local:242018.02.2019 г. 05:03:2418.02.2019 г. 05:03:240 
Регионално управление на образованието София-градhttps://rio-sof.obmen.local:4443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
РЗИ Благоевградhttps://rzi-blg.obmen.local:240118.02.2019 г. 05:03:0818.02.2019 г. 05:03:080 
РЗИ Бургасhttps://rzi-bgs.obmen.local:240218.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 05:03:340 
РЗИ Варнаhttps://rzi-var.obmen.local:240318.02.2019 г. 05:02:5118.02.2019 г. 05:02:510 
РЗИ Велико Търновоhttps://rzi-vtr.obmen.local:240418.02.2019 г. 05:02:5518.02.2019 г. 05:02:550 
РЗИ Видинhttps://rzi-vid.obmen.local:240518.02.2019 г. 05:04:1418.02.2019 г. 05:04:140 
РЗИ Врацаhttps://rzi-vrc.obmen.local:240618.02.2019 г. 05:03:4518.02.2019 г. 05:03:450 
РЗИ Габровоhttps://rzi-gab.obmen.local:240718.02.2019 г. 05:05:0318.02.2019 г. 05:05:030 
РЗИ Добричhttps://rzi-dob.obmen.local:240818.02.2019 г. 05:03:3718.02.2019 г. 05:03:370 
РЗИ Кърджалиhttps://rzi-krz.obmen.local:240918.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
РЗИ Кюстендилhttps://rzi-knl.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 04:26:202WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
РЗИ Ловечhttps://rzi-lov.obmen.local:241018.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
РЗИ Монтанаhttps://rzi-mon.obmen.local:241118.02.2019 г. 05:04:1718.02.2019 г. 05:04:170 
РЗИ Пазарджикhttps://rzi-paz.obmen.local:241218.02.2019 г. 05:03:0818.02.2019 г. 05:03:080 
РЗИ Перникhttps://rzi-per.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:05:1618.02.2019 г. 05:05:160 
РЗИ Плевенhttps://rzi-pvn.obmen.local:241318.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
РЗИ Пловдивhttps://rzi-pdv.obmen.local:241418.02.2019 г. 05:03:0018.02.2019 г. 05:03:000 
РЗИ Разградhttps://rzi-raz.obmen.local:241518.02.2019 г. 05:03:1918.02.2019 г. 05:03:190 
РЗИ Русеhttps://rzi-rse.obmen.local:241618.02.2019 г. 05:03:0718.02.2019 г. 05:03:070 
РЗИ Силистраhttps://rzi-sls.obmen.local:241718.02.2019 г. 05:03:2818.02.2019 г. 05:03:280 
РЗИ Сливенhttps://rzi-slv.obmen.local:241818.02.2019 г. 05:02:5218.02.2019 г. 05:02:520 
РЗИ Смолянhttps://rzi-sml.obmen.local:241918.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 05:03:500 
РЗИ Стара Загораhttps://rzi-szr.obmen.local:242018.02.2019 г. 05:04:1418.02.2019 г. 05:04:140 
РЗИ Търговищеhttps://rzi-tgv.obmen.local:242118.02.2019 г. 05:03:4718.02.2019 г. 05:03:470 
РЗИ Шуменhttps://rzi-shu.obmen.local:242218.02.2019 г. 05:03:4318.02.2019 г. 05:03:430 
РЗИ Ямболhttps://rzi-jam.obmen.local:242318.02.2019 г. 05:02:5918.02.2019 г. 05:02:590 
РИОСВ - Благоевградhttps://riosv-blg.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:2218.02.2019 г. 04:46:001WebException: Unable to connect to the remote server
РИОСВ - Бургасhttps://riosv-bgs.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:2318.02.2019 г. 05:04:230 
РИОСВ – Варнаhttps://riosv-var.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:3418.02.2019 г. 05:03:340 
РИОСВ - Велико Търновоhttps://riosv-vtr.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:3218.02.2019 г. 05:04:320 
РИОСВ - Врацаhttps://riosv-vrc.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:4118.02.2019 г. 05:04:410 
РИОСВ - Монтанаhttps://riosv-mon.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0618.02.2019 г. 05:03:060 
РИОСВ - Пазарджикhttps://riosv-paz.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:1518.02.2019 г. 05:03:150 
РИОСВ - Перникhttps://riosv-per.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0018.02.2019 г. 05:03:000 
РИОСВ - Плевенhttps://riosv-pvn.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:0618.02.2019 г. 05:04:060 
РИОСВ - Пловдивhttps://riosv-pdv.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:0718.02.2019 г. 05:05:070 
РИОСВ - Русеhttps://riosv-rse.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:1818.02.2019 г. 04:45:221WebException: Unable to connect to the remote server
РИОСВ - Смолянhttps://riosv-sml.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 04:25:392WebException: Unable to connect to the remote server
РИОСВ-Софияhttps://riosv-sof.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService18.02.2019 г. 05:05:1118.02.2019 г. 05:05:110 
РИОСВ - Стара Загораhttps://riosv-szr.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0818.02.2019 г. 04:45:371WebException: Unable to connect to the remote server
РИОСВ - Хасковоhttps://riosv-hkv.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:2518.02.2019 г. 05:05:250 
РИОСВ - Шуменhttps://riosv-shu.obmen.local:8443/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3018.02.2019 г. 04:45:071WebException: Unable to connect to the remote server
РУО-Благоевградhttps://ruo-blg.obmen.local:240118.02.2019 г. 05:04:0018.02.2019 г. 05:04:000 
РУО-Бургасhttps://ruo-bgs.obmen.local:240218.02.2019 г. 05:03:1418.02.2019 г. 05:03:140 
РУО-Варнаhttps://ruo-var.obmen.local:240318.02.2019 г. 05:02:4718.02.2019 г. 05:02:470 
РУО-Велико Търновоhttps://ruo-vtr.obmen.local:240418.02.2019 г. 05:03:0818.02.2019 г. 05:03:080 
РУО-Видинhttps://ruo-vid.obmen.local:240518.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
РУО-Врацаhttps://ruo-vrc.obmen.local:240618.02.2019 г. 05:04:0718.02.2019 г. 05:04:070 
РУО-Габровоhttps://ruo-gab.obmen.local:240718.02.2019 г. 05:02:3218.02.2019 г. 05:02:320 
РУО-Добричhttps://ruo-dob.obmen.local:240818.02.2019 г. 05:03:5518.02.2019 г. 05:03:550 
РУО-Кърджалиhttps://ruo-krz.obmen.local:240918.02.2019 г. 05:04:2118.02.2019 г. 05:04:210 
РУО-Кюстендилhttps://ruo-knl.obmen.local:241018.02.2019 г. 05:03:1818.02.2019 г. 05:03:180 
РУО-Ловечhttps://ruo-lov.obmen.local:241118.02.2019 г. 05:04:1818.02.2019 г. 05:04:180 
РУО-Монтанаhttps://ruo-mon.obmen.local:241218.02.2019 г. 05:02:4818.02.2019 г. 05:02:480 
РУО-Пазарджикhttps://ruo-paz.obmen.local:241318.02.2019 г. 05:02:5818.02.2019 г. 05:02:580 
РУО-Перникhttps://ruo-per.obmen.local:241418.02.2019 г. 05:02:4018.02.2019 г. 05:02:400 
РУО-Плевенhttps://ruo-pvn.obmen.local:241518.02.2019 г. 05:02:5218.02.2019 г. 05:02:520 
РУО-Пловдивhttps://ruo-pdv.obmen.local:241618.02.2019 г. 05:02:5418.02.2019 г. 05:02:540 
РУО-Разградhttps://ruo-raz.obmen.local:241718.02.2019 г. 05:04:1218.02.2019 г. 05:04:120 
РУО-Русеhttps://ruo-rse.obmen.local:241818.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
РУО-Силистраhttps://ruo-sls.obmen.local:241918.02.2019 г. 05:04:0518.02.2019 г. 05:04:050 
РУО-Смолянhttps://ruo-sml.obmen.local:242118.02.2019 г. 05:03:3518.02.2019 г. 05:03:350 
РУО-София-регионhttps://ruo-sfo.obmen.local:242218.02.2019 г. 05:05:0218.02.2019 г. 05:05:020 
РУО-Стара Загораhttps://ruo-szr.obmen.local:242318.02.2019 г. 05:03:5618.02.2019 г. 05:03:560 
РУО-Търговищеhttps://ruo-tgv.obmen.local:242418.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
РУО-Хасковоhttps://ruo-hkv.obmen.local:242518.02.2019 г. 05:03:2518.02.2019 г. 05:03:250 
РУО-Шуменhttps://ruo-shu.obmen.local:242618.02.2019 г. 05:03:4318.02.2019 г. 05:03:430 
РУО-Ямболhttps://ruo-jam.obmen.local:242718.02.2019 г. 05:03:0318.02.2019 г. 05:03:030 
Селскостопанска академияhttps://agriacad.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:03:3114.02.2019 г. 20:18:27264WebException: Unable to connect to the remote server
СИБЕРИЯ-ТЕХНО ЛАЙТИНГ ДЗЗДhttps://logsiberia.co.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
Система за сигурно електронно връчванеhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:02:5918.02.2019 г. 05:02:590 
СО ОП Туризъмhttps://turism.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 05:04:550 
СО Район Банкяhttps://bankia.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1018.02.2019 г. 05:04:100 
СО Район Витошаhttps://vitosha.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:4318.02.2019 г. 05:03:430 
СО Район Връбницаhttps://vrabnitsa.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 04:25:452WebException: Unable to connect to the remote server
СО Район Възражданеhttps://vazrazhdane.so.obmen.local:8443/docexchangeservice/18.02.2019 г. 05:04:4218.02.2019 г. 05:04:420 
СО Район Изгревhttps://izgrev.so.obmen.local:8443/docexchangeservice18.02.2019 г. 05:03:1718.02.2019 г. 05:03:170 
СО Район Илинденhttps://ilinden.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:3618.02.2019 г. 05:05:360 
СО Район Искърhttps://iskar.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0918.02.2019 г. 05:03:090 
СО Район Красна полянаhttps://krasnapoliana.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:0718.02.2019 г. 04:45:361WebException: Unable to connect to the remote server
СО Район Красно селоhttps://krasnoselo.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:4518.02.2019 г. 05:03:450 
СО Район Кремиковциhttps://kremikovtsi.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:5818.02.2019 г. 05:03:580 
СО Район Лозенецhttps://lozenets.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:02:4918.02.2019 г. 05:02:490 
СО Район Люлинhttps://lyulin.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1918.02.2019 г. 04:46:021WebException: Unable to connect to the remote server
СО Район Младостhttps://mladost.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
СО Район Надеждаhttps://nadezhda.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:0318.02.2019 г. 05:05:030 
СО Район Нови Искърhttps://noviiskar.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1618.02.2019 г. 04:46:091WebException: Unable to connect to the remote server
СО Район Оборищеhttps://oborishte.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
СО Район Овча Купелhttps://ovchakupel.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:5218.02.2019 г. 04:45:191WebException: Unable to connect to the remote server
СО Район Панчаревоhttps://pancharevo.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:02:5018.02.2019 г. 05:02:500 
СО Район Подуянеhttps://poduene.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
СО Район Сердикаhttps://serdika.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:05:4118.02.2019 г. 05:05:410 
СО Район Слатинаhttps://slatina.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1318.02.2019 г. 04:44:531WebException: Unable to connect to the remote server
СО Район Средецhttps://sredets.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:4418.02.2019 г. 04:45:261WebException: Unable to connect to the remote server
СО Район Студентскиhttps://studentski.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:1518.02.2019 г. 04:45:261WebException: Unable to connect to the remote server
СО - РАЙОН ТРИАДИЦАhttps://triaditsa.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:3715.02.2019 г. 18:25:12191WebException: Unable to connect to the remote server
Софийска вода АДhttps://sofiyskavoda.so.obmen.local:4449/eGov18.02.2019 г. 05:05:0218.02.2019 г. 05:05:020 
Специализирани Бизнес Системи АДhttps://sbs.co.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService18.02.2019 г. 05:05:4218.02.2019 г. 05:05:420 
СПИСАНИЕ ГОРАhttps://gora.iag.obmen.local:4449/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
СПТО - Столично предприятие за третиране на отпадъциhttps://spto.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0618.02.2019 г. 05:03:060 
Столична общинаhttps://so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
Столична Община - Столичен Инспекторатhttps://inspector.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:0518.02.2019 г. 05:04:050 
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (СОАПИ)https://soapi.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:03:5018.02.2019 г. 05:03:500 
Столична Регионална Здравна Инспекцияhttps://rzi-sof.obmen.local:2443/18.02.2019 г. 05:03:5818.02.2019 г. 05:03:580 
Съвет за електронни медииhttps://cem.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:0718.02.2019 г. 05:04:070 
ТД Държавен резерв - гр. Бургасhttps://bgs.statereserve.obmen.local:8401/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3918.02.2019 г. 05:03:390 
ТД Държавен резерв - гр. Варнаhttps://var.statereserve.obmen.local:8406/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5718.02.2019 г. 05:03:570 
ТД Държавен резерв - гр. Велико Търновоhttps://vtr.statereserve.obmen.local:8407/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:2318.02.2019 г. 05:04:230 
ТД Държавен резерв - гр. Плевенhttps://pvn.statereserve.obmen.local:8403/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4718.02.2019 г. 05:02:470 
ТД Държавен резерв - гр. Пловдивhttps://pdv.statereserve.obmen.local:8402/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:5718.02.2019 г. 05:03:570 
ТД Държавен резерв - гр. Софияhttps://sof.statereserve.obmen.local:8404/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:3218.02.2019 г. 05:03:320 
ТД на НАП Бургасhttps://bgs.nap.obmen.local:4454/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:4818.02.2019 г. 05:02:480 
ТД на НАП Варнаhttps://var.nap.obmen.local:4453/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:0418.02.2019 г. 05:03:040 
ТД на НАП Велико Tърновоhttps://vtr.nap.obmen.local:4455/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:5018.02.2019 г. 05:02:500 
ТД на НАП ГДОhttps://gdo.nap.obmen.local:4450/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
ТД на НАП Пловдивhttps://pdv.nap.obmen.local:4452/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:0318.02.2019 г. 05:03:030 
ТД на НАП Софияhttps://sof.nap.obmen.local:4451/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
Тестови участникhttps://testuser.obmen.local:8080/EGov18.02.2019 г. 05:05:4118.02.2019 г. 05:05:410 
Топлофикация Софияhttps://toplo.so.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
ТП на НОИ - Благоевградhttps://blg.nssi.obmen.local:4451/eGov18.02.2019 г. 05:05:0118.02.2019 г. 05:05:010 
ТП на НОИ - Бургасhttps://bgs.nssi.obmen.local:4452/eGov18.02.2019 г. 05:03:2518.02.2019 г. 05:03:250 
ТП на НОИ - Варнаhttps://var.nssi.obmen.local:4453/eGov18.02.2019 г. 05:03:0818.02.2019 г. 05:03:080 
ТП на НОИ - Велико Търновоhttps://vtr.nssi.obmen.local:4454/eGov18.02.2019 г. 05:03:1318.02.2019 г. 05:03:130 
ТП на НОИ - Видинhttps://vid.nssi.obmen.local:4455/eGov18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
ТП на НОИ - Врацаhttps://vrc.nssi.obmen.local:4456/eGov18.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
ТП на НОИ - Габровоhttps://gab.nssi.obmen.local:4457/eGov18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
ТП на НОИ - Добричhttps://dob.nssi.obmen.local:4458/eGov18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
ТП на НОИ - Кърджалиhttps://krz.nssi.obmen.local:4459/eGov18.02.2019 г. 05:02:5018.02.2019 г. 05:02:500 
ТП на НОИ - Кюстендилhttps://knl.nssi.obmen.local:4460/eGov18.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
ТП на НОИ - Ловечhttps://lov.nssi.obmen.local:4461/eGov18.02.2019 г. 05:02:5418.02.2019 г. 05:02:540 
ТП на НОИ - Монтанаhttps://mon.nssi.obmen.local:4462/eGov18.02.2019 г. 05:03:1318.02.2019 г. 05:03:130 
ТП на НОИ - Пазарджикhttps://paz.nssi.obmen.local:4463/eGov18.02.2019 г. 05:02:4618.02.2019 г. 05:02:460 
ТП на НОИ - Перникhttps://per.nssi.obmen.local:4464/eGov18.02.2019 г. 05:03:1818.02.2019 г. 05:03:180 
ТП на НОИ - Плевенhttps://pvn.nssi.obmen.local:4465/eGov18.02.2019 г. 05:03:2018.02.2019 г. 05:03:200 
ТП на НОИ - Пловдивhttps://pdv.nssi.obmen.local:4466/eGov18.02.2019 г. 05:03:0918.02.2019 г. 05:03:090 
ТП на НОИ - Разградhttps://raz.nssi.obmen.local:4467/eGov18.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
ТП на НОИ - Русеhttps://rse.nssi.obmen.local:4468/eGov18.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
ТП на НОИ - Силистраhttps://sls.nssi.obmen.local:4469/eGov18.02.2019 г. 05:02:5718.02.2019 г. 05:02:570 
ТП на НОИ - Сливенhttps://slv.nssi.obmen.local:4470/eGov18.02.2019 г. 05:03:0318.02.2019 г. 05:03:030 
ТП на НОИ - Смолянhttps://sml.nssi.obmen.local:4471/eGov18.02.2019 г. 05:02:3918.02.2019 г. 05:02:390 
ТП на НОИ - София-градhttps://sof.nssi.obmen.local:4478/eGov18.02.2019 г. 05:02:4618.02.2019 г. 05:02:460 
ТП на НОИ – София-областhttps://sfo.nssi.obmen.local:4472/eGov18.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
ТП на НОИ - Стара Загораhttps://szr.nssi.obmen.local:4473/eGov18.02.2019 г. 05:03:3718.02.2019 г. 05:03:370 
ТП на НОИ - Търговищеhttps://tgv.nssi.obmen.local:4474/eGov18.02.2019 г. 05:02:3518.02.2019 г. 05:02:350 
ТП на НОИ - Хасковоhttps://hkv.nssi.obmen.local:4475/eGov18.02.2019 г. 05:02:3018.02.2019 г. 05:02:300 
ТП на НОИ - Шуменhttps://shu.nssi.obmen.local:4476/eGov18.02.2019 г. 05:04:0318.02.2019 г. 05:04:030 
ТП на НОИ - Ямболhttps://jam.nssi.obmen.local:4479/eGov18.02.2019 г. 05:03:4618.02.2019 г. 05:03:460 
ТСБ Северhttps://tsb-sever.nsi.obmen.local:8477/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4018.02.2019 г. 05:02:400 
ТСБ Северозападhttps://tsb-severozapad.nsi.obmen.local:8476/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
ТСБ Североизтокhttps://tsb-severoiztok.nsi.obmen.local:8475/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
ТСБ Югhttps://tsb-yug.nsi.obmen.local:8473/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5118.02.2019 г. 05:02:510 
ТСБ Югозападhttps://tsb-yugozapad.nsi.obmen.local:8472/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5918.02.2019 г. 05:02:590 
ТСБ Югоизтокhttps://tsb-yugoiztok.nsi.obmen.local:8474/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
Учебен център на МОНhttps://mon-coo.obmen.local:250818.02.2019 г. 05:02:5518.02.2019 г. 05:02:550 
Фонд Научни изследванияhttps://fni.obmen.local:8443/EDocExchangeService18.02.2019 г. 05:02:5618.02.2019 г. 05:02:560 
Фонд Социална Закрилаhttps://fsz.obmen.local:244418.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
Фонд условия на трудhttps://fut.mlsp.obmen.local:4449/eGov18.02.2019 г. 05:04:4118.02.2019 г. 05:04:410 
ЦАПК ПРОГРЕС ГРУПhttps://progress.co.obmen.local/EGovService.svc18.02.2019 г. 05:04:34 28215WebException: Unable to connect to the remote server
Централен регистър на особените залозиhttps://croz.justice.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:04:4118.02.2019 г. 05:04:410 
Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи - Софияhttps://clozf.babh.obmen.local:8429/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:1618.02.2019 г. 05:03:160 
Централна лаборатория за химични изпитвания и контролhttps://clhik.babh.obmen.local:8431/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екологияhttps://clvsee.babh.obmen.local:8432/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:04:5018.02.2019 г. 05:04:500 
Централна лаборатория по карантина на растениятаhttps://clkr.babh.obmen.local:8433/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:0218.02.2019 г. 05:03:020 
Център за асистирана репродукцияhttps://cap.obmen.local:245718.02.2019 г. 05:02:4218.02.2019 г. 05:02:420 
Център за Градска Мобилностhttps://sofiatraffic.so.obmen.local:4449/eGov18.02.2019 г. 05:04:1018.02.2019 г. 05:04:100 
Център за информационно осигуряване на образованиетоhttps://cioo.obmen.local:250718.02.2019 г. 05:05:0218.02.2019 г. 05:05:020 
Център за оценка на риска по хранителната веригаhttps://corhv.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:02:5618.02.2019 г. 05:02:560 
Център за оценяване в предучилищното и училищното образованиеhttps://ckoko.obmen.local:251118.02.2019 г. 05:04:3715.02.2019 г. 12:05:36212WebException: Unable to connect to the remote server
Център за развитие на човешките ресурси към МОНhttps://hrdc.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
Център за развитие на човешките ресурси към МТСПhttps://chrdri.obmen.local:2443/18.02.2019 г. 05:04:0518.02.2019 г. 05:04:050 
Център за учебно-тренировъчни фирмиhttps://buct.obmen.local:250318.02.2019 г. 05:03:1418.02.2019 г. 05:03:140 
Център на промишлеността на Република България в Москваhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc18.02.2019 г. 05:03:1018.02.2019 г. 05:03:100 
ЦНСССКЦИЕhttps://china2ceec.obmen.local:4449/egov18.02.2019 г. 05:04:0518.02.2019 г. 05:04:050 
ЦОИДУЕМhttps://coiduem.mon.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:4218.02.2019 г. 05:03:420 
ЦСМП Благоевградhttps://csmp-blg.obmen.local:242418.02.2019 г. 05:03:3518.02.2019 г. 05:03:350 
ЦСМП Бургасhttps://csmp-bgs.obmen.local:242518.02.2019 г. 05:05:0618.02.2019 г. 05:05:060 
ЦСМП Варнаhttps://csmp-var.obmen.local:242618.02.2019 г. 05:03:2618.02.2019 г. 05:03:260 
ЦСМП Велико Търновоhttps://csmp-vtr.obmen.local:242718.02.2019 г. 05:03:0518.02.2019 г. 05:03:050 
ЦСМП Видинhttps://csmp-vid.obmen.local:242818.02.2019 г. 05:04:5818.02.2019 г. 05:04:580 
ЦСМП Врацаhttps://csmp-vrc.obmen.local:242918.02.2019 г. 05:02:5918.02.2019 г. 05:02:590 
ЦСМП Габровоhttps://csmp-gab.obmen.local:243018.02.2019 г. 05:04:5818.02.2019 г. 05:04:580 
ЦСМП Добричhttps://csmp-dob.obmen.local:243118.02.2019 г. 05:04:5518.02.2019 г. 05:04:550 
ЦСМП Кърджалиhttps://csmp-krz.obmen.local:243218.02.2019 г. 05:03:5918.02.2019 г. 05:03:590 
ЦСМП Кюстендилhttps://csmp-knl.obmen.local:243318.02.2019 г. 05:03:0618.02.2019 г. 05:03:060 
ЦСМП Ловечhttps://csmp-lov.obmen.local:243418.02.2019 г. 05:05:0218.02.2019 г. 05:05:020 
ЦСМП Монтанаhttps://csmp-mon.obmen.local:243518.02.2019 г. 05:03:4318.02.2019 г. 05:03:430 
ЦСМП Пазарджикhttps://csmp-paz.obmen.local:243618.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
ЦСМП Перникhttps://csmp-per.obmen.local:243718.02.2019 г. 05:04:1718.02.2019 г. 05:04:170 
ЦСМП Плевенhttps://csmp-pvn.obmen.local:243818.02.2019 г. 05:03:3518.02.2019 г. 05:03:350 
ЦСМП Пловдивhttps://csmp-pdv.obmen.local:243918.02.2019 г. 05:04:0818.02.2019 г. 05:04:080 
ЦСМП Разградhttps://csmp-raz.obmen.local:244018.02.2019 г. 05:02:4318.02.2019 г. 05:02:430 
ЦСМП Русеhttps://csmp-rse.obmen.local:244118.02.2019 г. 05:04:0318.02.2019 г. 05:04:030 
ЦСМП Силистраhttps://csmp-sls.obmen.local:244218.02.2019 г. 05:05:1118.02.2019 г. 05:05:110 
ЦСМП Сливенhttps://csmp-slv.obmen.local:244318.02.2019 г. 05:03:4418.02.2019 г. 05:03:440 
ЦСМП Смолянhttps://csmp-sml.obmen.local:244418.02.2019 г. 05:03:2018.02.2019 г. 05:03:200 
ЦСМП Софияhttps://csmp-sof.obmen.local:244618.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
ЦСМП Стара Загораhttps://csmp-szr.obmen.local:244518.02.2019 г. 05:03:0118.02.2019 г. 05:03:010 
ЦСМП Търговищеhttps://csmp-tgv.obmen.local:244718.02.2019 г. 05:03:5118.02.2019 г. 05:03:510 
ЦСМП Хасковоhttps://csmp-hkv.obmen.local:244818.02.2019 г. 05:03:3318.02.2019 г. 05:03:330 
ЦСМП Шуменhttps://csmp-shu.obmen.local:244918.02.2019 г. 05:03:2518.02.2019 г. 05:03:250 
ЦСМП Ямболhttps://csmp-jam.obmen.local:245018.02.2019 г. 05:03:5218.02.2019 г. 05:03:520 
ЦТБ с. Соколовоhttps://sokolovo.statereserve.obmen.local:8405/CommServices/DocExchangeService18.02.2019 г. 05:03:4918.02.2019 г. 05:03:490 
ЦУ на НАПhttps://nap.obmen.local:4449/Messaging.svc18.02.2019 г. 05:03:3718.02.2019 г. 05:03:370 
Югозападно Държавно Предприятие ДПhttps://uzdp.obmen.local:8443/Service1.svc18.02.2019 г. 05:02:4018.02.2019 г. 05:02:400 
Oбщина Девняhttps://devnya.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/18.02.2019 г. 05:04:0218.02.2019 г. 04:45:521WebException: Unable to connect to the remote server
USWhttps://usw.obmen.local:8080/EGov18.02.2019 г. 05:02:3403.01.2019 г. 17:26:503405WebException: Unable to connect to the remote server
 Брой: 921