Акстър
Модул за следене на оперативността на електронния обмен
Статус на възли - търсене
Издърпайте заглавието на колоната, за да групирате по тази колона
Име на възел (Сортиране по възходящ ред)
Адрес на услуга 
Последна проверка 
Последно е оперирал на 
Има грешки 
Брой грешки 
Съобщение за грешка 
 
[Условие]
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
[Условие]
Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)https://adfi.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3613.11.2018 г. 05:31:360 
Агенция за приватизация и следприватизационен контролhttps://priv.obmen.local:4449/eGov13.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
Агенция за социално подпомаганеhttps://asp.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Агенция за устойчиво енергийно развитиеhttps://seea.obmen.local:4433/AtappsService.svc13.11.2018 г. 05:32:1913.11.2018 г. 05:32:190 
Агенция за хората с уврежданияhttps://mlsp.obmen.local:8081/EGov13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
Агенция за ядрено регулиранеhttps://bnra.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Агенция Митнициhttps://customs.obmen.local/customs/aidaws.nsf/ss_wsprovider?wsdl13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Агенция по вписваниятаhttps://registryagency.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Агенция по геодезия, картография и кадастърhttps://agkk.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Агенция по заетосттаhttps://az.obmen.local:4449/EGov13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Агенция по обществени поръчкиhttps://aop.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Агенция Пътна инфраструктураhttps://api.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Администрация на президентаhttps://president.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Антидопингов Центърhttps://anti-doping.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:0725.10.2018 г. 02:44:063643Unable to connect to the remote server
Басейнова дирекция Дунавски районhttps://bd-dunav.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4413.11.2018 г. 05:31:440 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевградhttps://wabd.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3013.11.2018 г. 05:31:300 
Басейнова дирекция Източнобеломорски районhttps://earbd.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
Басейнова Дирекция Черноморски районhttps://bsbd.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4713.11.2018 г. 05:31:470 
Брайт Комплекс 2https://bright.obmen.local:444/SEOS/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:2309.11.2018 г. 14:59:05680Unable to connect to the remote server
Българска агенция за инвестицииhttps://investbg.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Българска агенция по безопасност на хранитеhttps://babhcu.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
Български институт по метрологияhttps://bim.obmen.local:8443/EGovService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Военна академия „Г.С.Раковски“https://rnda.armf.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
ГИС София ЕООДhttps://gis.so.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”https://gdin.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
Главна дирекция "Охрана"https://gdo.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:32:130 
Горска семеконтролна станция - Пловдивhttps://gssplovdiv.iag.obmen.local:4468/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4813.11.2018 г. 05:31:480 
Горска семеконтролна станция - Софияhttps://gss-sofia.iag.obmen.local:4450/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Гражданска Въздухоплавателна Администрацияhttps://caa.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:3613.11.2018 г. 05:31:360 
ДАВИД Холдинг АДhttps://david.co.obmen.local:4490/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3305.11.2018 г. 14:40:001455Unable to connect to the remote server
Дипломатически институт към МВнРhttps://bdi.obmen.local:244413.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
Дирекция за Национален Строителен Контролhttps://dnsk.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
Дирекция национален парк Пиринhttps://dnp-pirin.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАНhttps://centralbalkan.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:5513.11.2018 г. 05:31:550 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКАhttps://ppbulgarka.iag.obmen.local:4458/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:5113.11.2018 г. 05:31:510 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОШАhttps://park-vitosha.iag.obmen.local:4452/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВРАЧАНСКИ БАЛКАНhttps://vr-balkan.iag.obmen.local:4474/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИhttps://parkzlatnipiasaci.iag.obmen.local:4461/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНАhttps://persina.iag.obmen.local:4475/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РИЛСКИ МАНАСТИРhttps://parkrilski-manastir.iag.obmen.local:4463/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:32:130 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РУСЕНСК ЛОМhttps://lomea.iag.obmen.local:4459/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИhttps://dppsk.iag.obmen.local:4466/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖАhttps://strandja.iag.obmen.local:4464/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ШУМЕНСКО ПЛАТОhttps://shumenskoplato.iag.obmen.local:4460/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Долно нанагорнищеhttps://edelivery.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
ДПП Беласицаhttps://belasitsa.iag.obmen.local:4446/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:2313.11.2018 г. 05:32:230 
Държавен културен институт към МВнРhttps://culture.obmen.local:244513.11.2018 г. 05:31:4013.11.2018 г. 05:31:400 
Държавен логопедичен центърhttps://logoped.obmen.local:4443/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
Държавен Фонд Земеделиеhttps://dfz.obmen.local:4449/egov13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
Държавна агенция архивиhttps://archives.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:1412.11.2018 г. 10:34:26153Unable to connect to the remote server
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запасиhttps://statereserve.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Държавна агенция електронно управлениеhttps://daeu.obmen.local:8080/EGov13.11.2018 г. 05:31:5613.11.2018 г. 05:31:560 
Държавна агенция за закрила на дететоhttps://sacp.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзорhttps://damtn.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
Държавна агенция „Национална сигурност”https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
Държавна агенция „Разузнаване“https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:5613.11.2018 г. 05:31:560 
Държавна агенция "Технически операции"https://dato.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Държавна комисия по сигурността на информациятаhttps://dksi.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Държавна комисия по хазартаhttps://dkh.obmen.local:9443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Държавната агенция за бежанците при Министерския съветhttps://aref.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищатаhttps://dksbt.obmen.local:8080/EGov13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
ЕТРАЛУКС С.А – КЛОН БЪЛГАРИЯhttps://etralux.co.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1813.11.2018 г. 05:31:180 
Затвор Беленеhttps://zatvor-belene.gdin.obmen.local/Services/30/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2613.11.2018 г. 05:31:260 
Затвор Бобовдолhttps://zatvor-bobovdol.gdin.obmen.local/Services/31/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Затвор Бургасhttps://zatvor-bgs.gdin.obmen.local/Services/32/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Затвор Варнаhttps://zatvor-var.gdin.obmen.local/Services/39/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Затвор Врацаhttps://zatvor-vrc.gdin.obmen.local/Services/40/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:32:2913.11.2018 г. 05:32:290 
Затвор Ловечhttps://zatvor-lov.gdin.obmen.local/Services/33/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
Затвор Пазарджикhttps://zatvor-paz.gdin.obmen.local/Services/34/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Затвор Плевенhttps://zatvor-pvn.gdin.obmen.local/Services/35/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Затвор Пловдивhttps://zatvor-pdv.gdin.obmen.local/Services/41/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Затвор Сливенhttps://zatvor-slv.gdin.obmen.local/Services/36/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Затвор Софияhttps://zatvor-sof.gdin.obmen.local/Services/37/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Затвор Стара Загораhttps://zatvor-szr.gdin.obmen.local/Services/38/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на МОНhttps://zoufoos.obmen.local:250413.11.2018 г. 05:31:1411.11.2018 г. 20:40:26261Unable to connect to the remote server
ИА Българска служба за акредитацияhttps://nab-bas.obmen.local:8443/EGovService13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
ИА Национален Филмов Центърhttps://nfc.obmen.local:2444/13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
ИА Одит на средствата от Европейския съюзhttps://aeuf.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
ИА Оперативна Програма Наука и Образование за Интелигентен Растежhttps://opnoir.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав"https://appd.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
ИА Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондовеhttps://caaf.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Изпълнителна агенция Автомобилна администрацияhttps://rta.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:5113.11.2018 г. 05:31:510 
Изпълнителна агенция Борба с градушкитеhttps://weathermod.mzh.obmen.local:242913.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"https://gli.obmen.local:4433/AtappsService.svc13.11.2018 г. 05:31:2013.11.2018 г. 05:31:200 
Изпълнителна агенция Железопътна Администрацияhttps://iaja.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятияhttps://sme.obmen.local/sme/aidaws.nsf/EGov13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:16:232Unable to connect to the remote server
Изпълнителна агенция "Медицински одит"https://eama.obmen.local:4449/eGov13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Изпълнителна агенция „Морска администрация“https://marad.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Изпълнителна агенция по горитеhttps://iag.obmen.local:4443/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:0213.11.2018 г. 05:32:020 
Изпълнителна агенция по лекарстватаhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Изпълнителна агенция по лозата и винотоhttps://eavw.obmen.local/Docsys/docsysws.nsf/wsp?wsdl13.11.2018 г. 05:31:4911.10.2018 г. 17:42:476173Unable to connect to the remote server
Изпълнителна агенция по околна средаhttps://eea.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултуриhttps://iara.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството/ИАСРЖ/https://iasrj.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
Изпълнителна Агенция по Сортоизпитване, Апробация и Семеконтролhttps://iasas.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Изпълнителна Агенция по Трансплантацияhttps://bda.obmen.local:2443/13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Индекс-България ООД.https://indexbg.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3013.11.2018 г. 05:31:300 
Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Институт по публична администрацияhttps://ipa.obmen.local:2443/13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Информационен Център на Министерство на Отбранатаhttps://armymedia.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3112.11.2018 г. 23:32:2747Unable to connect to the remote server
Информационно обслужване АДhttps://is.co.obmen.local:8443/WcfService/Service1.svc13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Комисия за енергийно и водно регулиранеhttps://dker.obmen.local:4449/egov13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
Комисия за защита на конкуренциятаhttps://cpc.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2213.11.2018 г. 05:02:254Unable to connect to the remote server
Комисия за защита на личните данниhttps://cpdp.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:16:392Unable to connect to the remote server
Комисия за защита на потребителитеhttps://kzp.obmen.local:8444/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Комисия за защита на потребителите - РД Бургасhttps://rd-bgs.kzp.obmen.local:8445/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
Комисия за защита на потребителите - РД Варнаhttps://rd-var.kzp.obmen.local:8450/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
Комисия за защита на потребителите - РД Монтанаhttps://rd-mon.kzp.obmen.local:8446/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Комисия за защита на потребителите - РД Пловдивhttps://rd-pdv.kzp.obmen.local:8447/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
Комисия за защита на потребителите - РД Русеhttps://rd-rse.kzp.obmen.local:8448/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Комисия за защита на потребителите - РД Софияhttps://rd-sof.kzp.obmen.local:8449/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Комисия за защита от дискриминацияhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:32:2313.11.2018 г. 05:32:230 
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВОhttps://caciaf.obmen.local:4443/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:1213.11.2018 г. 05:32:120 
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториhttps://cposa.obmen.local/AtappsService.svc13.11.2018 г. 05:31:5109.11.2018 г. 01:06:15792Unable to connect to the remote server
Комисия за регулиране на съобщениятаhttps://crc.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Комисия за финансов надзорhttps://fsc.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Контракс АДhttps://kontrax.co.obmen.local/Services/3/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1412.11.2018 г. 13:37:14128Unable to connect to the remote server
КРДОПБГДСРСБНАhttps://comdos.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
Лесозащитна станция – Варнаhttps://lzsvarna.iag.obmen.local:4462/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Лесозащитна станция – Пловдивhttps://lzsplovdiv.iag.obmen.local:4469/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Лесозащитна станция – Софияhttps://lzssofia.iag.obmen.local:4451/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
МВР-Академия на МВР (АМВР)https://129001232.mvr.obmen.local:25232/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
МВР-Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП)https://129010659.mvr.obmen.local:25659/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
МВР-Главна дирекция Гранична полиция (ГДГП)https://129010125.mvr.obmen.local:25125/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
МВР-Главна дирекция Национална полиция (ГДНП)https://129010641.mvr.obmen.local:25641/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
МВР-Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населинието (ГДПБЗН)https://129010164.mvr.obmen.local:25164/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
МВР-Дирекция Комуникационни и информационни системи (ДКИС)https://129010698.mvr.obmen.local:25698/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
МВР-Дирекция Миграция (ДМ)https://129010666.mvr.obmen.local:25666/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
МВР-Дирекция Национална система 112 (ДНС 112)https://0006952350503.mvr.obmen.local:25503/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
МВР-Дирекция Управление на собствеността и социални дейности (ДУССД)https://129010157.mvr.obmen.local:25157/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
МВР-Медицински институт (МИ)https://129007218.mvr.obmen.local:25218/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
МВР-Областна дирекция на МВР-Благоевград (ОДМВР)https://129009735.mvr.obmen.local:25735/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
МВР-Областна дирекция на МВР-Бургас (ОДМВР)https://129009742.mvr.obmen.local:25742/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
МВР-Областна дирекция на МВР-Варна (ОДМВР)https://129009750.mvr.obmen.local:25750/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
МВР-Областна дирекция на МВР-Велико Търново (ОДМВР)https://129009767.mvr.obmen.local:25767/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
МВР-Областна дирекция на МВР-Видин (ОДМВР)https://129009774.mvr.obmen.local:25774/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
МВР-Областна дирекция на МВР-Враца (ОДМВР)https://129009781.mvr.obmen.local:25781/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
МВР-Областна дирекция на МВР-Габрово (ОДМВР)https://129009799.mvr.obmen.local:25799/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
МВР-Областна дирекция на МВР-Добрич (ОДМВР)https://129009965.mvr.obmen.local:25965/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
МВР-Областна дирекция на МВР-Кърджали (ОДМВР)https://129009802.mvr.obmen.local:25802/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
МВР-Областна дирекция на МВР-Кюстендил (ОДМВР)https://129009817.mvr.obmen.local:25817/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
МВР-Областна дирекция на МВР-Ловеч (ОДМВР)https://129009824.mvr.obmen.local:25824/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:4813.11.2018 г. 05:31:480 
МВР-Областна дирекция на МВР-Монтана (ОДМВР)https://129009831.mvr.obmen.local:25831/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
МВР-Областна дирекция на МВР-Пазарджик (ОДМВР)https://129009849.mvr.obmen.local:25849/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
МВР-Областна дирекция на МВР-Перник (ОДМВР)https://129009856.mvr.obmen.local:25856/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
МВР-Областна дирекция на МВР-Плевен (ОДМВР)https://129009863.mvr.obmen.local:25863/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:32:1213.11.2018 г. 05:32:120 
МВР-Областна дирекция на МВР-Пловдив (ОДМВР)https://129009870.mvr.obmen.local:25870/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
МВР-Областна дирекция на МВР-Разград (ОДМВР)https://129009888.mvr.obmen.local:25888/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
МВР-Областна дирекция на МВР-Русе (ОДМВР)https://129009895.mvr.obmen.local:25895/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
МВР-Областна дирекция на МВР-Силистра (ОДМВР)https://129009906.mvr.obmen.local:25906/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:5713.11.2018 г. 05:31:570 
МВР-Областна дирекция на МВР-Сливен (ОДМВР)https://129009913.mvr.obmen.local:25913/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
МВР-Областна дирекция на МВР-Смолян (ОДМВР)https://129009920.mvr.obmen.local:25920/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
МВР-Областна дирекция на МВР-София-област (ОДМВР)https://129009945.mvr.obmen.local:25945/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2213.11.2018 г. 05:31:220 
МВР-Областна дирекция на МВР-Стара Загора (ОДМВР)https://129009952.mvr.obmen.local:25952/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
МВР-Областна дирекция на МВР-Търговище (ОДМВР)https://129009977.mvr.obmen.local:25977/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:32:0213.11.2018 г. 05:32:020 
МВР-Областна дирекция на МВР-Хасково (ОДМВР)https://129009984.mvr.obmen.local:25984/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
МВР-Областна дирекция на МВР-Шумен (ОДМВР)https://129009991.mvr.obmen.local:25991/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
МВР-Областна дирекция на МВР-Ямбол (ОДМВР)https://129010004.mvr.obmen.local:25004/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:5113.11.2018 г. 05:31:510 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Аерогари (РДГП)https://1290101250014.mvr.obmen.local:25014/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3613.11.2018 г. 05:31:360 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Бургас (РДГП)https://1290101250029.mvr.obmen.local:25029/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2213.11.2018 г. 05:31:220 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Драгоман (РДГП)https://1290101250033.mvr.obmen.local:25033/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Елхово (РДГП)https://1290101250048.mvr.obmen.local:25048/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Кюстендил (РДГП)https://1290101250052.mvr.obmen.local:25052/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Русе (РДГП)https://1290101250071.mvr.obmen.local:25071/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Смолян (РДГП)https://1290101250067.mvr.obmen.local:25067/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:4813.11.2018 г. 05:31:480 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Благоевград (РДПБЗН)https://129010716.mvr.obmen.local:25716/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Бургас (РДПБЗН)https://129010723.mvr.obmen.local:25723/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Варна (РДПБЗН)https://129010730.mvr.obmen.local:25730/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Велико Търново (РДПБЗН)https://129010812.mvr.obmen.local:25812/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Видин (РДПБЗН)https://129010748.mvr.obmen.local:25748/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Враца (РДПБЗН)https://129010755.mvr.obmen.local:25755/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:32:2313.11.2018 г. 05:32:230 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Габрово (РДПБЗН)https://129010762.mvr.obmen.local:25762/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Добрич (РДПБЗН)https://129010779.mvr.obmen.local:25779/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:32:2313.11.2018 г. 05:32:230 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Кърджали (РДПБЗН)https://129010787.mvr.obmen.local:25787/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Кюстендил (РДПБЗН)https://129010794.mvr.obmen.local:25794/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:5313.11.2018 г. 05:31:530 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Ловеч (РДПБЗН)https://129010821.mvr.obmen.local:25821/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Монтана (РДПБЗН)https://129010805.mvr.obmen.local:25805/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Пазарджик (РДПБЗН)https://129010837.mvr.obmen.local:25837/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Перник (РДПБЗН)https://129010844.mvr.obmen.local:25844/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Плевен (РДПБЗН)https://129010972.mvr.obmen.local:25972/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Пловдив (РДПБЗН)https://129010851.mvr.obmen.local:25851/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Разград (РДПБЗН)https://129010869.mvr.obmen.local:25869/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Русе (РДПБЗН)https://129010876.mvr.obmen.local:25876/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Силистра (РДПБЗН)https://129010883.mvr.obmen.local:25883/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Сливен (РДПБЗН)https://129010890.mvr.obmen.local:25890/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Смолян (РДПБЗН)https://129010901.mvr.obmen.local:25901/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-София (РДПБЗН)https://129010926.mvr.obmen.local:25926/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Стара Загора (РДПБЗН)https://129010919.mvr.obmen.local:25919/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Търговище (РДПБЗН)https://129010933.mvr.obmen.local:25933/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:5313.11.2018 г. 05:31:530 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Хасково (РДПБЗН)https://129010940.mvr.obmen.local:25940/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:4713.11.2018 г. 05:31:470 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Шумен (РДПБЗН)https://129010958.mvr.obmen.local:25958/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Ямбол (РДПБЗН)https://129010965.mvr.obmen.local:25966/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
МВР-Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)https://129009938.mvr.obmen.local:25938/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
МВР-Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (СДПБЗН)https://129010709.mvr.obmen.local:25709/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:4713.11.2018 г. 05:31:470 
Метрополитен Софияhttps://metropolitan.so.obmen.local:8080/EGov13.11.2018 г. 05:32:1413.11.2018 г. 05:32:140 
Министерски съветhttps://government.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Министерство на външните работиhttps://mfa.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Министерство на вътрешните работиhttps://mvr.obmen.local:4449/MVODocumentExchange13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Министерство на енергетикатаhttps://me.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
Министерство на здравеопазванетоhttps://mh.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:3013.11.2018 г. 05:31:300 
Министерство на земеделието и хранитеhttps://mzhg.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Министерство на икономикатаhttps://mi.obmen.local:2443/13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
Министерство на културатаhttps://mc.obmen.local:2443/13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Министерство на младежта и спортаhttps://mpes.obmen.local:4449/EGov13.11.2018 г. 05:31:3412.11.2018 г. 18:47:4185Unable to connect to the remote server
Министерство на образованието и наукатаhttps://mon.obmen.local:2443/13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
Министерство на околната среда и водитеhttps://moew.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:3713.11.2018 г. 05:31:370 
Министерство на отбранатаhttps://mod.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
Министерство на правосъдиетоhttps://justice.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоhttps://mrrb.obmen.local:8080/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаhttps://mtitc.obmen.local:2443/13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
Министерство на труда и социалната политикаhttps://mlsp.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:32:130 
Министерство на Туризмаhttps://tourism.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:3613.11.2018 г. 05:31:360 
Министерство на финанситеhttps://minfin.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
НАГ Столична общинаhttps://agk.so.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:3713.11.2018 г. 05:32:370 
Национален дворец на децатаhttps://npc.obmen.local:250613.11.2018 г. 05:31:5311.11.2018 г. 20:40:37261Unable to connect to the remote server
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институтhttps://ndnivmi.babh.obmen.local:8430/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Национален Инспекторат по Образованиетоhttps://nio.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОhttps://ninkn.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖhttps://nipa.obmen.local:4443/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Национален музей на образованието - Габровоhttps://nmogabrovo.obmen.local:250913.11.2018 г. 05:31:2511.11.2018 г. 20:40:52261Unable to connect to the remote server
Национален осигурителен институтhttps://nssi.obmen.local:4449/EGov13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Национален парк Рилаhttps://rila.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:5513.11.2018 г. 05:31:550 
Национален статистически институтhttps://nsi.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2617.09.2018 г. 22:00:0610486Unable to connect to the remote server
Национален студентски домhttps://studenthouse.obmen.local:250213.11.2018 г. 05:31:0611.11.2018 г. 20:40:22261Unable to connect to the remote server
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
Национален център за информация и документация (НАЦИД)https://nacid.obmen.local:8443/EGovService13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощhttps://ncokssmp.obmen.local:245613.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалистиhttps://niokso.obmen.local:250513.11.2018 г. 05:32:1611.11.2018 г. 20:40:32261Unable to connect to the remote server
Национален център по обществено здраве и анализиhttps://ncphp.obmen.local:2443/13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Национален център по радиобиология и радиационна защита към МЗhttps://ncrrp.obmen.local:2443/13.11.2018 г. 05:31:1713.11.2018 г. 05:31:170 
Национален център по трансфузионна хематологияhttps://ncth.obmen.local:245113.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
Национална агенция за оценяване и акредитацияhttps://neaa.obmen.local:250113.11.2018 г. 05:31:2811.11.2018 г. 20:40:22261Unable to connect to the remote server
Национална агенция за приходитеhttps://nap.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Национална агенция за професионално образование и обучениеhttps://navet.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Национална здравноосигурителна касаhttps://nhif.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Национална комисия за борба на трафика с хораhttps://antitraffic.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:3102.11.2018 г. 16:56:242000Unable to connect to the remote server
Национална служба за охранаhttps://nso.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
Национална служба за съвети в земеделиетоhttps://naas.obmen.local:9443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Национално бюро за правна помощhttps://nbpp.obmen.local/DOS.EGovWCF/DocumentTransferService.svc13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ“https://azbuki.obmen.local:251013.11.2018 г. 05:31:3511.11.2018 г. 20:40:31261Unable to connect to the remote server
Национално сдружение на общините в Република Българияhttps://namrb.ngo.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Областна администрация Благоевградhttps://blagoevgrad.oa.obmen.local:4449/eGov13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Областна администрация Бургасhttps://bgs.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:3613.11.2018 г. 05:32:360 
Областна администрация Варнаhttps://var.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Областна администрация Велико Търновоhttps://vtr.oa.obmen.local:4443/EDocExchange13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Областна администрация – Видинhttps://vid.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
Областна администрация Врацаhttps://vrc.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Областна администрация Габровоhttps://gab.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Областна администрация Добричhttps://dobrich.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Областна администрация Кърджалиhttps://krz.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
Областна администрация Кюстендилhttps://knl.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:4713.11.2018 г. 05:31:470 
Областна администрация Ловечhttps://lov.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Областна администрация Монтанаhttps://mon.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТ СОФИЯhttps://sfo.oa.obmen.local:4442/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2013.11.2018 г. 05:31:200 
Областна администрация Пазарджикhttps://paz.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 04:01:0912Unable to connect to the remote server
Областна администрация Перникhttps://per.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
Областна администрация Плевенhttps://pvn.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2013.11.2018 г. 05:31:200 
Областна администрация Пловдивhttps://plovdiv.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Областна администрация Разградhttps://raz.oa.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Областна администрация Русеhttps://rse.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
Областна администрация Силистраhttps://sls.oa.obmen.local/OA-SILISTRA/erm-ws.nsf/EGov13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Областна администрация Сливенhttps://slv.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Областна администрация Смолянhttps://sml.oa.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
Областна Администрация Софийска Областhttps://sof.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:02:424Unable to connect to the remote server
Областна администрация Стара Загораhttps://starazagora.oa.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Областна администрация Търговищеhttps://tgv.oa.obmen.local:2443/13.11.2018 г. 05:31:2013.11.2018 г. 05:31:200 
Областна администрация Хасковоhttps://hkv.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
Областна администрация Шуменhttps://shu.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:1913.11.2018 г. 05:31:190 
Областна администрация - Ямболhttps://jam.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Областна дирекция Земеделие Благоевградhttps://odz-blg.mzh.obmen.local:240213.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Областна дирекция Земеделие Бургасhttps://odz-bgs.mzh.obmen.local:240113.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Областна дирекция Земеделие Варнаhttps://odz-var.mzh.obmen.local:242513.11.2018 г. 05:31:2213.11.2018 г. 05:31:220 
Областна дирекция Земеделие Велико Търновоhttps://odz-vtr.mzh.obmen.local:242813.11.2018 г. 05:31:4713.11.2018 г. 05:31:470 
Областна дирекция Земеделие Видинhttps://odz-vid.mzh.obmen.local:242613.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Областна дирекция Земеделие Врацаhttps://odz-vrc.mzh.obmen.local:242713.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
Областна дирекция Земеделие Габровоhttps://odz-gab.mzh.obmen.local:240413.11.2018 г. 05:31:5313.11.2018 г. 05:31:530 
Областна дирекция Земеделие Добричhttps://odz-dob.mzh.obmen.local:240313.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
Областна дирекция Земеделие Кърджалиhttps://odz-krz.mzh.obmen.local:240813.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Областна дирекция Земеделие Кюстендилhttps://odz-knl.mzh.obmen.local:240713.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Областна дирекция Земеделие Ловечhttps://odz-lov.mzh.obmen.local:240913.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Областна дирекция Земеделие Монтанаhttps://odz-mon.mzh.obmen.local:241013.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Областна дирекция Земеделие Пазарджикhttps://odz-paz.mzh.obmen.local:241113.11.2018 г. 05:31:3013.11.2018 г. 05:31:300 
Областна дирекция Земеделие Перникhttps://odz-per.mzh.obmen.local:241313.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Областна дирекция Земеделие Плевенhttps://odz-pvn.mzh.obmen.local:241413.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Областна дирекция Земеделие Пловдивhttps://odz-pdv.mzh.obmen.local:241213.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
Областна дирекция Земеделие Разградhttps://odz-raz.mzh.obmen.local:241513.11.2018 г. 05:31:5713.11.2018 г. 05:31:570 
Областна дирекция Земеделие Русеhttps://odz-rse.mzh.obmen.local:241613.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
Областна дирекция Земеделие Силистраhttps://odz-sls.mzh.obmen.local:241913.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Областна дирекция Земеделие Сливенhttps://odz-slv.mzh.obmen.local:242013.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Областна дирекция Земеделие Смолянhttps://odz-sml.mzh.obmen.local:242113.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
Областна дирекция Земеделие София градhttps://odz-sof.mzh.obmen.local:242213.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Областна дирекция Земеделие София областhttps://odz-sfo.mzh.obmen.local:241713.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Областна дирекция Земеделие Стара Загораhttps://odz-szr.mzh.obmen.local:242313.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Областна дирекция Земеделие Търговищеhttps://odz-tgv.mzh.obmen.local:242413.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Областна дирекция Земеделие Хасковоhttps://odz-hkv.mzh.obmen.local:240513.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Областна дирекция Земеделие Шуменhttps://odz-shu.mzh.obmen.local:241813.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Областна дирекция Земеделие Ямболhttps://odz-jam.mzh.obmen.local:240613.11.2018 г. 05:31:5713.11.2018 г. 05:31:570 
Областна дирекция по безопасност на храните – Бургасhttps://odbh-bgs.babh.obmen.local:8402/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Областна дирекция по безопасност на храните – Варнаhttps://odbh-var.babh.obmen.local:8403/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търновоhttps://odbh-vtr.babh.obmen.local:8404/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Областна дирекция по безопасност на храните – Видинhttps://odbh-vid.babh.obmen.local:8405/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
Областна дирекция по безопасност на храните – Врацаhttps://odbh-vrc.babh.obmen.local:8406/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Областна дирекция по безопасност на храните – Габровоhttps://odbh-gab.babh.obmen.local:8407/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4713.11.2018 г. 05:31:470 
Областна дирекция по безопасност на храните – Добричhttps://odbh-dob.babh.obmen.local:8408/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджалиhttps://odbh-krz.babh.obmen.local:8409/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:32:130 
Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендилhttps://odbh-knl.babh.obmen.local:8410/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Областна дирекция по безопасност на храните – Ловечhttps://odbh-lov.babh.obmen.local:8411/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Областна дирекция по безопасност на храните – Монтанаhttps://odbh-mon.babh.obmen.local:8412/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджикhttps://odbh-paz.babh.obmen.local:8413/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
Областна дирекция по безопасност на храните – Перникhttps://odbh-per.babh.obmen.local:8414/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
Областна дирекция по безопасност на храните – Плевенhttps://odbh-pvn.babh.obmen.local:8415/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдивhttps://odbh-pdv.babh.obmen.local:8416/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Областна дирекция по безопасност на храните – Разградhttps://odbh-raz.babh.obmen.local:8417/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4613.11.2018 г. 05:31:460 
Областна дирекция по безопасност на храните – Русеhttps://odbh-rse.babh.obmen.local:8418/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Областна дирекция по безопасност на храните – Силистраhttps://odbh-sls.babh.obmen.local:8419/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Областна дирекция по безопасност на храните – Сливенhttps://odbh-slv.babh.obmen.local:8420/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Областна дирекция по безопасност на храните – Смолянhttps://odbh-sml.babh.obmen.local:8421/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Областна дирекция по безопасност на храните – София-градhttps://odbh-sof.babh.obmen.local:8422/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
Областна дирекция по безопасност на храните – София областhttps://odbh-sfo.babh.obmen.local:8423/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загораhttps://odbh-szr.babh.obmen.local:8424/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
Областна дирекция по безопасност на храните – Търговищеhttps://odbh-tgv.babh.obmen.local:8425/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Областна дирекция по безопасност на храните – Хасковоhttps://odbh-hkv.babh.obmen.local:8426/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Областна дирекция по безопасност на храните – Шуменhttps://odbh-shu.babh.obmen.local:8427/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:2313.11.2018 г. 05:32:230 
Областна дирекция по безопасност на храните – Ямболhttps://odbh-jam.babh.obmen.local:8428/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
Областно звено 'Охрана - Благоевград'https://ozo-blg.gdo.obmen.local/Services/7/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Областно звено 'Охрана - Видин'https://ozo-vid.gdo.obmen.local/Services/26/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
Областно звено 'Охрана - Враца'https://ozo-vrc.gdo.obmen.local/Services/27/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Областно звено 'Охрана - Габрово'https://ozo-gab.gdo.obmen.local/Services/9/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Областно звено 'Охрана - Добрич'https://ozo-dob.gdo.obmen.local/Services/8/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
Областно звено 'Охрана - Кърджали'https://ozo-krz.gdo.obmen.local/Services/11/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
Областно звено 'Охрана - Ловеч'https://ozo-lov.gdo.obmen.local/Services/13/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Областно звено 'Охрана - Монтана'https://ozo-mon.gdo.obmen.local/Services/14/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Областно звено 'Охрана - Пазарджик'https://ozo-paz.gdo.obmen.local/Services/15/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
Областно звено 'Охрана - Перник'https://ozo-per.gdo.obmen.local/Services/16/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Областно звено 'Охрана - Плевен'https://ozo-pvn.gdo.obmen.local/Services/17/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1913.11.2018 г. 05:31:190 
Областно звено 'Охрана - Разград'https://ozo-raz.gdo.obmen.local/Services/18/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Областно звено 'Охрана - Русе'https://ozo-rse.gdo.obmen.local/Services/19/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Областно звено 'Охрана - Силистра'https://ozo-sls.gdo.obmen.local/Services/21/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2613.11.2018 г. 05:31:260 
Областно звено 'Охрана - Сливен'https://ozo-slv.gdo.obmen.local/Services/22/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
Областно звено 'Охрана - Смолян'https://ozo-sml.gdo.obmen.local/Services/29/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
Областно звено 'Охрана - София област'https://ozo-sfo.gdo.obmen.local/Services/23/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
Областно звено 'Охрана - Стара Загора'https://ozo-szr.gdo.obmen.local/Services/24/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
Областно звено 'Охрана - Търговище'https://ozo-tgv.gdo.obmen.local/Services/25/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:32:2913.11.2018 г. 05:32:290 
Областно звено 'Охрана - Хасково'https://ozo-hkv.gdo.obmen.local/Services/10/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Областно звено 'Охрана - Шумен'https://ozo-shu.gdo.obmen.local/Services/20/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Областно звено 'Охрана - Ямбол'https://ozo-jam.gdo.obmen.local/Services/28/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
Облатно звено 'Охрана - Кюстендил'https://ozo-knl.gdo.obmen.local/Services/12/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Община Авренhttps://avren.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3309.11.2018 г. 15:55:39672Unable to connect to the remote server
Община Айтосhttps://aytos.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Община Аксаковоhttps://aksakovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Община Алфатарhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Община Антонhttps://anton.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Община Антоновоhttps://antonovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
Община Априлциhttps://apriltsi.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Ардиноhttps://ardino.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:1913.11.2018 г. 01:36:2331Unable to connect to the remote server
Община Асеновградhttps://asenovgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Балчикhttps://balchik.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:1913.11.2018 г. 05:31:190 
Община Банитеhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
Община Банскоhttps://bansko.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2613.11.2018 г. 05:31:260 
Община Батакhttps://batak.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Община Беленеhttps://belene.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Белицаhttps://belitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:0813.11.2018 г. 02:06:3727Unable to connect to the remote server
Община Беловоhttps://belovo.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc13.11.2018 г. 05:31:1912.11.2018 г. 20:40:1270Unable to connect to the remote server
Община Белоградчикhttps://belogradchik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Белославhttps://beloslav.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
Община Берковицаhttps://berkovitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАДhttps://blgmun.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Бобов долhttps://bobovdol.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:3013.11.2018 г. 05:31:300 
Община Божурищеhttps://bozhurishte.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Община Бойчиновциhttps://boychinovtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Боляровоhttps://bolyarovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Община Борованhttps://borovan.ob.obmen.local:8443/Service1.svc13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
Община Боровоhttps://borovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3613.11.2018 г. 05:31:360 
Община Ботевградhttps://botevgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Братя Даскаловиhttps://bratiadaskalovi.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:4513.11.2018 г. 05:31:450 
Община Брациговоhttps://bratsigovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:1813.11.2018 г. 05:31:180 
Община Бреговоhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
Община Брезникhttps://breznik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Община Брезовоhttps://brezovo.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc13.11.2018 г. 05:31:2013.11.2018 г. 05:31:200 
Община Брусарциhttps://brusartsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Бургасhttps://burgas.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:32:130 
Община Бяла, Област Варнаhttps://byala-var.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:1813.11.2018 г. 05:32:180 
Община Бяла, Област Русеhttps://byala-rse.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:2613.11.2018 г. 05:31:260 
Община Бяла Слатинаhttps://byala-slatina.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Варнаhttps://varna.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:32:0913.11.2018 г. 05:32:090 
Община Велики Преславhttps://velikipreslav.ob.obmen.local:8443/service1.svc13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Община Велико Търновоhttps://veliko-tarnovo.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:32:130 
Община Велинградhttps://velingrad.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
Община Венецhttps://venets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Община Ветовоhttps://vetovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:5709.11.2018 г. 01:07:27792Unable to connect to the remote server
Община Ветриноhttps://vetrino.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:5713.11.2018 г. 05:31:570 
Община Видинhttps://vidin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
Община Врацаhttps://vratza.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
Община Вълчедръмhttps://valchedram.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1412.11.2018 г. 14:57:10117Unable to connect to the remote server
Община Вълчи долhttps://valchidol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Върбицаhttps://varbitsa.ob.obmen.local:4443/service1.svc13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
Община Вършецhttps://varshets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Община Габровоhttps://gabrovo.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:4713.11.2018 г. 05:31:470 
Община Генерал Тошевоhttps://toshevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Община Главиницаhttps://glavinitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3409.11.2018 г. 07:44:07739Unable to connect to the remote server
Община Годечhttps://godech.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:3410.11.2018 г. 14:02:54498Unable to connect to the remote server
Община Горна Малинаhttps://gornamalina.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Горна Оряховицаhttps://g-oryahovica.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Община Гоце Делчевhttps://gotsedelchev.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община град Добричhttps://dobrich.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
Община Грамадаhttps://gramada.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:32:130 
Община Гулянциhttps://gulyantsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:4413.11.2018 г. 05:31:440 
Община Гурковоhttps://gurkovo.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:3302.08.2018 г. 11:27:0419675Unable to connect to the remote server
Община Гълъбовоhttps://galabovo.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:32:1505.11.2018 г. 14:40:311455Unable to connect to the remote server
Община Гърменhttps://garmen.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
Община Две могилиhttps://dvemogili.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Община Девинhttps://devin.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:0812.11.2018 г. 11:10:26148Unable to connect to the remote server
Община Джебелhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:4413.11.2018 г. 05:31:440 
Община Димитровградhttps://dimitrovgrad.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Община Димовоhttps://dimovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
Община Добричкаhttps://dobrichka.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
Община Долна баняhttps://dolna-banya.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
Община Долна Митрополияhttps://dolnamitropolia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Община Долни Дъбникhttps://dolni-dabnik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Долни чифликhttps://dolni-chiflik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4413.11.2018 г. 05:31:440 
Община Доспатhttps://dospat.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Драгоманhttps://dragoman.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Община Дряновоhttps://dryanovo.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:32:3613.11.2018 г. 05:32:360 
Община Дуловоhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
Община Дупницаhttps://dupnitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Община Дългополhttps://dalgopol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Община Еленаhttps://elena.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Елин Пелинhttps://elinpelin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Елховоhttps://elhovo.ob.obmen.local:44313.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Етрополеhttps://etropole.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:4113.11.2018 г. 05:24:561Unable to connect to the remote server
Община Заветhttps://zavet.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Земенhttps://zemen.ob.obmen.local:4449/EGov13.11.2018 г. 05:31:26 19906Unable to connect to the remote server
Община Златарицаhttps://zlataritsa.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Община Златицаhttps://zlatitsa.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
Община Златоградhttps://zlatograd.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Ивайловградhttps://ivaylovgrad.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
Община Ивановоhttps://ivanovo.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
Община Искърhttps://iskar.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Община Исперихhttps://isperih.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
ОБЩИНА ИХТИМАНhttps://ihtiman.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:40 18848Unable to connect to the remote server
Община Каварнаhttps://kavarna.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:0912.11.2018 г. 13:37:01128Unable to connect to the remote server
Община Казанлъкhttps://kazanlak.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Община Кайнарджаhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
Община Калояновоhttps://kaloianovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Община Каменоhttps://kameno.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Каолиновоhttps://kaolinovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:3613.11.2018 г. 05:32:360 
Община Карловоhttps://karlovo.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2213.11.2018 г. 05:31:220 
Община Карнобатhttps://karnobat.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
Община Каспичанhttps://kaspichan.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:5213.11.2018 г. 00:31:5739Unable to connect to the remote server
Община Кирковоhttps://kirkovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:0707.11.2018 г. 14:07:521075Unable to connect to the remote server
Община Кнежаhttps://kneja.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Община Ковачевциhttps://kovachevtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Община Козлодуйhttps://kozloduy.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3013.11.2018 г. 05:31:300 
Община Копривщицаhttps://koprivshtitsa.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
Община Костенецhttps://kostenetz.ob.obmen.local:444/submitMSG.php13.11.2018 г. 05:31:4813.11.2018 г. 05:31:480 
Община Костинбродhttps://kostinbrod.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:5213.11.2018 г. 05:31:520 
Община Котелhttps://kotel.ob.obmen.local:8443/service1.svc13.11.2018 г. 05:31:5613.11.2018 г. 05:31:560 
Община Кочериновоhttps://kocherinovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:4713.11.2018 г. 05:31:470 
Община Креснаhttps://kresna.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:24:351Unable to connect to the remote server
Община Криводолhttps://krivodol.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:32:1213.11.2018 г. 05:32:120 
Община Кричимhttps://krichim.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Крумовградhttps://krumovgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
Община Крушариhttps://krushari.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2213.11.2018 г. 05:31:220 
Община Кубратhttps://kubrat.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:5113.11.2018 г. 05:31:510 
Община Кукленhttps://kuklen.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Кулаhttps://kula.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Община Кърджалиhttps://kardjali.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:1813.11.2018 г. 05:32:180 
Община Кюстендилhttps://kustendil.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:32:1413.11.2018 г. 05:32:140 
Община Левскиhttps://levski.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:16:322Unable to connect to the remote server
Община Лесичовоhttps://lesichovo.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc13.11.2018 г. 05:31:5213.11.2018 г. 00:33:2539Unable to connect to the remote server
Община Летницаhttps://letnitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Община Ловечhttps://lovech.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:2829.10.2018 г. 09:50:312842Unable to connect to the remote server
Община Лозницаhttps://loznitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Ломhttps://lom.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Луковитhttps://lukovit.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:32:130 
Община Лъкиhttps://laki.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Любимецhttps://lyubimets.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:02:314Unable to connect to the remote server
Община Лясковецhttps://lyaskovets.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Община Маданhttps://madan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Малко Търновоhttps://malkotarnovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:5513.11.2018 г. 05:31:550 
Община Марицаhttps://maritsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
Община Медковецhttps://medkovec.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
ОБЩИНА МЕЗДРАhttps://mezdra.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
Община Мизияhttps://mizia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2213.11.2018 г. 05:31:220 
Община Минерални Бани Хасковоhttps://mineralnibani.ob.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
Община Мирковоhttps://mirkovo.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Момчилградhttps://momchilgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Община Монтанаhttps://montana.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Мъглижhttps://maglizh.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Невестиноhttps://nevestino.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Неделиноhttps://nedelino.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:17:382Unable to connect to the remote server
Община Несебърhttps://nesebar.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Николаевоhttps://nikolaevo.ob.obmen.local:8443/Service1.svc13.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
Община Никола Козлевоhttps://nikolakozlevo.ob.obmen.local:8445/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Никополhttps://nikopol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:1513.11.2018 г. 05:32:150 
Община Нова Загораhttps://nova-zagora.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:5713.11.2018 г. 05:31:570 
Община Нови Пазарhttps://novipazar.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:32:3413.11.2018 г. 05:32:340 
Община Ново селоhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
Община Омуртагhttps://omurtag.ob.obmen.local:4443/Service1.svc13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Община Опакаhttps://opaka.ob.obmen.local:9443/Service1.svc13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
Община Опанhttps://opan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Оряховоhttps://orihovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Павел Баняhttps://pavelbanya.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Община Павликениhttps://pavlikeni.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:1813.11.2018 г. 05:31:180 
Община Пазарджикhttps://pazardzhik.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:32:130 
Община Панагюрищеhttps://panagyurishte.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Перникhttps://pernik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
Община Перущицаhttps://perushtitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Община Петричhttps://petrich.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:4613.11.2018 г. 05:31:460 
Община Пещераhttps://peshtera.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:0630.10.2018 г. 09:26:102657Unable to connect to the remote server
Община Пирдопhttps://pirdop.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Плевенhttps://pleven.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
Община Пловдивhttps://plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Община Пловдив - Район Западенhttps://zapaden-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:5612.11.2018 г. 17:42:3694Unable to connect to the remote server
Община Пловдив - Район Източенhttps://iztochen-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
Община Пловдив - район Северенhttps://severen-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Пловдив - Район Тракияhttps://trakia-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Община Пловдив район Централенhttps://central-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:5413.11.2018 г. 05:31:540 
Община Пловдив - Район Юженhttps://south-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
Община Полски Тръмбешhttps://trambesh.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Помориеhttps://pomorie.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Община Поповоhttps://popovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
Община Пордимhttps://pordim.ob.obmen.local:8443/service1.svc13.11.2018 г. 05:31:2013.11.2018 г. 05:31:200 
Община ПРАВЕЦhttps://pravets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:0113.11.2018 г. 05:32:010 
Община Приморскоhttps://primorsko.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:1613.11.2018 г. 05:31:160 
Община Провадияhttps://provadia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Първомайhttps://parvomai.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:1412.11.2018 г. 16:58:27100Unable to connect to the remote server
Община Радневоhttps://radnevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:5313.11.2018 г. 05:31:530 
Община Радомирhttps://radomir.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Община Разградhttps://razgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:17:002Unable to connect to the remote server
Община Разлогhttps://razlog.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Община Ракитовоhttps://rakitovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Раковскиhttps://rakovski.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Община Рилаhttps://rila.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Родопиhttps://rodopi.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:32:1913.11.2018 г. 05:32:190 
Община Романhttps://roman.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:1813.11.2018 г. 05:32:180 
Община Рудоземhttps://rudozem.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:3013.11.2018 г. 05:31:300 
Община Руенhttps://ruen.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:32:1213.11.2018 г. 05:32:120 
Община Ружинциhttps://ruzhintsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Русеhttps://ruse.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
Община Садовоhttps://sadovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1913.11.2018 г. 05:31:190 
Община Самоковhttps://samokov.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:5413.11.2018 г. 05:31:540 
Община Самуилhttps://samuil.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:32:0213.11.2018 г. 05:32:020 
Община Санданскиhttps://sandanski.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Община Свиленградhttps://svilengrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Свищовhttps://svishtov.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Свогеhttps://svoge.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Севлиевоhttps://sevlievo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
Община Септемвриhttps://septemvri.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:32:130 
Община Силистраhttps://silistra.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Симеоновградhttps://simeonovgrad.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Община Симитлиhttps://simitli.ob.obmen.local:8443/Service1.svc13.11.2018 г. 05:31:0712.11.2018 г. 21:25:4064Unable to connect to the remote server
Община Ситовоhttps://sitovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Сливенhttps://sliven.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Община Сливницаhttps://slivnitsa.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:3105.11.2018 г. 14:39:031455Unable to connect to the remote server
Община Сливо полеhttps://slivopole.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
Община Смолянhttps://smolyan.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Смядовоhttps://smyadovo.ob.obmen.local:8443/Service1.svc13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
Община Созополhttps://sozopol.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Сопотhttps://sopot.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Община Средецhttps://sredets.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИhttps://stamb.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Стамболовоhttps://stambolovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3112.11.2018 г. 16:22:53105Unable to connect to the remote server
Община Стара Загораhttps://starazagora.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:32:2313.11.2018 г. 05:32:230 
Община Стражицаhttps://strazhitsa.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Стралджаhttps://straldzha.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Стрелчаhttps://strelcha.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
Община Струмяниhttps://strumyani.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:5513.11.2018 г. 05:31:550 
Община Суворовоhttps://suvorovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Община Сухиндолhttps://suhindol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Съединениеhttps://saedinenie.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:1213.11.2018 г. 05:32:120 
Община Сърницаhttps://sarnitsa.ob.obmen.local:443/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Твърдицаhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:32:2313.11.2018 г. 05:32:230 
Община Тервелhttps://tervel.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Община Тестоваhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Тетевенhttps://teteven.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:1412.11.2018 г. 13:08:57132Unable to connect to the remote server
Община Тополовградhttps://topolovgrad.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:3103.11.2018 г. 09:36:221870Unable to connect to the remote server
Община Трекляноhttps://trekliano.ob.obmen.local:4449/eGov13.11.2018 г. 05:31:3030.10.2018 г. 17:12:202592Unable to connect to the remote server
Община Троянhttps://troyan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:24:421Unable to connect to the remote server
Община Трънhttps://tran.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2013.11.2018 г. 05:31:200 
Община Трявнаhttps://tryavna.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
Община Тунджаhttps://tundzha.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Тутраканhttps://tutrakan.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:5513.11.2018 г. 05:31:550 
Община Търговищеhttps://targovishte.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
Община Угърчинhttps://ugarchin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
Община Хайрединhttps://hayredin.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:4709.11.2018 г. 23:13:19614Unable to connect to the remote server
Община Харманлиhttps://harmanli.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Община Хасковоhttps://haskovo.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:32:2913.11.2018 г. 05:32:290 
Община Хисаряhttps://hisar.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Хитриноhttps://hitrino.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Царевоhttps://tzarevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
Община Цар Калоянhttps://tsarkaloyan.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
Община Ценовоhttps://tsenovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
Община Чавдарhttps://chavdar.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Община Челопечhttps://chelopech.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:5213.11.2018 г. 05:24:361Unable to connect to the remote server
Община Чепелареhttps://chepelare.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Община Червен брягhttps://chervenbryag.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
Община Чернооченеhttps://chernoochene.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Община Чипровциhttps://chiprovtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:1413.11.2018 г. 05:32:140 
Община Чирпанhttps://chirpan.ob.obmen.local:444/submitmsg.php13.11.2018 г. 05:31:3209.11.2018 г. 04:46:05762Unable to connect to the remote server
Община Чупренеhttps://chuprene.ob.obmen.local:4449/eGOV13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:24:441Unable to connect to the remote server
Община Шаблаhttps://shabla.ob.obmen.local:4449/EGOV13.11.2018 г. 05:31:3613.11.2018 г. 05:31:360 
Община Шуменhttps://shumen.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:32:1413.11.2018 г. 05:32:140 
Община Ябланицаhttps://yablanitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
Община Якимовоhttps://iakimovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
Община Якорудаhttps://yakoruda.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:0113.11.2018 г. 05:32:010 
Община Ямболhttps://yambol.ob.obmen.local13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
Общинска администрация - Сунгурлареhttps://sungurlare.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:5413.11.2018 г. 05:31:540 
Омбудсмана на Република Българияhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
ОСИН Благоевградhttps://osin-blg.gdin.obmen.local/Services/3/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
ОСИН Бургасhttps://osin-bgs.gdin.obmen.local/Services/4/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
ОСИН Варнаhttps://osin-var.gdin.obmen.local/Services/25/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
ОСИН Велико Търновоhttps://osin-vtr.gdin.obmen.local/Services/26/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
ОСИН Видинhttps://rsin-vid.gdin.obmen.local/Services/27/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
ОСИН Врацаhttps://rsin-vrc.gdin.obmen.local/Services/28/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
ОСИН Габровоhttps://rsin-gab.gdin.obmen.local/Services/6/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
ОСИН Добричhttps://rsin-dob.gdin.obmen.local/Services/5/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
ОСИН Кърджалиhttps://rsin-krz.gdin.obmen.local/Services/8/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1913.11.2018 г. 05:31:190 
ОСИН Кюстендилhttps://rsin-knl.gdin.obmen.local/Services/9/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
ОСИН Ловечhttps://rsin-lov.gdin.obmen.local/Services/10/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
ОСИН Монтанаhttps://rsin-mon.gdin.obmen.local/Services/11/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
ОСИН Пазарджикhttps://rsin-paz.gdin.obmen.local/Services/12/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
ОСИН Перникhttps://rsin-per.gdin.obmen.local/Services/13/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
ОСИН Плевенhttps://osin-pvn.gdin.obmen.local/Services/14/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
ОСИН Пловдивhttps://osin-pdv.gdin.obmen.local/Services/15/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2013.11.2018 г. 05:31:200 
ОСИН Разградhttps://rsin-raz.gdin.obmen.local/Services/16/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
ОСИН Русеhttps://rsin-rse.gdin.obmen.local/Services/17/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:32:2313.11.2018 г. 05:32:230 
ОСИН Силистраhttps://rsin-sls.gdin.obmen.local/Services/19/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
ОСИН Сливенhttps://rsin-slv.gdin.obmen.local/Services/20/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
ОСИН Смолянhttps://rsin-sml.gdin.obmen.local/Services/21/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
ОСИН Софияhttps://osin-sof.gdin.obmen.local/Services/22/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
ОСИН Стара Загораhttps://rsin-szr.gdin.obmen.local/Services/23/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:32:0213.11.2018 г. 05:32:020 
ОСИН Търговищеhttps://rsin-tgv.gdin.obmen.local/Services/24/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
ОСИН Хасковоhttps://rsin-hkv.gdin.obmen.local/Services/7/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
ОСИН Шуменhttps://rsin-shu.gdin.obmen.local/Services/18/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:23 2802The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
ОСИН Ямболhttps://rsin-jam.gdin.obmen.local/Services/29/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Патентно ведомство на Република Българияhttps://bpo.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1613.11.2018 г. 05:31:160 
ПБ "ОРЛИЦА" – ПАМПОРОВОhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Почивна база "Слънчев бряг"https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Приемна на Министерски съветhttps://priemna.government.obmen.local:4450/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
ПУДООСhttps://pudoos.obmen.local:244413.11.2018 г. 05:32:3412.11.2018 г. 20:02:2475Unable to connect to the remote server
Регионален център по трансфузионна хематология Варнаhttps://rcth-var.obmen.local:245213.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Регионален център по трансфузионна хематология Плевенhttps://rcth-pvn.obmen.local:245313.11.2018 г. 05:31:5613.11.2018 г. 05:31:560 
Регионален център по трансфузионна хематология Пловдивhttps://rcth-pdv.obmen.local:245413.11.2018 г. 05:32:1413.11.2018 г. 05:32:140 
Регионален център по трансфузионна хематология Стара Загораhttps://rcth-szr.obmen.local:245513.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Регионална дирекция 'Охрана - Бургас'https://rdo-bgs.gdo.obmen.local/Services/2/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:5613.11.2018 г. 05:31:560 
Регионална Дирекция 'Охрана - Варна'https://rdo-var.gdo.obmen.local/Services/5/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
Регионална дирекция 'Охрана - Велико Търново'https://rdo-vtr.gdo.obmen.local/Services/6/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
Регионална дирекция 'Охрана - Пловдив'https://rdo-pdv.gdo.obmen.local/Services/3/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Регионална дирекция 'Охрана - София'https://rdo-sof.gdo.obmen.local/Services/4/EGovService.asmx13.11.2018 г. 05:31:4713.11.2018 г. 05:31:470 
Регионална дирекция по горите - Берковицаhttps://rugberkovitca.iag.obmen.local:4473/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
Регионална дирекция по горите - Благоевградhttps://rugblagoevgrad.iag.obmen.local:4445/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Регионална дирекция по горите - Бургасhttps://rugburgas.iag.obmen.local:4447/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
Регионална дирекция по горите - Варнаhttps://rdgvarna.iag.obmen.local:4453/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
Регионална дирекция по горите - Велико Търновоhttps://rdgvtarnovo.iag.obmen.local:4455/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
Регионална дирекция по горите - Кърджалиhttps://rdgkardjali.iag.obmen.local:4471/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Регионална дирекция по горите - Кюстендилhttps://rugkustendil.iag.obmen.local:4448/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Регионална дирекция по горите - Ловечhttps://ruglovetch.iag.obmen.local:4472/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
Регионална дирекция по горите - Пазарджикhttps://rugpazardjik.iag.obmen.local:4470/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3613.11.2018 г. 05:31:360 
Регионална дирекция по горите - Пловдивhttps://rugplovdiv.iag.obmen.local:4467/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:1213.11.2018 г. 05:32:120 
Регионална дирекция по горите - Русеhttps://rugruse.iag.obmen.local:4457/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4513.11.2018 г. 05:31:450 
Регионална дирекция по горите - Сливенhttps://rugsliven.iag.obmen.local:4465/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:5513.11.2018 г. 05:31:550 
Регионална дирекция по горите - Смолянhttps://rugsmolian.iag.obmen.local:4476/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:5113.11.2018 г. 05:31:510 
Регионална дирекция по горите - Софияhttps://rdgsofia.iag.obmen.local:4444/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
Регионална дирекция по горите - Стара Загораhttps://rdgstzagora.iag.obmen.local:4454/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
Регионална дирекция по горите - Шуменhttps://rugshumen.iag.obmen.local:4456/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
Регионална Здравна Инспекция - Софийска Областhttps://rzi-sfo.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Регионална здравна инспекция - Хасковоhttps://rzi-hkv.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:32:1413.11.2018 г. 05:32:140 
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕНhttps://ruo-slv.obmen.local:242013.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
Регионално управление на образованието София-градhttps://rio-sof.obmen.local:4443/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
РЗИ Благоевградhttps://rzi-blg.obmen.local:240113.11.2018 г. 05:31:4513.11.2018 г. 05:31:450 
РЗИ Бургасhttps://rzi-bgs.obmen.local:240213.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
РЗИ Варнаhttps://rzi-var.obmen.local:240313.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
РЗИ Велико Търновоhttps://rzi-vtr.obmen.local:240413.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
РЗИ Видинhttps://rzi-vid.obmen.local:240513.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
РЗИ Врацаhttps://rzi-vrc.obmen.local:240613.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
РЗИ Габровоhttps://rzi-gab.obmen.local:240713.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
РЗИ Добричhttps://rzi-dob.obmen.local:240813.11.2018 г. 05:31:1713.11.2018 г. 05:31:170 
РЗИ Кърджалиhttps://rzi-krz.obmen.local:240913.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
РЗИ Кюстендилhttps://rzi-knl.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:1913.11.2018 г. 05:31:190 
РЗИ Ловечhttps://rzi-lov.obmen.local:241013.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
РЗИ Монтанаhttps://rzi-mon.obmen.local:241113.11.2018 г. 05:31:2613.11.2018 г. 05:31:260 
РЗИ Пазарджикhttps://rzi-paz.obmen.local:241213.11.2018 г. 05:31:4513.11.2018 г. 05:31:450 
РЗИ Перникhttps://rzi-per.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
РЗИ Плевенhttps://rzi-pvn.obmen.local:241313.11.2018 г. 05:31:5413.11.2018 г. 05:31:540 
РЗИ Пловдивhttps://rzi-pdv.obmen.local:241413.11.2018 г. 05:31:4113.11.2018 г. 05:31:410 
РЗИ Разградhttps://rzi-raz.obmen.local:241513.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
РЗИ Русеhttps://rzi-rse.obmen.local:241613.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
РЗИ Силистраhttps://rzi-sls.obmen.local:241713.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
РЗИ Сливенhttps://rzi-slv.obmen.local:241813.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
РЗИ Смолянhttps://rzi-sml.obmen.local:241913.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
РЗИ Стара Загораhttps://rzi-szr.obmen.local:242013.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
РЗИ Търговищеhttps://rzi-tgv.obmen.local:242113.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
РЗИ Шуменhttps://rzi-shu.obmen.local:242213.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
РЗИ Ямболhttps://rzi-jam.obmen.local:242313.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
РИОСВ - Благоевградhttps://riosv-blg.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
РИОСВ - Бургасhttps://riosv-bgs.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:24:371Unable to connect to the remote server
РИОСВ – Варнаhttps://riosv-var.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
РИОСВ - Велико Търновоhttps://riosv-vtr.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:1413.11.2018 г. 05:32:140 
РИОСВ - Врацаhttps://riosv-vrc.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
РИОСВ - Монтанаhttps://riosv-mon.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:24:251Unable to connect to the remote server
РИОСВ - Пазарджикhttps://riosv-paz.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:32:1213.11.2018 г. 05:32:120 
РИОСВ - Перникhttps://riosv-per.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
РИОСВ - Плевенhttps://riosv-pvn.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
РИОСВ - Пловдивhttps://riosv-pdv.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:0213.11.2018 г. 05:32:020 
РИОСВ - Русеhttps://riosv-rse.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
РИОСВ - Смолянhttps://riosv-sml.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
РИОСВ-Софияhttps://riosv-sof.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService13.11.2018 г. 05:32:0213.11.2018 г. 05:32:020 
РИОСВ - Стара Загораhttps://riosv-szr.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
РИОСВ - Хасковоhttps://riosv-hkv.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
РИОСВ - Шуменhttps://riosv-shu.obmen.local:8443/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1913.11.2018 г. 05:31:190 
РУО-Благоевградhttps://ruo-blg.obmen.local:240113.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
РУО-Бургасhttps://ruo-bgs.obmen.local:240213.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
РУО-Варнаhttps://ruo-var.obmen.local:240313.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
РУО-Велико Търновоhttps://ruo-vtr.obmen.local:240413.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
РУО-Видинhttps://ruo-vid.obmen.local:240513.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
РУО-Врацаhttps://ruo-vrc.obmen.local:240613.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
РУО-Габровоhttps://ruo-gab.obmen.local:240713.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
РУО-Добричhttps://ruo-dob.obmen.local:240813.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
РУО-Кърджалиhttps://ruo-krz.obmen.local:240913.11.2018 г. 05:31:4413.11.2018 г. 05:31:440 
РУО-Кюстендилhttps://ruo-knl.obmen.local:241013.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
РУО-Ловечhttps://ruo-lov.obmen.local:241113.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
РУО-Монтанаhttps://ruo-mon.obmen.local:241213.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
РУО-Пазарджикhttps://ruo-paz.obmen.local:241313.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
РУО-Перникhttps://ruo-per.obmen.local:241413.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
РУО-Плевенhttps://ruo-pvn.obmen.local:241513.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
РУО-Пловдивhttps://ruo-pdv.obmen.local:241613.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
РУО-Разградhttps://ruo-raz.obmen.local:241713.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
РУО-Русеhttps://ruo-rse.obmen.local:241813.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
РУО-Силистраhttps://ruo-sls.obmen.local:241913.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
РУО-Смолянhttps://ruo-sml.obmen.local:242113.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
РУО-София-регионhttps://ruo-sfo.obmen.local:242213.11.2018 г. 05:31:1513.11.2018 г. 05:31:150 
РУО-Стара Загораhttps://ruo-szr.obmen.local:242313.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
РУО-Търговищеhttps://ruo-tgv.obmen.local:242413.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
РУО-Хасковоhttps://ruo-hkv.obmen.local:242513.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
РУО-Шуменhttps://ruo-shu.obmen.local:242613.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
РУО-Ямболhttps://ruo-jam.obmen.local:242713.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
Селскостопанска академияhttps://agriacad.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:32:0213.11.2018 г. 05:32:020 
СИБЕРИЯ-ТЕХНО ЛАЙТИНГ ДЗЗДhttps://logsiberia.co.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
Система за сигурно електронно връчванеhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
СО ОП Туризъмhttps://turism.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:1413.11.2018 г. 05:32:140 
СО Район Банкяhttps://bankia.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:23:581Unable to connect to the remote server
СО Район Витошаhttps://vitosha.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
СО Район Връбницаhttps://vrabnitsa.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 04:45:446Unable to connect to the remote server
СО Район Възражданеhttps://vazrazhdane.so.obmen.local:8443/docexchangeservice/13.11.2018 г. 05:31:3313.11.2018 г. 05:31:330 
СО Район Изгревhttps://izgrev.so.obmen.local:8443/docexchangeservice13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
СО Район Илинденhttps://ilinden.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
СО Район Искърhttps://iskar.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
СО Район Красна полянаhttps://krasnapoliana.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
СО Район Красно селоhttps://krasnoselo.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:0213.11.2018 г. 05:32:020 
СО Район Кремиковциhttps://kremikovtsi.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
СО Район Лозенецhttps://lozenets.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
СО Район Люлинhttps://lyulin.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:1713.11.2018 г. 05:32:170 
СО Район Младостhttps://mladost.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
СО Район Надеждаhttps://nadezhda.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
СО Район Нови Искърhttps://noviiskar.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
СО Район Оборищеhttps://oborishte.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
СО Район Овча Купелhttps://ovchakupel.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
СО Район Панчаревоhttps://pancharevo.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
СО Район Подуянеhttps://poduene.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:25:291Unable to connect to the remote server
СО Район Сердикаhttps://serdika.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
СО Район Слатинаhttps://slatina.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:5413.11.2018 г. 05:31:540 
СО Район Средецhttps://sredets.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3013.11.2018 г. 05:31:300 
СО Район Студентскиhttps://studentski.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
СО - РАЙОН ТРИАДИЦАhttps://triaditsa.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1012.11.2018 г. 18:40:2086Unable to connect to the remote server
Софийска вода АДhttps://sofiyskavoda.so.obmen.local:4449/eGov13.11.2018 г. 05:31:2413.11.2018 г. 05:31:240 
Специализирани Бизнес Системи АДhttps://sbs.co.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService13.11.2018 г. 05:32:0212.10.2018 г. 03:53:376091Unable to connect to the remote server
СПИСАНИЕ ГОРАhttps://gora.iag.obmen.local:4449/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
СПТО - Столично предприятие за третиране на отпадъциhttps://spto.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:3012.11.2018 г. 23:17:4649Unable to connect to the remote server
Столична общинаhttps://so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:1313.11.2018 г. 05:31:130 
Столична Община - Столичен Инспекторатhttps://inspector.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:32:2313.11.2018 г. 05:32:230 
Столична Регионална Здравна Инспекцияhttps://rzi-sof.obmen.local:2443/13.11.2018 г. 05:31:5513.11.2018 г. 05:31:550 
Съвет за електронни медииhttps://cem.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3413.11.2018 г. 05:31:340 
ТД ДР гр. Бургасhttps://bgs.statereserve.obmen.local:8401/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
ТД ДР гр. Варнаhttps://var.statereserve.obmen.local:8406/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
ТД ДР гр. Велико Търновоhttps://vtr.statereserve.obmen.local:8407/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
ТД ДР гр. Плевенhttps://pvn.statereserve.obmen.local:8403/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
ТД ДР гр. Пловдивhttps://pdv.statereserve.obmen.local:8402/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
ТД ДР гр. Софияhttps://sof.statereserve.obmen.local:8404/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:4313.11.2018 г. 05:31:430 
Тестови участникhttps://testuser.obmen.local:8080/EGov13.11.2018 г. 05:31:3513.11.2018 г. 05:31:350 
Технически Университет - София - Технологии ЕООД (Акстър)https://acstre.co.obmen.local:8443/DocumentExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:2513.11.2018 г. 05:31:250 
Учебен център на МОНhttps://mon-coo.obmen.local:250813.11.2018 г. 05:31:1111.11.2018 г. 20:40:26261Unable to connect to the remote server
Фонд Научни изследванияhttps://fni.obmen.local:8443/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
Фонд Социална Закрилаhttps://fsz.obmen.local:244413.11.2018 г. 05:31:5513.11.2018 г. 05:31:550 
Фонд условия на трудhttps://fut.mlsp.obmen.local:4449/eGov13.11.2018 г. 05:31:4813.11.2018 г. 05:31:480 
ЦАПК ПРОГРЕС ГРУПhttps://progress.co.obmen.local/EGovService.svc13.11.2018 г. 05:31:36 19912Unable to connect to the remote server
Централен регистър на особените залозиhttps://croz.justice.obmen.local:4449/egov13.11.2018 г. 05:31:47 19909Unable to connect to the remote server
Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи - Софияhttps://clozf.babh.obmen.local:8429/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:1213.11.2018 г. 05:31:120 
Централна лаборатория за химични изпитвания и контролhttps://clhik.babh.obmen.local:8431/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Център за асистирана репродукцияhttps://cap.obmen.local:245713.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
Център за Градска Мобилностhttps://sofiatraffic.so.obmen.local:4449/eGov13.11.2018 г. 05:31:5613.11.2018 г. 05:31:560 
Център за информационно осигуряване на образованиетоhttps://cioo.obmen.local:250713.11.2018 г. 05:31:5511.11.2018 г. 20:40:31261Unable to connect to the remote server
Център за оценка на риска по хранителната веригаhttps://corhv.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:4613.11.2018 г. 05:31:460 
Център за оценяване в предучилищното и училищното образованиеhttps://ckoko.obmen.local:251113.11.2018 г. 05:31:1411.11.2018 г. 20:40:29261Unable to connect to the remote server
Център за развитие на човешките ресурси към МОНhttps://hrdc.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:32:1313.11.2018 г. 05:32:130 
Център за развитие на човешките ресурси към МТСПhttps://chrdri.obmen.local:2443/13.11.2018 г. 05:32:0213.11.2018 г. 05:32:020 
Център за учебно-тренировъчни фирмиhttps://buct.obmen.local:250313.11.2018 г. 05:31:0811.11.2018 г. 20:40:25261Unable to connect to the remote server
Център на промишлеността на Република България в Москваhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc13.11.2018 г. 05:31:2313.11.2018 г. 05:31:230 
ЦНСССКЦИЕhttps://china2ceec.obmen.local:4449/egov13.11.2018 г. 05:31:3013.11.2018 г. 05:31:300 
ЦОИДУЕМhttps://coiduem.mon.obmen.local:4449/Messaging.svc13.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
ЦСМП Благоевградhttps://csmp-blg.obmen.local:242413.11.2018 г. 05:31:1413.11.2018 г. 05:31:140 
ЦСМП Бургасhttps://csmp-bgs.obmen.local:242513.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
ЦСМП Варнаhttps://csmp-var.obmen.local:242613.11.2018 г. 05:31:3213.11.2018 г. 05:31:320 
ЦСМП Велико Търновоhttps://csmp-vtr.obmen.local:242713.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
ЦСМП Видинhttps://csmp-vid.obmen.local:242813.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
ЦСМП Врацаhttps://csmp-vrc.obmen.local:242913.11.2018 г. 05:31:2013.11.2018 г. 05:31:200 
ЦСМП Габровоhttps://csmp-gab.obmen.local:243013.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
ЦСМП Добричhttps://csmp-dob.obmen.local:243113.11.2018 г. 05:31:3113.11.2018 г. 05:31:310 
ЦСМП Кърджалиhttps://csmp-krz.obmen.local:243213.11.2018 г. 05:31:5613.11.2018 г. 05:31:560 
ЦСМП Кюстендилhttps://csmp-knl.obmen.local:243313.11.2018 г. 05:31:2713.11.2018 г. 05:31:270 
ЦСМП Ловечhttps://csmp-lov.obmen.local:243413.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
ЦСМП Монтанаhttps://csmp-mon.obmen.local:243513.11.2018 г. 05:31:2913.11.2018 г. 05:31:290 
ЦСМП Пазарджикhttps://csmp-paz.obmen.local:243613.11.2018 г. 05:31:0713.11.2018 г. 05:31:070 
ЦСМП Перникhttps://csmp-per.obmen.local:243713.11.2018 г. 05:31:2813.11.2018 г. 05:31:280 
ЦСМП Плевенhttps://csmp-pvn.obmen.local:243813.11.2018 г. 05:31:1113.11.2018 г. 05:31:110 
ЦСМП Пловдивhttps://csmp-pdv.obmen.local:243913.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
ЦСМП Разградhttps://csmp-raz.obmen.local:244013.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
ЦСМП Русеhttps://csmp-rse.obmen.local:244113.11.2018 г. 05:31:5313.11.2018 г. 05:31:530 
ЦСМП Силистраhttps://csmp-sls.obmen.local:244213.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
ЦСМП Сливенhttps://csmp-slv.obmen.local:244313.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
ЦСМП Смолянhttps://csmp-sml.obmen.local:244413.11.2018 г. 05:31:1013.11.2018 г. 05:31:100 
ЦСМП Софияhttps://csmp-sof.obmen.local:244613.11.2018 г. 05:31:4413.11.2018 г. 05:31:440 
ЦСМП Стара Загораhttps://csmp-szr.obmen.local:244513.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
ЦСМП Търговищеhttps://csmp-tgv.obmen.local:244713.11.2018 г. 05:31:0813.11.2018 г. 05:31:080 
ЦСМП Хасковоhttps://csmp-hkv.obmen.local:244813.11.2018 г. 05:31:0913.11.2018 г. 05:31:090 
ЦСМП Шуменhttps://csmp-shu.obmen.local:244913.11.2018 г. 05:31:5613.11.2018 г. 05:31:560 
ЦСМП Ямболhttps://csmp-jam.obmen.local:245013.11.2018 г. 05:31:2113.11.2018 г. 05:31:210 
ЦТБ с. Соколовоhttps://sokolovo.statereserve.obmen.local:8405/CommServices/DocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:0613.11.2018 г. 05:31:060 
Micsy Ltd.https://micsy.co.obmen.local:4443/EDocExchangeService13.11.2018 г. 05:31:2312.11.2018 г. 15:18:24114Unable to connect to the remote server
Oбщина Девняhttps://devnya.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/13.11.2018 г. 05:31:4613.11.2018 г. 05:31:460 
USW Ltd.https://usw.obmen.local:8080/EGov13.11.2018 г. 05:31:0908.11.2018 г. 17:27:40855Unable to connect to the remote server
 Брой: 831