Акстър
Модул за следене на оперативността на електронния обмен
Статус на възли - търсене
Издърпайте заглавието на колоната, за да групирате по тази колона
Име на възел (Сортиране по възходящ ред)
Адрес на услуга 
Последна проверка 
Последно е оперирал на 
Има грешки 
Брой грешки 
Съобщение за грешка 
 
[Условие]
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
[Условие]
Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)https://adfi.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Агенция за приватизация и следприватизационен контролhttps://priv.obmen.local:4449/eGov26.09.2018 г. 10:42:1614.09.2018 г. 10:40:062229Unable to connect to the remote server
Агенция за социално подпомаганеhttps://asp.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Агенция за устойчиво енергийно развитиеhttps://seea.obmen.local:4433/AtappsService.svc26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Агенция за хората с уврежданияhttps://mlsp.obmen.local:8081/EGov26.09.2018 г. 10:41:3626.09.2018 г. 10:41:360 
Агенция Митнициhttps://customs.obmen.local/customs/aidaws.nsf/ss_wsprovider?wsdl26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Агенция по вписваниятаhttps://registryagency.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:37 11002Unable to connect to the remote server
Агенция по геодезия, картография и кадастърhttps://agkk.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:5826.09.2018 г. 10:41:580 
Агенция по заетосттаhttps://az.obmen.local:4449/EGov26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Агенция по обществени поръчкиhttps://aop.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Агенция Пътна инфраструктураhttps://api.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Басейнова дирекция Дунавски районhttps://bd-dunav.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевградhttps://wabd.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:3726.09.2018 г. 10:41:370 
Басейнова дирекция Източнобеломорски районhttps://earbd.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Басейнова Дирекция Черноморски районhttps://bsbd.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:0026.09.2018 г. 10:42:000 
Брайт Комплекс 2https://bright.obmen.local:444/SEOS/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:0925.09.2018 г. 17:54:27133Unable to connect to the remote server
Българска агенция за инвестицииhttps://investbg.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx26.09.2018 г. 10:41:3928.08.2018 г. 11:18:476037Unable to connect to the remote server
Българска агенция по безопасност на хранитеhttps://babhcu.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Български институт по метрологияhttps://bim.obmen.local:8443/EGovService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Военна академия „Г.С.Раковски“https://rnda.armf.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0326.09.2018 г. 10:41:030 
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”https://gdin.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Главна дирекция "Охрана"https://gdo.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx26.09.2018 г. 10:41:0326.09.2018 г. 10:41:030 
Горска семеконтролна станция - Пловдивhttps://gssplovdiv.iag.obmen.local:4468/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:0126.09.2018 г. 10:42:010 
Горска семеконтролна станция - Софияhttps://gss-sofia.iag.obmen.local:4450/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Гражданска Въздухоплавателна Администрацияhttps://caa.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
ДАВИД Холдинг АДhttps://david.co.obmen.local:4490/Messaging.svc26.09.2018 г. 10:41:2021.09.2018 г. 10:31:44905Unable to connect to the remote server
Дирекция национален парк Пиринhttps://dnp-pirin.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:2026.09.2018 г. 10:41:200 
ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАНhttps://centralbalkan.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКАhttps://ppbulgarka.iag.obmen.local:4458/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОШАhttps://park-vitosha.iag.obmen.local:4452/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВРАЧАНСКИ БАЛКАНhttps://vr-balkan.iag.obmen.local:4474/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИhttps://parkzlatnipiasaci.iag.obmen.local:4461/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНАhttps://persina.iag.obmen.local:4475/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РИЛСКИ МАНАСТИРhttps://parkrilski-manastir.iag.obmen.local:4463/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РУСЕНСК ЛОМhttps://lomea.iag.obmen.local:4459/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:2226.09.2018 г. 10:42:220 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИhttps://dppsk.iag.obmen.local:4466/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖАhttps://strandja.iag.obmen.local:4464/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ШУМЕНСКО ПЛАТОhttps://shumenskoplato.iag.obmen.local:4460/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
ДПП Беласицаhttps://belasitsa.iag.obmen.local:4446/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Държавен Фонд Земеделиеhttps://dfz.obmen.local:4449/egov26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запасиhttps://statereserve.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Държавна агенция електронно управлениеhttps://daeu.obmen.local:8080/EGov26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
Държавна агенция за закрила на дететоhttps://sacp.obmen.local:4449/eGov26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзорhttps://damtn.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:3526.09.2018 г. 10:41:350 
Държавна агенция "Технически операции"https://dato.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0326.09.2018 г. 10:41:030 
Държавна комисия по хазартаhttps://dkh.obmen.local:9443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Държавната агенция за бежанците при Министерския съветhttps://aref.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищатаhttps://dksbt.obmen.local:8080/EGov26.09.2018 г. 10:40:5326.09.2018 г. 10:40:530 
ЕТРАЛУКС С.А – КЛОН БЪЛГАРИЯhttps://etralux.co.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0026.09.2018 г. 10:41:000 
ИА Българска служба за акредитацияhttps://nab-bas.obmen.local:8443/EGovService26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
ИА Одит на средствата от Европейския съюзhttps://aeuf.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:40:5326.09.2018 г. 10:40:530 
ИА Оперативна Програма Наука и Образование за Интелигентен Растежhttps://opnoir.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав"https://appd.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:41:160 
Изпълнителна агенция Автомобилна администрацияhttps://rta.obmen.local:4449/Messaging.svc26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Изпълнителна агенция Борба с градушкитеhttps://weathermod.mzh.obmen.local:242926.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"https://gli.obmen.local:4433/AtappsService.svc26.09.2018 г. 10:41:5726.09.2018 г. 10:41:570 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятияhttps://sme.obmen.local/sme/aidaws.nsf/EGov26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:34:011Unable to connect to the remote server
Изпълнителна агенция "Медицински одит"https://eama.obmen.local:4449/eGov26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Изпълнителна агенция „Морска администрация“https://marad.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:15 11004Unable to connect to the remote server
Изпълнителна агенция по горитеhttps://iag.obmen.local:4443/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
Изпълнителна агенция по лозата и винотоhttps://eavw.obmen.local/Docsys/docsysws.nsf/wsp?wsdl26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Изпълнителна агенция по околна средаhttps://eea.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService26.09.2018 г. 10:41:0526.09.2018 г. 10:41:050 
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството/ИАСРЖ/https://iasrj.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:34:071Unable to connect to the remote server
Изпълнителна Агенция по Сортоизпитване, Апробация и Семеконтролhttps://iasas.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Изпълнителна Агенция по Трансплантацияhttps://bda.obmen.local:2443/26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Индекс-България ООД.https://indexbg.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:41:160 
Информационно обслужване АДhttps://is.co.obmen.local:8443/WcfService/Service1.svc26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:41:160 
Комисия за енергийно и водно регулиранеhttps://dker.obmen.local:4449/egov26.09.2018 г. 10:41:0026.09.2018 г. 10:41:000 
Комисия за защита на личните данниhttps://cpdp.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:34:231Unable to connect to the remote server
Комисия за защита на потребителитеhttps://kzp.obmen.local:8444/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВОhttps://caciaf.obmen.local:4443/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториhttps://cposa.obmen.local/AtappsService.svc26.09.2018 г. 10:40:5418.09.2018 г. 11:50:001465Unable to connect to the remote server
КРДОПБГДСРСБНАhttps://comdos.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Лесозащитна станция – Варнаhttps://lzsvarna.iag.obmen.local:4462/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:0126.09.2018 г. 10:42:010 
Лесозащитна станция – Пловдивhttps://lzsplovdiv.iag.obmen.local:4469/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Лесозащитна станция – Софияhttps://lzssofia.iag.obmen.local:4451/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Академия на МВР (АМВР)https://129001232.mvr.obmen.local:25232/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:3026.09.2018 г. 10:41:300 
МВР-Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП)https://129010659.mvr.obmen.local:25659/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
МВР-Главна дирекция Гранична полиция (ГДГП)https://129010125.mvr.obmen.local:25125/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0526.09.2018 г. 10:41:050 
МВР-Главна дирекция Национална полиция (ГДНП)https://129010641.mvr.obmen.local:25641/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
МВР-Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населинието (ГДПБЗН)https://129010164.mvr.obmen.local:25164/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
МВР-Дирекция Комуникационни и информационни системи (ДКИС)https://129010698.mvr.obmen.local:25698/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
МВР-Дирекция Миграция (ДМ)https://129010666.mvr.obmen.local:25666/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
МВР-Дирекция Национална система 112 (ДНС 112)https://0006952350503.mvr.obmen.local:25503/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
МВР-Дирекция Управление на собствеността и социални дейности (ДУССД)https://129010157.mvr.obmen.local:25157/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:5826.09.2018 г. 10:41:580 
МВР-Медицински институт (МИ)https://129007218.mvr.obmen.local:25218/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0126.09.2018 г. 10:41:010 
МВР-Областна дирекция на МВР-Благоевград (ОДМВР)https://129009735.mvr.obmen.local:25735/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:5626.09.2018 г. 10:41:560 
МВР-Областна дирекция на МВР-Бургас (ОДМВР)https://129009742.mvr.obmen.local:25742/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
МВР-Областна дирекция на МВР-Варна (ОДМВР)https://129009750.mvr.obmen.local:25750/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Областна дирекция на МВР-Велико Търново (ОДМВР)https://129009767.mvr.obmen.local:25767/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
МВР-Областна дирекция на МВР-Видин (ОДМВР)https://129009774.mvr.obmen.local:25774/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
МВР-Областна дирекция на МВР-Враца (ОДМВР)https://129009781.mvr.obmen.local:25781/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:41:160 
МВР-Областна дирекция на МВР-Габрово (ОДМВР)https://129009799.mvr.obmen.local:25799/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0526.09.2018 г. 10:41:050 
МВР-Областна дирекция на МВР-Добрич (ОДМВР)https://129009965.mvr.obmen.local:25965/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
МВР-Областна дирекция на МВР-Кърджали (ОДМВР)https://129009802.mvr.obmen.local:25802/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
МВР-Областна дирекция на МВР-Кюстендил (ОДМВР)https://129009817.mvr.obmen.local:25817/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
МВР-Областна дирекция на МВР-Ловеч (ОДМВР)https://129009824.mvr.obmen.local:25824/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
МВР-Областна дирекция на МВР-Монтана (ОДМВР)https://129009831.mvr.obmen.local:25831/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0526.09.2018 г. 10:41:050 
МВР-Областна дирекция на МВР-Пазарджик (ОДМВР)https://129009849.mvr.obmen.local:25849/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
МВР-Областна дирекция на МВР-Перник (ОДМВР)https://129009856.mvr.obmen.local:25856/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
МВР-Областна дирекция на МВР-Плевен (ОДМВР)https://129009863.mvr.obmen.local:25863/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:41:160 
МВР-Областна дирекция на МВР-Пловдив (ОДМВР)https://129009870.mvr.obmen.local:25870/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
МВР-Областна дирекция на МВР-Разград (ОДМВР)https://129009888.mvr.obmen.local:25888/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
МВР-Областна дирекция на МВР-Русе (ОДМВР)https://129009895.mvr.obmen.local:25895/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:42:1626.09.2018 г. 10:42:160 
МВР-Областна дирекция на МВР-Силистра (ОДМВР)https://129009906.mvr.obmen.local:25906/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:42:1126.09.2018 г. 10:42:110 
МВР-Областна дирекция на МВР-Сливен (ОДМВР)https://129009913.mvr.obmen.local:25913/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Областна дирекция на МВР-Смолян (ОДМВР)https://129009920.mvr.obmen.local:25920/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0026.09.2018 г. 10:41:000 
МВР-Областна дирекция на МВР-София-област (ОДМВР)https://129009945.mvr.obmen.local:25945/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0526.09.2018 г. 10:41:050 
МВР-Областна дирекция на МВР-Стара Загора (ОДМВР)https://129009952.mvr.obmen.local:25952/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Областна дирекция на МВР-Търговище (ОДМВР)https://129009977.mvr.obmen.local:25977/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
МВР-Областна дирекция на МВР-Хасково (ОДМВР)https://129009984.mvr.obmen.local:25984/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Областна дирекция на МВР-Шумен (ОДМВР)https://129009991.mvr.obmen.local:25991/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
МВР-Областна дирекция на МВР-Ямбол (ОДМВР)https://129010004.mvr.obmen.local:25004/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Аерогари (РДГП)https://1290101250014.mvr.obmen.local:25014/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Бургас (РДГП)https://1290101250029.mvr.obmen.local:25029/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Драгоман (РДГП)https://1290101250033.mvr.obmen.local:25033/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Елхово (РДГП)https://1290101250048.mvr.obmen.local:25048/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Кюстендил (РДГП)https://1290101250052.mvr.obmen.local:25052/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Русе (РДГП)https://1290101250071.mvr.obmen.local:25071/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Смолян (РДГП)https://1290101250067.mvr.obmen.local:25067/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Благоевград (РДПБЗН)https://129010716.mvr.obmen.local:25716/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Бургас (РДПБЗН)https://129010723.mvr.obmen.local:25723/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Варна (РДПБЗН)https://129010730.mvr.obmen.local:25730/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Велико Търново (РДПБЗН)https://129010812.mvr.obmen.local:25812/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Видин (РДПБЗН)https://129010748.mvr.obmen.local:25748/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0126.09.2018 г. 10:41:010 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Враца (РДПБЗН)https://129010755.mvr.obmen.local:25755/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Габрово (РДПБЗН)https://129010762.mvr.obmen.local:25762/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Добрич (РДПБЗН)https://129010779.mvr.obmen.local:25779/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0626.09.2018 г. 10:41:060 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Кърджали (РДПБЗН)https://129010787.mvr.obmen.local:25787/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Кюстендил (РДПБЗН)https://129010794.mvr.obmen.local:25794/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:40:5926.09.2018 г. 10:40:590 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Ловеч (РДПБЗН)https://129010821.mvr.obmen.local:25821/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0126.09.2018 г. 10:41:010 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Монтана (РДПБЗН)https://129010805.mvr.obmen.local:25805/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:42:1626.09.2018 г. 10:42:160 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Пазарджик (РДПБЗН)https://129010837.mvr.obmen.local:25837/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Перник (РДПБЗН)https://129010844.mvr.obmen.local:25844/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Плевен (РДПБЗН)https://129010972.mvr.obmen.local:25972/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Пловдив (РДПБЗН)https://129010851.mvr.obmen.local:25851/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Разград (РДПБЗН)https://129010869.mvr.obmen.local:25869/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:40:5326.09.2018 г. 10:40:530 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Русе (РДПБЗН)https://129010876.mvr.obmen.local:25876/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Силистра (РДПБЗН)https://129010883.mvr.obmen.local:25883/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Сливен (РДПБЗН)https://129010890.mvr.obmen.local:25890/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Смолян (РДПБЗН)https://129010901.mvr.obmen.local:25901/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-София (РДПБЗН)https://129010926.mvr.obmen.local:25926/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Стара Загора (РДПБЗН)https://129010919.mvr.obmen.local:25919/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Търговище (РДПБЗН)https://129010933.mvr.obmen.local:25933/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Хасково (РДПБЗН)https://129010940.mvr.obmen.local:25940/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Шумен (РДПБЗН)https://129010958.mvr.obmen.local:25958/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Ямбол (РДПБЗН)https://129010965.mvr.obmen.local:25966/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:3526.09.2018 г. 10:41:350 
МВР-Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)https://129009938.mvr.obmen.local:25938/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
МВР-Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (СДПБЗН)https://129010709.mvr.obmen.local:25709/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:42:0026.09.2018 г. 10:42:000 
Метрополитен Софияhttps://metropolitan.so.obmen.local:8080/EGov26.09.2018 г. 10:41:0426.09.2018 г. 10:41:040 
Министерски съветhttps://government.obmen.local:4449/eGov26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Министерство на вътрешните работиhttps://mvr.obmen.local:4449/MVODocumentExchange26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Министерство на енергетикатаhttps://me.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:3526.09.2018 г. 10:41:350 
Министерство на здравеопазванетоhttps://mh.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Министерство на земеделието и хранитеhttps://mzhg.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Министерство на икономикатаhttps://mi.obmen.local:2443/26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Министерство на културатаhttps://mc.obmen.local:2443/26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Министерство на младежта и спортаhttps://mpes.obmen.local:4449/EGov26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Министерство на образованието и наукатаhttps://mon.obmen.local:2443/26.09.2018 г. 10:41:0526.09.2018 г. 10:41:050 
Министерство на околната среда и водитеhttps://moew.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:5626.09.2018 г. 10:41:560 
Министерство на отбранатаhttps://mod.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Министерство на правосъдиетоhttps://justice.obmen.local:4449/EGov26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоhttps://mrrb.obmen.local:8080/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаhttps://mtitc.obmen.local:2443/26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Министерство на труда и социалната политикаhttps://mlsp.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Министерство на Туризмаhttps://tourism.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Министерство на финанситеhttps://minfin.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
НАГ Столична общинаhttps://agk.so.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОhttps://ninkn.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:3526.09.2018 г. 10:41:350 
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖhttps://nipa.obmen.local:4443/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Национален осигурителен институтhttps://nssi.obmen.local:4449/EGov26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Национален парк Рилаhttps://rila.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Национален статистически институтhttps://nsi.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:3417.09.2018 г. 22:00:061578Unable to connect to the remote server
Национален център за информация и документация (НАЦИД)https://nacid.obmen.local:8443/EGovService26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Национален център по обществено здраве и анализиhttps://ncphp.obmen.local:2443/26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Национална агенция за приходитеhttps://nap.obmen.local:4449/EGov26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
Национална агенция за професионално образование и обучениеhttps://navet.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0526.09.2018 г. 10:41:050 
Национална здравноосигурителна касаhttps://nhif.obmen.local:4449/Messaging.svc26.09.2018 г. 10:41:0725.09.2018 г. 15:11:40155Unable to connect to the remote server
Национална комисия за борба на трафика с хораhttps://antitraffic.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:15 9940Unable to connect to the remote server
Национална служба за охранаhttps://nso.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:5426.09.2018 г. 10:41:540 
Национална служба за съвети в земеделиетоhttps://naas.obmen.local:9443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Национално бюро за правна помощhttps://nbpp.obmen.local/DOS.EGovWCF/DocumentTransferService.svc26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Национално сдружение на общините в Република Българияhttps://namrb.ngo.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0126.09.2018 г. 10:41:010 
Областна администрация Благоевградhttps://blagoevgrad.oa.obmen.local:4449/eGov26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Областна администрация Бургасhttps://bgs.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Областна администрация Варнаhttps://var.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Областна администрация Велико Търновоhttps://vtr.oa.obmen.local:4443/EDocExchange26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Областна администрация – Видинhttps://vid.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Областна администрация Врацаhttps://vrc.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Областна администрация Габровоhttps://gab.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Областна администрация Добричhttps://dobrich.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:12:354Unable to connect to the remote server
Областна администрация Кърджалиhttps://krz.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Областна администрация Кюстендилhttps://knl.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Областна администрация Ловечhttps://lov.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:42:1626.09.2018 г. 10:42:160 
Областна администрация Монтанаhttps://mon.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:2026.09.2018 г. 10:41:200 
Областна администрация Пазарджикhttps://paz.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Областна администрация Перникhttps://per.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1320.09.2018 г. 11:56:571084Unable to connect to the remote server
Областна администрация Плевенhttps://pvn.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Областна администрация Пловдивhttps://plovdiv.oa.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:0826.09.2018 г. 10:33:461Unable to connect to the remote server
Областна администрация Разградhttps://raz.oa.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Областна администрация Русеhttps://rse.oa.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Областна администрация Силистраhttps://sls.oa.obmen.local/OA-SILISTRA/erm-ws.nsf/EGov26.09.2018 г. 10:41:4621.09.2018 г. 11:37:10896Unable to connect to the remote server
Областна администрация Сливенhttps://slv.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Областна администрация Смолянhttps://sml.oa.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:5626.09.2018 г. 10:41:560 
Областна Администрация Софийска Областhttps://sof.oa.obmen.local:4449/egov26.09.2018 г. 10:42:1626.09.2018 г. 10:42:160 
Областна администрация Стара Загораhttps://starazagora.oa.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Областна администрация Хасковоhttps://hkv.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:3526.09.2018 г. 10:41:350 
Областна администрация Шуменhttps://shu.oa.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Областна администрация - Ямболhttps://jam.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:34:231Unable to connect to the remote server
Областна дирекция Земеделие Благоевградhttps://odz-blg.mzh.obmen.local:240226.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Областна дирекция Земеделие Бургасhttps://odz-bgs.mzh.obmen.local:240126.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Областна дирекция Земеделие Варнаhttps://odz-var.mzh.obmen.local:242526.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Областна дирекция Земеделие Велико Търновоhttps://odz-vtr.mzh.obmen.local:242826.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Областна дирекция Земеделие Видинhttps://odz-vid.mzh.obmen.local:242626.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Областна дирекция Земеделие Врацаhttps://odz-vrc.mzh.obmen.local:242726.09.2018 г. 10:41:5626.09.2018 г. 10:41:560 
Областна дирекция Земеделие Габровоhttps://odz-gab.mzh.obmen.local:240426.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Областна дирекция Земеделие Добричhttps://odz-dob.mzh.obmen.local:240326.09.2018 г. 10:41:2026.09.2018 г. 10:41:200 
Областна дирекция Земеделие Кърджалиhttps://odz-krz.mzh.obmen.local:240826.09.2018 г. 10:41:4126.09.2018 г. 10:41:410 
Областна дирекция Земеделие Кюстендилhttps://odz-knl.mzh.obmen.local:240726.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
Областна дирекция Земеделие Ловечhttps://odz-lov.mzh.obmen.local:240926.09.2018 г. 10:41:3026.09.2018 г. 10:41:300 
Областна дирекция Земеделие Монтанаhttps://odz-mon.mzh.obmen.local:241026.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Областна дирекция Земеделие Пазарджикhttps://odz-paz.mzh.obmen.local:241126.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Областна дирекция Земеделие Перникhttps://odz-per.mzh.obmen.local:241326.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Областна дирекция Земеделие Плевенhttps://odz-pvn.mzh.obmen.local:241426.09.2018 г. 10:41:0626.09.2018 г. 10:41:060 
Областна дирекция Земеделие Пловдивhttps://odz-pdv.mzh.obmen.local:241226.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Областна дирекция Земеделие Разградhttps://odz-raz.mzh.obmen.local:241526.09.2018 г. 10:42:0026.09.2018 г. 10:42:000 
Областна дирекция Земеделие Русеhttps://odz-rse.mzh.obmen.local:241626.09.2018 г. 10:41:5426.09.2018 г. 10:41:540 
Областна дирекция Земеделие Силистраhttps://odz-sls.mzh.obmen.local:241926.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Областна дирекция Земеделие Сливенhttps://odz-slv.mzh.obmen.local:242026.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Областна дирекция Земеделие Смолянhttps://odz-sml.mzh.obmen.local:242126.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Областна дирекция Земеделие София градhttps://odz-sof.mzh.obmen.local:242226.09.2018 г. 10:41:0426.09.2018 г. 10:41:040 
Областна дирекция Земеделие София областhttps://odz-sfo.mzh.obmen.local:241726.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Областна дирекция Земеделие Стара Загораhttps://odz-szr.mzh.obmen.local:242326.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Областна дирекция Земеделие Търговищеhttps://odz-tgv.mzh.obmen.local:242426.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Областна дирекция Земеделие Хасковоhttps://odz-hkv.mzh.obmen.local:240526.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Областна дирекция Земеделие Шуменhttps://odz-shu.mzh.obmen.local:241826.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Областна дирекция Земеделие Ямболhttps://odz-jam.mzh.obmen.local:240626.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Областна дирекция по безопасност на храните – Бургасhttps://odbh-bgs.babh.obmen.local:8402/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Областна дирекция по безопасност на храните – Варнаhttps://odbh-var.babh.obmen.local:8403/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търновоhttps://odbh-vtr.babh.obmen.local:8404/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Областна дирекция по безопасност на храните – Видинhttps://odbh-vid.babh.obmen.local:8405/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Областна дирекция по безопасност на храните – Врацаhttps://odbh-vrc.babh.obmen.local:8406/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Областна дирекция по безопасност на храните – Габровоhttps://odbh-gab.babh.obmen.local:8407/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:1126.09.2018 г. 10:42:110 
Областна дирекция по безопасност на храните – Добричhttps://odbh-dob.babh.obmen.local:8408/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0026.09.2018 г. 10:41:000 
Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджалиhttps://odbh-krz.babh.obmen.local:8409/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендилhttps://odbh-knl.babh.obmen.local:8410/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Областна дирекция по безопасност на храните – Ловечhttps://odbh-lov.babh.obmen.local:8411/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:2026.09.2018 г. 10:41:200 
Областна дирекция по безопасност на храните – Монтанаhttps://odbh-mon.babh.obmen.local:8412/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджикhttps://odbh-paz.babh.obmen.local:8413/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:1626.09.2018 г. 10:42:160 
Областна дирекция по безопасност на храните – Перникhttps://odbh-per.babh.obmen.local:8414/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:40:5926.09.2018 г. 10:40:590 
Областна дирекция по безопасност на храните – Плевенhttps://odbh-pvn.babh.obmen.local:8415/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:1626.09.2018 г. 10:42:160 
Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдивhttps://odbh-pdv.babh.obmen.local:8416/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0126.09.2018 г. 10:41:010 
Областна дирекция по безопасност на храните – Разградhttps://odbh-raz.babh.obmen.local:8417/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Областна дирекция по безопасност на храните – Русеhttps://odbh-rse.babh.obmen.local:8418/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Областна дирекция по безопасност на храните – Силистраhttps://odbh-sls.babh.obmen.local:8419/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Областна дирекция по безопасност на храните – Сливенhttps://odbh-slv.babh.obmen.local:8420/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:3026.09.2018 г. 10:41:300 
Областна дирекция по безопасност на храните – Смолянhttps://odbh-sml.babh.obmen.local:8421/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Областна дирекция по безопасност на храните – София-градhttps://odbh-sof.babh.obmen.local:8422/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Областна дирекция по безопасност на храните – София областhttps://odbh-sfo.babh.obmen.local:8423/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загораhttps://odbh-szr.babh.obmen.local:8424/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Областна дирекция по безопасност на храните – Търговищеhttps://odbh-tgv.babh.obmen.local:8425/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
Областна дирекция по безопасност на храните – Хасковоhttps://odbh-hkv.babh.obmen.local:8426/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Областна дирекция по безопасност на храните – Шуменhttps://odbh-shu.babh.obmen.local:8427/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Областна дирекция по безопасност на храните – Ямболhttps://odbh-jam.babh.obmen.local:8428/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Авренhttps://avren.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Айтосhttps://aytos.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Община Аксаковоhttps://aksakovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Антонhttps://anton.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:0526.09.2018 г. 10:41:050 
Община Антоновоhttps://antonovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Община Априлциhttps://apriltsi.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Ардиноhttps://ardino.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:40:5926.09.2018 г. 09:21:3711Unable to connect to the remote server
Община Асеновградhttps://asenovgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Балчикhttps://balchik.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:12 11003Unable to connect to the remote server
Община Банскоhttps://bansko.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Батакhttps://batak.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Община Беленеhttps://belene.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Община Белицаhttps://belitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0826.09.2018 г. 10:41:080 
Община Беловоhttps://belovo.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc26.09.2018 г. 10:41:2825.09.2018 г. 13:59:02165Unable to connect to the remote server
Община Белоградчикhttps://belogradchik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0126.09.2018 г. 10:41:010 
Община Белославhttps://beloslav.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Община Берковицаhttps://berkovitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:40:5826.09.2018 г. 10:40:580 
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАДhttps://blgmun.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Бобов долhttps://bobovdol.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:07 10998Unable to connect to the remote server
Община Бойчиновциhttps://boychinovtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Община Боляровоhttps://bolyarovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Община Борованhttps://borovan.ob.obmen.local:8443/Service1.svc26.09.2018 г. 10:41:0026.09.2018 г. 10:41:000 
Община Боровоhttps://borovo.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Община Ботевградhttps://botevgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Община Братя Даскаловиhttps://bratiadaskalovi.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Брациговоhttps://bratsigovo.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:40:5625.09.2018 г. 02:16:40257Unable to connect to the remote server
Община Брезникhttps://breznik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Община Брусарциhttps://brusartsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Община Бургасhttps://burgas.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Община Бяла, Област Варнаhttps://byala-var.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:40:5326.09.2018 г. 10:40:530 
Община Бяла, Област Русеhttps://byala-rse.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:5826.09.2018 г. 10:41:580 
Община Бяла Слатинаhttps://byala-slatina.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Община Варнаhttps://varna.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Община Велики Преславhttps://velikipreslav.ob.obmen.local:8443/service1.svc26.09.2018 г. 10:41:0326.09.2018 г. 10:34:101Unable to connect to the remote server
Община Велико Търновоhttps://veliko-tarnovo.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:3726.09.2018 г. 10:41:370 
Община Велинградhttps://velingrad.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Венецhttps://venets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Ветовоhttps://vetovo.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Община Ветриноhttps://vetrino.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:42:0126.09.2018 г. 10:42:010 
Община Видинhttps://vidin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Община Врацаhttps://vratza.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:2226.09.2018 г. 10:41:220 
Община Вълчедръмhttps://valchedram.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Вълчи долhttps://valchidol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:5626.09.2018 г. 10:41:560 
Община Вършецhttps://varshets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0326.09.2018 г. 10:41:030 
Община Габровоhttps://gabrovo.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:4025.09.2018 г. 11:24:49186Unable to connect to the remote server
Община Генерал Тошевоhttps://toshevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Община Главиницаhttps://glavinitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:0726.09.2018 г. 10:42:070 
Община Годечhttps://godech.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Горна Малинаhttps://gornamalina.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:5626.09.2018 г. 10:41:560 
Община Горна Оряховицаhttps://g-oryahovica.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Община град Добричhttps://dobrich.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Гурковоhttps://gurkovo.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:40:5402.08.2018 г. 11:27:0410766Unable to connect to the remote server
Община Гълъбовоhttps://galabovo.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:5418.09.2018 г. 00:26:251559Unable to connect to the remote server
Община Гърменhttps://garmen.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:5526.09.2018 г. 10:41:550 
Община Две могилиhttps://dvemogili.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Девинhttps://devin.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Община Димитровградhttps://dimitrovgrad.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Община Димовоhttps://dimovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0426.09.2018 г. 10:41:040 
Община Добричкаhttps://dobrichka.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1725.09.2018 г. 08:27:02209Unable to connect to the remote server
Община Долна баняhttps://dolna-banya.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:5421.09.2018 г. 12:29:03889Unable to connect to the remote server
Община Долна Митрополияhttps://dolnamitropolia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Долни Дъбникhttps://dolni-dabnik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Долни чифликhttps://dolni-chiflik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Община Доспатhttps://dospat.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:3425.09.2018 г. 20:41:38111Unable to connect to the remote server
Община Драгоманhttps://dragoman.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:5823.09.2018 г. 16:05:28523Unable to connect to the remote server
Община Дряновоhttps://dryanovo.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Община Дупницаhttps://dupnitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Община Дългополhttps://dalgopol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Еленаhttps://elena.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Община Елин Пелинhttps://elinpelin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:3726.09.2018 г. 10:41:370 
Община Елховоhttps://elhovo.ob.obmen.local:44326.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Община Етрополеhttps://etropole.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:3524.09.2018 г. 11:17:28373Unable to connect to the remote server
Община Заветhttps://zavet.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:3726.09.2018 г. 10:20:083Unable to connect to the remote server
Община Земенhttps://zemen.ob.obmen.local:4449/EGov26.09.2018 г. 10:41:33 10998Unable to connect to the remote server
Община Златарицаhttps://zlataritsa.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Община Златицаhttps://zlatitsa.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc26.09.2018 г. 10:41:0426.09.2018 г. 10:41:040 
Община Златоградhttps://zlatograd.ob.obmen.local:444/SEOS/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:40:5314.09.2018 г. 11:25:302223Unable to connect to the remote server
Община Ивайловградhttps://ivaylovgrad.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Община Ивановоhttps://ivanovo.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Община Искърhttps://iskar.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:0226.09.2018 г. 10:41:020 
Община Исперихhttps://isperih.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:09 11004Unable to connect to the remote server
ОБЩИНА ИХТИМАНhttps://ihtiman.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:12 9940Unable to connect to the remote server
Община Казанлъкhttps://kazanlak.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:0725.09.2018 г. 17:34:21136Unable to connect to the remote server
Община Калояновоhttps://kaloianovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:2726.09.2018 г. 10:41:270 
Община Каменоhttps://kameno.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 00:13:1283Unable to connect to the remote server
Община Каолиновоhttps://kaolinovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:5726.09.2018 г. 10:41:570 
Община Карловоhttps://karlovo.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:40:5526.09.2018 г. 10:40:550 
Община Карнобатhttps://karnobat.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Община Кирковоhttps://kirkovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:0720.09.2018 г. 10:59:371092Unable to connect to the remote server
Община Кнежаhttps://kneja.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Община Ковачевциhttps://kovachevtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Община Козлодуйhttps://kozloduy.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Община Копривщицаhttps://koprivshtitsa.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Община Костенецhttps://kostenetz.ob.obmen.local:444/submitMSG.php26.09.2018 г. 10:41:30 11003Unable to connect to the remote server
Община Костинбродhttps://kostinbrod.ob.obmen.local:444/SEOS/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:2826.09.2018 г. 10:41:280 
Община Котелhttps://kotel.ob.obmen.local:8443/service1.svc26.09.2018 г. 10:41:1814.09.2018 г. 09:20:002239Unable to connect to the remote server
Община Кочериновоhttps://kocherinovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:42:1626.09.2018 г. 10:42:160 
Община Креснаhttps://kresna.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Община Криводолhttps://krivodol.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:42:1626.09.2018 г. 10:42:160 
Община Кричимhttps://krichim.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Община Крумовградhttps://krumovgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Община Крушариhttps://krushari.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:19:253Unable to connect to the remote server
Община Кубратhttps://kubrat.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Кукленhttps://kuklen.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:41:160 
Община Кулаhttps://kula.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0826.09.2018 г. 10:41:080 
Община Кърджалиhttps://kardjali.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Община Кюстендилhttps://kustendil.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Община Лесичовоhttps://lesichovo.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc26.09.2018 г. 10:41:1304.09.2018 г. 00:22:174783Unable to connect to the remote server
Община Летницаhttps://letnitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Община Ловечhttps://lovech.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Община Лозницаhttps://loznitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Община Ломhttps://lom.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Община Луковитhttps://lukovit.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Община Лъкиhttps://laki.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Любимецhttps://lyubimets.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:42:0126.09.2018 г. 10:42:010 
Община Лясковецhttps://lyaskovets.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
Община Маданhttps://madan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0226.09.2018 г. 10:41:020 
Община Малко Търновоhttps://malkotarnovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Община Марицаhttps://maritsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Община Медковецhttps://medkovec.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
ОБЩИНА МЕЗДРАhttps://mezdra.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Община Мизияhttps://mizia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Община Мирковоhttps://mirkovo.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Община Монтанаhttps://montana.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0126.09.2018 г. 10:41:010 
Община Мъглижhttps://maglizh.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:40:5621.09.2018 г. 08:39:11920Unable to connect to the remote server
Община Невестиноhttps://nevestino.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Несебърhttps://nesebar.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:0826.09.2018 г. 10:41:080 
Община Николаевоhttps://nikolaevo.ob.obmen.local:8443/Service1.svc26.09.2018 г. 10:41:0326.09.2018 г. 10:41:030 
Община Никола Козлевоhttps://nikolakozlevo.ob.obmen.local:8445/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Община Никополhttps://nikopol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Община Нова Загораhttps://nova-zagora.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Община Нови Пазарhttps://novipazar.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:42:0726.09.2018 г. 10:42:070 
Община Омуртагhttps://omurtag.ob.obmen.local:4443/Service1.svc26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Опанhttps://opan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:3126.09.2018 г. 10:41:310 
Община Оряховоhttps://orihovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:3526.09.2018 г. 10:41:350 
Община Павел Баняhttps://pavelbanya.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Община Павликениhttps://pavlikeni.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:0126.09.2018 г. 10:41:010 
Община Пазарджикhttps://pazardzhik.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
Община Панагюрищеhttps://panagyurishte.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Община Перникhttps://pernik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Община Перущицаhttps://perushtitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Петричhttps://petrich.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Пещераhttps://peshtera.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:13 10996Unable to connect to the remote server
Община Пирдопhttps://pirdop.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:41:160 
Община Плевенhttps://pleven.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Община Пловдивhttps://plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:42:3726.09.2018 г. 10:42:370 
Община Пловдив - Район Западенhttps://zapaden-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Община Пловдив - Район Източенhttps://iztochen-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:40:5926.09.2018 г. 10:40:590 
Община Пловдив - район Северенhttps://severen-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Пловдив - Район Тракияhttps://trakia-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Пловдив район Централенhttps://central-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0626.09.2018 г. 10:41:060 
Община Пловдив - Район Юженhttps://south-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Община Полски Тръмбешhttps://trambesh.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:4526.09.2018 г. 10:41:450 
Община Помориеhttps://pomorie.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Община Поповоhttps://popovo.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:0226.09.2018 г. 10:41:020 
Община Пордимhttps://pordim.ob.obmen.local:8443/service1.svc26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
Община ПРАВЕЦhttps://pravets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Община Провадияhttps://provadia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Първомайhttps://parvomai.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:1121.09.2018 г. 12:28:44889Unable to connect to the remote server
Община Радневоhttps://radnevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0826.09.2018 г. 10:41:080 
Община Разградhttps://razgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Разлогhttps://razlog.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Ракитовоhttps://rakitovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:0426.09.2018 г. 10:25:582Unable to connect to the remote server
Община Раковскиhttps://rakovski.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
Община Родопиhttps://rodopi.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:3926.09.2018 г. 10:41:390 
Община Романhttps://roman.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Рудоземhttps://rudozem.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:0826.09.2018 г. 10:41:080 
Община Руенhttps://ruen.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Община Ружинциhttps://ruzhintsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:3526.09.2018 г. 10:41:350 
Община Русеhttps://ruse.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Садовоhttps://sadovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0326.09.2018 г. 10:41:030 
Община Самоковhttps://samokov.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Община Самуилhttps://samuil.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:0618.09.2018 г. 13:37:151449Unable to connect to the remote server
Община Санданскиhttps://sandanski.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:5826.09.2018 г. 10:41:580 
Община Свиленградhttps://svilengrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Община Свищовhttps://svishtov.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Община Свогеhttps://svoge.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:0226.09.2018 г. 10:41:020 
Община Севлиевоhttps://sevlievo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:40:5226.09.2018 г. 10:40:520 
Община Септемвриhttps://septemvri.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:2026.09.2018 г. 10:41:200 
Община Силистраhttps://silistra.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Симеоновградhttps://simeonovgrad.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Община Симитлиhttps://simitli.ob.obmen.local:8443/Service1.svc26.09.2018 г. 10:41:2426.09.2018 г. 10:26:222Unable to connect to the remote server
Община Ситовоhttps://sitovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Сливенhttps://sliven.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:3026.09.2018 г. 10:41:300 
Община Сливницаhttps://slivnitsa.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:40:5725.09.2018 г. 12:47:52175Unable to connect to the remote server
Община Сливо полеhttps://slivopole.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Община Смолянhttps://smolyan.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Сопотhttps://sopot.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:41:160 
Община Средецhttps://sredets.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИhttps://stamb.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0326.09.2018 г. 10:41:030 
Община Стамболовоhttps://stambolovo.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:3526.09.2018 г. 10:41:350 
Община Стара Загораhttps://starazagora.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:3126.09.2018 г. 10:41:310 
Община Стражицаhttps://strazhitsa.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
Община Стралджаhttps://straldzha.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:40:5426.09.2018 г. 10:40:540 
Община Стрелчаhttps://strelcha.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Община Струмяниhttps://strumyani.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Суворовоhttps://suvorovo.ob.obmen.local:444/SEOS/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:42:0026.09.2018 г. 10:42:000 
Община Сухиндолhttps://suhindol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0226.09.2018 г. 10:41:020 
Община Съединениеhttps://saedinenie.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:5426.09.2018 г. 10:41:540 
Община Сърницаhttps://sarnitsa.ob.obmen.local:443/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:1026.09.2018 г. 10:42:100 
Община Тервелhttps://tervel.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc26.09.2018 г. 10:41:0226.09.2018 г. 10:41:020 
Община Тетевенhttps://teteven.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:5526.09.2018 г. 10:19:543Unable to connect to the remote server
Община Тополовградhttps://topolovgrad.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Община Трекляноhttps://trekliano.ob.obmen.local:4449/eGov26.09.2018 г. 10:41:0126.09.2018 г. 10:41:010 
Община Троянhttps://troyan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Трънhttps://tran.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:5726.09.2018 г. 10:41:570 
Община Трявнаhttps://tryavna.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Община Тунджаhttps://tundzha.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Община Тутраканhttps://tutrakan.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Търговищеhttps://targovishte.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Угърчинhttps://ugarchin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Община Хайрединhttps://hayredin.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
Община Харманлиhttps://harmanli.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Хасковоhttps://haskovo.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:34:111Unable to connect to the remote server
Община Хисаряhttps://hisar.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Община Царевоhttps://tzarevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:3226.09.2018 г. 10:41:320 
Община Ценовоhttps://tsenovo.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:5726.09.2018 г. 10:41:570 
Община Чавдарhttps://chavdar.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Община Челопечhttps://chelopech.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Община Чепелареhttps://chepelare.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:0326.09.2018 г. 10:41:030 
Община Червен брягhttps://chervenbryag.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Община Чернооченеhttps://chernoochene.ob.obmen.local:444/SEOS/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Община Чипровциhttps://chiprovtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 09:50:457Unable to connect to the remote server
Община Чирпанhttps://chirpan.ob.obmen.local:444/submitmsg.php26.09.2018 г. 10:40:5226.09.2018 г. 10:25:522Unable to connect to the remote server
Община Чупренеhttps://chuprene.ob.obmen.local:4449/eGOV26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
Община Шаблаhttps://shabla.ob.obmen.local:4449/EGOV26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Община Шуменhttps://shumen.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Община Ябланицаhttps://yablanitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Якимовоhttps://iakimovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Община Якорудаhttps://yakoruda.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:40:5926.09.2018 г. 10:40:590 
Община Ямболhttps://yambol.ob.obmen.local26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Патентно ведомство на Република Българияhttps://bpo.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Регионална дирекция по горите - Берковицаhttps://rugberkovitca.iag.obmen.local:4473/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0226.09.2018 г. 10:41:020 
Регионална дирекция по горите - Благоевградhttps://rugblagoevgrad.iag.obmen.local:4445/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:2626.09.2018 г. 10:41:260 
Регионална дирекция по горите - Бургасhttps://rugburgas.iag.obmen.local:4447/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
Регионална дирекция по горите - Варнаhttps://rdgvarna.iag.obmen.local:4453/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Регионална дирекция по горите - Велико Търновоhttps://rdgvtarnovo.iag.obmen.local:4455/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:5826.09.2018 г. 10:41:580 
Регионална дирекция по горите - Кърджалиhttps://rdgkardjali.iag.obmen.local:4471/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0526.09.2018 г. 10:41:050 
Регионална дирекция по горите - Кюстендилhttps://rugkustendil.iag.obmen.local:4448/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Регионална дирекция по горите - Ловечhttps://ruglovetch.iag.obmen.local:4472/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0526.09.2018 г. 10:41:050 
Регионална дирекция по горите - Пазарджикhttps://rugpazardjik.iag.obmen.local:4470/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0626.09.2018 г. 10:41:060 
Регионална дирекция по горите - Пловдивhttps://rugplovdiv.iag.obmen.local:4467/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:41:160 
Регионална дирекция по горите - Русеhttps://rugruse.iag.obmen.local:4457/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Регионална дирекция по горите - Сливенhttps://rugsliven.iag.obmen.local:4465/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Регионална дирекция по горите - Смолянhttps://rugsmolian.iag.obmen.local:4476/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Регионална дирекция по горите - Софияhttps://rdgsofia.iag.obmen.local:4444/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:1626.09.2018 г. 10:42:160 
Регионална дирекция по горите - Стара Загораhttps://rdgstzagora.iag.obmen.local:4454/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Регионална дирекция по горите - Шуменhttps://rugshumen.iag.obmen.local:4456/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Регионална Здравна Инспекция - Софийска Областhttps://rzi-sfo.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Регионална здравна инспекция - Хасковоhttps://rzi-hkv.obmen.local:4449/Messaging.svc26.09.2018 г. 10:41:0226.09.2018 г. 10:41:020 
Регионално управление на образованието София-градhttps://rio-sof.obmen.local:4443/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:1626.09.2018 г. 10:42:160 
РЗИ Кюстендилhttps://rzi-knl.obmen.local:4449/eGov26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
РЗИ Перникhttps://rzi-per.obmen.local:4449/egov26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
РИОСВ - Благоевградhttps://riosv-blg.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
РИОСВ - Бургасhttps://riosv-bgs.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
РИОСВ – Варнаhttps://riosv-var.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:40:5326.09.2018 г. 10:40:530 
РИОСВ - Велико Търновоhttps://riosv-vtr.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
РИОСВ - Врацаhttps://riosv-vrc.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
РИОСВ - Монтанаhttps://riosv-mon.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
РИОСВ - Пазарджикhttps://riosv-paz.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0526.09.2018 г. 10:41:050 
РИОСВ - Перникhttps://riosv-per.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
РИОСВ - Плевенhttps://riosv-pvn.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
РИОСВ - Пловдивhttps://riosv-pdv.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:4126.09.2018 г. 10:41:410 
РИОСВ - Русеhttps://riosv-rse.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
РИОСВ - Смолянhttps://riosv-sml.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
РИОСВ-Софияhttps://riosv-sof.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
РИОСВ - Стара Загораhttps://riosv-szr.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
РИОСВ - Хасковоhttps://riosv-hkv.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
РИОСВ - Шуменhttps://riosv-shu.obmen.local:8443/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
СИБЕРИЯ-ТЕХНО ЛАЙТИНГ ДЗЗДhttps://logsiberia.co.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0126.09.2018 г. 10:41:010 
СО ОП Туризъмhttps://turism.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:5426.09.2018 г. 10:41:540 
СО Район Банкяhttps://bankia.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0626.09.2018 г. 10:41:060 
СО Район Витошаhttps://vitosha.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
СО Район Връбницаhttps://vrabnitsa.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:3326.09.2018 г. 10:26:042Unable to connect to the remote server
СО Район Възражданеhttps://vazrazhdane.so.obmen.local:8443/docexchangeservice/26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
СО Район Изгревhttps://izgrev.so.obmen.local:8443/docexchangeservice26.09.2018 г. 10:41:5726.09.2018 г. 10:41:570 
СО Район Илинденhttps://ilinden.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1726.09.2018 г. 10:41:170 
СО Район Искърhttps://iskar.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
СО Район Красна полянаhttps://krasnapoliana.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
СО Район Красно селоhttps://krasnoselo.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:5826.09.2018 г. 10:41:580 
СО Район Кремиковциhttps://kremikovtsi.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
СО Район Лозенецhttps://lozenets.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
СО Район Люлинhttps://lyulin.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:42:0126.09.2018 г. 10:27:012Unable to connect to the remote server
СО Район Младостhttps://mladost.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
СО Район Надеждаhttps://nadezhda.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:40:5326.09.2018 г. 10:40:530 
СО Район Нови Искърhttps://noviiskar.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:26:202Unable to connect to the remote server
СО Район Оборищеhttps://oborishte.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
СО Район Овча Купелhttps://ovchakupel.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:3526.09.2018 г. 10:41:350 
СО Район Панчаревоhttps://pancharevo.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
СО Район Подуянеhttps://poduene.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:3426.09.2018 г. 10:41:340 
СО Район Сердикаhttps://serdika.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
СО Район Слатинаhttps://slatina.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1226.09.2018 г. 10:41:120 
СО Район Средецhttps://sredets.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:41:160 
СО Район Студентскиhttps://studentski.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1126.09.2018 г. 10:41:110 
СО - РАЙОН ТРИАДИЦАhttps://triaditsa.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Софийска вода АДhttps://sofiyskavoda.so.obmen.local:4449/eGov26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Специализирани Бизнес Системи АДhttps://sbs.co.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService26.09.2018 г. 10:41:0709.08.2018 г. 13:47:449403Unable to connect to the remote server
СПИСАНИЕ ГОРАhttps://gora.iag.obmen.local:4449/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:3526.09.2018 г. 10:41:350 
СПТО - Столично предприятие за третиране на отпадъциhttps://spto.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
Столична общинаhttps://so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1426.09.2018 г. 10:41:140 
Столична Община - Столичен Инспекторатhttps://inspector.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Столична Регионална Здравна Инспекцияhttps://rzi-sof.obmen.local:2443/26.09.2018 г. 10:41:0926.09.2018 г. 10:41:090 
Съвет за електронни медииhttps://cem.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:1926.09.2018 г. 10:41:190 
Тестови участникhttps://testuser.obmen.local:8080/EGov26.09.2018 г. 10:41:1626.09.2018 г. 10:41:160 
Технически Университет - София - Технологии ЕООД (Акстър)https://acstre.co.obmen.local:8443/DocumentExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1526.09.2018 г. 10:41:150 
Фонд Научни изследванияhttps://fni.obmen.local:8443/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:42:0726.09.2018 г. 10:42:070 
Фонд условия на трудhttps://fut.mlsp.obmen.local:4449/eGov26.09.2018 г. 10:42:1126.09.2018 г. 10:42:110 
ЦАПК ПРОГРЕС ГРУПhttps://progress.co.obmen.local/EGovService.svc26.09.2018 г. 10:41:18 11005Unable to connect to the remote server
Централен регистър на особените залозиhttps://croz.justice.obmen.local:4449/egov26.09.2018 г. 10:41:13 11001Unable to connect to the remote server
Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи - Софияhttps://clozf.babh.obmen.local:8429/CommServices/DocExchangeService26.09.2018 г. 10:40:5926.09.2018 г. 10:40:590 
Център за Градска Мобилностhttps://sofiatraffic.so.obmen.local:4449/eGov26.09.2018 г. 10:41:0726.09.2018 г. 10:41:070 
Център за оценка на риска по хранителната веригаhttps://corhv.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Центърът за развитие на човешките ресурсиhttps://hrdc.obmen.local:4449/Messaging.svc26.09.2018 г. 10:41:2026.09.2018 г. 10:41:200 
ЦНСССКЦИЕhttps://china2ceec.obmen.local:4449/egov26.09.2018 г. 10:41:1204.09.2018 г. 17:28:324647Unable to connect to the remote server
ЦОИДУЕМhttps://coiduem.mon.obmen.local:4449/Messaging.svc26.09.2018 г. 10:41:1326.09.2018 г. 10:41:130 
Mинистерство на външните работиhttps://mfa.obmen.local:244326.09.2018 г. 10:41:1826.09.2018 г. 10:41:180 
Micsy Ltd.https://micsy.co.obmen.local:4443/EDocExchangeService26.09.2018 г. 10:41:0109.08.2018 г. 13:48:079401Unable to connect to the remote server
Oбщина Девняhttps://devnya.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/26.09.2018 г. 10:41:1026.09.2018 г. 10:41:100 
USW Ltd.https://usw.obmen.local:8080/EGov26.09.2018 г. 10:41:1208.08.2018 г. 17:42:549558Unable to connect to the remote server
 Брой: 583