Акстър
Модул за следене на оперативността на електронния обмен
Статус на възли - търсене
Издърпайте заглавието на колоната, за да групирате по тази колона
Име на възел (Сортиране по възходящ ред)
Адрес на услуга 
Последна проверка 
Последно е оперирал на 
Има грешки 
Брой грешки 
Съобщение за грешка 
 
[Условие]
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
[Условие]
Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)https://adfi.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:0924.04.2019 г. 13:51:090 
Агенция за приватизация и следприватизационен контролhttps://priv.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
Агенция за социално подпомаганеhttps://asp.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:4124.04.2019 г. 13:51:410 
Агенция за устойчиво енергийно развитиеhttps://seea.obmen.local:4433/AtappsService.svc24.04.2019 г. 13:50:5724.04.2019 г. 13:13:012WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Агенция за хората с уврежданияhttps://mlsp.obmen.local:8081/EGov24.04.2019 г. 13:49:3124.04.2019 г. 13:49:310 
Агенция за ядрено регулиранеhttps://bnra.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:0924.04.2019 г. 13:52:090 
Агенция Митнициhttps://customs.obmen.local/customs/aidaws.nsf/ss_wsprovider?wsdl24.04.2019 г. 13:50:5424.04.2019 г. 13:50:540 
Агенция по вписваниятаhttps://registryagency.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4924.04.2019 г. 13:50:490 
Агенция по геодезия, картография и кадастърhttps://agkk.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
Агенция по заетосттаhttps://az.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Агенция по обществени поръчкиhttps://aop.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:51:1524.04.2019 г. 13:51:150 
Агенция Пътна инфраструктураhttps://api.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:51:2824.04.2019 г. 13:51:280 
Агробиоинститут Костинбродhttps://abi.ssa.obmen.local:244424.04.2019 г. 13:49:3424.04.2019 г. 13:49:340 
Администрация на президентаhttps://president.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:1224.04.2019 г. 13:30:311WebException: Unable to connect to the remote server
АКСТЪР - ТУ-София - Технологии ЕООДhttps://acstre.co.obmen.local:8443/DocumentExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Антидопингов Центърhttps://anti-doping.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:0722.04.2019 г. 02:38:25187WebException: Unable to connect to the remote server
Басейнова дирекция Дунавски районhttps://bd-dunav.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3524.04.2019 г. 13:50:350 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевградhttps://wabd.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:2924.04.2019 г. 13:50:290 
Басейнова дирекция Източнобеломорски районhttps://earbd.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
Басейнова Дирекция Черноморски районhttps://bsbd.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0924.04.2019 г. 13:51:090 
Брайт Комплексhttps://bright.obmen.local:444/SEOS/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:51:4524.04.2019 г. 13:51:450 
Българска агенция за инвестицииhttps://investbg.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:0624.04.2019 г. 13:51:060 
Българска агенция по безопасност на хранитеhttps://babhcu.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:50:340 
Български институт по метрологияhttps://bim.obmen.local:8443/EGovService24.04.2019 г. 13:51:5024.04.2019 г. 13:51:500 
Военна академия „Г.С.Раковски“https://rnda.armf.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4624.04.2019 г. 13:50:460 
ГИС София ЕООДhttps://gis.so.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1124.04.2019 г. 13:50:110 
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”https://gdin.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:2724.04.2019 г. 13:50:270 
Главна дирекция "Охрана"https://gdo.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:4024.04.2019 г. 13:51:400 
Горска семеконтролна станция - Пловдивhttps://gssplovdiv.iag.obmen.local:4468/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
Горска семеконтролна станция - Софияhttps://gss-sofia.iag.obmen.local:4450/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0724.04.2019 г. 13:51:070 
Гражданска Въздухоплавателна Администрацияhttps://caa.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:51:1524.04.2019 г. 13:51:150 
ДАВИД Холдинг АДhttps://david.co.obmen.local:4490/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:4124.04.2019 г. 12:54:163WebException: Unable to connect to the remote server
Дипломатически институт към МВнРhttps://bdi.obmen.local:244424.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Дирекция за Национален Строителен Контролhttps://dnsk.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:4524.04.2019 г. 13:52:450 
Дирекция Морска Администрация - Бургасhttps://burgas.marad.obmen.local:8403/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1524.04.2019 г. 13:50:150 
Дирекция Морска Администрация - Варнаhttps://varna.marad.obmen.local:8402/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:0724.04.2019 г. 13:50:070 
Дирекция национален парк Пиринhttps://dnp-pirin.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0424.04.2019 г. 13:51:040 
ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАНhttps://centralbalkan.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1824.04.2019 г. 13:50:180 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКАhttps://ppbulgarka.iag.obmen.local:4458/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4924.04.2019 г. 13:50:490 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОШАhttps://park-vitosha.iag.obmen.local:4452/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:3324.04.2019 г. 13:51:330 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВРАЧАНСКИ БАЛКАНhttps://vr-balkan.iag.obmen.local:4474/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИhttps://parkzlatnipiasaci.iag.obmen.local:4461/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2324.04.2019 г. 13:50:230 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНАhttps://persina.iag.obmen.local:4475/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РИЛСКИ МАНАСТИРhttps://parkrilski-manastir.iag.obmen.local:4463/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РУСЕНСК ЛОМhttps://lomea.iag.obmen.local:4459/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0824.04.2019 г. 13:51:080 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИhttps://dppsk.iag.obmen.local:4466/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:3524.04.2019 г. 13:51:350 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖАhttps://strandja.iag.obmen.local:4464/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2424.04.2019 г. 13:51:240 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ШУМЕНСКО ПЛАТОhttps://shumenskoplato.iag.obmen.local:4460/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:5724.04.2019 г. 13:51:570 
Дирекция Речен надзор - Ломhttps://lom.marad.obmen.local:8404/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:2024.04.2019 г. 13:49:200 
Дирекция Речен надзор - Русеhttps://ruse.marad.obmen.local:8405/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:2424.04.2019 г. 13:49:240 
Добруджански земеделски институт Генерал Тошевоhttps://dzi.ssa.obmen.local:245224.04.2019 г. 13:49:1224.04.2019 г. 13:49:120 
Долно нанагорнищеhttps://edelivery.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
ДП Научно производствен център Софияhttps://ncp.ssa.obmen.local:2451/24.04.2019 г. 13:49:1324.04.2019 г. 13:49:130 
ДПП Беласицаhttps://belasitsa.iag.obmen.local:4446/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:3824.04.2019 г. 13:49:380 
Държавен културен институт към МВнРhttps://culture.obmen.local:244524.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:50:340 
Държавен логопедичен центърhttps://logoped.obmen.local:4443/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
Държавен Фонд Земеделиеhttps://dfz.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:31:261WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Държавна агенция архивиhttps://archives.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:0724.04.2019 г. 13:51:070 
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запасиhttps://statereserve.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:5824.04.2019 г. 13:51:580 
Държавна агенция електронно управлениеhttps://daeu.obmen.local:8080/EGov24.04.2019 г. 13:50:2624.04.2019 г. 13:50:260 
Държавна агенция за закрила на дететоhttps://sacp.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:0324.04.2019 г. 13:51:030 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзорhttps://damtn.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
Държавна агенция „Национална сигурност”https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
Държавна агенция „Разузнаване“https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:50:4624.04.2019 г. 13:50:460 
Държавна агенция "Технически операции"https://dato.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1324.04.2019 г. 13:51:130 
Държавна комисия по сигурността на информациятаhttps://dksi.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4524.04.2019 г. 13:50:450 
Държавна комисия по хазартаhttps://dkh.obmen.local:9443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:3224.04.2019 г. 13:51:320 
Държавната агенция за бежанците при Министерския съветhttps://aref.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:4024.04.2019 г. 13:51:400 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищатаhttps://dksbt.obmen.local:8080/EGov24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
ЕТРАЛУКС С.А – КЛОН БЪЛГАРИЯhttps://etralux.co.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3824.04.2019 г. 13:50:380 
Затвор Беленеhttps://zatvor-belene.gdin.obmen.local/Services/30/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4324.04.2019 г. 13:50:430 
Затвор Бобовдолhttps://zatvor-bobovdol.gdin.obmen.local/Services/31/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
Затвор Бургасhttps://zatvor-bgs.gdin.obmen.local/Services/32/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
Затвор Варнаhttps://zatvor-var.gdin.obmen.local/Services/39/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1324.04.2019 г. 13:50:130 
Затвор Врацаhttps://zatvor-vrc.gdin.obmen.local/Services/40/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:2924.04.2019 г. 13:50:290 
Затвор Ловечhttps://zatvor-lov.gdin.obmen.local/Services/33/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:3824.04.2019 г. 13:50:380 
Затвор Пазарджикhttps://zatvor-paz.gdin.obmen.local/Services/34/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
Затвор Плевенhttps://zatvor-pvn.gdin.obmen.local/Services/35/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:2524.04.2019 г. 13:51:250 
Затвор Пловдивhttps://zatvor-pdv.gdin.obmen.local/Services/41/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:5924.04.2019 г. 13:51:590 
Затвор Сливенhttps://zatvor-slv.gdin.obmen.local/Services/36/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
Затвор Софияhttps://zatvor-sof.gdin.obmen.local/Services/37/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:49:4224.04.2019 г. 13:49:420 
Затвор Стара Загораhttps://zatvor-szr.gdin.obmen.local/Services/38/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:0424.04.2019 г. 13:51:040 
Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на МОНhttps://zoufoos.obmen.local:250424.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
Земеделски институт Стара Загораhttps://zi-stzagora.ssa.obmen.local:247324.04.2019 г. 13:51:5224.04.2019 г. 13:51:520 
Земеделски институт Шуменhttps://zi-shumen.ssa.obmen.local:247224.04.2019 г. 13:49:3724.04.2019 г. 13:49:370 
ИА Българска служба за акредитацияhttps://nab-bas.obmen.local:8443/EGovService24.04.2019 г. 13:51:1924.04.2019 г. 12:53:553WebException: Unable to connect to the remote server
ИА Национален Филмов Центърhttps://nfc.obmen.local:2444/24.04.2019 г. 13:51:3924.04.2019 г. 13:51:390 
ИА Одит на средствата от Европейския съюзhttps://aeuf.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:1024.04.2019 г. 13:49:100 
ИА Оперативна Програма Наука и Образование за Интелигентен Растежhttps://opnoir.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:51:0524.04.2019 г. 13:51:050 
ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав"https://appd.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:2324.04.2019 г. 13:51:230 
ИА Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондовеhttps://caaf.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:49:3024.04.2019 г. 13:49:300 
Изпълнителна агенция Автомобилна администрацияhttps://rta.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:49:3624.04.2019 г. 13:49:360 
Изпълнителна агенция Борба с градушкитеhttps://weathermod.mzh.obmen.local:242924.04.2019 г. 13:50:3724.04.2019 г. 13:50:370 
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно делоhttps://militaryclubs.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1224.04.2019 г. 13:51:120 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по трудаhttps://gli.obmen.local:4433/AtappsService.svc24.04.2019 г. 13:50:5324.04.2019 г. 13:50:530 
Изпълнителна агенция Железопътна Администрацияhttps://iaja.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:51:5224.04.2019 г. 13:51:520 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятияhttps://sme.obmen.local/sme/aidaws.nsf/EGov24.04.2019 г. 13:49:3024.04.2019 г. 13:49:300 
Изпълнителна агенция Медицински одитhttps://eama.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:52:4524.04.2019 г. 13:52:450 
Изпълнителна агенция „Морска администрация“https://marad.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:4224.04.2019 г. 13:51:420 
Изпълнителна агенция по горитеhttps://iag.obmen.local:4443/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Изпълнителна агенция по лекарстватаhttps://ial.obmen.local:8080/EGov24.04.2019 г. 13:50:2924.04.2019 г. 13:50:290 
Изпълнителна агенция по лозата и винотоhttps://eavw.obmen.local/Docsys/docsysws.nsf/wsp?wsdl24.04.2019 г. 13:52:0111.10.2018 г. 17:42:4719295WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Изпълнителна агенция по околна средаhttps://eea.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултуриhttps://iara.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството/ИАСРЖ/https://iasrj.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
Изпълнителна Агенция по Сортоизпитване, Апробация и Семеконтролhttps://iasas.obmen.local:4443/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2824.04.2019 г. 13:50:280 
Изпълнителна Агенция по Трансплантацияhttps://bda.obmen.local:2445/24.04.2019 г. 13:51:3618.04.2019 г. 13:49:55453WebException: Unable to connect to the remote server
Индекс-България ООД.https://indexbg.obmen.local:8543/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3118.04.2019 г. 11:38:19460WebException: Unable to connect to the remote server
Институт по аграрна икономика Софияhttps://iai.ssa.obmen.local:244524.04.2019 г. 13:51:4624.04.2019 г. 13:51:460 
Институт по декоративни растения Софияhttps://idr.ssa.obmen.local:244624.04.2019 г. 13:49:3724.04.2019 г. 13:49:370 
Институт по животновъдни науки Костинбродhttps://izhn.ssa.obmen.local:2449/24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик Русеhttps://izs.ssa.obmen.local:246724.04.2019 г. 13:49:0524.04.2019 г. 13:49:050 
Институт по земеделие Кюстендилhttps://iz-kyustendil.ssa.obmen.local:2450/24.04.2019 г. 13:49:5124.04.2019 г. 13:49:510 
Институт по консервиране и качество на храните Пловдивhttps://iirh.ssa.obmen.local:245524.04.2019 г. 13:49:1424.04.2019 г. 13:49:140 
Институт по криобиология и хранителни технологии Софияhttps://ikht.ssa.obmen.local:244724.04.2019 г. 13:49:5124.04.2019 г. 13:49:510 
Институт по лозарство и винарство Плевенhttps://ilv.ssa.obmen.local:245624.04.2019 г. 13:50:0924.04.2019 г. 13:50:090 
Институт по овощарство Пловдивhttps://io.ssa.obmen.local:245724.04.2019 г. 13:49:2524.04.2019 г. 13:49:250 
Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:51:0524.04.2019 г. 13:51:050 
Институт по планинско животновъдство и земеделие Троянhttps://ipzhz.ssa.obmen.local:245924.04.2019 г. 13:49:5124.04.2019 г. 13:49:510 
Институт по полски култури Чирпанhttps://ipk.ssa.obmen.local:245824.04.2019 г. 13:49:0724.04.2019 г. 13:49:070 
Институт по публична администрацияhttps://ipa.obmen.local:2443/24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
Институт по растителни генетични ресурси Константин Малков Садовоhttps://irgr.ssa.obmen.local:246224.04.2019 г. 13:49:2524.04.2019 г. 13:49:250 
Институт по рибарство и аквакултури Пловдивhttps://ira.ssa.obmen.local:246024.04.2019 г. 13:49:1524.04.2019 г. 13:49:150 
Институт по рибни ресурси Варнаhttps://irr.ssa.obmen.local:246324.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Институт по розата и етеричномаслените култури Казанлъкhttps://iremk.ssa.obmen.local:246124.04.2019 г. 13:49:2424.04.2019 г. 13:49:240 
Институт по тютюна и тютюневите изделия Марковоhttps://itti.ssa.obmen.local:246424.04.2019 г. 13:49:1024.04.2019 г. 13:49:100 
Институт по фуражни култури Плевенhttps://ifk.ssa.obmen.local:245424.04.2019 г. 13:49:4224.04.2019 г. 13:49:420 
Институт по царевицата Кнежаhttps://ic.ssa.obmen.local:245324.04.2019 г. 13:49:3824.04.2019 г. 13:49:380 
Информационен Център на Министерство на Отбранатаhttps://armymedia.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:4024.04.2019 г. 12:53:253WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Информационно обслужване АДhttps://is.co.obmen.local:8443/WcfService/Service1.svc24.04.2019 г. 13:52:2024.04.2019 г. 13:52:200 
ИПАЗР Пушкаров Софияhttps://ipazr.ssa.obmen.local:2448/24.04.2019 г. 13:49:1124.04.2019 г. 13:49:110 
Комисия за енергийно и водно регулиранеhttps://dker.obmen.local:4449/egov24.04.2019 г. 13:50:1524.04.2019 г. 13:50:150 
Комисия за защита на конкуренциятаhttps://cpc.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:4724.04.2019 г. 13:51:470 
Комисия за защита на личните данниhttps://cpdp.obmen.local/Services/1/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4324.04.2019 г. 13:31:511WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Комисия за защита на потребителитеhttps://kzp.obmen.local:8444/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1324.04.2019 г. 13:50:130 
Комисия за защита на потребителите - РД Бургасhttps://rd-bgs.kzp.obmen.local:8445/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4524.04.2019 г. 13:50:450 
Комисия за защита на потребителите - РД Варнаhttps://rd-var.kzp.obmen.local:8450/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5224.04.2019 г. 13:50:520 
Комисия за защита на потребителите - РД Монтанаhttps://rd-mon.kzp.obmen.local:8446/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:4924.04.2019 г. 13:49:490 
Комисия за защита на потребителите - РД Пловдивhttps://rd-pdv.kzp.obmen.local:8447/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:4024.04.2019 г. 13:51:400 
Комисия за защита на потребителите - РД Русеhttps://rd-rse.kzp.obmen.local:8448/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:0924.04.2019 г. 13:52:090 
Комисия за защита на потребителите - РД Софияhttps://rd-sof.kzp.obmen.local:8449/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3824.04.2019 г. 13:50:380 
Комисия за защита от дискриминацияhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:49:4424.04.2019 г. 13:49:440 
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВОhttps://caciaf.obmen.local:4443/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2424.04.2019 г. 13:51:240 
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториhttps://cposa.obmen.local/AtappsService.svc24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
Комисия за регулиране на съобщениятаhttps://crc.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Комисия за финансов надзорhttps://fsc.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:0924.04.2019 г. 13:52:090 
Контракс АДhttps://kontrax.co.obmen.local/Services/3/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:5806.04.2019 г. 18:39:281357WebException: Unable to connect to the remote server
КРДОПБГДСРСБНАhttps://comdos.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5624.04.2019 г. 13:49:560 
Лесозащитна станция – Варнаhttps://lzsvarna.iag.obmen.local:4462/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:51:100 
Лесозащитна станция – Пловдивhttps://lzsplovdiv.iag.obmen.local:4469/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5424.04.2019 г. 13:50:540 
Лесозащитна станция – Софияhttps://lzssofia.iag.obmen.local:4451/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1824.04.2019 г. 13:50:180 
Летище София АДhttps://sofia-airport.obmen.local:2443/24.04.2019 г. 13:49:1024.04.2019 г. 13:49:100 
МВР-Академия на МВР (АМВР)https://129001232.mvr.obmen.local:25232/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
МВР-Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП)https://129010659.mvr.obmen.local:25659/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:1124.04.2019 г. 13:50:110 
МВР-Главна дирекция Гранична полиция (ГДГП)https://129010125.mvr.obmen.local:25125/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
МВР-Главна дирекция Национална полиция (ГДНП)https://129010641.mvr.obmen.local:25641/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4224.04.2019 г. 13:50:420 
МВР-Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населинието (ГДПБЗН)https://129010164.mvr.obmen.local:25164/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:52:4524.04.2019 г. 13:52:450 
МВР-Дирекция Комуникационни и информационни системи (ДКИС)https://129010698.mvr.obmen.local:25698/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4924.04.2019 г. 13:50:490 
МВР-Дирекция Миграция (ДМ)https://129010666.mvr.obmen.local:25666/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:2624.04.2019 г. 13:51:260 
МВР-Дирекция Национална система 112 (ДНС 112)https://0006952350503.mvr.obmen.local:25503/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:52:4524.04.2019 г. 13:52:450 
МВР-Дирекция Управление на собствеността и социални дейности (ДУССД)https://129010157.mvr.obmen.local:25157/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:49:3724.04.2019 г. 13:49:370 
МВР-Медицински институт (МИ)https://129007218.mvr.obmen.local:25218/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:0624.04.2019 г. 13:50:060 
МВР-Областна дирекция на МВР-Благоевград (ОДМВР)https://129009735.mvr.obmen.local:25735/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:4924.04.2019 г. 13:51:490 
МВР-Областна дирекция на МВР-Бургас (ОДМВР)https://129009742.mvr.obmen.local:25742/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:4224.04.2019 г. 13:51:420 
МВР-Областна дирекция на МВР-Варна (ОДМВР)https://129009750.mvr.obmen.local:25750/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:5024.04.2019 г. 13:51:500 
МВР-Областна дирекция на МВР-Велико Търново (ОДМВР)https://129009767.mvr.obmen.local:25767/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:1624.04.2019 г. 13:50:160 
МВР-Областна дирекция на МВР-Видин (ОДМВР)https://129009774.mvr.obmen.local:25774/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:2424.04.2019 г. 13:51:240 
МВР-Областна дирекция на МВР-Враца (ОДМВР)https://129009781.mvr.obmen.local:25781/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:52:1524.04.2019 г. 13:52:150 
МВР-Областна дирекция на МВР-Габрово (ОДМВР)https://129009799.mvr.obmen.local:25799/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:5524.04.2019 г. 13:50:550 
МВР-Областна дирекция на МВР-Добрич (ОДМВР)https://129009965.mvr.obmen.local:25965/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
МВР-Областна дирекция на МВР-Кърджали (ОДМВР)https://129009802.mvr.obmen.local:25802/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
МВР-Областна дирекция на МВР-Кюстендил (ОДМВР)https://129009817.mvr.obmen.local:25817/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:1124.04.2019 г. 13:51:110 
МВР-Областна дирекция на МВР-Ловеч (ОДМВР)https://129009824.mvr.obmen.local:25824/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
МВР-Областна дирекция на МВР-Монтана (ОДМВР)https://129009831.mvr.obmen.local:25831/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:3324.04.2019 г. 13:51:330 
МВР-Областна дирекция на МВР-Пазарджик (ОДМВР)https://129009849.mvr.obmen.local:25849/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:2624.04.2019 г. 13:51:260 
МВР-Областна дирекция на МВР-Перник (ОДМВР)https://129009856.mvr.obmen.local:25856/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
МВР-Областна дирекция на МВР-Плевен (ОДМВР)https://129009863.mvr.obmen.local:25863/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:52:0424.04.2019 г. 13:52:040 
МВР-Областна дирекция на МВР-Пловдив (ОДМВР)https://129009870.mvr.obmen.local:25870/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:1324.04.2019 г. 13:50:130 
МВР-Областна дирекция на МВР-Разград (ОДМВР)https://129009888.mvr.obmen.local:25888/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:5924.04.2019 г. 13:51:590 
МВР-Областна дирекция на МВР-Русе (ОДМВР)https://129009895.mvr.obmen.local:25895/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:51:100 
МВР-Областна дирекция на МВР-Силистра (ОДМВР)https://129009906.mvr.obmen.local:25906/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:3024.04.2019 г. 13:51:300 
МВР-Областна дирекция на МВР-Сливен (ОДМВР)https://129009913.mvr.obmen.local:25913/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
МВР-Областна дирекция на МВР-Смолян (ОДМВР)https://129009920.mvr.obmen.local:25920/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
МВР-Областна дирекция на МВР-София-област (ОДМВР)https://129009945.mvr.obmen.local:25945/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:0724.04.2019 г. 13:50:070 
МВР-Областна дирекция на МВР-Стара Загора (ОДМВР)https://129009952.mvr.obmen.local:25952/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
МВР-Областна дирекция на МВР-Търговище (ОДМВР)https://129009977.mvr.obmen.local:25977/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:2924.04.2019 г. 13:51:290 
МВР-Областна дирекция на МВР-Хасково (ОДМВР)https://129009984.mvr.obmen.local:25984/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:2024.04.2019 г. 13:51:200 
МВР-Областна дирекция на МВР-Шумен (ОДМВР)https://129009991.mvr.obmen.local:25991/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:52:0924.04.2019 г. 13:52:090 
МВР-Областна дирекция на МВР-Ямбол (ОДМВР)https://129010004.mvr.obmen.local:25004/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:0024.04.2019 г. 13:50:000 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Аерогари (РДГП)https://1290101250014.mvr.obmen.local:25014/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4624.04.2019 г. 13:50:460 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Бургас (РДГП)https://1290101250029.mvr.obmen.local:25029/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4524.04.2019 г. 13:50:450 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Драгоман (РДГП)https://1290101250033.mvr.obmen.local:25033/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:49:4424.04.2019 г. 13:49:440 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Елхово (РДГП)https://1290101250048.mvr.obmen.local:25048/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:49:3724.04.2019 г. 13:49:370 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Кюстендил (РДГП)https://1290101250052.mvr.obmen.local:25052/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4324.04.2019 г. 13:50:430 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Русе (РДГП)https://1290101250071.mvr.obmen.local:25071/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Смолян (РДГП)https://1290101250067.mvr.obmen.local:25067/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:3824.04.2019 г. 13:51:380 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Благоевград (РДПБЗН)https://129010716.mvr.obmen.local:25716/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:1324.04.2019 г. 13:51:130 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Бургас (РДПБЗН)https://129010723.mvr.obmen.local:25723/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4924.04.2019 г. 13:50:490 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Варна (РДПБЗН)https://129010730.mvr.obmen.local:25730/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Велико Търново (РДПБЗН)https://129010812.mvr.obmen.local:25812/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Видин (РДПБЗН)https://129010748.mvr.obmen.local:25748/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:50:340 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Враца (РДПБЗН)https://129010755.mvr.obmen.local:25755/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:51:100 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Габрово (РДПБЗН)https://129010762.mvr.obmen.local:25762/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:3024.04.2019 г. 13:50:300 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Добрич (РДПБЗН)https://129010779.mvr.obmen.local:25779/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:0924.04.2019 г. 13:51:090 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Кърджали (РДПБЗН)https://129010787.mvr.obmen.local:25787/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:5424.04.2019 г. 13:50:540 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Кюстендил (РДПБЗН)https://129010794.mvr.obmen.local:25794/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:2424.04.2019 г. 13:51:240 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Ловеч (РДПБЗН)https://129010821.mvr.obmen.local:25821/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Монтана (РДПБЗН)https://129010805.mvr.obmen.local:25805/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Пазарджик (РДПБЗН)https://129010837.mvr.obmen.local:25837/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Перник (РДПБЗН)https://129010844.mvr.obmen.local:25844/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4624.04.2019 г. 13:50:460 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Плевен (РДПБЗН)https://129010972.mvr.obmen.local:25972/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4224.04.2019 г. 13:50:420 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Пловдив (РДПБЗН)https://129010851.mvr.obmen.local:25851/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:2824.04.2019 г. 13:50:280 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Разград (РДПБЗН)https://129010869.mvr.obmen.local:25869/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Русе (РДПБЗН)https://129010876.mvr.obmen.local:25876/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:2224.04.2019 г. 13:51:220 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Силистра (РДПБЗН)https://129010883.mvr.obmen.local:25883/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:2024.04.2019 г. 13:50:200 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Сливен (РДПБЗН)https://129010890.mvr.obmen.local:25890/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Смолян (РДПБЗН)https://129010901.mvr.obmen.local:25901/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-София (РДПБЗН)https://129010926.mvr.obmen.local:25926/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:4624.04.2019 г. 13:50:460 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Стара Загора (РДПБЗН)https://129010919.mvr.obmen.local:25919/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:2224.04.2019 г. 13:50:220 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Търговище (РДПБЗН)https://129010933.mvr.obmen.local:25933/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:2324.04.2019 г. 13:51:230 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Хасково (РДПБЗН)https://129010940.mvr.obmen.local:25940/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:51:100 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Шумен (РДПБЗН)https://129010958.mvr.obmen.local:25958/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:2024.04.2019 г. 13:50:200 
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Ямбол (РДПБЗН)https://129010965.mvr.obmen.local:25966/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
МВР-Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)https://129009938.mvr.obmen.local:25938/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:4324.04.2019 г. 13:51:430 
МВР-Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (СДПБЗН)https://129010709.mvr.obmen.local:25709/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:51:100 
Метрополитен Софияhttps://metropolitan.so.obmen.local:8080/EGov24.04.2019 г. 13:50:5424.04.2019 г. 13:50:540 
МИКСИ ООДhttps://micsy.co.obmen.local:8893/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1420.04.2019 г. 12:37:59306WebException: Unable to connect to the remote server
Министерски съветhttps://government.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:2624.04.2019 г. 13:50:260 
Министерство на външните работиhttps://mfa.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:51:3624.04.2019 г. 13:51:360 
Министерство на вътрешните работиhttps://mvr.obmen.local:4449/MVODocumentExchange24.04.2019 г. 13:52:4524.04.2019 г. 13:52:450 
Министерство на енергетикатаhttps://me.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:50:5924.04.2019 г. 13:50:590 
Министерство на здравеопазванетоhttps://mh.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:51:0824.04.2019 г. 13:51:080 
Министерство на земеделието и хранитеhttps://mzhg.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:51:0524.04.2019 г. 13:51:050 
Министерство на икономикатаhttps://mi.obmen.local:2443/24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
Министерство на културатаhttps://mc.obmen.local:2443/24.04.2019 г. 13:49:5624.04.2019 г. 13:49:560 
Министерство на младежта и спортаhttps://mpes.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:4524.04.2019 г. 13:50:450 
Министерство на образованието и наукатаhttps://mon.obmen.local:2443/24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Министерство на околната среда и водитеhttps://moew.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Министерство на отбранатаhttps://mod.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:2624.04.2019 г. 13:52:260 
Министерство на правосъдиетоhttps://justice.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:2224.04.2019 г. 13:32:361WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоhttps://mrrb.obmen.local:8080/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:2224.04.2019 г. 13:50:220 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаhttps://mtitc.obmen.local:2443/24.04.2019 г. 13:49:3024.04.2019 г. 13:49:300 
Министерство на труда и социалната политикаhttps://mlsp.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Министерство на Туризмаhttps://tourism.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:51:0224.04.2019 г. 13:51:020 
Министерство на финанситеhttps://minfin.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2324.04.2019 г. 13:51:230 
НАГ Столична общинаhttps://agk.so.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5624.04.2019 г. 13:50:560 
Научен център по бубарство Врацаhttps://ncb-vratza.ssa.obmen.local:246824.04.2019 г. 13:49:2524.04.2019 г. 13:49:250 
Научен център по земеделие и животновъдство Смолянhttps://nczhz-smolyan.ssa.obmen.local:246924.04.2019 г. 13:49:4724.04.2019 г. 13:49:470 
Научен център по земеделие Средецhttps://ncz-sredec.ssa.obmen.local:247024.04.2019 г. 13:49:2524.04.2019 г. 13:49:250 
Научен център по земеделие Търговищеhttps://ncz-targovishte.ssa.obmen.local:247124.04.2019 г. 13:49:5124.04.2019 г. 13:49:510 
Национален дворец на децатаhttps://npc.obmen.local:250624.04.2019 г. 13:51:4524.04.2019 г. 13:51:450 
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институтhttps://ndnivmi.babh.obmen.local:8430/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Национален Инспекторат по Образованиетоhttps://nio.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:50:2924.04.2019 г. 13:50:290 
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОhttps://ninkn.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:2324.04.2019 г. 13:50:230 
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖhttps://nipa.obmen.local:4443/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:0624.04.2019 г. 13:50:060 
Национален музей на образованието - Габровоhttps://nmogabrovo.obmen.local:250924.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
Национален осигурителен институтhttps://nssi.obmen.local:4449/EGov24.04.2019 г. 13:51:2624.04.2019 г. 13:51:260 
Национален парк Рилаhttps://rila.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Национален статистически институтhttps://nsi.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2424.04.2019 г. 13:50:240 
Национален студентски домhttps://studenthouse.obmen.local:250224.04.2019 г. 13:49:0924.04.2019 г. 13:49:090 
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:52:0024.04.2019 г. 13:52:000 
Национален център за информация и документация (НАЦИД)https://nacid.obmen.local:8443/EGovService24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощhttps://ncokssmp.obmen.local:245624.04.2019 г. 13:51:2510.04.2019 г. 15:51:301054WebException: Unable to connect to the remote server
Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалистиhttps://niokso.obmen.local:250524.04.2019 г. 13:50:1624.04.2019 г. 13:50:160 
Национален център по обществено здраве и анализиhttps://ncphp.obmen.local:2443/24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
Национален център по радиобиология и радиационна защита към МЗhttps://ncrrp.obmen.local:2443/24.04.2019 г. 13:51:3324.04.2019 г. 13:51:330 
Национален център по трансфузионна хематологияhttps://ncth.obmen.local:245124.04.2019 г. 13:50:5410.04.2019 г. 15:51:281054WebException: Unable to connect to the remote server
Национална агенция за оценяване и акредитацияhttps://neaa.obmen.local:250124.04.2019 г. 13:49:4324.04.2019 г. 13:49:430 
Национална агенция за професионално образование и обучениеhttps://navet.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:0519.04.2019 г. 17:30:45366WebException: Unable to connect to the remote server
Национална здравноосигурителна касаhttps://nhif.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
Национална комисия за борба на трафика с хораhttps://antitraffic.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:0524.04.2019 г. 13:13:132WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Национална служба за охранаhttps://nso.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5424.04.2019 г. 13:49:540 
Национална служба за съвети в земеделиетоhttps://naas.obmen.local:9443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:5724.04.2019 г. 13:51:570 
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваhttps://nbksrs.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:2506.04.2019 г. 18:37:011357WebException: Unable to connect to the remote server
Национално бюро за правна помощhttps://nbpp.obmen.local/DOS.EGovWCF/DocumentTransferService.svc24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:51:100 
Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ“https://azbuki.obmen.local:251024.04.2019 г. 13:50:1224.04.2019 г. 13:50:120 
Национално сдружение на общините в Република Българияhttps://namrb.ngo.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:2824.04.2019 г. 13:50:280 
НЕЛКhttps://nelk.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:2524.04.2019 г. 13:49:250 
Областна администрация Благоевградhttps://blagoevgrad.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:49:3624.04.2019 г. 13:49:360 
Областна администрация Бургасhttps://bgs.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0324.04.2019 г. 13:51:030 
Областна администрация Варнаhttps://var.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:1024.04.2019 г. 13:30:261WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Велико Търновоhttps://vtr.oa.obmen.local:4443/EDocExchange24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Областна администрация – Видинhttps://vid.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Областна администрация Врацаhttps://vrc.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:1124.04.2019 г. 13:51:110 
Областна администрация Габровоhttps://gab.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Областна администрация Добричhttps://dobrich.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:0824.04.2019 г. 12:16:415WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Кърджалиhttps://krz.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Областна администрация Кюстендилhttps://knl.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:5224.04.2019 г. 13:51:520 
Областна администрация Ловечhttps://lov.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4924.04.2019 г. 13:50:490 
Областна администрация Монтанаhttps://mon.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:1624.04.2019 г. 13:50:160 
Областна администрация Област София-градhttps://sfo.oa.obmen.local:4442/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4124.04.2019 г. 13:50:410 
Областна администрация Пазарджикhttps://paz.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5124.04.2019 г. 13:32:391WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Перникhttps://per.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:4424.04.2019 г. 13:49:440 
Областна администрация Плевенhttps://pvn.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Областна администрация Пловдивhttps://plovdiv.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Областна администрация Разградhttps://raz.oa.obmen.local24.04.2019 г. 13:52:1324.04.2019 г. 13:52:130 
Областна администрация Русеhttps://rse.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Областна администрация Силистраhttps://sls.oa.obmen.local/OA-SILISTRA/erm-ws.nsf/EGov24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Областна администрация Сливенhttps://slv.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:5224.04.2019 г. 13:51:520 
Областна администрация Смолянhttps://sml.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:3924.04.2019 г. 13:51:390 
Областна Администрация Софийска Областhttps://sof.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:49:5823.04.2019 г. 14:41:3373WebException: Unable to connect to the remote server
Областна администрация Стара Загораhttps://starazagora.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4224.04.2019 г. 13:50:420 
Областна администрация Търговищеhttps://tgv.oa.obmen.local:2443/24.04.2019 г. 13:51:0224.04.2019 г. 13:31:521WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
Областна администрация Хасковоhttps://hkv.oa.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
Областна администрация Шуменhttps://shu.oa.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:33:211WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Областна администрация - Ямболhttps://jam.oa.obmen.local:4443/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2824.04.2019 г. 13:51:280 
Областна дирекция Земеделие Благоевградhttps://odz-blg.mzh.obmen.local:240224.04.2019 г. 13:51:5724.04.2019 г. 13:51:570 
Областна дирекция Земеделие Бургасhttps://odz-bgs.mzh.obmen.local:240124.04.2019 г. 13:51:5224.04.2019 г. 13:51:520 
Областна дирекция Земеделие Варнаhttps://odz-var.mzh.obmen.local:242524.04.2019 г. 13:50:1124.04.2019 г. 13:50:110 
Областна дирекция Земеделие Велико Търновоhttps://odz-vtr.mzh.obmen.local:242824.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
Областна дирекция Земеделие Видинhttps://odz-vid.mzh.obmen.local:242624.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
Областна дирекция Земеделие Врацаhttps://odz-vrc.mzh.obmen.local:242724.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
Областна дирекция Земеделие Габровоhttps://odz-gab.mzh.obmen.local:240424.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:51:100 
Областна дирекция Земеделие Добричhttps://odz-dob.mzh.obmen.local:240324.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Областна дирекция Земеделие Кърджалиhttps://odz-krz.mzh.obmen.local:240824.04.2019 г. 13:50:5724.04.2019 г. 13:50:570 
Областна дирекция Земеделие Кюстендилhttps://odz-knl.mzh.obmen.local:240724.04.2019 г. 13:50:2724.04.2019 г. 13:50:270 
Областна дирекция Земеделие Ловечhttps://odz-lov.mzh.obmen.local:240924.04.2019 г. 13:50:4024.04.2019 г. 13:50:400 
Областна дирекция Земеделие Монтанаhttps://odz-mon.mzh.obmen.local:241024.04.2019 г. 13:51:2924.04.2019 г. 13:51:290 
Областна дирекция Земеделие Пазарджикhttps://odz-paz.mzh.obmen.local:241124.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Областна дирекция Земеделие Перникhttps://odz-per.mzh.obmen.local:241324.04.2019 г. 13:50:5524.04.2019 г. 13:50:550 
Областна дирекция Земеделие Плевенhttps://odz-pvn.mzh.obmen.local:241424.04.2019 г. 13:50:0124.04.2019 г. 13:50:010 
Областна дирекция Земеделие Пловдивhttps://odz-pdv.mzh.obmen.local:241224.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
Областна дирекция Земеделие Разградhttps://odz-raz.mzh.obmen.local:241524.04.2019 г. 13:49:4924.04.2019 г. 13:49:490 
Областна дирекция Земеделие Русеhttps://odz-rse.mzh.obmen.local:241624.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
Областна дирекция Земеделие Силистраhttps://odz-sls.mzh.obmen.local:241924.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
Областна дирекция Земеделие Сливенhttps://odz-slv.mzh.obmen.local:242024.04.2019 г. 13:51:3624.04.2019 г. 13:51:360 
Областна дирекция Земеделие Смолянhttps://odz-sml.mzh.obmen.local:242124.04.2019 г. 13:49:4724.04.2019 г. 13:49:470 
Областна дирекция Земеделие София градhttps://odz-sof.mzh.obmen.local:242224.04.2019 г. 13:50:4224.04.2019 г. 13:50:420 
Областна дирекция Земеделие София областhttps://odz-sfo.mzh.obmen.local:241724.04.2019 г. 13:50:2624.04.2019 г. 13:50:260 
Областна дирекция Земеделие Стара Загораhttps://odz-szr.mzh.obmen.local:242324.04.2019 г. 13:51:4924.04.2019 г. 13:51:490 
Областна дирекция Земеделие Търговищеhttps://odz-tgv.mzh.obmen.local:242424.04.2019 г. 13:51:0524.04.2019 г. 13:51:050 
Областна дирекция Земеделие Хасковоhttps://odz-hkv.mzh.obmen.local:240524.04.2019 г. 13:51:2424.04.2019 г. 13:51:240 
Областна дирекция Земеделие Шуменhttps://odz-shu.mzh.obmen.local:241824.04.2019 г. 13:51:2424.04.2019 г. 13:51:240 
Областна дирекция Земеделие Ямболhttps://odz-jam.mzh.obmen.local:240624.04.2019 г. 13:51:5724.04.2019 г. 13:51:570 
Областна дирекция по безопасност на храните – Бургасhttps://odbh-bgs.babh.obmen.local:8402/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:5524.04.2019 г. 13:51:550 
Областна дирекция по безопасност на храните – Варнаhttps://odbh-var.babh.obmen.local:8403/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:0924.04.2019 г. 13:52:090 
Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търновоhttps://odbh-vtr.babh.obmen.local:8404/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Областна дирекция по безопасност на храните – Видинhttps://odbh-vid.babh.obmen.local:8405/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:0924.04.2019 г. 13:52:090 
Областна дирекция по безопасност на храните – Врацаhttps://odbh-vrc.babh.obmen.local:8406/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0324.04.2019 г. 13:51:030 
Областна дирекция по безопасност на храните – Габровоhttps://odbh-gab.babh.obmen.local:8407/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0624.04.2019 г. 13:51:060 
Областна дирекция по безопасност на храните – Добричhttps://odbh-dob.babh.obmen.local:8408/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5224.04.2019 г. 13:50:520 
Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджалиhttps://odbh-krz.babh.obmen.local:8409/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендилhttps://odbh-knl.babh.obmen.local:8410/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
Областна дирекция по безопасност на храните – Ловечhttps://odbh-lov.babh.obmen.local:8411/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0024.04.2019 г. 13:51:000 
Областна дирекция по безопасност на храните – Монтанаhttps://odbh-mon.babh.obmen.local:8412/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5324.04.2019 г. 13:50:530 
Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджикhttps://odbh-paz.babh.obmen.local:8413/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:1724.04.2019 г. 13:52:170 
Областна дирекция по безопасност на храните – Перникhttps://odbh-per.babh.obmen.local:8414/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3524.04.2019 г. 13:50:350 
Областна дирекция по безопасност на храните – Плевенhttps://odbh-pvn.babh.obmen.local:8415/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдивhttps://odbh-pdv.babh.obmen.local:8416/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1824.04.2019 г. 13:50:180 
Областна дирекция по безопасност на храните – Разградhttps://odbh-raz.babh.obmen.local:8417/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2024.04.2019 г. 13:51:200 
Областна дирекция по безопасност на храните – Русеhttps://odbh-rse.babh.obmen.local:8418/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2424.04.2019 г. 13:51:240 
Областна дирекция по безопасност на храните – Силистраhttps://odbh-sls.babh.obmen.local:8419/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2324.04.2019 г. 13:51:230 
Областна дирекция по безопасност на храните – Сливенhttps://odbh-slv.babh.obmen.local:8420/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:4224.04.2019 г. 13:51:420 
Областна дирекция по безопасност на храните – Смолянhttps://odbh-sml.babh.obmen.local:8421/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1824.04.2019 г. 13:50:180 
Областна дирекция по безопасност на храните – София-градhttps://odbh-sof.babh.obmen.local:8422/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Областна дирекция по безопасност на храните – София областhttps://odbh-sfo.babh.obmen.local:8423/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2624.04.2019 г. 13:51:260 
Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загораhttps://odbh-szr.babh.obmen.local:8424/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:2524.04.2019 г. 13:49:250 
Областна дирекция по безопасност на храните – Търговищеhttps://odbh-tgv.babh.obmen.local:8425/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4324.04.2019 г. 13:50:430 
Областна дирекция по безопасност на храните – Хасковоhttps://odbh-hkv.babh.obmen.local:8426/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5324.04.2019 г. 13:50:530 
Областна дирекция по безопасност на храните – Шуменhttps://odbh-shu.babh.obmen.local:8427/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:1824.04.2019 г. 13:49:180 
Областна дирекция по безопасност на храните – Ямболhttps://odbh-jam.babh.obmen.local:8428/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0924.04.2019 г. 13:51:090 
Областно звено 'Охрана - Благоевград'https://ozo-blg.gdo.obmen.local/Services/7/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:50:340 
Областно звено 'Охрана - Видин'https://ozo-vid.gdo.obmen.local/Services/26/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:1224.04.2019 г. 13:51:120 
Областно звено 'Охрана - Враца'https://ozo-vrc.gdo.obmen.local/Services/27/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1424.04.2019 г. 13:50:140 
Областно звено 'Охрана - Габрово'https://ozo-gab.gdo.obmen.local/Services/9/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1624.04.2019 г. 13:50:160 
Областно звено 'Охрана - Добрич'https://ozo-dob.gdo.obmen.local/Services/8/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
Областно звено 'Охрана - Кърджали'https://ozo-krz.gdo.obmen.local/Services/11/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:2624.04.2019 г. 13:50:260 
Областно звено 'Охрана - Ловеч'https://ozo-lov.gdo.obmen.local/Services/13/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:3224.04.2019 г. 13:50:320 
Областно звено 'Охрана - Монтана'https://ozo-mon.gdo.obmen.local/Services/14/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:2024.04.2019 г. 13:50:200 
Областно звено 'Охрана - Пазарджик'https://ozo-paz.gdo.obmen.local/Services/15/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
Областно звено 'Охрана - Перник'https://ozo-per.gdo.obmen.local/Services/16/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:52:2724.04.2019 г. 13:52:270 
Областно звено 'Охрана - Плевен'https://ozo-pvn.gdo.obmen.local/Services/17/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1424.04.2019 г. 13:50:140 
Областно звено 'Охрана - Разград'https://ozo-raz.gdo.obmen.local/Services/18/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1124.04.2019 г. 13:50:110 
Областно звено 'Охрана - Русе'https://ozo-rse.gdo.obmen.local/Services/19/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Областно звено 'Охрана - Силистра'https://ozo-sls.gdo.obmen.local/Services/21/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Областно звено 'Охрана - Сливен'https://ozo-slv.gdo.obmen.local/Services/22/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:0924.04.2019 г. 13:50:090 
Областно звено 'Охрана - Смолян'https://ozo-sml.gdo.obmen.local/Services/29/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:1524.04.2019 г. 13:51:150 
Областно звено 'Охрана - София област'https://ozo-sfo.gdo.obmen.local/Services/23/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1624.04.2019 г. 13:50:160 
Областно звено 'Охрана - Стара Загора'https://ozo-szr.gdo.obmen.local/Services/24/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4224.04.2019 г. 13:50:420 
Областно звено 'Охрана - Търговище'https://ozo-tgv.gdo.obmen.local/Services/25/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
Областно звено 'Охрана - Хасково'https://ozo-hkv.gdo.obmen.local/Services/10/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Областно звено 'Охрана - Шумен'https://ozo-shu.gdo.obmen.local/Services/20/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:49:5624.04.2019 г. 13:49:560 
Областно звено 'Охрана - Ямбол'https://ozo-jam.gdo.obmen.local/Services/28/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:49:4624.04.2019 г. 13:49:460 
Облатно звено 'Охрана - Кюстендил'https://ozo-knl.gdo.obmen.local/Services/12/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:2924.04.2019 г. 13:50:290 
Община Авренhttps://avren.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:2724.04.2019 г. 13:51:270 
Община Айтосhttps://aytos.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
Община Аксаковоhttps://aksakovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:2424.04.2019 г. 13:51:240 
Община Алфатарhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Община Антонhttps://anton.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:1824.04.2019 г. 13:50:180 
Община Антоновоhttps://antonovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Община Априлциhttps://apriltsi.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Община Ардиноhttps://ardino.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:0319.04.2019 г. 14:42:13375WebException: Unable to connect to the remote server
Община Асеновградhttps://asenovgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Община Балчикhttps://balchik.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:51:5924.04.2019 г. 13:51:590 
Община Банитеhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:51:5024.04.2019 г. 13:51:500 
Община Банскоhttps://bansko.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:3424.04.2019 г. 13:51:340 
Община Батакhttps://batak.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc24.04.2019 г. 13:50:1216.04.2019 г. 17:07:43595WebException: Unable to connect to the remote server
Община Беленеhttps://belene.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:2424.04.2019 г. 13:50:240 
Община Белицаhttps://belitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
Община Беловоhttps://belovo.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:31:351WebException: Unable to connect to the remote server
Община Белоградчикhttps://belogradchik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5124.04.2019 г. 13:50:510 
Община Белославhttps://beloslav.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:1924.04.2019 г. 13:50:190 
Община Берковицаhttps://berkovitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:0724.04.2019 г. 13:51:070 
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАДhttps://blgmun.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:2124.04.2019 г. 13:50:210 
Община Бобов долhttps://bobovdol.ob.obmen.local:4449/eGOV24.04.2019 г. 13:50:3824.04.2019 г. 13:50:380 
Община Бобошевоhttps://boboshevo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:0824.04.2019 г. 13:50:080 
Община Божурищеhttps://bozhurishte.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
Община Бойницаhttps://boinica.ob.obmen.local:4449/EGOV24.04.2019 г. 13:50:2226.03.2019 г. 20:11:522200WebException: Unable to connect to the remote server
Община Бойчиновциhttps://boychinovtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1524.04.2019 г. 13:51:150 
Община Боляровоhttps://bolyarovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0324.04.2019 г. 13:32:171WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Бориноhttps://borino.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:49:5924.04.2019 г. 13:49:590 
Община Борованhttps://borovan.ob.obmen.local:8443/Service1.svc24.04.2019 г. 13:50:2324.04.2019 г. 13:50:230 
Община Боровоhttps://borovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:52:2024.04.2019 г. 13:52:200 
Община Ботевградhttps://botevgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Община Братя Даскаловиhttps://bratiadaskalovi.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:31:081WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Брациговоhttps://bratsigovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:49:4624.04.2019 г. 13:49:460 
Община Бреговоhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:50:2624.04.2019 г. 13:50:260 
Община Брезникhttps://breznik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:2724.04.2019 г. 13:50:270 
Община Брезовоhttps://brezovo.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc24.04.2019 г. 13:51:0724.04.2019 г. 13:51:070 
Община Брусарциhttps://brusartsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:52:1124.04.2019 г. 13:52:110 
Община Бургасhttps://burgas.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0224.04.2019 г. 13:51:020 
Община Бяла, Област Варнаhttps://byala-var.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:3024.04.2019 г. 13:51:300 
Община Бяла, Област Русеhttps://byala-rse.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:2924.04.2019 г. 13:31:091WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Бяла Слатинаhttps://byala-slatina.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5724.04.2019 г. 13:50:570 
Община Варнаhttps://varna.ob.obmen.local:556024.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
Община Варна - район Аспаруховоhttps://asparuhovo-varna.ob.obmen.local:556424.04.2019 г. 13:50:4124.04.2019 г. 13:50:410 
Община Варна - район Владислав Варненчикhttps://vladislavovo-varna.ob.obmen.local:556524.04.2019 г. 13:49:5924.04.2019 г. 13:49:590 
Община Варна - район Младостhttps://mladost-varna.ob.obmen.local:556324.04.2019 г. 13:50:0724.04.2019 г. 13:50:070 
Община Варна - район Одесосhttps://odesos-varna.ob.obmen.local:556124.04.2019 г. 13:49:1624.04.2019 г. 13:30:341WebException: Unable to connect to the remote server
Община Велики Преславhttps://velikipreslav.ob.obmen.local:8443/service1.svc24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 12:34:164WebException: Unable to connect to the remote server
Община Велико Търновоhttps://veliko-tarnovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:12:272WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Велинградhttps://velingrad.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:52:0924.04.2019 г. 13:52:090 
Община Венецhttps://venets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3024.04.2019 г. 13:50:300 
Община Ветовоhttps://vetovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:0123.04.2019 г. 13:26:0577WebException: Unable to connect to the remote server
Община Ветриноhttps://vetrino.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
Община Видинhttps://vidin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:4024.04.2019 г. 13:51:400 
Община Врацаhttps://vratza.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:14:252WebException: Unable to connect to the remote server
Община Вълчедръмhttps://valchedram.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4624.04.2019 г. 13:50:460 
Община Вълчи долhttps://valchidol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2224.04.2019 г. 13:50:220 
Община Върбицаhttps://varbitsa.ob.obmen.local:4443/service1.svc24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
Община Вършецhttps://varshets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4624.04.2019 г. 13:50:460 
Община Габровоhttps://gabrovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:32:301WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Генерал Тошевоhttps://toshevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:4624.04.2019 г. 13:51:460 
Община Главиницаhttps://glavinitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:5724.04.2019 г. 13:51:570 
Община Годечhttps://godech.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:51:0124.04.2019 г. 13:51:010 
Община Горна Малинаhttps://gornamalina.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Община Горна Оряховицаhttps://g-oryahovica.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:2924.04.2019 г. 13:51:290 
Община Гоце Делчевhttps://gotsedelchev.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:3624.04.2019 г. 13:50:360 
Община град Добричhttps://dobrich.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:4424.04.2019 г. 13:51:440 
Община Грамадаhttps://gramada.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:49:2124.04.2019 г. 13:30:321WebException: Unable to connect to the remote server
Община Гулянциhttps://gulyantsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
Община Гурковоhttps://gurkovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:1924.04.2019 г. 13:51:190 
Община Гълъбовоhttps://galabovo.ob.obmen.local:4449/EGOV24.04.2019 г. 13:51:2324.04.2019 г. 13:51:230 
Община Гърменhttps://garmen.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:1924.04.2019 г. 13:50:190 
Община Две могилиhttps://dvemogili.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:31:301WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Девинhttps://devin.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:5224.04.2019 г. 13:51:520 
Община Джебелhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Община Димитровградhttps://dimitrovgrad.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:0724.04.2019 г. 13:51:070 
Община Димовоhttps://dimovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:2824.04.2019 г. 13:50:280 
Община Добричкаhttps://dobrichka.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:49:2824.04.2019 г. 13:49:280 
Община Долна баняhttps://dolna-banya.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:5324.04.2019 г. 13:50:530 
Община Долна Митрополияhttps://dolnamitropolia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2324.04.2019 г. 13:51:230 
Община Долни Дъбникhttps://dolni-dabnik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Община Долни чифликhttps://dolni-chiflik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:4224.04.2019 г. 13:51:420 
Община Доспатhttps://dospat.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:49:3906.04.2019 г. 18:37:461357WebException: Unable to connect to the remote server
Община Драгоманhttps://dragoman.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:49:3124.04.2019 г. 13:11:252WebException: Unable to connect to the remote server
Община Дряновоhttps://dryanovo.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:5524.04.2019 г. 13:31:561WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Дуловоhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:50:1624.04.2019 г. 13:50:160 
Община Дупницаhttps://dupnitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:3824.04.2019 г. 13:49:380 
Община Дългополhttps://dalgopol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:5024.04.2019 г. 13:51:500 
Община Еленаhttps://elena.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:4024.04.2019 г. 13:49:400 
Община Елин Пелинhttps://elinpelin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
Община Елховоhttps://elhovo.ob.obmen.local:44324.04.2019 г. 13:49:0524.04.2019 г. 13:49:050 
Община Етрополеhttps://etropole.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:3724.04.2019 г. 13:50:370 
Община Заветhttps://zavet.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:3224.04.2019 г. 13:50:320 
Община Земенhttps://zemen.ob.obmen.local:4449/EGov24.04.2019 г. 13:51:1224.04.2019 г. 13:51:120 
Община Златарицаhttps://zlataritsa.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:1624.04.2019 г. 13:32:251WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Златицаhttps://zlatitsa.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:3524.04.2019 г. 13:50:350 
Община Златоградhttps://zlatograd.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:4822.04.2019 г. 17:10:25141WebException: Unable to connect to the remote server
Община Ивайловградhttps://ivaylovgrad.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:5824.04.2019 г. 13:51:580 
Община Ивановоhttps://ivanovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:49:4924.04.2019 г. 13:49:490 
Община Искърhttps://iskar.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:4824.04.2019 г. 13:51:480 
Община Исперихhttps://isperih.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:2024.04.2019 г. 13:31:331WebException: Unable to connect to the remote server
ОБЩИНА ИХТИМАНhttps://ihtiman.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:2924.04.2019 г. 13:50:290 
Община Каварнаhttps://kavarna.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:2924.04.2019 г. 13:50:290 
Община Казанлъкhttps://kazanlak.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:4324.04.2019 г. 13:51:430 
Община Калояновоhttps://kaloianovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4324.04.2019 г. 13:13:192WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Каменоhttps://kameno.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Община Каолиновоhttps://kaolinovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5224.04.2019 г. 13:50:520 
Община Карловоhttps://karlovo.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:2424.04.2019 г. 13:51:240 
Община Карнобатhttps://karnobat.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1124.04.2019 г. 13:50:110 
Община Каспичанhttps://kaspichan.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:0024.04.2019 г. 13:50:000 
Община Кирковоhttps://kirkovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Община Кнежаhttps://kneja.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3624.04.2019 г. 13:50:360 
Община Ковачевциhttps://kovachevtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:0324.04.2019 г. 13:51:030 
Община Козлодуйhttps://kozloduy.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3224.04.2019 г. 13:50:320 
Община Копривщицаhttps://koprivshtitsa.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:49:5624.04.2019 г. 13:31:101WebException: Unable to connect to the remote server
Община Костенецhttps://kostenetz.ob.obmen.local:444/submitMSG.php24.04.2019 г. 13:51:0624.04.2019 г. 13:51:060 
Община Костинбродhttps://kostinbrod.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:3024.04.2019 г. 13:50:300 
Община Котелhttps://kotel.ob.obmen.local:8443/service1.svc24.04.2019 г. 13:51:2320.04.2019 г. 17:43:42290WebException: Unable to connect to the remote server
Община Кочериновоhttps://kocherinovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:3924.04.2019 г. 13:49:390 
Община Креснаhttps://kresna.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5224.04.2019 г. 13:50:520 
Община Криводолhttps://krivodol.ob.obmen.local:4449/EGOV24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Община Кричимhttps://krichim.ob.obmen.local:4449/eGOV24.04.2019 г. 13:51:2424.04.2019 г. 13:51:240 
Община Крумовградhttps://krumovgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5524.04.2019 г. 13:32:271WebException: Unable to connect to the remote server
Община Крушариhttps://krushari.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:5824.04.2019 г. 13:30:391WebException: Unable to connect to the remote server
Община Кубратhttps://kubrat.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:2024.04.2019 г. 13:51:200 
Община Кукленhttps://kuklen.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:1324.04.2019 г. 13:51:130 
Община Кулаhttps://kula.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:5524.04.2019 г. 13:30:581WebException: Unable to connect to the remote server
Община Кърджалиhttps://kardjali.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:3824.04.2019 г. 13:30:511WebException: Unable to connect to the remote server
Община Кюстендилhttps://kustendil.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:5524.04.2019 г. 13:50:550 
Община Левскиhttps://levski.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Община Лесичовоhttps://lesichovo.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc24.04.2019 г. 13:52:2724.04.2019 г. 13:52:270 
Община Летницаhttps://letnitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:3024.04.2019 г. 13:51:300 
Община Ловечhttps://lovech.ob.obmen.local:244424.04.2019 г. 13:51:5024.04.2019 г. 13:51:500 
Община Лозницаhttps://loznitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:4424.04.2019 г. 13:51:440 
Община Ломhttps://lom.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:52:1424.04.2019 г. 13:52:140 
Община Луковитhttps://lukovit.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
Община Лъкиhttps://laki.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:4924.04.2019 г. 13:51:490 
Община Любимецhttps://lyubimets.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 11:01:139WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Лясковецhttps://lyaskovets.ob.obmen.local:4449/EGOV24.04.2019 г. 13:50:2624.04.2019 г. 13:50:260 
Община Маданhttps://madan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3724.04.2019 г. 13:50:370 
Община Маджаровоhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:50:1824.04.2019 г. 13:50:180 
Община Макрешhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:52:0124.04.2019 г. 13:52:010 
Община Малко Търновоhttps://malkotarnovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Община Марицаhttps://maritsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:5924.04.2019 г. 13:49:590 
Община Медковецhttps://medkovec.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:3424.04.2019 г. 13:31:201WebException: Unable to connect to the remote server
ОБЩИНА МЕЗДРАhttps://mezdra.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:51:4024.04.2019 г. 13:51:400 
Община Мизияhttps://mizia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Община Минерални Бани Хасковоhttps://mineralnibani.ob.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1324.04.2019 г. 13:51:130 
Община Мирковоhttps://mirkovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:4924.04.2019 г. 13:33:051WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Момчилградhttps://momchilgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2924.04.2019 г. 13:50:290 
Община Монтанаhttps://montana.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:12:042WebException: Unable to connect to the remote server
Община Мъглижhttps://maglizh.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:1224.04.2019 г. 13:31:161WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Невестиноhttps://nevestino.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2924.04.2019 г. 13:51:290 
Община Неделиноhttps://nedelino.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Община Несебърhttps://nesebar.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:5124.04.2019 г. 13:50:510 
Община Николаевоhttps://nikolaevo.ob.obmen.local:8443/Service1.svc24.04.2019 г. 13:51:4224.04.2019 г. 13:51:420 
Община Никола Козлевоhttps://nikolakozlevo.ob.obmen.local:8445/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:3324.04.2019 г. 13:51:330 
Община Никополhttps://nikopol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5824.04.2019 г. 13:50:580 
Община Нова Загораhttps://nova-zagora.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:1824.04.2019 г. 13:31:471WebException: Unable to connect to the remote server
Община Нови Пазарhttps://novipazar.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:49:5724.04.2019 г. 13:49:570 
Община Ново селоhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:51:1224.04.2019 г. 13:51:120 
Община Омуртагhttps://omurtag.ob.obmen.local:4443/Service1.svc24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
Община Опакаhttps://opaka.ob.obmen.local:9443/Service1.svc24.04.2019 г. 13:50:4224.04.2019 г. 13:50:420 
Община Опанhttps://opan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:3424.04.2019 г. 13:51:340 
Община Оряховоhttps://orihovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Община Павел Баняhttps://pavelbanya.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:5924.04.2019 г. 13:51:590 
Община Павликениhttps://pavlikeni.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:5824.04.2019 г. 13:50:580 
Община Пазарджикhttps://pazardzhik.ob.obmen.local:4433/AtappsService.svc24.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:50:340 
Община Панагюрищеhttps://panagyurishte.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:2924.04.2019 г. 13:51:290 
Община Перникhttps://pernik.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Община Перущицаhttps://perushtitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:2224.04.2019 г. 13:52:220 
Община Петричhttps://petrich.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:49:3524.04.2019 г. 13:49:350 
Община Пещераhttps://peshtera.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:4424.04.2019 г. 12:53:393WebException: Unable to connect to the remote server
Община Пирдопhttps://pirdop.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:5224.04.2019 г. 13:51:520 
Община Плевенhttps://pleven.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:1021.04.2019 г. 12:33:37231WebException: Unable to connect to the remote server
Община Пловдивhttps://plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:3324.04.2019 г. 13:51:330 
Община Пловдив - Район Западенhttps://zapaden-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:0624.04.2019 г. 13:51:060 
Община Пловдив - Район Източенhttps://iztochen-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:2024.04.2019 г. 13:12:152WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Пловдив - район Северенhttps://severen-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3624.04.2019 г. 13:50:360 
Община Пловдив - Район Тракияhttps://trakia-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5224.04.2019 г. 13:50:520 
Община Пловдив район Централенhttps://central-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:52:2224.04.2019 г. 13:52:220 
Община Пловдив - Район Юженhttps://south-plovdiv.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4524.04.2019 г. 13:50:450 
Община Полски Тръмбешhttps://trambesh.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:4524.04.2019 г. 13:52:450 
Община Помориеhttps://pomorie.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:3824.04.2019 г. 13:12:532WebException: Unable to connect to the remote server
Община Поповоhttps://popovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:0024.04.2019 г. 13:31:041WebException: Unable to connect to the remote server
Община Пордимhttps://pordim.ob.obmen.local:8443/service1.svc24.04.2019 г. 13:49:5524.04.2019 г. 13:49:550 
Община ПРАВЕЦhttps://pravets.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2624.04.2019 г. 13:51:260 
Община Приморскоhttps://primorsko.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:3924.04.2019 г. 13:50:390 
Община Провадияhttps://provadia.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:2224.04.2019 г. 13:32:471WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Първомайhttps://parvomai.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:51:4224.04.2019 г. 13:51:420 
Община Радневоhttps://radnevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3524.04.2019 г. 13:50:350 
Община Радомирhttps://radomir.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
Община Разградhttps://razgrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5624.04.2019 г. 13:50:560 
Община Разлогhttps://razlog.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:52:0524.04.2019 г. 13:52:050 
Община Ракитовоhttps://rakitovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:51:2524.04.2019 г. 13:51:250 
Община Раковскиhttps://rakovski.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
Община Рилаhttps://rila.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:1524.04.2019 г. 13:50:150 
Община Родопиhttps://rodopi.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:49:0724.04.2019 г. 13:49:070 
Община Романhttps://roman.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:5824.04.2019 г. 13:51:580 
Община Рудоземhttps://rudozem.ob.obmen.local:4449/eGOV24.04.2019 г. 13:51:4624.04.2019 г. 13:51:460 
Община Руенhttps://ruen.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:3524.04.2019 г. 13:50:350 
Община Ружинциhttps://ruzhintsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:1524.04.2019 г. 13:51:150 
Община Русеhttps://ruse.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:32:231WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Садовоhttps://sadovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:4624.04.2019 г. 13:30:411WebException: Unable to connect to the remote server
Община Самоковhttps://samokov.ob.obmen.local:2446/24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Община Самуилhttps://samuil.ob.obmen.local:4449/EGOV24.04.2019 г. 13:50:2224.04.2019 г. 13:50:220 
Община Санданскиhttps://sandanski.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4524.04.2019 г. 13:50:450 
Община Сапарева баняhttps://saparevabanya.ob.obmen.local:4449/EGOV24.04.2019 г. 13:50:08 7235WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
Община Свиленградhttps://svilengrad.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:0224.04.2019 г. 13:52:020 
Община Свищовhttps://svishtov.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Община Свогеhttps://svoge.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:1924.04.2019 г. 13:50:190 
Община Севлиевоhttps://sevlievo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3924.04.2019 г. 13:50:390 
Община Септемвриhttps://septemvri.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:52:0924.04.2019 г. 13:52:090 
Община Силистраhttps://silistra.ob.obmen.local:4449/EGOV24.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:50:340 
Община Симеоновградhttps://simeonovgrad.ob.obmen.local:4449/eGOV24.04.2019 г. 13:51:2924.04.2019 г. 13:51:290 
Община Симитлиhttps://simitli.ob.obmen.local:2445/24.04.2019 г. 13:50:2024.04.2019 г. 13:50:200 
Община Ситовоhttps://sitovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4124.04.2019 г. 13:31:481WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
Община Сливенhttps://sliven.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:0124.04.2019 г. 13:31:021WebException: Unable to connect to the remote server
Община Сливницаhttps://slivnitsa.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:51:3824.04.2019 г. 13:51:380 
Община Сливо полеhttps://slivopole.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:2824.04.2019 г. 13:50:280 
Община Смолянhttps://smolyan.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:12:352WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Смядовоhttps://smyadovo.ob.obmen.local:8443/Service1.svc24.04.2019 г. 13:50:3824.04.2019 г. 13:50:380 
Община Созополhttps://sozopol.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:3924.04.2019 г. 13:12:332WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Сопотhttps://sopot.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:4624.04.2019 г. 13:51:460 
Община Средецhttps://sredets.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИhttps://stamb.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:50:340 
Община Стамболовоhttps://stambolovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:52:0324.04.2019 г. 13:52:030 
Община Стара Загораhttps://starazagora.ob.obmen.local:4449/eGOV24.04.2019 г. 13:51:4924.04.2019 г. 13:51:490 
Община Стражицаhttps://strazhitsa.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:4524.04.2019 г. 13:31:571WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Стралджаhttps://straldzha.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:2524.04.2019 г. 13:33:131WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Стрелчаhttps://strelcha.ob.obmen.local:4449/eGOV24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Община Струмяниhttps://strumyani.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
Община Суворовоhttps://suvorovo.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:51:100 
Община Сухиндолhttps://suhindol.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:3024.04.2019 г. 13:49:300 
Община Съединениеhttps://saedinenie.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:0724.04.2019 г. 13:50:070 
Община Сърницаhttps://sarnitsa.ob.obmen.local:443/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2024.04.2019 г. 13:51:200 
ОБЩИНА ТВЪРДИЦАhttps://tvarditsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:4424.04.2019 г. 13:30:501WebException: Unable to connect to the remote server
Община Тервелhttps://tervel.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
Община Тестоваhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:52:0924.04.2019 г. 13:52:090 
Община Тетевенhttps://teteven.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2024.04.2019 г. 13:30:421WebException: Unable to connect to the remote server
Община Тополовградhttps://topolovgrad.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:51:4024.04.2019 г. 13:51:400 
Община Трекляноhttps://trekliano.ob.obmen.local:4449/eGov24.04.2019 г. 13:50:2719.04.2019 г. 17:10:23367WebException: Unable to connect to the remote server
Община Троянhttps://troyan.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:1524.04.2019 г. 13:51:150 
Община Трънhttps://tran.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:2224.04.2019 г. 13:50:220 
Община Трявнаhttps://tryavna.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:32:071WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Тунджаhttps://tundzha.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:3624.04.2019 г. 13:51:360 
Община Тутраканhttps://tutrakan.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:3524.04.2019 г. 13:51:350 
Община Търговищеhttps://targovishte.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:50:1924.04.2019 г. 13:50:190 
Община Угърчинhttps://ugarchin.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:4024.04.2019 г. 13:51:400 
Община Хайрединhttps://hayredin.ob.obmen.local:4449/EGOV24.04.2019 г. 13:51:0823.04.2019 г. 21:03:0553WebException: Unable to connect to the remote server
Община Харманлиhttps://harmanli.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2224.04.2019 г. 13:51:220 
Община Хасковоhttps://haskovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:31:411WebException: Unable to connect to the remote server
Община Хисаряhttps://hisar.ob.obmen.local:8444/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:5224.04.2019 г. 13:51:520 
Община Хитриноhttps://hitrino.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3024.04.2019 г. 13:50:300 
Община Царевоhttps://tzarevo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:50:340 
Община Цар Калоянhttps://tsarkaloyan.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
Община Ценовоhttps://tsenovo.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:0524.04.2019 г. 13:12:382WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Чавдарhttps://chavdar.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:2624.04.2019 г. 13:51:260 
Община Челопечhttps://chelopech.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
Община Чепелареhttps://chepelare.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:1324.04.2019 г. 13:50:130 
Община Червен брягhttps://chervenbryag.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:1324.04.2019 г. 13:51:130 
Община Чернооченеhttps://chernoochene.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:49:4624.04.2019 г. 13:49:460 
Община Чипровциhttps://chiprovtsi.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3423.04.2019 г. 20:24:2055WebException: Unable to connect to the remote server
Община Чирпанhttps://chirpan.ob.obmen.local:444/submitmsg.php24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:51:100 
Община Чупренеhttps://chuprene.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:1624.04.2019 г. 13:51:160 
Община Шаблаhttps://shabla.ob.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:5124.04.2019 г. 13:51:510 
Община Шуменhttps://shumen.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:12:472WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Ябланицаhttps://yablanitsa.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 12:54:023WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Община Якимовоhttps://iakimovo.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
Община Якорудаhttps://yakoruda.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3824.04.2019 г. 13:50:380 
Община Ямболhttps://yambol.ob.obmen.local24.04.2019 г. 13:50:3824.04.2019 г. 13:50:380 
Общинска администрация - Сунгурлареhttps://sungurlare.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5624.04.2019 г. 13:50:560 
Омбудсмана на Република Българияhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:49:4024.04.2019 г. 13:49:400 
ОП “СОФПРОЕКТ - ОГП“https://sofproect.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:4324.04.2019 г. 13:49:430 
ОСИ Благоевградhttps://osi-blg.nsi.obmen.local:8444/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:0825.02.2019 г. 16:03:054234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Бургасhttps://osi-bgs.nsi.obmen.local:8447/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1025.02.2019 г. 16:03:464234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Варнаhttps://osi-var.nsi.obmen.local:8449/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1225.02.2019 г. 16:03:594234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Велико Търновоhttps://osi-vtr.nsi.obmen.local:8450/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1025.02.2019 г. 16:03:354234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Видинhttps://osi-vid.nsi.obmen.local:8452/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:4625.02.2019 г. 16:03:584234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Врацаhttps://osi-vrc.nsi.obmen.local:8453/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1025.02.2019 г. 16:03:394234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Габровоhttps://osi-gab.nsi.obmen.local:8455/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5525.02.2019 г. 16:03:344234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Добричhttps://osi-dob.nsi.obmen.local:8470/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:0025.02.2019 г. 16:03:384234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Кърджалиhttps://osi-krz.nsi.obmen.local:8457/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1325.02.2019 г. 16:03:364234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Кюстендилhttps://osi-knl.nsi.obmen.local:8459/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4025.02.2019 г. 16:03:394234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Ловечhttps://osi-lov.nsi.obmen.local:8461/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5325.02.2019 г. 16:03:524234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Монтанаhttps://osi-mon.nsi.obmen.local:8462/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5225.02.2019 г. 16:03:204234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИН Благоевградhttps://osin-blg.gdin.obmen.local/Services/3/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
ОСИН Бургасhttps://osin-bgs.gdin.obmen.local/Services/4/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
ОСИН Варнаhttps://osin-var.gdin.obmen.local/Services/25/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1324.04.2019 г. 13:50:130 
ОСИН Велико Търновоhttps://osin-vtr.gdin.obmen.local/Services/26/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:2924.04.2019 г. 13:50:290 
ОСИН Видинhttps://rsin-vid.gdin.obmen.local/Services/27/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
ОСИН Врацаhttps://rsin-vrc.gdin.obmen.local/Services/28/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4224.04.2019 г. 13:50:420 
ОСИН Габровоhttps://rsin-gab.gdin.obmen.local/Services/6/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:0924.04.2019 г. 13:50:090 
ОСИН Добричhttps://rsin-dob.gdin.obmen.local/Services/5/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:3224.04.2019 г. 13:50:320 
ОСИН Кърджалиhttps://rsin-krz.gdin.obmen.local/Services/8/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
ОСИН Кюстендилhttps://rsin-knl.gdin.obmen.local/Services/9/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:0324.04.2019 г. 13:51:030 
ОСИН Ловечhttps://rsin-lov.gdin.obmen.local/Services/10/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4124.04.2019 г. 13:50:410 
ОСИН Монтанаhttps://rsin-mon.gdin.obmen.local/Services/11/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:52:0924.04.2019 г. 13:52:090 
ОСИН Пазарджикhttps://rsin-paz.gdin.obmen.local/Services/12/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
ОСИН Перникhttps://rsin-per.gdin.obmen.local/Services/13/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
ОСИН Плевенhttps://osin-pvn.gdin.obmen.local/Services/14/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:4024.04.2019 г. 13:51:400 
ОСИН Пловдивhttps://osin-pdv.gdin.obmen.local/Services/15/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
ОСИН Разградhttps://rsin-raz.gdin.obmen.local/Services/16/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4224.04.2019 г. 13:50:420 
ОСИН Русеhttps://rsin-rse.gdin.obmen.local/Services/17/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1924.04.2019 г. 13:50:190 
ОСИН Силистраhttps://rsin-sls.gdin.obmen.local/Services/19/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
ОСИН Сливенhttps://rsin-slv.gdin.obmen.local/Services/20/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:2624.04.2019 г. 13:50:260 
ОСИН Смолянhttps://rsin-sml.gdin.obmen.local/Services/21/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
ОСИН Софияhttps://osin-sof.gdin.obmen.local/Services/22/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:49:3424.04.2019 г. 13:49:340 
ОСИН Стара Загораhttps://rsin-szr.gdin.obmen.local/Services/23/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:52:4324.04.2019 г. 13:52:430 
ОСИН Търговищеhttps://rsin-tgv.gdin.obmen.local/Services/24/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1324.04.2019 г. 13:50:130 
ОСИН Хасковоhttps://rsin-hkv.gdin.obmen.local/Services/7/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:3924.04.2019 г. 13:51:390 
ОСИН Шуменhttps://rsin-shu.gdin.obmen.local/Services/18/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1524.04.2019 г. 13:50:150 
ОСИН Ямболhttps://rsin-jam.gdin.obmen.local/Services/29/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:5024.04.2019 г. 13:50:500 
ОСИ Пазарджикhttps://osi-paz.nsi.obmen.local:8464/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:0825.02.2019 г. 16:03:074234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Перникhttps://osi-per.nsi.obmen.local:8468/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:0825.02.2019 г. 16:03:174234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Плевенhttps://osi-pvn.nsi.obmen.local:8466/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2825.02.2019 г. 16:04:004234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Пловдивhttps://osi-pdv.nsi.obmen.local:8469/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5225.02.2019 г. 16:03:374234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Разградhttps://osi-raz.nsi.obmen.local:8467/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1025.02.2019 г. 16:03:364234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Русеhttps://osi-rse.nsi.obmen.local:8465/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5425.02.2019 г. 16:03:464234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Силистраhttps://osi-sls.nsi.obmen.local:8463/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5025.02.2019 г. 16:03:364234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Сливенhttps://osi-slv.nsi.obmen.local:8460/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:3025.02.2019 г. 16:03:314234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Смолянhttps://osi-sml.nsi.obmen.local:8448/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3125.02.2019 г. 16:03:324234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ София-градhttps://osi-sof.nsi.obmen.local:8458/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2625.02.2019 г. 16:03:394234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ София областhttps://osi-sfo.nsi.obmen.local:8456/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:1425.02.2019 г. 16:03:064234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Стара Загораhttps://osi-szr.nsi.obmen.local:8454/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:2725.02.2019 г. 16:03:394234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Търговищеhttps://osi-tgv.nsi.obmen.local:8471/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5225.02.2019 г. 16:03:334233WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Хасковоhttps://osi-hkv.nsi.obmen.local:8446/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5125.02.2019 г. 16:03:374234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Шуменhttps://osi-shu.nsi.obmen.local:8451/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:4125.02.2019 г. 16:03:364234WebException: Unable to connect to the remote server
ОСИ Ямболhttps://osi-jam.nsi.obmen.local:8445/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2325.02.2019 г. 16:03:524233WebException: Unable to connect to the remote server
Патентно ведомство на Република Българияhttps://bpo.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:4724.04.2019 г. 13:49:470 
ПБ "ОРЛИЦА" – ПАМПОРОВОhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:51:100 
Платформа за достъп до обществена информацияhttps://pdoi-government.obmen.local:8443/CS4/EGovService?wsdl24.04.2019 г. 13:50:1424.04.2019 г. 13:50:140 
Почивна база "Слънчев бряг"https://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
Приемна на Министерски съветhttps://priemna.government.obmen.local:4450/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:2724.04.2019 г. 13:50:270 
ПУДООСhttps://pudoos.obmen.local:244424.04.2019 г. 13:50:3724.04.2019 г. 13:50:370 
Район „Приморски”https://primorski-varna.ob.obmen.local:556224.04.2019 г. 13:49:3824.04.2019 г. 13:30:361WebException: Unable to connect to the remote server
Регионален център по трансфузионна хематология Варнаhttps://rcth-var.obmen.local:245224.04.2019 г. 13:52:2210.04.2019 г. 15:51:341054WebException: Unable to connect to the remote server
Регионален център по трансфузионна хематология Плевенhttps://rcth-pvn.obmen.local:245324.04.2019 г. 13:50:5710.04.2019 г. 15:51:301054WebException: Unable to connect to the remote server
Регионален център по трансфузионна хематология Пловдивhttps://rcth-pdv.obmen.local:245424.04.2019 г. 13:51:2410.04.2019 г. 15:52:451054WebException: Unable to connect to the remote server
Регионален център по трансфузионна хематология Стара Загораhttps://rcth-szr.obmen.local:245524.04.2019 г. 13:51:1010.04.2019 г. 15:51:301054WebException: Unable to connect to the remote server
Регионална дирекция 'Охрана - Бургас'https://rdo-bgs.gdo.obmen.local/Services/2/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1224.04.2019 г. 13:50:120 
Регионална Дирекция 'Охрана - Варна'https://rdo-var.gdo.obmen.local/Services/5/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:1224.04.2019 г. 13:51:120 
Регионална дирекция 'Охрана - Велико Търново'https://rdo-vtr.gdo.obmen.local/Services/6/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:1624.04.2019 г. 13:50:160 
Регионална дирекция 'Охрана - Пловдив'https://rdo-pdv.gdo.obmen.local/Services/3/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:50:5624.04.2019 г. 13:50:560 
Регионална дирекция 'Охрана - София'https://rdo-sof.gdo.obmen.local/Services/4/EGovService.asmx24.04.2019 г. 13:51:3324.04.2019 г. 13:51:330 
Регионална дирекция по горите - Берковицаhttps://rugberkovitca.iag.obmen.local:4473/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2224.04.2019 г. 13:50:220 
Регионална дирекция по горите - Благоевградhttps://rugblagoevgrad.iag.obmen.local:4445/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4524.04.2019 г. 13:50:450 
Регионална дирекция по горите - Бургасhttps://rugburgas.iag.obmen.local:4447/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:3024.04.2019 г. 13:51:300 
Регионална дирекция по горите - Варнаhttps://rdgvarna.iag.obmen.local:4453/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4024.04.2019 г. 13:50:400 
Регионална дирекция по горите - Велико Търновоhttps://rdgvtarnovo.iag.obmen.local:4455/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:0524.04.2019 г. 13:51:050 
Регионална дирекция по горите - Кърджалиhttps://rdgkardjali.iag.obmen.local:4471/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Регионална дирекция по горите - Кюстендилhttps://rugkustendil.iag.obmen.local:4448/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2024.04.2019 г. 13:51:200 
Регионална дирекция по горите - Ловечhttps://ruglovetch.iag.obmen.local:4472/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
Регионална дирекция по горите - Пазарджикhttps://rugpazardjik.iag.obmen.local:4470/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3824.04.2019 г. 13:50:380 
Регионална дирекция по горите - Пловдивhttps://rugplovdiv.iag.obmen.local:4467/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1224.04.2019 г. 13:51:120 
Регионална дирекция по горите - Русеhttps://rugruse.iag.obmen.local:4457/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1924.04.2019 г. 13:50:190 
Регионална дирекция по горите - Сливенhttps://rugsliven.iag.obmen.local:4465/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1324.04.2019 г. 13:51:130 
Регионална дирекция по горите - Смолянhttps://rugsmolian.iag.obmen.local:4476/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5624.04.2019 г. 13:49:560 
Регионална дирекция по горите - Софияhttps://rdgsofia.iag.obmen.local:4444/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5524.04.2019 г. 13:50:550 
Регионална дирекция по горите - Стара Загораhttps://rdgstzagora.iag.obmen.local:4454/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5624.04.2019 г. 13:49:560 
Регионална дирекция по горите - Шуменhttps://rugshumen.iag.obmen.local:4456/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1824.04.2019 г. 13:50:180 
Регионална Здравна Инспекция - Софийска Областhttps://rzi-sfo.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
Регионална здравна инспекция - Хасковоhttps://rzi-hkv.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:0324.04.2019 г. 13:32:141WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
Регионална служба ВП - Варнаhttps://varna.vpolice.obmen.local:8406/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:2724.04.2019 г. 13:11:112WebException: Unable to connect to the remote server
Регионална служба ВП - Плевенhttps://pleven.vpolice.obmen.local:8402/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:4824.04.2019 г. 13:11:172WebException: Unable to connect to the remote server
Регионална служба ВП - Пловдивhttps://plovdiv.vpolice.obmen.local:8403/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:31:481WebException: Unable to connect to the remote server
Регионална служба ВП - Сливенhttps://sliven.vpolice.obmen.local:8404/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:3924.04.2019 г. 13:31:341WebException: Unable to connect to the remote server
Регионална служба ВП - Софияhttps://sofia.vpolice.obmen.local:8405/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:11:452WebException: Unable to connect to the remote server
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕНhttps://ruo-slv.obmen.local:242024.04.2019 г. 13:50:2224.04.2019 г. 13:50:220 
Регионално управление на образованието София-градhttps://rio-sof.obmen.local:4443/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5624.04.2019 г. 13:49:560 
РЗИ Благоевградhttps://rzi-blg.obmen.local:240124.04.2019 г. 13:50:0310.04.2019 г. 15:50:591054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Бургасhttps://rzi-bgs.obmen.local:240224.04.2019 г. 13:51:3010.04.2019 г. 15:52:191054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Варнаhttps://rzi-var.obmen.local:240324.04.2019 г. 13:50:2010.04.2019 г. 15:51:301054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Велико Търновоhttps://rzi-vtr.obmen.local:240424.04.2019 г. 13:49:5110.04.2019 г. 15:51:161054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Видинhttps://rzi-vid.obmen.local:240524.04.2019 г. 13:51:1210.04.2019 г. 15:50:451054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Врацаhttps://rzi-vrc.obmen.local:240624.04.2019 г. 13:51:0110.04.2019 г. 15:51:261054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Габровоhttps://rzi-gab.obmen.local:240724.04.2019 г. 13:51:4010.04.2019 г. 15:51:331054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Добричhttps://rzi-dob.obmen.local:240824.04.2019 г. 13:50:3510.04.2019 г. 15:51:331054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Кърджалиhttps://rzi-krz.obmen.local:240924.04.2019 г. 13:51:1110.04.2019 г. 15:52:281054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Кюстендилhttps://rzi-knl.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
РЗИ Ловечhttps://rzi-lov.obmen.local:241024.04.2019 г. 13:50:2610.04.2019 г. 15:52:101054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Монтанаhttps://rzi-mon.obmen.local:241124.04.2019 г. 13:51:0510.04.2019 г. 15:53:501054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Пазарджикhttps://rzi-paz.obmen.local:241224.04.2019 г. 13:51:5010.04.2019 г. 15:51:021054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Перникhttps://rzi-per.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:2419.04.2019 г. 13:46:10378WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Плевенhttps://rzi-pvn.obmen.local:241324.04.2019 г. 13:50:1410.04.2019 г. 15:52:471054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Пловдивhttps://rzi-pdv.obmen.local:241424.04.2019 г. 13:50:2210.04.2019 г. 15:50:501054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Разградhttps://rzi-raz.obmen.local:241524.04.2019 г. 13:51:1110.04.2019 г. 15:52:151054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Русеhttps://rzi-rse.obmen.local:241624.04.2019 г. 13:51:1010.04.2019 г. 15:51:011054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Силистраhttps://rzi-sls.obmen.local:241724.04.2019 г. 13:50:3110.04.2019 г. 15:51:081054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Сливенhttps://rzi-slv.obmen.local:241824.04.2019 г. 13:51:1710.04.2019 г. 15:52:271054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Смолянhttps://rzi-sml.obmen.local:241924.04.2019 г. 13:50:4910.04.2019 г. 15:52:001054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Стара Загораhttps://rzi-szr.obmen.local:242024.04.2019 г. 13:49:4310.04.2019 г. 15:50:491054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Търговищеhttps://rzi-tgv.obmen.local:242124.04.2019 г. 13:50:4810.04.2019 г. 15:51:411054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Шуменhttps://rzi-shu.obmen.local:242224.04.2019 г. 13:51:2910.04.2019 г. 15:51:491054WebException: Unable to connect to the remote server
РЗИ Ямболhttps://rzi-jam.obmen.local:242324.04.2019 г. 13:50:1010.04.2019 г. 15:52:461054WebException: Unable to connect to the remote server
РИОСВ - Благоевградhttps://riosv-blg.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3324.04.2019 г. 13:50:330 
РИОСВ - Бургасhttps://riosv-bgs.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
РИОСВ – Варнаhttps://riosv-var.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:1824.04.2019 г. 13:50:180 
РИОСВ - Велико Търновоhttps://riosv-vtr.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4624.04.2019 г. 13:50:460 
РИОСВ - Врацаhttps://riosv-vrc.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:1524.04.2019 г. 13:51:150 
РИОСВ - Монтанаhttps://riosv-mon.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3624.04.2019 г. 13:50:360 
РИОСВ - Пазарджикhttps://riosv-paz.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
РИОСВ - Перникhttps://riosv-per.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:0924.04.2019 г. 13:50:090 
РИОСВ - Плевенhttps://riosv-pvn.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:4124.04.2019 г. 13:51:410 
РИОСВ - Пловдивhttps://riosv-pdv.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
РИОСВ - Русеhttps://riosv-rse.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
РИОСВ - Смолянhttps://riosv-sml.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:1624.04.2019 г. 13:30:311WebException: Unable to connect to the remote server
РИОСВ-Софияhttps://riosv-sof.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService24.04.2019 г. 13:51:2824.04.2019 г. 13:51:280 
РИОСВ - Стара Загораhttps://riosv-szr.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:1524.04.2019 г. 13:52:150 
РИОСВ - Хасковоhttps://riosv-hkv.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:5924.04.2019 г. 13:49:590 
РИОСВ - Шуменhttps://riosv-shu.obmen.local:8443/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
РУО-Благоевградhttps://ruo-blg.obmen.local:240124.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
РУО-Бургасhttps://ruo-bgs.obmen.local:240224.04.2019 г. 13:50:4924.04.2019 г. 13:50:490 
РУО-Варнаhttps://ruo-var.obmen.local:240324.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
РУО-Велико Търновоhttps://ruo-vtr.obmen.local:240424.04.2019 г. 13:49:3224.04.2019 г. 13:49:320 
РУО-Видинhttps://ruo-vid.obmen.local:240524.04.2019 г. 13:50:0924.04.2019 г. 13:50:090 
РУО-Врацаhttps://ruo-vrc.obmen.local:240624.04.2019 г. 13:50:4524.04.2019 г. 13:50:450 
РУО-Габровоhttps://ruo-gab.obmen.local:240724.04.2019 г. 13:50:5224.04.2019 г. 13:50:520 
РУО-Добричhttps://ruo-dob.obmen.local:240824.04.2019 г. 13:49:5824.04.2019 г. 13:49:580 
РУО-Кърджалиhttps://ruo-krz.obmen.local:240924.04.2019 г. 13:50:2624.04.2019 г. 13:50:260 
РУО-Кюстендилhttps://ruo-knl.obmen.local:241024.04.2019 г. 13:51:0924.04.2019 г. 13:51:090 
РУО-Ловечhttps://ruo-lov.obmen.local:241124.04.2019 г. 13:51:0224.04.2019 г. 13:51:020 
РУО-Монтанаhttps://ruo-mon.obmen.local:241224.04.2019 г. 13:50:5224.04.2019 г. 13:50:520 
РУО-Пазарджикhttps://ruo-paz.obmen.local:241324.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
РУО-Перникhttps://ruo-per.obmen.local:241424.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
РУО-Плевенhttps://ruo-pvn.obmen.local:241524.04.2019 г. 13:50:2424.04.2019 г. 13:50:240 
РУО-Пловдивhttps://ruo-pdv.obmen.local:241624.04.2019 г. 13:50:1424.04.2019 г. 13:50:140 
РУО-Разградhttps://ruo-raz.obmen.local:241724.04.2019 г. 13:51:1224.04.2019 г. 13:51:120 
РУО-Русеhttps://ruo-rse.obmen.local:241824.04.2019 г. 13:50:5224.04.2019 г. 13:50:520 
РУО-Силистраhttps://ruo-sls.obmen.local:241924.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
РУО-Смолянhttps://ruo-sml.obmen.local:242124.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
РУО-София-регионhttps://ruo-sfo.obmen.local:242224.04.2019 г. 13:51:3024.04.2019 г. 13:51:300 
РУО-Стара Загораhttps://ruo-szr.obmen.local:242324.04.2019 г. 13:51:4024.04.2019 г. 13:51:400 
РУО-Търговищеhttps://ruo-tgv.obmen.local:242424.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
РУО-Хасковоhttps://ruo-hkv.obmen.local:242524.04.2019 г. 13:51:0324.04.2019 г. 13:51:030 
РУО-Шуменhttps://ruo-shu.obmen.local:242624.04.2019 г. 13:50:3924.04.2019 г. 13:50:390 
РУО-Ямболhttps://ruo-jam.obmen.local:242724.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
Ръководство на служба Военна полицияhttps://vpolice.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:3424.04.2019 г. 13:31:301WebException: Unable to connect to the remote server
Селскостопанска академияhttps://agriacad.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:51:3024.04.2019 г. 13:51:300 
СИБЕРИЯ-ТЕХНО ЛАЙТИНГ ДЗЗДhttps://logsiberia.co.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
Система за сигурно електронно връчванеhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:50:4424.04.2019 г. 13:50:440 
СО ОП Туризъмhttps://turism.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:1024.04.2019 г. 13:51:100 
СО Район Банкяhttps://bankia.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
СО Район Витошаhttps://vitosha.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
СО Район Връбницаhttps://vrabnitsa.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
СО Район Възражданеhttps://vazrazhdane.so.obmen.local:8443/docexchangeservice/24.04.2019 г. 13:51:0224.04.2019 г. 13:51:020 
СО Район Изгревhttps://izgrev.so.obmen.local:8443/docexchangeservice24.04.2019 г. 13:50:3524.04.2019 г. 13:50:350 
СО Район Илинденhttps://ilinden.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:52:1924.04.2019 г. 13:52:190 
СО Район Искърhttps://iskar.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:2724.04.2019 г. 13:50:270 
СО Район Красна полянаhttps://krasnapoliana.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:4824.04.2019 г. 13:51:480 
СО Район Красно селоhttps://krasnoselo.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
СО Район Кремиковциhttps://kremikovtsi.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:50:340 
СО Район Лозенецhttps://lozenets.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:5924.04.2019 г. 13:49:590 
СО Район Люлинhttps://lyulin.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
СО Район Младостhttps://mladost.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:2824.04.2019 г. 13:49:280 
СО Район Надеждаhttps://nadezhda.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4624.04.2019 г. 13:50:460 
СО Район Нови Искърhttps://noviiskar.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:5224.04.2019 г. 13:32:541WebException: Unable to connect to the remote server
СО Район Оборищеhttps://oborishte.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3224.04.2019 г. 13:31:231WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
СО Район Овча Купелhttps://ovchakupel.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:52:4524.04.2019 г. 13:52:450 
СО Район Панчаревоhttps://pancharevo.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
СО Район Подуянеhttps://poduene.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:0424.04.2019 г. 13:31:561WebException: Unable to connect to the remote server
СО Район Сердикаhttps://serdika.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5924.04.2019 г. 13:50:590 
СО Район Слатинаhttps://slatina.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
СО Район Средецhttps://sredets.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5424.04.2019 г. 13:50:540 
СО Район Студентскиhttps://studentski.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:52:0924.04.2019 г. 13:52:090 
СО - РАЙОН ТРИАДИЦАhttps://triaditsa.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:2824.04.2019 г. 13:50:280 
Софийска вода АДhttps://sofiyskavoda.so.obmen.local:4449/eGov24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
Специализирани Бизнес Системи АДhttps://sbs.co.obmen.local:8443/sbs/services/IEGovService24.04.2019 г. 13:50:5124.04.2019 г. 13:50:510 
СПИСАНИЕ ГОРАhttps://gora.iag.obmen.local:4449/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:4924.04.2019 г. 13:49:490 
СПТО - Столично предприятие за третиране на отпадъциhttps://spto.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:51:3824.04.2019 г. 13:51:380 
Столична общинаhttps://so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:49:3624.04.2019 г. 13:49:360 
Столична Община - Столичен Инспекторатhttps://inspector.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (СОАПИ)https://soapi.so.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Столична Регионална Здравна Инспекцияhttps://rzi-sof.obmen.local:2443/24.04.2019 г. 13:50:2624.04.2019 г. 13:50:260 
Съвет за електронни медииhttps://cem.obmen.local:8443/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:2924.04.2019 г. 13:51:290 
ТД Държавен резерв - гр. Бургасhttps://bgs.statereserve.obmen.local:8401/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
ТД Държавен резерв - гр. Варнаhttps://var.statereserve.obmen.local:8406/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:50:340 
ТД Държавен резерв - гр. Велико Търновоhttps://vtr.statereserve.obmen.local:8407/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4824.04.2019 г. 13:50:480 
ТД Държавен резерв - гр. Плевенhttps://pvn.statereserve.obmen.local:8403/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:2424.04.2019 г. 13:49:240 
ТД Държавен резерв - гр. Пловдивhttps://pdv.statereserve.obmen.local:8402/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:3924.04.2019 г. 13:51:390 
ТД Държавен резерв - гр. Софияhttps://sof.statereserve.obmen.local:8404/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1724.04.2019 г. 13:50:170 
ТД на НАП Бургасhttps://bgs.nap.obmen.local:4454/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:3824.04.2019 г. 13:50:380 
ТД на НАП Варнаhttps://var.nap.obmen.local:4453/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:0724.04.2019 г. 13:50:070 
ТД на НАП Велико Tърновоhttps://vtr.nap.obmen.local:4455/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:1324.04.2019 г. 13:50:130 
ТД на НАП ГДОhttps://gdo.nap.obmen.local:4450/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
ТД на НАП Пловдивhttps://pdv.nap.obmen.local:4452/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:2824.04.2019 г. 13:50:280 
ТД на НАП Софияhttps://sof.nap.obmen.local:4451/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:4124.04.2019 г. 13:50:410 
Тестови участникhttps://testuser.obmen.local:8080/EGov24.04.2019 г. 13:50:4724.04.2019 г. 13:50:470 
Топлофикация Софияhttps://toplo.so.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:49:4124.04.2019 г. 13:49:410 
ТП на НОИ - Благоевградhttps://blg.nssi.obmen.local:4451/eGov24.04.2019 г. 13:50:3024.04.2019 г. 13:50:300 
ТП на НОИ - Бургасhttps://bgs.nssi.obmen.local:4452/eGov24.04.2019 г. 13:50:1924.04.2019 г. 13:50:190 
ТП на НОИ - Варнаhttps://var.nssi.obmen.local:4453/eGov24.04.2019 г. 13:50:2124.04.2019 г. 13:50:210 
ТП на НОИ - Велико Търновоhttps://vtr.nssi.obmen.local:4454/eGov24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
ТП на НОИ - Видинhttps://vid.nssi.obmen.local:4455/eGov24.04.2019 г. 13:49:4424.04.2019 г. 13:49:440 
ТП на НОИ - Врацаhttps://vrc.nssi.obmen.local:4456/eGov24.04.2019 г. 13:50:0524.04.2019 г. 13:50:050 
ТП на НОИ - Габровоhttps://gab.nssi.obmen.local:4457/eGov24.04.2019 г. 13:51:3124.04.2019 г. 13:51:310 
ТП на НОИ - Добричhttps://dob.nssi.obmen.local:4458/eGov24.04.2019 г. 13:49:5124.04.2019 г. 13:49:510 
ТП на НОИ - Кърджалиhttps://krz.nssi.obmen.local:4459/eGov24.04.2019 г. 13:49:0924.04.2019 г. 13:49:090 
ТП на НОИ - Кюстендилhttps://knl.nssi.obmen.local:4460/eGov24.04.2019 г. 13:50:4124.04.2019 г. 13:50:410 
ТП на НОИ - Ловечhttps://lov.nssi.obmen.local:4461/eGov24.04.2019 г. 13:49:2124.04.2019 г. 13:49:210 
ТП на НОИ - Монтанаhttps://mon.nssi.obmen.local:4462/eGov24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
ТП на НОИ - Пазарджикhttps://paz.nssi.obmen.local:4463/eGov24.04.2019 г. 13:50:1924.04.2019 г. 13:50:190 
ТП на НОИ - Перникhttps://per.nssi.obmen.local:4464/eGov24.04.2019 г. 13:50:1624.04.2019 г. 13:50:160 
ТП на НОИ - Плевенhttps://pvn.nssi.obmen.local:4465/eGov24.04.2019 г. 13:50:1924.04.2019 г. 13:50:190 
ТП на НОИ - Пловдивhttps://pdv.nssi.obmen.local:4466/eGov24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
ТП на НОИ - Разградhttps://raz.nssi.obmen.local:4467/eGov24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
ТП на НОИ - Русеhttps://rse.nssi.obmen.local:4468/eGov24.04.2019 г. 13:50:4324.04.2019 г. 13:50:430 
ТП на НОИ - Силистраhttps://sls.nssi.obmen.local:4469/eGov24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
ТП на НОИ - Сливенhttps://slv.nssi.obmen.local:4470/eGov24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
ТП на НОИ - Смолянhttps://sml.nssi.obmen.local:4471/eGov24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:50:100 
ТП на НОИ - София-градhttps://sof.nssi.obmen.local:4478/eGov24.04.2019 г. 13:49:0824.04.2019 г. 13:49:080 
ТП на НОИ – София-областhttps://sfo.nssi.obmen.local:4472/eGov24.04.2019 г. 13:49:3824.04.2019 г. 13:49:380 
ТП на НОИ - Стара Загораhttps://szr.nssi.obmen.local:4473/eGov24.04.2019 г. 13:51:5024.04.2019 г. 13:51:500 
ТП на НОИ - Търговищеhttps://tgv.nssi.obmen.local:4474/eGov24.04.2019 г. 13:49:2524.04.2019 г. 13:49:250 
ТП на НОИ - Хасковоhttps://hkv.nssi.obmen.local:4475/eGov24.04.2019 г. 13:51:4524.04.2019 г. 13:51:450 
ТП на НОИ - Шуменhttps://shu.nssi.obmen.local:4476/eGov24.04.2019 г. 13:50:3124.04.2019 г. 13:50:310 
ТП на НОИ - Ямболhttps://jam.nssi.obmen.local:4479/eGov24.04.2019 г. 13:51:0324.04.2019 г. 13:51:030 
ТСБ Северhttps://tsb-sever.nsi.obmen.local:8477/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:5124.04.2019 г. 13:49:510 
ТСБ Северозападhttps://tsb-severozapad.nsi.obmen.local:8476/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:0225.02.2019 г. 16:03:264234WebException: Unable to connect to the remote server
ТСБ Североизтокhttps://tsb-severoiztok.nsi.obmen.local:8475/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:49:3225.02.2019 г. 16:03:374234WebException: Unable to connect to the remote server
ТСБ Югhttps://tsb-yug.nsi.obmen.local:8473/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1325.02.2019 г. 16:03:334233WebException: Unable to connect to the remote server
ТСБ Югозападhttps://tsb-yugozapad.nsi.obmen.local:8472/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1025.02.2019 г. 16:03:524234WebException: Unable to connect to the remote server
ТСБ Югоизтокhttps://tsb-yugoiztok.nsi.obmen.local:8474/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:4825.02.2019 г. 16:04:064234WebException: Unable to connect to the remote server
Учебен център на МОНhttps://mon-coo.obmen.local:250824.04.2019 г. 13:49:3824.04.2019 г. 13:49:380 
Фонд Научни изследванияhttps://fni.obmen.local:8443/EDocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:31:111WebException: The operation has timed out
Фонд Социална Закрилаhttps://fsz.obmen.local:244424.04.2019 г. 13:50:2924.04.2019 г. 13:50:290 
Фонд условия на трудhttps://fut.mlsp.obmen.local:4449/eGov24.04.2019 г. 13:51:1424.04.2019 г. 13:51:140 
ЦАПК ПРОГРЕС ГРУПhttps://progress.co.obmen.local/EGovService.svc24.04.2019 г. 13:51:36 33033WebException: Unable to connect to the remote server
Централен регистър на особените залозиhttps://croz.justice.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:3405.03.2019 г. 12:31:283640WebException: Unable to connect to the remote server
Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи - Софияhttps://clozf.babh.obmen.local:8429/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2624.04.2019 г. 13:50:260 
Централна лаборатория за химични изпитвания и контролhttps://clhik.babh.obmen.local:8431/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:2524.04.2019 г. 13:50:250 
Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екологияhttps://clvsee.babh.obmen.local:8432/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:51:5724.04.2019 г. 13:51:570 
Централна лаборатория по карантина на растениятаhttps://clkr.babh.obmen.local:8433/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:5524.04.2019 г. 13:50:550 
Център за асистирана репродукцияhttps://cap.obmen.local:245724.04.2019 г. 13:51:5510.04.2019 г. 15:52:041054WebException: Unable to connect to the remote server
Център за Градска Мобилностhttps://sofiatraffic.so.obmen.local:4449/eGov24.04.2019 г. 13:51:2624.04.2019 г. 13:51:260 
Център за информационно осигуряване на образованиетоhttps://cioo.obmen.local:250724.04.2019 г. 13:52:0124.04.2019 г. 13:52:010 
Център за оценка на риска по хранителната веригаhttps://corhv.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:49:5824.04.2019 г. 13:49:580 
Център за оценяване в предучилищното и училищното образованиеhttps://ckoko.obmen.local:251124.04.2019 г. 13:50:1924.04.2019 г. 13:50:190 
Център за развитие на човешките ресурси към МОНhttps://hrdc.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:1324.04.2019 г. 13:51:130 
Център за развитие на човешките ресурси към МТСПhttps://chrdri.obmen.local:2443/24.04.2019 г. 13:50:3824.04.2019 г. 13:50:380 
Център за учебно-тренировъчни фирмиhttps://buct.obmen.local:250324.04.2019 г. 13:50:3424.04.2019 г. 13:50:340 
Център логистика и подготовка - ВПhttps://logistics.vpolice.obmen.local:8401/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:50:1024.04.2019 г. 13:11:232WebException: Unable to connect to the remote server
Център на промишлеността на Република България в Москваhttps://edelivery.obmen.local/SEOSService.svc24.04.2019 г. 13:50:1624.04.2019 г. 13:50:160 
ЦНСССКЦИЕhttps://china2ceec.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:1224.04.2019 г. 13:51:120 
ЦОИДУЕМhttps://coiduem.mon.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:50:5424.04.2019 г. 13:31:251WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
ЦСМП Благоевградhttps://csmp-blg.obmen.local:242424.04.2019 г. 13:50:4210.04.2019 г. 15:52:031054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Бургасhttps://csmp-bgs.obmen.local:242524.04.2019 г. 13:52:2410.04.2019 г. 15:52:461054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Варнаhttps://csmp-var.obmen.local:242624.04.2019 г. 13:50:1810.04.2019 г. 15:51:301054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Велико Търновоhttps://csmp-vtr.obmen.local:242724.04.2019 г. 13:50:1710.04.2019 г. 15:51:291054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Видинhttps://csmp-vid.obmen.local:242824.04.2019 г. 13:51:2910.04.2019 г. 15:52:481054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Врацаhttps://csmp-vrc.obmen.local:242924.04.2019 г. 13:49:4910.04.2019 г. 15:50:501054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Габровоhttps://csmp-gab.obmen.local:243024.04.2019 г. 13:51:1010.04.2019 г. 15:52:461054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Добричhttps://csmp-dob.obmen.local:243124.04.2019 г. 13:50:4410.04.2019 г. 15:53:141054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Кърджалиhttps://csmp-krz.obmen.local:243224.04.2019 г. 13:50:2710.04.2019 г. 15:51:151054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Кюстендилhttps://csmp-knl.obmen.local:243324.04.2019 г. 13:52:1110.04.2019 г. 15:51:231054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Ловечhttps://csmp-lov.obmen.local:243424.04.2019 г. 13:50:2910.04.2019 г. 15:52:061054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Монтанаhttps://csmp-mon.obmen.local:243524.04.2019 г. 13:51:3810.04.2019 г. 15:53:021054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Пазарджикhttps://csmp-paz.obmen.local:243624.04.2019 г. 13:50:4910.04.2019 г. 15:51:031054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Перникhttps://csmp-per.obmen.local:243724.04.2019 г. 13:50:5910.04.2019 г. 15:51:531054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Плевенhttps://csmp-pvn.obmen.local:243824.04.2019 г. 13:52:0110.04.2019 г. 15:52:001054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Пловдивhttps://csmp-pdv.obmen.local:243924.04.2019 г. 13:50:5910.04.2019 г. 15:51:371054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Разградhttps://csmp-raz.obmen.local:244024.04.2019 г. 13:50:1010.04.2019 г. 15:50:591054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Русеhttps://csmp-rse.obmen.local:244124.04.2019 г. 13:50:5010.04.2019 г. 15:51:331054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Силистраhttps://csmp-sls.obmen.local:244224.04.2019 г. 13:50:3010.04.2019 г. 15:51:481054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Сливенhttps://csmp-slv.obmen.local:244324.04.2019 г. 13:52:1710.04.2019 г. 15:51:421054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Смолянhttps://csmp-sml.obmen.local:244424.04.2019 г. 13:50:0510.04.2019 г. 15:51:021054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Софияhttps://csmp-sof.obmen.local:244624.04.2019 г. 13:52:3210.04.2019 г. 15:51:011054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Стара Загораhttps://csmp-szr.obmen.local:244524.04.2019 г. 13:50:4210.04.2019 г. 15:51:071054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Търговищеhttps://csmp-tgv.obmen.local:244724.04.2019 г. 13:50:1510.04.2019 г. 15:51:231054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Хасковоhttps://csmp-hkv.obmen.local:244824.04.2019 г. 13:50:3210.04.2019 г. 15:51:331054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Шуменhttps://csmp-shu.obmen.local:244924.04.2019 г. 13:51:0310.04.2019 г. 15:53:491054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦСМП Ямболhttps://csmp-jam.obmen.local:245024.04.2019 г. 13:50:3710.04.2019 г. 15:51:371054WebException: Unable to connect to the remote server
ЦТБ с. Соколовоhttps://sokolovo.statereserve.obmen.local:8405/CommServices/DocExchangeService24.04.2019 г. 13:52:2324.04.2019 г. 13:52:230 
ЦУ на НАПhttps://nap.obmen.local:4449/Messaging.svc24.04.2019 г. 13:51:4024.04.2019 г. 13:51:400 
Югозападно Държавно Предприятие ДПhttps://uzdp.obmen.local:8443/Service1.svc24.04.2019 г. 13:50:0624.04.2019 г. 13:50:060 
Oбщина Девняhttps://devnya.ob.obmen.local:8443/DocExchangeService/24.04.2019 г. 13:50:5224.04.2019 г. 13:50:520 
USWhttps://usw.obmen.local:8080/EGov24.04.2019 г. 13:51:2703.01.2019 г. 17:26:508223WebException: Unable to connect to the remote server
 Брой: 959