Акстър
Модул за следене на оперативността на електронния обмен
Статус на възли - търсене
Издърпайте заглавието на колоната, за да групирате по тази колона
Име на възел (Сортиране по възходящ ред)
Последна проверка 
Последно е оперирал на 
Има грешки 
Брой грешки 
 
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
Агенция за публичните предприятия и контрол10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:31:200
Агенция за социално подпомагане10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 20:13:261
Агенция за устойчиво енергийно развитие10.04.2020 г. 20:31:3510.04.2020 г. 19:55:062
Агенция за хората с увреждания10.04.2020 г. 20:32:3410.04.2020 г. 20:32:340
Агенция за ядрено регулиране10.04.2020 г. 20:31:3010.04.2020 г. 20:31:300
Агенция Митници10.04.2020 г. 20:30:3610.04.2020 г. 20:30:360
Агенция по вписванията10.04.2020 г. 20:32:0610.04.2020 г. 20:32:060
Агенция по геодезия, картография и кадастър10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 20:31:410
Агенция по заетостта10.04.2020 г. 20:31:4610.04.2020 г. 20:31:460
Агенция по обществени поръчки10.04.2020 г. 20:31:2810.04.2020 г. 20:31:280
Агенция Пътна инфраструктура10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
Агробиоинститут Костинброд10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Администрация на президента10.04.2020 г. 20:31:4910.04.2020 г. 20:31:490
АКСТЪР - ТУ-София - Технологии ЕООД10.04.2020 г. 20:30:3610.04.2020 г. 20:30:360
Антидопингов Център10.04.2020 г. 20:31:3110.04.2020 г. 20:31:310
Басейнова дирекция Дунавски район10.04.2020 г. 20:31:0410.04.2020 г. 20:31:040
Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 20:12:061
Басейнова дирекция Източнобеломорски район10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
Басейнова Дирекция Черноморски район10.04.2020 г. 20:30:2110.04.2020 г. 20:30:210
Брайт Комплекс10.04.2020 г. 20:30:1612.03.2020 г. 17:31:032317
Българска агенция за инвестиции10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 20:11:531
Българска агенция по безопасност на храните10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
Български институт по метрология10.04.2020 г. 20:31:3610.04.2020 г. 20:31:360
Висш съдебен съвет10.04.2020 г. 20:30:3110.04.2020 г. 20:30:310
Военна академия „Г.С.Раковски“10.04.2020 г. 20:32:3010.04.2020 г. 20:32:300
ГИС София ЕООД10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Главна дирекция "Охрана"10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
Горска семеконтролна станция - Пловдив10.04.2020 г. 20:31:4310.04.2020 г. 20:31:430
Горска семеконтролна станция - София10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
Гражданска Въздухоплавателна Администрация10.04.2020 г. 20:32:0410.04.2020 г. 20:32:040
ДАВИД Холдинг АД10.04.2020 г. 20:31:4501.04.2020 г. 15:07:26731
Дипломатически институт към МВнР10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 20:31:410
Дир. „Бюро по труда" - гр. София-Изток10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
Дир. „Бюро по труда" - гр. София-Люлин10.04.2020 г. 20:30:2810.04.2020 г. 20:30:280
Дир. „Бюро по труда" - гр. София-Сердика10.04.2020 г. 20:30:1510.04.2020 г. 20:30:150
Дирекция „Бюро по труда" - гр. София-Възраждане10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
Дирекция за Национален Строителен Контрол10.04.2020 г. 20:30:3210.04.2020 г. 20:30:320
Дирекция Морска Администрация - Бургас10.04.2020 г. 20:32:0010.04.2020 г. 16:02:1515
Дирекция Морска Администрация - Варна10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 16:01:1815
Дирекция национален парк Пирин10.04.2020 г. 20:30:1510.04.2020 г. 20:30:150
ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВРАЧАНСКИ БАЛКАН10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ10.04.2020 г. 20:30:2810.04.2020 г. 20:30:280
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНА10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РИЛСКИ МАНАСТИР10.04.2020 г. 20:32:1810.04.2020 г. 20:32:180
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РУСЕНСКИ ЛОМ10.04.2020 г. 20:32:3410.04.2020 г. 20:32:340
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИ10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ШУМЕНСКО ПЛАТО10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Дирекция „Регионална служба по заетостта" гр. Благоевград10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
Дирекция „Регионална служба по заетостта" гр. Бургас10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
Дирекция „Регионална служба по заетостта" гр. Варна10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
Дирекция „Регионална служба по заетостта" гр. Ловеч10.04.2020 г. 20:30:3710.04.2020 г. 20:30:370
Дирекция „Регионална служба по заетостта" гр. Монтана10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
Дирекция „Регионална служба по заетостта" гр. Пловдив10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
Дирекция „Регионална служба по заетостта" гр. Русе10.04.2020 г. 20:30:5710.04.2020 г. 20:30:570
Дирекция „Регионална служба по заетостта" гр. София10.04.2020 г. 20:30:4110.04.2020 г. 20:30:410
Дирекция „Регионална служба по заетостта" гр. Хасково10.04.2020 г. 20:30:3710.04.2020 г. 20:30:370
Дирекция Речен надзор - Лом10.04.2020 г. 20:31:4010.04.2020 г. 16:02:1415
Дирекция Речен надзор - Русе10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 16:01:2315
Дирекция СДО ТД на НАП - София10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
Добруджански земеделски институт Генерал Тошево10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Долно нанагорнище10.04.2020 г. 20:31:1231.10.2019 г. 21:50:5412799
Дом за медико-социални грижи за деца Благоевград10.04.2020 г. 20:30:58 539
Дом за медико-социални грижи за деца Бузовград10.04.2020 г. 20:30:15 539
Дом за медико-социални грижи за деца Бургас10.04.2020 г. 20:30:33 539
Дом за медико-социални грижи за деца Варна10.04.2020 г. 20:30:33 539
Дом за медико-социални грижи за деца Видин10.04.2020 г. 20:30:31 539
Дом за медико-социални грижи за деца Дебелец10.04.2020 г. 20:30:38 539
Дом за медико-социални грижи за деца Добрич10.04.2020 г. 20:30:32 540
Дом за медико-социални грижи за деца Кърджали10.04.2020 г. 20:30:28 540
Дом за медико-социални грижи за деца Плевен10.04.2020 г. 20:30:32 540
Дом за медико-социални грижи за деца Св. Иван Рилски10.04.2020 г. 20:30:26 540
Дом за медико-социални грижи за деца Сливен10.04.2020 г. 20:30:16 540
Дом за медико-социални грижи за деца Стара загора10.04.2020 г. 20:30:34 540
Дом за медико-социални грижи за деца Хасково10.04.2020 г. 20:30:36 540
ДП Научно производствен център София10.04.2020 г. 20:31:1110.04.2020 г. 20:31:110
ДПП Беласица10.04.2020 г. 20:31:4010.04.2020 г. 20:31:400
Държавен културен институт към МВнР10.04.2020 г. 20:31:5410.04.2020 г. 20:31:540
Държавен логопедичен център10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
Държавен Фонд Земеделие10.04.2020 г. 20:31:2304.09.2019 г. 13:55:0417138
Държавна агенция архиви10.04.2020 г. 20:31:2410.04.2020 г. 20:31:240
Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:14:181
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси10.04.2020 г. 20:32:1310.04.2020 г. 20:32:130
Държавна агенция електронно управление10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Държавна агенция за закрила на детето10.04.2020 г. 20:31:5810.04.2020 г. 20:31:580
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
Държавна агенция „Национална сигурност”10.04.2020 г. 20:32:0831.10.2019 г. 21:52:0912799
Държавна агенция „Разузнаване“10.04.2020 г. 20:31:0831.10.2019 г. 21:52:0112799
Държавна агенция "Технически операции"10.04.2020 г. 20:30:5610.04.2020 г. 20:12:261
Държавна комисия по сигурността на информацията10.04.2020 г. 20:31:5710.04.2020 г. 20:31:570
Държавна комисия по хазарта10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
Държавна психиатрична болница Бяла10.04.2020 г. 20:30:33 538
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм10.04.2020 г. 20:30:15 538
Държавна психиатрична болница Карлуково10.04.2020 г. 20:30:34 538
Държавна психиатрична болница Кърджали10.04.2020 г. 20:30:33 538
Държавна психиатрична болница Ловеч10.04.2020 г. 20:30:31 538
Държавна психиатрична болница Нови Искър10.04.2020 г. 20:30:35 538
Държавна психиатрична болница Пазарджик10.04.2020 г. 20:30:35 538
Държавна психиатрична болница Раднево10.04.2020 г. 20:30:30 538
Държавна психиатрична болница Царев брод10.04.2020 г. 20:30:34 538
Държавна психиатрична болница Церова кория10.04.2020 г. 20:30:59 538
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Държавно предприятие Управление и стопанисване на язовири10.04.2020 г. 20:30:2610.04.2020 г. 20:30:260
ЕТРАЛУКС С.А – КЛОН БЪЛГАРИЯ10.04.2020 г. 20:32:0810.04.2020 г. 20:32:080
Затвор Белене10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Затвор Бобовдол10.04.2020 г. 20:31:5110.04.2020 г. 20:31:510
Затвор Бургас10.04.2020 г. 20:31:0610.04.2020 г. 20:31:060
Затвор Варна10.04.2020 г. 20:31:5610.04.2020 г. 20:31:560
Затвор Враца10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Затвор Ловеч10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
Затвор Пазарджик10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Затвор Плевен10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Затвор Пловдив10.04.2020 г. 20:31:3510.04.2020 г. 20:31:350
Затвор Сливен10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
Затвор София10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
Затвор Стара Загора10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на МОН10.04.2020 г. 20:31:4610.04.2020 г. 20:31:460
Земеделски институт Стара Загора10.04.2020 г. 20:31:1910.04.2020 г. 20:31:190
Земеделски институт Шумен10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:31:390
ИА Българска служба за акредитация10.04.2020 г. 20:31:0610.04.2020 г. 17:11:4711
ИА Национален Филмов Център10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
ИА Одит на средствата от Европейския съюз10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
ИА Оперативна Програма Наука и Образование за Интелигентен Растеж10.04.2020 г. 20:30:1410.04.2020 г. 20:30:140
ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав"10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:12:571
ИА Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация ОО Русе10.04.2020 г. 20:31:1410.04.2020 г. 20:31:140
Изпълнителна агенция Борба с градушките10.04.2020 г. 20:30:2110.04.2020 г. 20:30:210
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело10.04.2020 г. 20:32:3410.04.2020 г. 20:32:340
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда10.04.2020 г. 20:32:3110.04.2020 г. 20:32:310
Изпълнителна агенция Железопътна Администрация10.04.2020 г. 20:31:4810.04.2020 г. 20:31:480
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия10.04.2020 г. 20:32:0810.04.2020 г. 20:13:371
Изпълнителна агенция Медицински надзор10.04.2020 г. 20:31:0410.04.2020 г. 20:31:040
Изпълнителна агенция „Морска администрация“10.04.2020 г. 20:31:4710.04.2020 г. 16:01:3715
Изпълнителна агенция по горите10.04.2020 г. 20:32:4210.04.2020 г. 20:32:420
Изпълнителна агенция по лекарствата10.04.2020 г. 20:31:3010.04.2020 г. 20:31:300
Изпълнителна агенция по лозата и виното10.04.2020 г. 20:30:4711.10.2018 г. 17:42:4746741
Изпълнителна агенция по околна среда10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури10.04.2020 г. 20:30:5810.04.2020 г. 20:12:151
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството/ИАСРЖ/10.04.2020 г. 20:32:2110.04.2020 г. 20:32:210
Изпълнителна Агенция по Сортоизпитване, Апробация и Семеконтрол10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:31:390
Индекс-България ООД.10.04.2020 г. 20:31:3902.04.2020 г. 13:24:40658
Институт по аграрна икономика София10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Институт по декоративни растения София10.04.2020 г. 20:31:4010.04.2020 г. 20:31:400
Институт по животновъдни науки Костинброд10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
Институт по зеленчукови култури Марица Пловдив10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик Русе10.04.2020 г. 20:31:2810.04.2020 г. 20:31:280
Институт по земеделие Карнобат10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Институт по земеделие Кюстендил10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Институт по консервиране и качество на храните Пловдив10.04.2020 г. 20:31:4910.04.2020 г. 20:31:490
Институт по криобиология и хранителни технологии София10.04.2020 г. 20:30:4210.04.2020 г. 20:30:420
Институт по лозарство и винарство Плевен10.04.2020 г. 20:30:2610.04.2020 г. 20:30:260
Институт по овощарство Пловдив10.04.2020 г. 20:31:1910.04.2020 г. 20:31:190
Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"10.04.2020 г. 20:31:3331.10.2019 г. 21:51:5212799
Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Институт по полски култури Чирпан10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Институт по публична администрация10.04.2020 г. 20:30:1510.04.2020 г. 20:30:150
Институт по растителни генетични ресурси Константин Малков Садово10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
Институт по рибарство и аквакултури Пловдив10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
Институт по рибни ресурси Варна10.04.2020 г. 20:32:0710.04.2020 г. 20:32:070
Институт по розата и етеричномаслените култури Казанлък10.04.2020 г. 20:31:5810.04.2020 г. 20:31:580
Институт по тютюна и тютюневите изделия Марково10.04.2020 г. 20:32:1210.04.2020 г. 20:32:120
Институт по фуражни култури Плевен10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
Институт по царевицата Кнежа10.04.2020 г. 20:31:0110.04.2020 г. 20:31:010
Информационен Център на Министерство на Отбраната10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:13:151
Информационно обслужване АД10.04.2020 г. 20:32:0710.04.2020 г. 20:32:070
ИПАЗР Пушкаров София10.04.2020 г. 20:30:2010.04.2020 г. 20:30:200
Комисия за енергийно и водно регулиране10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
Комисия за защита на конкуренцията10.04.2020 г. 20:32:0010.04.2020 г. 20:32:000
Комисия за защита на личните данни10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
Комисия за защита на потребителите10.04.2020 г. 20:31:0610.04.2020 г. 20:31:060
Комисия за защита на потребителите - РД Бургас10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Комисия за защита на потребителите - РД Варна10.04.2020 г. 20:31:4610.04.2020 г. 20:31:460
Комисия за защита на потребителите - РД Монтана10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
Комисия за защита на потребителите - РД Пловдив10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Комисия за защита на потребителите - РД Русе10.04.2020 г. 20:32:3310.04.2020 г. 20:32:330
Комисия за защита на потребителите - РД София10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 20:30:450
Комисия за защита от дискриминация10.04.2020 г. 20:31:0731.10.2019 г. 21:51:3212799
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 20:31:410
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори10.04.2020 г. 20:31:4210.04.2020 г. 20:31:420
Комисия за регулиране на съобщенията10.04.2020 г. 20:31:5610.04.2020 г. 20:31:560
Комисия за финансов надзор10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
Контракс АД10.04.2020 г. 20:32:4616.01.2020 г. 14:54:296725
КРДОПБГДСРСБНА10.04.2020 г. 20:31:5610.04.2020 г. 20:31:560
Лесозащитна станция – Варна10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
Лесозащитна станция – Пловдив10.04.2020 г. 20:31:2110.04.2020 г. 20:31:210
Лесозащитна станция – София10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:31:320
Летище София АД10.04.2020 г. 20:30:1610.04.2020 г. 20:30:160
МВР-Академия на МВР (АМВР)10.04.2020 г. 20:31:0510.04.2020 г. 20:31:050
МВР-Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП)10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
МВР-Главна дирекция Гранична полиция (ГДГП)10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
МВР-Главна дирекция Национална полиция (ГДНП)10.04.2020 г. 20:32:0110.04.2020 г. 20:32:010
МВР-Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населинието (ГДПБЗН)10.04.2020 г. 20:30:4210.04.2020 г. 20:30:420
МВР-Дирекция Комуникационни и информационни системи (ДКИС)10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
МВР-Дирекция Миграция (ДМ)10.04.2020 г. 20:30:3810.04.2020 г. 20:30:380
МВР-Дирекция Национална система 112 (ДНС 112)10.04.2020 г. 20:30:3610.04.2020 г. 20:30:360
МВР-Дирекция Управление на собствеността и социални дейности (ДУССД)10.04.2020 г. 20:30:1610.04.2020 г. 20:30:160
МВР-Медицински институт (МИ)10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
МВР-Областна дирекция на МВР-Благоевград (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
МВР-Областна дирекция на МВР-Бургас (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
МВР-Областна дирекция на МВР-Варна (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
МВР-Областна дирекция на МВР-Велико Търново (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
МВР-Областна дирекция на МВР-Видин (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:5710.04.2020 г. 20:31:570
МВР-Областна дирекция на МВР-Враца (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:32:2610.04.2020 г. 20:32:260
МВР-Областна дирекция на МВР-Габрово (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:4510.04.2020 г. 20:31:450
МВР-Областна дирекция на МВР-Добрич (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:0410.04.2020 г. 20:31:040
МВР-Областна дирекция на МВР-Кърджали (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
МВР-Областна дирекция на МВР-Кюстендил (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:32:1810.04.2020 г. 20:32:180
МВР-Областна дирекция на МВР-Ловеч (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 20:30:450
МВР-Областна дирекция на МВР-Монтана (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
МВР-Областна дирекция на МВР-Пазарджик (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
МВР-Областна дирекция на МВР-Перник (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:32:4610.04.2020 г. 20:32:460
МВР-Областна дирекция на МВР-Плевен (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:32:2510.04.2020 г. 20:32:250
МВР-Областна дирекция на МВР-Пловдив (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
МВР-Областна дирекция на МВР-Разград (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:2810.04.2020 г. 20:31:280
МВР-Областна дирекция на МВР-Русе (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:0410.04.2020 г. 20:31:040
МВР-Областна дирекция на МВР-Силистра (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:32:2510.04.2020 г. 20:32:250
МВР-Областна дирекция на МВР-Сливен (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
МВР-Областна дирекция на МВР-Смолян (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:30:4310.04.2020 г. 20:30:430
МВР-Областна дирекция на МВР-София-област (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:32:3410.04.2020 г. 20:32:340
МВР-Областна дирекция на МВР-Стара Загора (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:30:1410.04.2020 г. 20:30:140
МВР-Областна дирекция на МВР-Търговище (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
МВР-Областна дирекция на МВР-Хасково (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:1410.04.2020 г. 20:31:140
МВР-Областна дирекция на МВР-Шумен (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:30:5810.04.2020 г. 20:30:580
МВР-Областна дирекция на МВР-Ямбол (ОДМВР)10.04.2020 г. 20:31:5610.04.2020 г. 20:31:560
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Аерогари (РДГП)10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Бургас (РДГП)10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 20:31:410
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Драгоман (РДГП)10.04.2020 г. 20:32:3610.04.2020 г. 20:32:360
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Елхово (РДГП)10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Кюстендил (РДГП)10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Русе (РДГП)10.04.2020 г. 20:32:2910.04.2020 г. 20:32:290
МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-Смолян (РДГП)10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Благоевград (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:5310.04.2020 г. 20:31:530
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Бургас (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Варна (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Велико Търново (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Видин (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Враца (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:30:5710.04.2020 г. 20:30:570
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Габрово (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Добрич (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Кърджали (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Кюстендил (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Ловеч (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:4510.04.2020 г. 20:31:450
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Монтана (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:2810.04.2020 г. 20:31:280
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Пазарджик (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Перник (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:30:5710.04.2020 г. 20:30:570
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Плевен (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Пловдив (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:30:2010.04.2020 г. 20:30:200
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Разград (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:1210.04.2020 г. 20:31:120
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Русе (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:32:1210.04.2020 г. 20:32:120
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Силистра (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:4510.04.2020 г. 20:31:450
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Сливен (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:4010.04.2020 г. 20:31:400
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Смолян (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:32:0910.04.2020 г. 20:32:090
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-София (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:4810.04.2020 г. 20:31:480
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Стара Загора (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Търговище (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Хасково (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Шумен (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Ямбол (РДПБЗН)10.04.2020 г. 20:32:3210.04.2020 г. 20:32:320
МВР-Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
МВР-Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (СДПБЗН)10.04.2020 г. 20:32:0110.04.2020 г. 20:32:010
Метрополитен София10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
МИКСИ ООД10.04.2020 г. 20:33:0710.04.2020 г. 20:33:070
Министерски съвет10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
Министерство на външните работи10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Министерство на вътрешните работи10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
Министерство на енергетиката10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
Министерство на здравеопазването10.04.2020 г. 20:31:0410.04.2020 г. 20:31:040
Министерство на земеделието и храните10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
Министерство на икономиката10.04.2020 г. 20:31:1210.04.2020 г. 20:31:120
Министерство на културата10.04.2020 г. 20:32:1110.04.2020 г. 20:32:110
Министерство на младежта и спорта10.04.2020 г. 20:30:1510.04.2020 г. 20:30:150
Министерство на образованието и науката10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Министерство на околната среда и водите10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
Министерство на отбраната10.04.2020 г. 20:31:5410.04.2020 г. 20:31:540
Министерство на правосъдието10.04.2020 г. 20:31:1310.04.2020 г. 20:31:130
Министерство на регионалното развитие и благоустройството10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията10.04.2020 г. 20:32:3210.04.2020 г. 20:32:320
Министерство на труда и социалната политика10.04.2020 г. 20:30:4910.04.2020 г. 20:30:490
Министерство на Туризма10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Министерство на финансите10.04.2020 г. 20:32:0110.04.2020 г. 20:32:010
НАГ Столична община10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Народно събрание на Република България10.04.2020 г. 20:30:1510.04.2020 г. 20:30:150
Научен център по бубарство Враца10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Научен център по земеделие и животновъдство Смолян10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Научен център по земеделие Средец10.04.2020 г. 20:31:4410.04.2020 г. 20:31:440
Научен център по земеделие Търговище10.04.2020 г. 20:31:4410.04.2020 г. 20:31:440
Национален дворец на децата10.04.2020 г. 20:31:2810.04.2020 г. 20:31:280
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт10.04.2020 г. 20:31:4210.04.2020 г. 20:31:420
Национален Земеделски Музей10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
Национален Инспекторат по Образованието10.04.2020 г. 20:30:2310.04.2020 г. 20:30:230
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО10.04.2020 г. 20:30:4310.04.2020 г. 20:30:430
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ10.04.2020 г. 20:32:3910.04.2020 г. 20:32:390
Национален институт на правосъдието10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
Национален музей на образованието - Габрово10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
Национален осигурителен институт - ЦУ на НОИ10.04.2020 г. 20:31:2810.04.2020 г. 19:19:314
Национален парк Рила10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
Национален статистически институт10.04.2020 г. 20:30:5410.04.2020 г. 20:30:540
Национален студентски дом10.04.2020 г. 20:31:1210.04.2020 г. 20:31:120
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти10.04.2020 г. 20:30:5431.10.2019 г. 21:52:0112799
Национален център за информация и документация (НАЦИД)10.04.2020 г. 20:30:3710.04.2020 г. 20:30:370
Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ10.04.2020 г. 20:30:3110.04.2020 г. 20:30:310
Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти10.04.2020 г. 20:30:4910.04.2020 г. 20:30:490
Национален център по заразни и паразитни болести10.04.2020 г. 20:30:30 538
Национален център по обществено здраве и анализи10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
Национален център по радиобиология и радиационна защита към МЗ10.04.2020 г. 20:32:0110.04.2020 г. 20:32:010
Национален център по трансфузионна хематология10.04.2020 г. 20:30:3110.04.2020 г. 20:30:310
Национална агенция за оценяване и акредитация10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
Национална агенция за професионално образование и обучение10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
Национална здравноосигурителна каса10.04.2020 г. 20:30:4010.04.2020 г. 20:30:400
Национална комисия за борба на трафика с хора10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 16:53:4812
Национална служба за охрана10.04.2020 г. 20:31:4910.04.2020 г. 20:31:490
Национална служба за съвети в земеделието10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства10.04.2020 г. 20:30:3610.04.2020 г. 20:30:360
Национално бюро за правна помощ10.04.2020 г. 20:32:3515.01.2020 г. 11:41:266816
Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ“10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
Национално сдружение на общините в Република България10.04.2020 г. 20:30:3610.04.2020 г. 20:30:360
НЕЛК10.04.2020 г. 20:31:1404.04.2020 г. 01:56:24538
Областна администрация Благоевград10.04.2020 г. 20:32:0610.04.2020 г. 20:32:060
Областна администрация Бургас10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Областна администрация Варна10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:31:320
Областна администрация Велико Търново10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 18:43:156
Областна администрация – Видин10.04.2020 г. 20:31:4210.04.2020 г. 20:31:420
Областна администрация Враца10.04.2020 г. 20:31:2110.04.2020 г. 20:31:210
Областна администрация Габрово10.04.2020 г. 20:31:1010.04.2020 г. 20:31:100
Областна администрация Добрич10.04.2020 г. 20:31:1310.04.2020 г. 20:12:271
Областна администрация Кърджали10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Областна администрация Кюстендил10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
Областна администрация Ловеч10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
Областна администрация Монтана10.04.2020 г. 20:33:0710.04.2020 г. 20:13:501
Областна администрация Област София-град10.04.2020 г. 20:32:3110.04.2020 г. 20:32:310
Областна администрация Пазарджик10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:12:161
Областна администрация Перник10.04.2020 г. 20:32:1210.04.2020 г. 20:32:120
Областна администрация Плевен10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Областна администрация Пловдив10.04.2020 г. 20:31:5310.04.2020 г. 20:31:530
Областна администрация Разград10.04.2020 г. 20:32:0010.04.2020 г. 20:32:000
Областна администрация Русе10.04.2020 г. 20:31:4310.04.2020 г. 20:31:430
Областна администрация Силистра10.04.2020 г. 20:31:4910.04.2020 г. 20:31:490
Областна администрация Сливен10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
Областна администрация Смолян10.04.2020 г. 20:33:0710.04.2020 г. 20:33:070
Областна Администрация Софийска Област10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:31:320
Областна администрация Стара Загора10.04.2020 г. 20:31:4910.04.2020 г. 20:31:490
Областна администрация Търговище10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
Областна администрация Хасково10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Областна администрация Шумен10.04.2020 г. 20:31:5010.04.2020 г. 20:31:500
Областна администрация - Ямбол10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
Областна дирекция Земеделие Благоевград10.04.2020 г. 20:30:1410.04.2020 г. 20:30:140
Областна дирекция Земеделие Бургас10.04.2020 г. 20:31:3110.04.2020 г. 20:31:310
Областна дирекция Земеделие Варна10.04.2020 г. 20:32:3410.04.2020 г. 20:32:340
Областна дирекция Земеделие Велико Търново10.04.2020 г. 20:31:1410.04.2020 г. 20:31:140
Областна дирекция Земеделие Видин10.04.2020 г. 20:31:4010.04.2020 г. 20:31:400
Областна дирекция Земеделие Враца10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
Областна дирекция Земеделие Габрово10.04.2020 г. 20:31:0610.04.2020 г. 20:31:060
Областна дирекция Земеделие Добрич10.04.2020 г. 20:31:4610.04.2020 г. 20:31:460
Областна дирекция Земеделие Кърджали10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Областна дирекция Земеделие Кюстендил10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
Областна дирекция Земеделие Ловеч10.04.2020 г. 20:31:2210.04.2020 г. 20:31:220
Областна дирекция Земеделие Монтана10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Областна дирекция Земеделие Пазарджик10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:31:200
Областна дирекция Земеделие Перник10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
Областна дирекция Земеделие Плевен10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
Областна дирекция Земеделие Пловдив10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Областна дирекция Земеделие Разград10.04.2020 г. 20:30:1510.04.2020 г. 20:30:150
Областна дирекция Земеделие Русе10.04.2020 г. 20:30:2510.04.2020 г. 20:30:250
Областна дирекция Земеделие Силистра10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Областна дирекция Земеделие Сливен10.04.2020 г. 20:32:1210.04.2020 г. 20:32:120
Областна дирекция Земеделие Смолян10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:31:320
Областна дирекция Земеделие София град10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Областна дирекция Земеделие София област10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Областна дирекция Земеделие Стара Загора10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
Областна дирекция Земеделие Търговище10.04.2020 г. 20:31:2410.04.2020 г. 20:31:240
Областна дирекция Земеделие Хасково10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
Областна дирекция Земеделие Шумен10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Областна дирекция Земеделие Ямбол10.04.2020 г. 20:31:0710.04.2020 г. 20:31:070
Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград10.04.2020 г. 20:31:1310.04.2020 г. 20:31:130
Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас10.04.2020 г. 20:30:4810.04.2020 г. 20:30:480
Областна дирекция по безопасност на храните – Варна10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
Областна дирекция по безопасност на храните – Видин10.04.2020 г. 20:30:3110.04.2020 г. 20:30:310
Областна дирекция по безопасност на храните – Враца10.04.2020 г. 20:30:3810.04.2020 г. 20:30:380
Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич10.04.2020 г. 20:31:4310.04.2020 г. 20:31:430
Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил10.04.2020 г. 20:32:0310.04.2020 г. 20:32:030
Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч10.04.2020 г. 20:30:5510.04.2020 г. 20:30:550
Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
Областна дирекция по безопасност на храните – Перник10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:31:200
Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен10.04.2020 г. 20:31:2210.04.2020 г. 20:31:220
Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив10.04.2020 г. 20:30:3610.04.2020 г. 20:30:360
Областна дирекция по безопасност на храните – Разград10.04.2020 г. 20:31:2710.04.2020 г. 20:31:270
Областна дирекция по безопасност на храните – Русе10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра10.04.2020 г. 20:31:2810.04.2020 г. 20:31:280
Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен10.04.2020 г. 20:32:0610.04.2020 г. 20:32:060
Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
Областна дирекция по безопасност на храните – София-град10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Областна дирекция по безопасност на храните – София област10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:31:200
Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора10.04.2020 г. 20:32:0610.04.2020 г. 20:32:060
Областна дирекция по безопасност на храните – Търговище10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
Областно звено 'Охрана - Благоевград'10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Областно звено 'Охрана - Видин'10.04.2020 г. 20:32:1210.04.2020 г. 20:32:120
Областно звено 'Охрана - Враца'10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
Областно звено 'Охрана - Габрово'10.04.2020 г. 20:31:4410.04.2020 г. 20:31:440
Областно звено 'Охрана - Добрич'10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
Областно звено 'Охрана - Кърджали'10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:31:390
Областно звено 'Охрана - Ловеч'10.04.2020 г. 20:31:5310.04.2020 г. 20:31:530
Областно звено 'Охрана - Монтана'10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
Областно звено 'Охрана - Пазарджик'10.04.2020 г. 20:31:2710.04.2020 г. 20:31:270
Областно звено 'Охрана - Перник'10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Областно звено 'Охрана - Плевен'10.04.2020 г. 20:30:4610.04.2020 г. 20:30:460
Областно звено 'Охрана - Разград'10.04.2020 г. 20:30:5110.04.2020 г. 20:30:510
Областно звено 'Охрана - Русе'10.04.2020 г. 20:30:2110.04.2020 г. 20:30:210
Областно звено 'Охрана - Силистра'10.04.2020 г. 20:32:2110.04.2020 г. 20:32:210
Областно звено 'Охрана - Сливен'10.04.2020 г. 20:32:2510.04.2020 г. 20:32:250
Областно звено 'Охрана - Смолян'10.04.2020 г. 20:32:0110.04.2020 г. 20:32:010
Областно звено 'Охрана - София област'10.04.2020 г. 20:31:1610.04.2020 г. 20:31:160
Областно звено 'Охрана - Стара Загора'10.04.2020 г. 20:30:5210.04.2020 г. 20:30:520
Областно звено 'Охрана - Търговище'10.04.2020 г. 20:30:4110.04.2020 г. 20:30:410
Областно звено 'Охрана - Хасково'10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:31:200
Областно звено 'Охрана - Шумен'10.04.2020 г. 20:32:1010.04.2020 г. 20:32:100
Областно звено 'Охрана - Ямбол'10.04.2020 г. 20:31:2410.04.2020 г. 20:31:240
Облатно звено 'Охрана - Кюстендил'10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Община Аврен10.04.2020 г. 20:30:4210.04.2020 г. 20:30:420
Община Айтос10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
Община Аксаково10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
Община Алфатар10.04.2020 г. 20:31:3331.10.2019 г. 21:52:0512799
Община Антон10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 14:15:1721
Община Антоново10.04.2020 г. 20:31:1310.04.2020 г. 20:31:130
Община Априлци10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:31:200
Община Ардино10.04.2020 г. 20:31:4510.04.2020 г. 20:31:450
Община Асеновград10.04.2020 г. 20:31:4410.04.2020 г. 20:31:440
Община Балчик10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:12:551
Община Баните10.04.2020 г. 20:30:1431.10.2019 г. 21:52:0112799
Община Банско10.04.2020 г. 20:31:4010.04.2020 г. 20:31:400
Община Батак10.04.2020 г. 20:32:3810.04.2020 г. 18:42:406
Община Белене10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Община Белица10.04.2020 г. 20:31:0610.04.2020 г. 20:31:060
Община Белово10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Община Белоградчик10.04.2020 г. 20:31:4910.04.2020 г. 20:31:490
Община Белослав10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
Община Берковица10.04.2020 г. 20:31:3223.03.2020 г. 16:37:471442
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД10.04.2020 г. 20:30:3010.04.2020 г. 20:30:300
Община Бобов дол10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
Община Бобошево10.04.2020 г. 20:31:4910.04.2020 г. 20:31:490
Община Божурище10.04.2020 г. 20:31:5310.04.2020 г. 20:31:530
Община Бойница10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
Община Бойчиновци10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Община Болярово10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
Община Борино10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:13:001
Община Борован10.04.2020 г. 20:31:0510.04.2020 г. 16:53:4412
Община Борово10.04.2020 г. 20:31:1210.04.2020 г. 20:31:120
Община Ботевград10.04.2020 г. 20:31:4210.04.2020 г. 20:31:420
Община Братя Даскалови10.04.2020 г. 20:31:0610.04.2020 г. 20:31:060
Община Брацигово10.04.2020 г. 20:31:0410.04.2020 г. 20:11:301
Община Брегово10.04.2020 г. 20:32:1831.10.2019 г. 21:51:3212799
Община Брезник10.04.2020 г. 20:32:2410.04.2020 г. 20:13:281
Община Брезово10.04.2020 г. 20:32:1310.04.2020 г. 13:38:4223
Община Брусарци10.04.2020 г. 20:30:5010.04.2020 г. 20:30:500
Община Бургас10.04.2020 г. 20:30:3910.04.2020 г. 20:30:390
Община Бяла, Област Варна10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Община Бяла, Област Русе10.04.2020 г. 20:31:1910.04.2020 г. 20:31:190
Община Бяла Слатина10.04.2020 г. 20:32:0210.04.2020 г. 19:18:424
Община Варна10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 20:30:450
Община Варна - Район Аспарухово10.04.2020 г. 20:31:4810.04.2020 г. 20:31:480
Община Варна - Район Владислав Варненчик10.04.2020 г. 20:31:3010.04.2020 г. 20:31:300
Община Варна - Район Младост10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
Община Варна - Район Одесос10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Община Варна - Район Приморски10.04.2020 г. 20:30:2110.04.2020 г. 20:30:210
Община Велики Преслав10.04.2020 г. 20:33:2810.04.2020 г. 20:33:280
Община Велико Търново10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 19:37:463
Община Велинград10.04.2020 г. 20:32:0310.04.2020 г. 20:32:030
Община Венец10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Община Ветово10.04.2020 г. 20:31:2410.04.2020 г. 20:31:240
Община Ветрино10.04.2020 г. 20:32:0710.04.2020 г. 20:32:070
Община Видин10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 20:30:450
Община Враца10.04.2020 г. 20:32:0010.04.2020 г. 20:13:131
Община Вълчедръм10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
Община Вълчи дол10.04.2020 г. 20:31:3110.04.2020 г. 20:31:310
Община Върбица10.04.2020 г. 20:30:5010.04.2020 г. 20:30:500
Община Вършец10.04.2020 г. 20:31:0110.04.2020 г. 20:31:010
Община Габрово10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Община Генерал Тошево10.04.2020 г. 20:31:0410.04.2020 г. 20:31:040
Община Главиница10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Община Годеч10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Община Горна Малина10.04.2020 г. 20:30:3110.04.2020 г. 20:30:310
Община Горна Оряховица10.04.2020 г. 20:30:3910.04.2020 г. 20:11:521
Община Гоце Делчев10.04.2020 г. 20:31:1010.04.2020 г. 20:31:100
Община град Добрич10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Община Грамада10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:12:391
Община Гулянци10.04.2020 г. 20:32:0610.04.2020 г. 20:32:060
Община Гурково10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
Община Гълъбово10.04.2020 г. 20:32:0110.04.2020 г. 20:32:010
Община Гърмен10.04.2020 г. 20:32:4310.04.2020 г. 18:42:276
Община Две могили10.04.2020 г. 20:30:1810.04.2020 г. 20:11:411
Община Девин10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:13:011
Община Джебел10.04.2020 г. 20:31:5631.10.2019 г. 21:52:0112799
Община Димитровград10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
Община Димово10.04.2020 г. 20:32:1710.04.2020 г. 20:13:231
Община Добричка10.04.2020 г. 20:30:3910.04.2020 г. 20:11:481
Община Долна баня10.04.2020 г. 20:30:1610.04.2020 г. 20:30:160
Община Долна Митрополия10.04.2020 г. 20:31:2110.04.2020 г. 20:31:210
Община Долни Дъбник10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
Община Долни чифлик10.04.2020 г. 20:31:4910.04.2020 г. 19:36:003
Община Доспат10.04.2020 г. 20:31:5110.04.2020 г. 20:31:510
Община Драгоман10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
Община Дряново10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Община Дулово10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
Община Дупница10.04.2020 г. 20:31:1410.04.2020 г. 20:31:140
Община Дългопол10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Община Елена10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:31:320
Община Елин Пелин10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Община Елхово10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:12:081
Община Етрополе10.04.2020 г. 20:32:1010.04.2020 г. 20:32:100
Община Завет10.04.2020 г. 20:31:2210.04.2020 г. 20:31:220
Община Земен10.04.2020 г. 20:30:4707.04.2020 г. 23:56:25227
Община Златарица10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 19:53:432
Община Златица10.04.2020 г. 20:30:4810.04.2020 г. 20:30:480
Община Златоград10.04.2020 г. 20:31:5310.04.2020 г. 20:31:530
Община Ивайловград10.04.2020 г. 20:32:1510.04.2020 г. 20:32:150
Община Иваново10.04.2020 г. 20:30:4610.04.2020 г. 20:30:460
Община Искър10.04.2020 г. 20:30:4010.04.2020 г. 20:30:400
Община Исперих10.04.2020 г. 20:30:1510.04.2020 г. 19:53:422
ОБЩИНА ИХТИМАН10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Община Каварна10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 19:36:433
Община Казанлък10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
Община Кайнарджа10.04.2020 г. 20:31:1910.04.2020 г. 20:31:190
Община Калояново10.04.2020 г. 20:31:2410.04.2020 г. 20:31:240
Община Камено10.04.2020 г. 20:31:5610.04.2020 г. 20:31:560
Община Каолиново10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
Община Карлово10.04.2020 г. 20:32:5710.04.2020 г. 20:14:281
Община Карнобат10.04.2020 г. 20:32:1510.04.2020 г. 19:55:412
Община Каспичан10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
Община Кирково10.04.2020 г. 20:30:4310.04.2020 г. 20:30:430
Община Кнежа10.04.2020 г. 20:31:4210.04.2020 г. 20:31:420
Община Ковачевци10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
Община Козлодуй10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Община Копривщица10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:12:261
Община Костенец10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
Община Костинброд10.04.2020 г. 20:30:5210.04.2020 г. 20:30:520
Община Котел10.04.2020 г. 20:32:0810.04.2020 г. 20:32:080
Община Кочериново10.04.2020 г. 20:31:0510.04.2020 г. 20:31:050
Община Кресна10.04.2020 г. 20:32:0310.04.2020 г. 20:13:271
Община Криводол10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:12:391
Община Кричим10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:13:201
Община Крумовград10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Община Крушари10.04.2020 г. 20:30:2410.04.2020 г. 20:11:341
Община Кубрат10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Община Куклен10.04.2020 г. 20:30:4210.04.2020 г. 20:30:420
Община Кула10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Община Кърджали10.04.2020 г. 20:30:4210.04.2020 г. 20:30:420
Община Кюстендил10.04.2020 г. 20:31:5310.04.2020 г. 20:12:561
Община Левски10.04.2020 г. 20:31:4610.04.2020 г. 19:17:184
Община Лесичово10.04.2020 г. 20:30:3810.04.2020 г. 20:30:380
Община Летница10.04.2020 г. 20:31:1910.04.2020 г. 20:31:190
Община Ловеч10.04.2020 г. 20:31:5310.04.2020 г. 20:31:530
Община Лозница10.04.2020 г. 20:32:0110.04.2020 г. 20:32:010
Община Лом10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:31:390
Община Луковит10.04.2020 г. 20:30:2210.04.2020 г. 19:53:342
Община Лъки10.04.2020 г. 20:31:4410.04.2020 г. 20:12:331
Община Любимец10.04.2020 г. 20:32:0710.04.2020 г. 20:32:070
Община Лясковец10.04.2020 г. 20:31:3510.04.2020 г. 20:13:191
Община Мадан10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Община Маджарово10.04.2020 г. 20:31:0231.10.2019 г. 21:50:4912799
Община Макреш10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
Община Малко Търново10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:31:200
Община Марица10.04.2020 г. 20:31:0710.04.2020 г. 20:11:561
Община Медковец10.04.2020 г. 20:32:0410.04.2020 г. 20:12:521
ОБЩИНА МЕЗДРА10.04.2020 г. 20:30:2510.04.2020 г. 20:30:250
Община Мизия10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
Община Минерални Бани Хасково10.04.2020 г. 20:32:1710.04.2020 г. 20:32:170
Община Мирково10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
Община Момчилград10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Община Монтана10.04.2020 г. 20:32:0410.04.2020 г. 20:32:040
Община Мъглиж10.04.2020 г. 20:32:0410.04.2020 г. 19:37:433
Община Невестино10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:12:221
Община Неделино10.04.2020 г. 20:31:4610.04.2020 г. 20:31:460
Община Несебър10.04.2020 г. 20:31:4310.04.2020 г. 20:13:241
Община Николаево10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:11:441
Община Никола Козлево10.04.2020 г. 20:31:4710.04.2020 г. 20:31:470
Община Никопол10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
Община Нова Загора10.04.2020 г. 20:31:4410.04.2020 г. 20:31:440
Община Нови Пазар10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
Община Ново село10.04.2020 г. 20:30:3331.10.2019 г. 21:51:1512799
Община Омуртаг10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Община Опака10.04.2020 г. 20:31:4510.04.2020 г. 20:12:511
Община Опан10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
Община Оряхово10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 20:30:450
Община Павел Баня10.04.2020 г. 20:31:1010.04.2020 г. 19:53:362
Община Павликени10.04.2020 г. 20:30:4110.04.2020 г. 20:30:410
Община Пазарджик10.04.2020 г. 20:30:2210.04.2020 г. 20:30:220
Община Панагюрище10.04.2020 г. 20:32:0410.04.2020 г. 20:13:011
Община Перник10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
Община Перущица10.04.2020 г. 20:31:2810.04.2020 г. 20:31:280
Община Петрич10.04.2020 г. 20:30:5110.04.2020 г. 20:30:510
Община Пещера10.04.2020 г. 20:31:0410.04.2020 г. 20:12:131
Община Пирдоп10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
Община Плевен10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Община Пловдив10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
Община Пловдив - Район Западен10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
Община Пловдив - Район Източен10.04.2020 г. 20:31:4810.04.2020 г. 20:31:480
Община Пловдив - район Северен10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Община Пловдив - Район Тракия10.04.2020 г. 20:30:5410.04.2020 г. 20:30:540
Община Пловдив район Централен10.04.2020 г. 20:31:0410.04.2020 г. 20:31:040
Община Пловдив - Район Южен10.04.2020 г. 20:33:2810.04.2020 г. 20:33:280
Община Полски Тръмбеш10.04.2020 г. 20:32:0510.04.2020 г. 19:55:152
Община Поморие10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:13:061
Община Попово10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:12:551
Община Пордим10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 07:57:1442
Община ПРАВЕЦ10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 20:31:410
Община Приморско10.04.2020 г. 20:30:1510.04.2020 г. 20:30:150
Община Провадия10.04.2020 г. 20:31:5610.04.2020 г. 20:13:231
Община Първомай10.04.2020 г. 20:31:5410.04.2020 г. 16:54:2812
Община Раднево10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
Община Радомир10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
Община Разград10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:31:390
Община Разлог10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 19:55:002
Община Ракитово10.04.2020 г. 20:30:5810.04.2020 г. 20:30:580
Община Раковски10.04.2020 г. 20:31:4610.04.2020 г. 20:31:460
Община Рила10.04.2020 г. 20:32:2110.04.2020 г. 20:32:210
Община Родопи10.04.2020 г. 20:30:5110.04.2020 г. 20:12:251
Община Роман10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
Община Рудозем10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Община Руен10.04.2020 г. 20:30:3210.04.2020 г. 20:30:320
Община Ружинци10.04.2020 г. 20:31:1310.04.2020 г. 20:31:130
Община Русе10.04.2020 г. 20:32:0610.04.2020 г. 20:32:060
Община Садово10.04.2020 г. 20:30:4210.04.2020 г. 20:30:420
Община Самоков10.04.2020 г. 20:32:1210.04.2020 г. 20:32:120
Община Самуил10.04.2020 г. 20:30:3910.04.2020 г. 20:30:390
Община Сандански10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
Община Сапарева баня10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
Община Свиленград10.04.2020 г. 20:32:3410.04.2020 г. 20:32:340
Община Свищов10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Община Своге10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Община Севлиево10.04.2020 г. 20:32:1110.04.2020 г. 20:12:061
Община Септември10.04.2020 г. 20:30:4110.04.2020 г. 20:30:410
Община Силистра10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
Община Симеоновград10.04.2020 г. 20:32:0908.04.2020 г. 17:27:43169
Община Симитли10.04.2020 г. 20:32:3610.04.2020 г. 20:32:360
Община Ситово10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Община Сливен10.04.2020 г. 20:30:4310.04.2020 г. 20:30:430
Община Сливница10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
Община Сливо поле10.04.2020 г. 20:31:0710.04.2020 г. 20:31:070
Община Смолян10.04.2020 г. 20:31:4010.04.2020 г. 20:14:291
Община Смядово10.04.2020 г. 20:31:1610.04.2020 г. 19:56:022
Община Созопол10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:31:320
Община Сопот10.04.2020 г. 20:31:4010.04.2020 г. 20:31:400
Община Средец10.04.2020 г. 20:30:2410.04.2020 г. 20:30:240
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ10.04.2020 г. 20:30:5410.04.2020 г. 20:30:540
Община Стамболово10.04.2020 г. 20:31:1310.04.2020 г. 20:31:130
Община Стара Загора10.04.2020 г. 20:32:2310.04.2020 г. 20:32:230
Община Стражица10.04.2020 г. 20:30:5810.04.2020 г. 20:30:580
Община Стралджа10.04.2020 г. 20:31:2110.04.2020 г. 19:55:032
Община Стрелча10.04.2020 г. 20:31:4610.04.2020 г. 20:31:460
Община Струмяни10.04.2020 г. 20:31:4010.04.2020 г. 20:31:400
Община Суворово10.04.2020 г. 20:31:5610.04.2020 г. 20:31:560
Община Сухиндол10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Община Съединение10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Община Сърница10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
Община Тервел10.04.2020 г. 20:31:5610.04.2020 г. 20:31:560
Община Тестова10.04.2020 г. 20:31:1231.10.2019 г. 21:52:0712799
Община Тетевен10.04.2020 г. 20:30:5010.04.2020 г. 20:30:500
Община Тополовград10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 07:01:2145
Община Трекляно10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
Община Троян10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:13:251
Община Трън10.04.2020 г. 20:30:5810.04.2020 г. 20:30:580
Община Трявна10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
Община Тунджа10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Община Тутракан10.04.2020 г. 20:30:3610.04.2020 г. 20:30:360
Община Търговище10.04.2020 г. 20:31:2710.04.2020 г. 17:29:4110
Община Угърчин10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
Община Хайредин10.04.2020 г. 20:31:0407.04.2020 г. 01:07:04303
Община Харманли10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
Община Хасково10.04.2020 г. 20:32:4210.04.2020 г. 20:32:420
Община Хисаря10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
Община Хитрино10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Община Царево10.04.2020 г. 20:31:2210.04.2020 г. 20:31:220
Община Цар Калоян10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:31:390
Община Ценово10.04.2020 г. 20:30:4010.04.2020 г. 20:30:400
Община Чавдар10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
Община Челопеч10.04.2020 г. 20:32:5610.04.2020 г. 20:32:560
Община Чепеларе10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:13:041
Община Червен бряг10.04.2020 г. 20:32:4510.04.2020 г. 20:32:450
Община Черноочене10.04.2020 г. 20:31:1210.04.2020 г. 20:31:120
Община Чипровци10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Община Чирпан10.04.2020 г. 20:32:3210.04.2020 г. 20:32:320
Община Чупрене10.04.2020 г. 20:32:4810.04.2020 г. 20:32:480
Община Шабла10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:12:021
Община Шумен10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 19:55:192
Община Ябланица10.04.2020 г. 20:32:1210.04.2020 г. 20:12:511
Община Якимово10.04.2020 г. 20:32:2710.04.2020 г. 20:13:061
Община Якоруда10.04.2020 г. 20:31:4510.04.2020 г. 20:12:491
Община Ямбол10.04.2020 г. 20:32:2510.04.2020 г. 20:32:250
Общинска администрация - Сунгурларе10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
Омбудсмана на Република България10.04.2020 г. 20:32:0631.10.2019 г. 21:52:0112799
ОП “СОФПРОЕКТ - ОГП“10.04.2020 г. 20:31:2810.04.2020 г. 20:31:280
ОСИ Благоевград10.04.2020 г. 20:30:3910.04.2020 г. 20:30:390
ОСИ Бургас10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
ОСИ Варна10.04.2020 г. 20:31:4810.04.2020 г. 20:31:480
ОСИ Велико Търново10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
ОСИ Видин10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
ОСИ Враца10.04.2020 г. 20:32:0710.04.2020 г. 20:32:070
ОСИ Габрово10.04.2020 г. 20:30:4010.04.2020 г. 20:30:400
ОСИ Добрич10.04.2020 г. 20:31:4310.04.2020 г. 20:31:430
ОСИ Кърджали10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
ОСИ Кюстендил10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
ОСИ Ловеч10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
ОСИ Монтана10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
ОСИН Благоевград10.04.2020 г. 20:30:3010.04.2020 г. 20:30:300
ОСИН Бургас10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
ОСИН Варна10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
ОСИН Велико Търново10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
ОСИН Видин10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
ОСИН Враца10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
ОСИН Габрово10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
ОСИН Добрич10.04.2020 г. 20:32:3310.04.2020 г. 20:32:330
ОСИН Кърджали10.04.2020 г. 20:31:4310.04.2020 г. 20:31:430
ОСИН Кюстендил10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:31:390
ОСИН Ловеч10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
ОСИН Монтана10.04.2020 г. 20:31:2710.04.2020 г. 20:31:270
ОСИН Пазарджик10.04.2020 г. 20:32:0410.04.2020 г. 20:32:040
ОСИН Перник10.04.2020 г. 20:30:5710.04.2020 г. 20:30:570
ОСИН Плевен10.04.2020 г. 20:31:2710.04.2020 г. 20:31:270
ОСИН Пловдив10.04.2020 г. 20:30:5710.04.2020 г. 20:30:570
ОСИН Разград10.04.2020 г. 20:31:4510.04.2020 г. 20:31:450
ОСИН Русе10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
ОСИН Силистра10.04.2020 г. 20:30:5610.04.2020 г. 20:30:560
ОСИН Сливен10.04.2020 г. 20:30:5110.04.2020 г. 20:30:510
ОСИН Смолян10.04.2020 г. 20:32:1810.04.2020 г. 20:32:180
ОСИН София10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
ОСИН Стара Загора10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
ОСИН Търговище10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
ОСИН Хасково10.04.2020 г. 20:32:2110.04.2020 г. 20:32:210
ОСИН Шумен10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
ОСИН Ямбол10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
ОСИ Пазарджик10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
ОСИ Перник10.04.2020 г. 20:32:2510.04.2020 г. 20:32:250
ОСИ Плевен10.04.2020 г. 20:31:1310.04.2020 г. 20:31:130
ОСИ Пловдив10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
ОСИ Разград10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
ОСИ Русе10.04.2020 г. 20:31:2410.04.2020 г. 20:31:240
ОСИ Силистра10.04.2020 г. 20:32:0910.04.2020 г. 20:32:090
ОСИ Сливен10.04.2020 г. 20:31:4210.04.2020 г. 20:31:420
ОСИ Смолян10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
ОСИ София-град10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
ОСИ София област10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 20:31:410
ОСИ Стара Загора10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
ОСИ Търговище10.04.2020 г. 20:31:5110.04.2020 г. 20:31:510
ОСИ Хасково10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
ОСИ Шумен10.04.2020 г. 20:32:3210.04.2020 г. 20:32:320
ОСИ Ямбол10.04.2020 г. 20:31:0710.04.2020 г. 20:31:070
Офис на НАП Благоевград10.04.2020 г. 20:31:5510.04.2020 г. 20:31:550
Офис на НАП Видин10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Офис на НАП Витоша10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Офис на НАП Враца10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 20:30:450
Офис на НАП Възраждане10.04.2020 г. 20:32:1210.04.2020 г. 20:32:120
Офис на НАП Габрово10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
Офис на НАП Добрич10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
Офис на НАП Изток10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
Офис на НАП Илинден10.04.2020 г. 20:31:2710.04.2020 г. 20:31:270
Офис на НАП Красна поляна10.04.2020 г. 20:30:3910.04.2020 г. 20:30:390
Офис на НАП Красно село10.04.2020 г. 20:30:4810.04.2020 г. 20:30:480
Офис на НАП Кърджали10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:31:320
Офис на НАП Кюстендил10.04.2020 г. 20:31:1610.04.2020 г. 20:31:160
Офис на НАП Ловеч10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Офис на НАП Люлин10.04.2020 г. 20:30:1510.04.2020 г. 20:30:150
Офис на НАП Младост10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
Офис на НАП Монтана10.04.2020 г. 20:31:1010.04.2020 г. 20:31:100
Офис на НАП Надежда10.04.2020 г. 20:31:4210.04.2020 г. 20:31:420
Офис на НАП Оборище10.04.2020 г. 20:30:5110.04.2020 г. 20:30:510
Офис на НАП Пазарджик10.04.2020 г. 20:32:1310.04.2020 г. 20:32:130
Офис на НАП Перник10.04.2020 г. 20:30:1610.04.2020 г. 20:30:160
Офис на НАП Плевен10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
Офис на НАП Подуяне10.04.2020 г. 20:31:0110.04.2020 г. 20:31:010
Офис на НАП Разград10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
Офис на НАП Русе10.04.2020 г. 20:30:5510.04.2020 г. 20:30:550
Офис на НАП Сердика10.04.2020 г. 20:32:2110.04.2020 г. 20:32:210
Офис на НАП Силистра10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
Офис на НАП Сливен10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
Офис на НАП Смолян10.04.2020 г. 20:31:2710.04.2020 г. 20:31:270
Офис на НАП София област10.04.2020 г. 20:31:4210.04.2020 г. 20:31:420
Офис на НАП Стара Загора10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
Офис на НАП Търговище10.04.2020 г. 20:31:5210.04.2020 г. 20:31:520
Офис на НАП Хасково10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:31:320
Офис на НАП Шумен10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Офис на НАП Ямбол10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
Офис на ТД на НАП София - Център10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
Патентно ведомство на Република България10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:31:320
ПБ "ОРЛИЦА" – ПАМПОРОВО10.04.2020 г. 20:32:3431.10.2019 г. 21:51:0112799
Платформа за достъп до обществена информация10.04.2020 г. 20:30:4910.04.2020 г. 20:30:490
Почивна база "Слънчев бряг"10.04.2020 г. 20:32:2631.10.2019 г. 21:50:4612799
Приемна на Министерски съвет10.04.2020 г. 20:31:1510.04.2020 г. 20:31:150
ПУДООС10.04.2020 г. 20:30:4910.04.2020 г. 18:58:575
РДНСК Благоевград10.04.2020 г. 20:31:4610.04.2020 г. 20:31:460
РДНСК Бургас10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
РДНСК Варна10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
РДНСК Велико Търново10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
РДНСК Видин10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
РДНСК Враца10.04.2020 г. 20:30:3710.04.2020 г. 20:30:370
РДНСК Габрово10.04.2020 г. 20:31:2810.04.2020 г. 20:31:280
РДНСК Добрич10.04.2020 г. 20:30:4910.04.2020 г. 20:30:490
РДНСК Кърджали10.04.2020 г. 20:31:2210.04.2020 г. 20:31:220
РДНСК Кюстендил10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
РДНСК Ловеч10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
РДНСК Монтана10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
РДНСК Пазарджик10.04.2020 г. 20:31:4410.04.2020 г. 20:31:440
РДНСК Перник10.04.2020 г. 20:31:1110.04.2020 г. 20:31:110
РДНСК Плевен10.04.2020 г. 20:33:0710.04.2020 г. 20:33:070
РДНСК Пловдив10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 20:30:450
РДНСК Разград10.04.2020 г. 20:31:4210.04.2020 г. 20:31:420
РДНСК Русе10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
РДНСК Силистра10.04.2020 г. 20:31:1610.04.2020 г. 20:31:160
РДНСК Сливен10.04.2020 г. 20:31:3110.04.2020 г. 20:31:310
РДНСК Смолян10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
РДНСК Софийска област10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
РДНСК София10.04.2020 г. 20:31:2710.04.2020 г. 20:31:270
РДНСК Стара Загора10.04.2020 г. 20:31:5710.04.2020 г. 20:31:570
РДНСК Търговище10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
РДНСК Хасково10.04.2020 г. 20:30:3910.04.2020 г. 20:30:390
РДНСК Шумен10.04.2020 г. 20:31:2110.04.2020 г. 20:31:210
РДНСК Ямбол10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Регионален център по трансфузионна хематология Варна10.04.2020 г. 20:31:1210.04.2020 г. 20:31:120
Регионален център по трансфузионна хематология Плевен10.04.2020 г. 20:31:2410.04.2020 г. 20:31:240
Регионален център по трансфузионна хематология Пловдив10.04.2020 г. 20:30:2410.04.2020 г. 20:30:240
Регионален център по трансфузионна хематология Стара Загора10.04.2020 г. 20:30:3210.04.2020 г. 20:30:320
Регионална дирекция 'Охрана - Бургас'10.04.2020 г. 20:31:1210.04.2020 г. 20:31:120
Регионална Дирекция 'Охрана - Варна'10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
Регионална дирекция 'Охрана - Велико Търново'10.04.2020 г. 20:32:2710.04.2020 г. 20:32:270
Регионална дирекция 'Охрана - Пловдив'10.04.2020 г. 20:32:3610.04.2020 г. 20:32:360
Регионална дирекция 'Охрана - София'10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Регионална дирекция по горите - Берковица10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:31:390
Регионална дирекция по горите - Благоевград10.04.2020 г. 20:30:2110.04.2020 г. 20:30:210
Регионална дирекция по горите - Бургас10.04.2020 г. 20:32:5010.04.2020 г. 20:32:500
Регионална дирекция по горите - Варна10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 20:30:450
Регионална дирекция по горите - Велико Търново10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
Регионална дирекция по горите - Кърджали10.04.2020 г. 20:31:2210.04.2020 г. 20:31:220
Регионална дирекция по горите - Кюстендил10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
Регионална дирекция по горите - Ловеч10.04.2020 г. 20:32:1810.04.2020 г. 20:32:180
Регионална дирекция по горите - Пазарджик10.04.2020 г. 20:30:4810.04.2020 г. 20:30:480
Регионална дирекция по горите - Пловдив10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
Регионална дирекция по горите - Русе10.04.2020 г. 20:31:2610.04.2020 г. 20:31:260
Регионална дирекция по горите - Сливен10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
Регионална дирекция по горите - Смолян10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Регионална дирекция по горите - София10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
Регионална дирекция по горите - Стара Загора10.04.2020 г. 20:32:0910.04.2020 г. 20:32:090
Регионална дирекция по горите - Шумен10.04.2020 г. 20:31:4210.04.2020 г. 20:31:420
Регионална Здравна Инспекция - Софийска Област10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:31:320
Регионална здравна инспекция - Хасково10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Регионална служба ВП - Варна10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
Регионална служба ВП - Плевен10.04.2020 г. 20:32:0110.04.2020 г. 20:32:010
Регионална служба ВП - Пловдив10.04.2020 г. 20:31:0610.04.2020 г. 20:31:060
Регионална служба ВП - Сливен10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
Регионална служба ВП - София10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН10.04.2020 г. 20:31:1610.04.2020 г. 20:31:160
Регионално управление на образованието София-град10.04.2020 г. 20:31:4210.04.2020 г. 20:31:420
РЗИ Благоевград10.04.2020 г. 20:31:0110.04.2020 г. 20:31:010
РЗИ Бургас10.04.2020 г. 20:31:1310.04.2020 г. 20:31:130
РЗИ Варна10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
РЗИ Велико Търново10.04.2020 г. 20:31:4610.04.2020 г. 20:31:460
РЗИ Видин10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
РЗИ Враца10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
РЗИ Габрово10.04.2020 г. 20:30:5710.04.2020 г. 20:30:570
РЗИ Добрич10.04.2020 г. 20:32:0910.04.2020 г. 20:32:090
РЗИ Кърджали10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 20:31:230
РЗИ Кюстендил10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
РЗИ Ловеч10.04.2020 г. 20:30:5810.04.2020 г. 20:30:580
РЗИ Монтана10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
РЗИ Пазарджик10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
РЗИ Перник10.04.2020 г. 20:32:4210.04.2020 г. 20:32:420
РЗИ Плевен10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
РЗИ Пловдив10.04.2020 г. 20:30:3610.04.2020 г. 20:30:360
РЗИ Разград10.04.2020 г. 20:32:3410.04.2020 г. 20:32:340
РЗИ Русе10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
РЗИ Силистра10.04.2020 г. 20:30:1610.04.2020 г. 20:30:160
РЗИ Сливен10.04.2020 г. 20:30:4610.04.2020 г. 20:30:460
РЗИ Смолян10.04.2020 г. 20:31:3110.04.2020 г. 20:31:310
РЗИ Стара Загора10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
РЗИ Търговище10.04.2020 г. 20:31:3110.04.2020 г. 20:31:310
РЗИ Шумен10.04.2020 г. 20:30:2610.04.2020 г. 20:30:260
РЗИ Ямбол10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
РИОСВ - Благоевград10.04.2020 г. 20:31:5410.04.2020 г. 20:31:540
РИОСВ - Бургас10.04.2020 г. 20:31:4510.04.2020 г. 20:31:450
РИОСВ – Варна10.04.2020 г. 20:32:0410.04.2020 г. 20:32:040
РИОСВ - Велико Търново10.04.2020 г. 20:32:1810.04.2020 г. 20:12:411
РИОСВ - Враца10.04.2020 г. 20:31:0410.04.2020 г. 20:31:040
РИОСВ - Монтана10.04.2020 г. 20:32:3210.04.2020 г. 20:32:320
РИОСВ - Пазарджик10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
РИОСВ - Перник10.04.2020 г. 20:32:3210.04.2020 г. 20:32:320
РИОСВ - Плевен10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:13:431
РИОСВ - Пловдив10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 20:31:410
РИОСВ - Русе10.04.2020 г. 20:31:0310.04.2020 г. 20:31:030
РИОСВ - Смолян10.04.2020 г. 20:30:3110.04.2020 г. 20:30:310
РИОСВ-София10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
РИОСВ - Стара Загора10.04.2020 г. 20:30:5710.04.2020 г. 20:30:570
РИОСВ - Хасково10.04.2020 г. 20:31:2610.04.2020 г. 20:31:260
РИОСВ - Шумен10.04.2020 г. 20:31:0610.04.2020 г. 20:31:060
РУО-Благоевград10.04.2020 г. 20:31:4310.04.2020 г. 20:31:430
РУО-Бургас10.04.2020 г. 20:31:3510.04.2020 г. 20:31:350
РУО-Варна10.04.2020 г. 20:31:2710.04.2020 г. 20:31:270
РУО-Велико Търново10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
РУО-Видин10.04.2020 г. 20:31:0110.04.2020 г. 20:31:010
РУО-Враца10.04.2020 г. 20:31:1210.04.2020 г. 20:31:120
РУО-Габрово10.04.2020 г. 20:31:5110.04.2020 г. 20:31:510
РУО-Добрич10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
РУО-Кърджали10.04.2020 г. 20:31:3610.04.2020 г. 20:31:360
РУО-Кюстендил10.04.2020 г. 20:32:0110.04.2020 г. 20:32:010
РУО-Ловеч10.04.2020 г. 20:30:2110.04.2020 г. 20:30:210
РУО-Монтана10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:31:390
РУО-Пазарджик10.04.2020 г. 20:30:3910.04.2020 г. 20:30:390
РУО-Перник10.04.2020 г. 20:32:3010.04.2020 г. 20:32:300
РУО-Плевен10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
РУО-Пловдив10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
РУО-Разград10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
РУО-Русе10.04.2020 г. 20:31:3110.04.2020 г. 20:31:310
РУО-Силистра10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
РУО-Смолян10.04.2020 г. 20:31:4410.04.2020 г. 20:31:440
РУО-София-регион10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
РУО-Стара Загора10.04.2020 г. 20:30:4810.04.2020 г. 20:30:480
РУО-Търговище10.04.2020 г. 20:32:0910.04.2020 г. 20:32:090
РУО-Хасково10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
РУО-Шумен10.04.2020 г. 20:32:0110.04.2020 г. 20:32:010
РУО-Ямбол10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
Ръководство на служба Военна полиция10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
Селскостопанска академия10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 20:31:410
СИБЕРИЯ-ТЕХНО ЛАЙТИНГ ДЗЗД10.04.2020 г. 20:32:2610.04.2020 г. 20:32:260
Система за сигурно електронно връчване10.04.2020 г. 20:31:5231.10.2019 г. 21:52:2012799
СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ10.04.2020 г. 20:30:4210.04.2020 г. 20:30:420
СО ОП Туризъм10.04.2020 г. 20:30:3710.04.2020 г. 20:30:370
СО Район Банкя10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
СО Район Витоша10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
СО Район Връбница10.04.2020 г. 20:30:5610.04.2020 г. 20:30:560
СО Район Възраждане10.04.2020 г. 20:30:3410.04.2020 г. 20:30:340
СО Район Изгрев10.04.2020 г. 20:30:4810.04.2020 г. 20:30:480
СО Район Илинден10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
СО Район Искър10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 19:17:574
СО Район Красна поляна10.04.2020 г. 20:30:4910.04.2020 г. 20:30:490
СО Район Красно село10.04.2020 г. 20:32:3110.04.2020 г. 20:32:310
СО Район Кремиковци10.04.2020 г. 20:31:1610.04.2020 г. 20:31:160
СО Район Лозенец10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 20:31:410
СО Район Люлин10.04.2020 г. 20:30:4210.04.2020 г. 19:36:143
СО Район Младост10.04.2020 г. 20:31:0610.04.2020 г. 20:31:060
СО Район Надежда10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
СО Район Нови Искър10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
СО Район Оборище10.04.2020 г. 20:31:5310.04.2020 г. 18:43:156
СО Район Овча Купел10.04.2020 г. 20:30:2810.04.2020 г. 20:30:280
СО Район Панчарево10.04.2020 г. 20:31:5410.04.2020 г. 20:31:540
СО Район Подуяне10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 19:53:352
СО Район Сердика10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
СО Район Слатина10.04.2020 г. 20:32:1210.04.2020 г. 20:12:561
СО Район Средец10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:31:390
СО Район Студентски10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
СО - РАЙОН ТРИАДИЦА10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:31:200
Софийска вода АД10.04.2020 г. 20:31:4610.04.2020 г. 20:31:460
Специализирани Бизнес Системи АД10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
СПИСАНИЕ ГОРА10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:31:200
СПТО - Столично предприятие за третиране на отпадъци10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
Столична община10.04.2020 г. 20:31:1210.04.2020 г. 20:31:120
Столична Община - Столичен Инспекторат10.04.2020 г. 20:31:3810.04.2020 г. 20:31:380
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (СОАПИ)10.04.2020 г. 20:31:3610.04.2020 г. 20:31:360
Столична Регионална Здравна Инспекция10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
Съвет за електронни медии10.04.2020 г. 20:30:4610.04.2020 г. 20:30:460
ТД Държавен резерв - гр. Бургас10.04.2020 г. 20:31:0010.04.2020 г. 20:31:000
ТД Държавен резерв - гр. Варна10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
ТД Държавен резерв - гр. Велико Търново10.04.2020 г. 20:31:4110.04.2020 г. 20:31:410
ТД Държавен резерв - гр. Плевен10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
ТД Държавен резерв - гр. Пловдив10.04.2020 г. 20:31:3110.04.2020 г. 20:31:310
ТД Държавен резерв - гр. София10.04.2020 г. 20:31:2610.04.2020 г. 20:31:260
ТД на НАП Бургас10.04.2020 г. 20:31:2410.04.2020 г. 20:31:240
ТД на НАП Варна10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
ТД на НАП Велико Tърново10.04.2020 г. 20:31:3510.04.2020 г. 20:31:350
ТД на НАП ГДО10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
ТД на НАП Пловдив10.04.2020 г. 20:31:3510.04.2020 г. 20:31:350
ТД на НАП София10.04.2020 г. 20:32:2110.04.2020 г. 20:32:210
Тестови участник10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
Топлофикация София10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
ТП на НОИ - Благоевград10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 19:18:414
ТП на НОИ - Бургас10.04.2020 г. 20:31:5610.04.2020 г. 19:18:014
ТП на НОИ - Варна10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 19:18:444
ТП на НОИ - Велико Търново10.04.2020 г. 20:31:3110.04.2020 г. 19:19:004
ТП на НОИ - Видин10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 19:19:174
ТП на НОИ - Враца10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 19:19:534
ТП на НОИ - Габрово10.04.2020 г. 20:32:1110.04.2020 г. 19:18:424
ТП на НОИ - Добрич10.04.2020 г. 20:32:1010.04.2020 г. 19:18:554
ТП на НОИ - Кърджали10.04.2020 г. 20:30:5410.04.2020 г. 19:19:374
ТП на НОИ - Кюстендил10.04.2020 г. 20:31:4810.04.2020 г. 19:19:344
ТП на НОИ - Ловеч10.04.2020 г. 20:31:4710.04.2020 г. 19:19:044
ТП на НОИ - Монтана10.04.2020 г. 20:30:3810.04.2020 г. 19:18:234
ТП на НОИ - Пазарджик10.04.2020 г. 20:31:5110.04.2020 г. 19:18:394
ТП на НОИ - Перник10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 18:24:087
ТП на НОИ - Плевен10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 19:18:114
ТП на НОИ - Пловдив10.04.2020 г. 20:31:5710.04.2020 г. 19:19:234
ТП на НОИ - Разград10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 19:19:004
ТП на НОИ - Русе10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 19:18:254
ТП на НОИ - Силистра10.04.2020 г. 20:31:2310.04.2020 г. 19:18:254
ТП на НОИ - Сливен10.04.2020 г. 20:32:1710.04.2020 г. 19:18:094
ТП на НОИ - Смолян10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 19:19:184
ТП на НОИ - София-град10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 17:47:129
ТП на НОИ – София-област10.04.2020 г. 20:30:3810.04.2020 г. 19:17:434
ТП на НОИ - Стара Загора10.04.2020 г. 20:32:2910.04.2020 г. 19:19:224
ТП на НОИ - Търговище10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 19:18:234
ТП на НОИ - Хасково10.04.2020 г. 20:30:1710.04.2020 г. 17:28:3910
ТП на НОИ - Шумен10.04.2020 г. 20:32:1510.04.2020 г. 19:19:114
ТП на НОИ - Ямбол10.04.2020 г. 20:30:3810.04.2020 г. 19:19:024
ТСБ Север10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
ТСБ Северозапад10.04.2020 г. 20:30:2410.04.2020 г. 20:30:240
ТСБ Североизток10.04.2020 г. 20:30:5710.04.2020 г. 20:30:570
ТСБ Юг10.04.2020 г. 20:31:0210.04.2020 г. 20:31:020
ТСБ Югозапад10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
ТСБ Югоизток10.04.2020 г. 20:30:1910.04.2020 г. 20:30:190
УМБАЛ Александровска ЕАД10.04.2020 г. 20:30:1710.04.2020 г. 20:30:170
Учебен център на МОН10.04.2020 г. 20:30:3610.04.2020 г. 20:30:360
Фонд Научни изследвания10.04.2020 г. 20:31:0410.04.2020 г. 20:31:040
Фонд 'Сигурност на електроенергийната система'10.04.2020 г. 20:30:2510.04.2020 г. 20:30:250
Фонд Социална Закрила10.04.2020 г. 20:31:2910.04.2020 г. 20:31:290
Фонд условия на труд10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП10.04.2020 г. 20:31:39 60479
Централен регистър на особените залози10.04.2020 г. 20:31:2410.04.2020 г. 20:31:240
Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи - София10.04.2020 г. 20:31:4810.04.2020 г. 20:31:480
Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол10.04.2020 г. 20:30:4410.04.2020 г. 20:30:440
Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология10.04.2020 г. 20:31:3910.04.2020 г. 20:31:390
Централна лаборатория по карантина на растенията10.04.2020 г. 20:31:1710.04.2020 г. 20:31:170
Център за асистирана репродукция10.04.2020 г. 20:30:5710.04.2020 г. 20:30:570
Център за Градска Мобилност10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
Център за информационно осигуряване на образованието10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Силистра10.04.2020 г. 20:30:34 538
Център за оценка на риска по хранителната верига10.04.2020 г. 20:30:3510.04.2020 г. 20:30:350
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование10.04.2020 г. 20:30:5910.04.2020 г. 20:30:590
Център за развитие на човешките ресурси към МОН10.04.2020 г. 20:31:3610.04.2020 г. 20:13:581
Център за развитие на човешките ресурси към МТСП10.04.2020 г. 20:30:3310.04.2020 г. 20:30:330
Център за учебно-тренировъчни фирми10.04.2020 г. 20:31:4410.04.2020 г. 20:31:440
Център логистика и подготовка - ВП10.04.2020 г. 20:31:2510.04.2020 г. 20:31:250
Център на промишлеността на Република България в Москва10.04.2020 г. 20:31:3231.10.2019 г. 21:51:5912799
ЦНСССКЦИЕ10.04.2020 г. 20:31:5510.04.2020 г. 20:31:550
ЦОИДУЕМ10.04.2020 г. 20:30:2710.04.2020 г. 20:11:521
ЦСМП Благоевград10.04.2020 г. 20:32:1210.04.2020 г. 20:32:120
ЦСМП Бургас10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
ЦСМП Варна10.04.2020 г. 20:31:3410.04.2020 г. 20:31:340
ЦСМП Велико Търново10.04.2020 г. 20:32:0410.04.2020 г. 20:32:040
ЦСМП Видин10.04.2020 г. 20:30:5410.04.2020 г. 20:30:540
ЦСМП Враца10.04.2020 г. 20:31:2410.04.2020 г. 20:31:240
ЦСМП Габрово10.04.2020 г. 20:31:5010.04.2020 г. 20:31:500
ЦСМП Добрич10.04.2020 г. 20:30:1410.04.2020 г. 20:30:140
ЦСМП Кърджали10.04.2020 г. 20:31:0810.04.2020 г. 20:31:080
ЦСМП Кюстендил10.04.2020 г. 20:31:2010.04.2020 г. 20:31:200
ЦСМП Ловеч10.04.2020 г. 20:31:4010.04.2020 г. 20:31:400
ЦСМП Монтана10.04.2020 г. 20:30:1910.04.2020 г. 20:30:190
ЦСМП Пазарджик10.04.2020 г. 20:31:3710.04.2020 г. 20:31:370
ЦСМП Перник10.04.2020 г. 20:31:1410.04.2020 г. 20:31:140
ЦСМП Плевен10.04.2020 г. 20:31:0510.04.2020 г. 20:31:050
ЦСМП Пловдив10.04.2020 г. 20:31:3210.04.2020 г. 20:31:320
ЦСМП Разград10.04.2020 г. 20:31:1310.04.2020 г. 20:31:130
ЦСМП Русе10.04.2020 г. 20:32:1710.04.2020 г. 20:32:170
ЦСМП Силистра10.04.2020 г. 20:31:2210.04.2020 г. 20:31:220
ЦСМП Сливен10.04.2020 г. 20:30:5310.04.2020 г. 20:30:530
ЦСМП Смолян10.04.2020 г. 20:30:1510.04.2020 г. 20:30:150
ЦСМП София10.04.2020 г. 20:30:4510.04.2020 г. 20:30:450
ЦСМП Стара Загора10.04.2020 г. 20:30:3110.04.2020 г. 20:30:310
ЦСМП Търговище10.04.2020 г. 20:30:5110.04.2020 г. 20:30:510
ЦСМП Хасково10.04.2020 г. 20:31:5610.04.2020 г. 20:31:560
ЦСМП Шумен10.04.2020 г. 20:30:4710.04.2020 г. 20:30:470
ЦСМП Ямбол10.04.2020 г. 20:32:1210.04.2020 г. 20:32:120
ЦТБ с. Соколово10.04.2020 г. 20:31:1810.04.2020 г. 20:31:180
ЦУ на НАП10.04.2020 г. 20:31:3110.04.2020 г. 20:31:310
Югозападно Държавно Предприятие ДП10.04.2020 г. 20:31:3310.04.2020 г. 20:31:330
Oбщина Девня10.04.2020 г. 20:30:5510.04.2020 г. 20:30:550
USW10.04.2020 г. 20:32:2103.01.2019 г. 17:26:5035668
 Брой: 1 075